Contact

E-mail: aspp.uaic@gmail.com

Web: https://www.psih.uaic.ro/studenti/aspp/

Președinte: Paula Bianca MUNTEANU

E-mail: paulamunteanu.aspp@gmail.com

Prezentare

Asociaţia Studenţilor Psihologi şi Pedagogi este o organizaţie nonguvernamentală, fără caracter politic, nonprofit, înfiinţată în aprilie 2004 sub denumirea de Asociaţia „Societatea Pentru Psihologie”, de un grup de studenţi ai Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi.

În anul 2017, datorită dorinţei de a reprezenta şi studenţii de la specializările Psihopedagogie şi Psihopedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, am schimbat denumirea în Asociaţia Studenţilor Psihologi şi Pedagogi.

ASPP se prezintă ca o asociaţie a studenţilor şi absolvenţilor la psihologie ce doreşte să le ofere acestora posibilitatea de a-şi descoperi şi dezvolta la maxim, atât potenţialul intelectual, cât şi abilităţile, competenţele profesionale, într-un cadru stimulativ şi amical. De asemenea, asociaţia noastră reprezintă cu interes şi luptă pentru drepturile studenţilor de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţei Iaşi, participând activ la dezvoltarea procesului şi mediului educaţional.