Contact

E-mail: lsiiasi.clio@gmail.com

Președinte: Maria Isabela SUCILĂ

E-mail: misabelasucila@yahoo.com

Prezentare

Liga Studenților de la Istorie din Iași „Clio” este o organizaţie constituită ca persoană juridică română de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit, înființată la data de 26 august 2009.

Scopul LSI este acela de a crea un cadru organizat care să reunească studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior din domeniul istoriei, precum şi pe cei interesaţi de acesta, prin promovarea voluntariatului în rândul membrilor şi derularea unor activităţi specifice, dar şi reprezentarea intereselor membrilor în raporturile cu alte instituţii pe plan intern şi internaţional.

Este membră a celei mai mari federații studențești din țară, anume Uniunea Studenților din România (USR).

Departamente:

 • Interne și Resurse Umane;
 • Externe;
 • Secretariat și logistică;

 • Finanțe și sponsorizări;
 • Scriere proiecte;
 • Promovare și relații cu presa.

Principii:

Asociaţia „Liga Studenţilor de la Istorie” din Iaşi se bazează în organizarea sa pe principiile:

 • Iniţiativei, implicării şi cooperării;

 • Voluntariatului;

 • Prieteniei, respectului şi sprijinului reciproc;

 • Liberei circulaţii a cunoştinţelor şi a informaţiilor.

Obiective:

 • Organizarea de proiecte şi activităţi care să contribuie la atingerea scopului Asociaţiei, cu specific ştiinţific, caritate şi de divertisment (în rândul membrilor Asociaţiei);

 • Susţinerea şi promovarea intereselor socio-profesionale ale studenţilor Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi nu numai;

 • Să promoveze libertatea şi demnitatea şi să apere Statutul studenţilor de la Facultatea de Istorie, într-un mediu universitar autonom şi nediscriminatoriu.

 • Consolidarea relaţiilor cu mediile universitare şi de cercetare ştiinţifică din ţară şi din străinătate;

 • Stimularea efectuării şi publicării de lucrări ştiinţifice și dezvoltarea cercetării istorice;

 • Propagarea culturii istorice în cadrul societăţii civile, promovarea ideilor şi studiilor de factură istorică;

 • Stabilirea de contacte şi relaţii profesionale, bazate pe aceleaşi interese şi scop, cu organizaţii având  un specific asemănător, din ţară şi din străinătate;

 • Promovarea și dezvoltarea de parteneriate cu instituţii ale statului (cu precădere cele culturale) şi ONG-uri;

 • Facilitarea accesului membrilor L.S.I. (şi nu numai) la manifestările ştiinţifice, culturale, de divertisment etc.;

 • Organizarea de cluburi, cercuri, dezbateri, reuniuni, manifestaţii omagiale, dar şi conferinţe ale studenţilor şi absolvenţilor din învăţământul superior;

 • Organizarea de activităţi cu caracter civic şi umanitar, precum şi de promovare a valorilor democratice.

Activități și proiecte LSI:

Ca o adevărată „familie de voluntari”, LSI împreună cu toți studenții care au ales drumul promovat de aceasta se bucură de participarea la numeroase evenimente (majoritatea de factură cultural-științifică), dintre care amintim:

 • Concursul „Istoria în Licee” – organizat în cadrul Facultății de Istorie este destinat liceenilor din zona Moldovei, fiind proiectul de cea mai mare amploare al LSI. Deja trecut prin câteva ediții, concursul introduce elevilor lumea universitară, constituind totodată un mijloc eficient de evaluare a cunoștiințelor într-un mediu avizat și oportunitatea lucrului în echipă;

 • Conferințe pe teme istorice de actualitate – susținute de profesori ai Facultății, cercetători ai Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași sau alți invitați de seamă din mediul istoriografic, cu prilejul acestor conferințe sunt expuse publicului diverse interpretări (atât vechi, cât și noi) asupra subiectelor discutate, transmise încurajări și lansate idei despre breșe în studiul istoric de astăzi;

 • Seri de film istoric – considerate cele mai atractive evenimente, aceste vizionări de film se diferențiază de alte evenimente asemănătoare prin participarea garantată a unui profesor specialist, care cunoscând foarte bine epoca la care face referință pelicula, clarifică mesajul pe care regizorul și filmul artistic îl subliniază, prezintă contextul apariției sale și atrage atenția asupra eventualelor neconcordanțe sau alterări contemporane;

 • Balul Bobocilor, organizat pentru toți studenții de la istorie, dar nu numai;

 • Activități în cadrul programului de mentorat, de la începutul anului academic, care vizează studenții din anul I al Facultății de Istorie;

 • Participări la inițiative și evenimente ale USR (festivalul Unifest, Congresul Studenților din România, Adunări Generale, taberele Winter Camp și Summer Camp, programul „Academia de Training USR”);

 • Colaborare și participări la inițiative ale Casei de Cultură a Studenților din Iași (CCS), anume festivalurile Gaudeamus, FestudIS și traininguri organizate de CCS;

 • Gala Voluntarului LSI – moment în care sunt premiați toți voluntarii care s-au implicat activ în Asociație, fiindu-le oferite diplome și adeverințe care să ateste implicarea în acțiuni de voluntariat;

 • Depuneri de coroană în fața monumentelor cu rol omagial pentru trecutul României, cu prilejul datei de 1 Decembrie;

 • Dezbateri după model Karl Popper între studenți, pe teme istorice;

 • Cenaclu artistic LSI;

 • Seri de socializare;

 • Club de volei.