Contact

Adresă: Bulevardul Carol I, nr.22, corp B, sala 241, Iași
Telefon: 0232 20 1432, 0232 20 1418
Email: cfca@uaic.ro
Website:  cfca.uaic.ro

Echipa

Director:  Mircea GEORGESCU
E-mail:  mirceag@uaic.ro
Programe de formare continuă și antreprenoriat

Director adjunct: Valy GREAVU
E-mail:  valy.greavu@feaa.uaic.ro
Programe IT, relația cu firmele partenere

Responsabil IT: Mugurel PATRICHI
E-mail:  mugurel.patrichi@feaa.uaic.ro
Organizare cursuri/examene, infrastructura IT

Prezentarea Centrului

Centrul de formare continuă și antreprenoriat al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași vine în întâmpinarea cerințelor pieței forței de muncă vizând, în principal, domeniul economic și cel al tehnologiei informației. Centrul se dorește a fi o punte de legătură între licee, universitate și mediul privat, asigurând astfel un flux informațional și de pregătire permanent, mereu actualizat cu cerințele din ce în ce mai dinamice. Cursurile și certificările IT oferite sunt de nivel internațional (Microsoft, ECDL), ele certificând standardul cunoștințelor, abilităților și nivelul profesional al beneficiarilor.

Programe

Microsoft IT Academy (Microsoft Technology Associate, Microsoft Office Specialist)
ECDL – European Computer DrivingLicence (Start, Standard, Avansat, Profil)
Cursuri de formare continuă și antreprenoriat (Statistică, Contabilitate, Marketing, Antreprenoriat)
Centre de testare acreditate: ECDL, Certiport

Parteneri

MSP UAIC – Microsoft Student Partner UAIC
Camera de Comerț și Industrie Iași
Colegiul Economic Administrativ Iași