Contact

Sediu: Complex Titu Maiorescu, cămin C6, camera 2, Iași
Websitewww.aegee-iasi.ro
E-mail: aegee-iasi@aegee.eu
Blogisaegee.wordpress.com
Facebook: AEGEE Iași – https://www.facebook.com/aegeeiasi/

Biroul de Conducere

Președinte: Raisa-Viviana  ROTARIU
Vice-președinte și coordonator PR: Gabriela GROSU
Secretar: Alexandru BALTAG
Trezorier: Dorin MELINTE
Cenzor: Fabian  OLARU
Coordonator HR: Monica Claudia CURUT

Prezentare

Asociaţia Studenţilor Europeni AEGEE – Europe reprezintă o reţea de antene pe întreg spaţiul european, fiind una dintre cele mai importante organizaţii interdisciplinare pe plan mondial. Promovând ideea integrării europene si a unei Europe unite în rândul tinerilor, conştiinţa europeană, precum si creşterea nivelului de cultură si informare a studenţilor, AEGEE îşi desfăşoară activitatea prin intermediul a 260 de antene, răspândite în 260 de centre universitare din 40 de ţări ale Europei, având peste 17.000 membri.

Asociaţia Studenţilor Europeni IAŞI (AEGEE Iaşi) este o organizaţie nonguvernamentală de tineret, non-profit si cu profil interdisciplinar, antena AEGEE-EUROPE: “Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe.

În ceea ce priveşte obiectivele AEGEE, acestea sunt:

  • Promovarea ideilor de colaborare şi integrare europeană în rândul studenţilor.
  • Mobilitatea studenţilor.
  • Asigurarea schimbului de experienţă pozitivă între studenţi, în vederea creşterii nivelului de cultură şi informare în rândul acestora.Aprofundarea ideii de unitate, înţelegere intre popoare, pace, toleranţă, actiune socială şi conştiinţă europeană.

Proiecte

Câteva din proiectele recente AEGEE-Iași sunt:

  • AEGEE Day
  • Summer University
  • Regional Training Course
  • Recrutări
  • Local Training Course
  • Christmas Charity Party
  • Training-uri și workshop-uri la nivel local, dar și național și european

Înscrieri

Recrutările se organizează de două ori pe an, la începutul anului universitar, și în semestrul II. Pentru mai multe detalii urmăriți pagina noastră de Facebook sau contactați-ne.