Până pe 22 octombrie 2020, studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi îşi pot depune candidaturile pentru a obţine Bursa „Sfântul Dumitru”, oferită de UAIC şi prof. univ. dr. Dumitru OPREA, rector al UAIC în perioada 2000-2008. La competiție se pot înscrie studenţi înmatriculați la studii de licență în anii II sau III, absolvenţi din promoţia 2020 – singura condiţie este să fi fost înscrişi în anul universitar 2019-2020 la studii de licenţă.

Bursa „Sfântul Dumitru” reprezintă o recunoaştere a excelenţei pe plan academic, a performanței în cadrul competițiilor științifice studențești şi a implicării sociale a studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Care sunt actele necesare pentru înscriere?

 • Situaţia şcolară din anul universitar 2019-2020 (poate fi obţinută de la secretariatul facultăţii);
 • CV;
 • Copie după cartea sau buletinul de identitate;
 • O scrisoare-eseu de cel mult 2 pagini în care să se prezinte intenţiile de dezvoltare profesională în următorii cinci ani;
 • Adeverinţe sau diplome care să ateste obţinerea de premii la concursuri naţionale sau internaţionale sau implicarea în proiecte studenţeşti (dacă este cazul).

Care este structura comisiei de analiză?

 • Domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER,  Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Domnul prof. univ. dr. Dumitru OPREA, fondatorul premiului;
 • Student Ștefan-Răzvan BĂLĂUCĂ, câştigătorul „Bursei Sfântul Dumitru” în anul 2019;
 • Student Andrei Alexandru SOLOMON, reprezentantul studenţilor în Biroul Senat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Câştigătorul bursei va fi stabilit pe baza unui punctaj calculat după următoarele criterii:

 • Media anului universitar precedent: 30%
 • Implicarea în proiecte sociale studenţeşti: 10%
 • Premii la concursuri destinate studenţilor, cu recunoaştere naţională sau internaţională: 55%
 • Scrisoare-eseu (max. 2 pag.) care să prezinte intenţiile de dezvoltare profesională în următorii cinci ani: 5%

Unde se fac înscrierile?

Dosarele se depun, într-un plic sigilat, la Serectariatul Prorectoratului  pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic – Corp A, Rectorat (Persoană de contact: Noemi Bomher), de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00.

Click aici pentru a citi regulamentul.