Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, oferă programe de formare inițială și continuă a profesorilor, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) asigură o pregătire de calitate pentru profesia didactică, îmbinând tradiția cu modernitatea, punând la dispoziția studenților Universității, dar și absolvenților altor insituții de învățământ superior o platformă optimă de dezvoltare personală și profesională.

DPPD organizează cursuri de certificare – nivelul I și nivelul II atât pe parcursul studiilor universitare de licență/masterat, cât și în regim postuniversitar.

Formarea psihopedagogică, prin intermediul celor două module coerente, se realizează conform planurilor-cadru elaborate de Ministerul Educației și este guvernată de atributele coerenței, continuității și profesionalismului.

Programele sunt adaptate nevoilor cursanților, susținând dialogul permanent, fiind, în același timp, orientate către deschiderea spre noi modalități de îndrumare a evoluției în cariera didactică.

Pentru informații suplimentare  puteți accesa link-ul:

https://www.psih.uaic.ro/dppd/