1. Prima competiție pentru finanțarea stagiilor de cercetare se desfășoară în perioada 22 octombrie – 26 noiembrie 2018 cu perioada de desfășurare a activităților în perioada 25 octombrie – 27 noiembrie 2018

Nr. crt.

Nr. înregistrare

Tip de activitate

Solicitant

Instituție – stagiu de cercetare

Admis/Respins

1.

UAIC nr. 19009/ 24.10.2018

OS4.A1. Realizare de stagii de cercetare (1-6 luni)

Asist. cercetare dr. Enescu Florin

Institute for Ion Physics and Applied Physics Leopold-Franzens, University of Innsbrucck

..

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34PFE/19.10.2018”

„Conceput în România”