Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul Serviciului pentru Studenți, Orientare în Carieră și Inserție Profesională și Alumni, a încercat să afle folosind un formular online distribuit în perioada 6-10 mai 2020 pe canalele de comunicare ale instituției care sunt preocupările studenților UAIC înainte de finalul anului universitar.

Întrebările din formular, la care au răspuns 182 de studenți, au avut următoarele teme:

  • Informații utile despre activitatea didactică, biblioteci, cazare și admitere;
  • Preocupările studenților aproape de finalul anului universitar.

În secțiunile de mai jos sunt publicate răspunsurile formulate de prorectoratele de resort (Prorectoratul pentru strategie, dezvoltare instituţională şi personal, Prorectoratul pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic,Prorectoratul pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, Prorectoratul pentru programe de masterat, studii doctorale, managementul calităţii și Extensiunile UAIC) și Direcția General-Administrativă din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 Activitate didactică

Vezi aici întrebări și răspunsuri

 Cazare

Vezi aici întrebări și răspunsuri

 Admitere

Vezi aici întrebări și răspunsuri

 Acces la Bibliotecă

Vezi aici întrebări și răspunsuri
Biblioteca

 Consiliere

Vezi informații utile