Contact

Sediu: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – corp B, parter, sala B371
E-mail: asociatia_teris@yahoo.com
Web: www.teris.ro
Facebook:  Asociația TERIS

Președinte: Bibire Livia
E-mail: livia.bibire@gmail.com
Telefon: 0746837020

Prezentare

Asociația TERIS este o organizație profesională, cu personalitatea juridică independentă, neguvernamentală și non-profit ce își desfășoară activitatea în domeniul protecției mediului înconjurător.

Departamente

  • Departament Proiecte/Organizatoric
  • Departament Resurse Umane
  • Departament Comunicare și Relații Publice
  • Departament Economic

Proiecte

Asociația ”Tinerii Ecologi Români din Iași” a fost înființată în anul 2004 și are ca scop esenţial conservarea resurselor naturale, întinerirea şi protejarea diversităţii ecosistemelor, supravegherea impactului dezvoltării economice asupra mediului, prevenirea şi limitarea poluării sub orice formă a mediului înconjurător şi a sănătăţii fizice, psihice şi morale umane.

SIE – Școala Ieșeană de Ecologie – Proiect de Tineret finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului și organizat de Asociația ”Tinerii Ecologi Români din Iași”. Scopul proiectului a fost de educare și informare a participanților cu privire la importanța protejării mediului înconjurător și de implicare în acțiuni de ecologizare pe diferite trasee montane. Prima editie a fost in perioada 15-18 octombrie 2015 urmand sa venim cu editii noi atat anul acesta cat si in anii viitori.

IaŞi Reciclează – Obiectivul general al proiectului constă în educarea teoretică şi practică a populaţiei ieşene cu privire la importanţa protejării mediului, precum şi încurajarea implementării de activităţi concrete în acest sens, aflate la îndemâna fiecărui cetăţean. Acest obiectiv s-a înscris în strategia de guvernare actuală privind corelarea politicilor publice naţionale cu cele locale în domeniul protejării mediului şi sănătăţii populaţiei.

Inițiativa națională ”Plantăm fapte bune în România” – campanie lansată în 2011 de către Asociația EcoAssist din București. Din anul 2012, Asociația TERIS este partener și totodată Livia Bibire este coordonatorul județean al acestei campanii. Proiectul presupune creșterea numărului de suprafețe împădurite din România prin organizarea unor acțiuni de împădurire în zone cu teren degradat predispus alunecărilor.

Proiect Planuri de management pentru siturile Natura 2000: ROSCI0255, ROSCI0391, ROSPA0049, finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii. Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatelor naturale și a speciilor de interes național și comunitar din arealul siturilor Natura 2000: ROSCI0255 Turbăria de la Dersca, ROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea, ROSPA0049 Iazurile de pe Valea Ibănesei –Bășeu-Podrigăi.

Parcul Prieteniei – parteneriat cu studenții reprezentanți ai Universității. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Universității ”Al. I. Cuza” din Iași și a presupus plantarea de arbori și arbuști ornamentali pe suprafața complexului studențesc ”Codrescu” al UAIC și amplasarea de bănci în zonele de acces pentru studenții cazați în campusul respectiv.

Alte proiecte realizate

Ecologizare zona de agrement Repedea, octombrie 2012, 2013 și va avea ediție și în 2014 – în cadrul Proiectului ”Vreau o țară ca afară” una dintre activități a fost ecologizarea zonei de agrement Repedea unde au participat 400 de voluntari. Proiectul a fost finațat de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret.
Alimentaţie sănătoasă (2008, 2011, 2013) – seminarii susținute de un specialist în domeniul alimentației la care au participat tineri interesați în crearea unei alimentații zilnice sănătoase.

Membri și înscrieri

Membrii asociației TERIS sunt studenți ai Facultății de Biologie dar și studenți de la alte facultăți din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” și alte universități din Iași.

Dacă iubești natura, dacă îți plac drumețiile, dacă te interesează protejarea mediului înconjurător, conservarea resurselor naturale, întreținerea și protejarea diversității ecosistemelor, supravegherea impactului dezvoltării economice asupra mediului, prevenirea și limitarea poluării atunci te așteptăm în echipa noastră.

Înscrierile se fac în ultima săptămână din lunile octombrie și februarie ale fiecărui an dar se mai pot face înscrieri și pe parcursul anului universitar (pentru informații cu privire la înscrierile de pe parcursul anului universitar vă rugăm să ne contactați)