Website: postdoc-uaic.ro

Despre proiect

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a demarat un proiect prin care 80 de cercetători post-doctorali vor fi sprijiniţi în activitatea de cercetare la nivel avansat. Proiectul „Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale” se va desfăşura pe o perioadă de 3 ani.

Scop și obiective

Scopul proiectului consta in cresterea competitivitatii cercetarii postdoctorale si a vizibilitatii cercetarii universitare. In acest scop se va urmari atragerea si motivarea tinerilor doctori pentru a-si dezvolta o carieră in activitatea de cercetare la nivel avansat, beneficiind de programele de formare postdoctorala, infrastructura institutionala.
Obiectivele specifice sunt:

 • Atragerea cercetatorilor post-doctorali cu potential ridicat de atingere a excelentei stiintifice, in conditiile asigurararii suportului financiar si logistic necesar activitatiilor de cercetare.
 • Perfectionarea cercetatorilor post-doctorali prin parteneriate active cu partenerii externi si interni, inclusiv prin efectuarea de stagii de cercetare/documentare in tara/strainatate urmarindu-se cu prioritate dezvoltarea abilitatilor manageriale in vederea valorificarii rezultatelor cercetarii.
 • Cresterea impactului international al rezultatelor cercetarii stiintifice romanesti, prin sprijinirea cercetatorilor in procesul valorificarii rezultatelor cercetarii.

Grup ţintă

Cercetători post-doctorat. Pe baza analizelor la nivelul conducerii Universităţii Alexandru Ioan Cuza, pe domenii de interes, s-au identificat 4 sub-grupuri de potentiali beneficiari ai proiectului:

 • cercetători postdoctorali romani care si-au desfasurat sau isi desfasoara activitatea in strainatate si doresc/pot fi atrasi sa revina in tara;
 • cercetători postdoctorali romani care continua formarea postuniversitara imediat dupa obtinerea doctoratului;
 • cercetători postdoctorali romani din centrele de cercetare publice/private din tara;
 • cercetatori postdoctorali straini, care doresc/pot fi atrasi sa desfasoare cercetari de nivel postdoctoral in Romania.

Activitatile proiectului

 •  Organizarea de cursuri sau ateliere de lucru pe teme de management al cercetarii, in scopul diversificarii formelor de pregătire si dezvoltarea abilitatilor de cercetare avansata a grupului tinta;
 • Mobilitati/stagii de cercetare/documentare postdoctorală externe/interne ale cercetatorilor post-doctorali;
 • Sprijin acordat cercetătorilor post-doctorali pentru intarirea capacitatii de publicare stiintifica prin organizarea de work – shopuri cu participarea unor editori de reviste ISI;
 • Participarea cercetatorilor post-doctorali la seminarii/work-shopuri legate de domeniul lor de cercetare, in vederea acumularii de know-how in domeniul de cercetare precum si a cunoasterii amanuntite a stadiului cercetarilor din domeniile specifice, la nivel international si national;
 • Organizarea unor sesiuni specifice de formare care au ca tematica egalitatea de gen, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila si protectia mediului inconjurator;
 • Conturarea directiilor de cercetare si derularea propriu-zisa a unor cercetari pe subiecte de interes;
 • Crearea unor materiale de tip ghid de bune practici pentru cercetarile postdoctorale;
 • Identificarea oportunitatilor de finantare si depunerea de proiecte de cercetare pentru asigurarea sustenabilitatii activitatilor de cercetare postdoctorala după finalizarea prezentului proiect;
 • Schimburi de experienta si bune practici intre partenerii din proiect;
 • Demararea si dezvoltarea de parteneriate pentru derularea în comun a unor cercetări postdoctorale şi pentru participarea la proiecte de cercetare cu finanţare internaţională;
 • Realizarea de rapoarte de cercetare de catre membrii grupului tinta;
 • Acordarea de sprijin financiar cercetatorilor post-doctorali pentru participarea la conferinţe şi seminarii internaţionale legate de temele de cercetare de interes;
 • Acordarea de sprijin financiar cercetatorilor postdoctorali pentru publicarea in jurnale/reviste recunoscute pe plan international/national;
 • Crearea unor baze de date privind programele postdoctorale derulate, în vederea creşterii vizibilităţii, sprijinirii cercetărilor postdoctorale viitoare şi conectării la baze de date relevante din străinătate;
 • Organizarea de seminarii stiintifice periodice la nivelul centrelor de cercetare pe teme de interes;
 • Organizarea de conferinte cu participare internationala;
 • Demararea de parteneriate cu mediul economic in vederea transpunerii in practica a cercetarilor realizate;

Rezultate estimate

Dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare se va realiza prin activitati de formare si perfectionare, ale caror rezultatele anticipate sunt:

 •  60 de cursuri si ateliere de lucru;
 • 80 de mobilitati/stagii de cercetare/documentare postdoctorală externe/interne ale cercetatorilor post-doctorali; 1 work-shop cu participarea unor editori ISI;
 • 2 sesiuni de formare pe tematica egalitatii de gen si dezvoltare durabila.

Activitatile de valorificare si diseminare a rezultatelor proiectului vor avea urmatoarele rezultate:

 •  342 lucrari stiintifice prezentate;
 • 353 lucrari stiitifice publicate, din care 122 de articole indexate ISI;
 • 90 de seminarii stiintifice,
 • 160 de participari la seminarii si conferinte internationale,
 • 2 conferinte internationale organizate,

Valoarea proiectului

Asistență financiară nerambursabilă solicitată: 20 091 693 RON
Valoarea totală a proiectului: 20 941 500 lei

Parteneri

Parteneri naţionali

 •  Universitatea Bucureşti
 • Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
 • Universitatea de Vest Timişoara
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Bucureşti – Magurele

Parteneri internaţionali

 • Universitatea Konstanz, Germania
 • Universitatea Friedrich Schiller din Jena, Germania
 • Universitatea de Tehnologie din Eindhoven, Olanda
 • Universitatea din Groningen, Olanda
 • Universitatea Karl-Franzens din Innsbruck, Austria
 • Universitatea din Poitiers, Franţa

Prin parteneriatul propus se are in vedere asumarea unui angajament pe termen lung, capabil sa asigure stabilitatea si imbunatatirea actului de cercetare post-doctorala, precum si integrarea rezultatelor actualului demers in strategiile de cercetare ale partenerilor, abordare care urmareste dezvoltarea capacitatii de inovare si cresterea impactului cercetarii in mediul economic si social. Proiectul este capabil sa genereze efecte pe termen lung, in beneficiul grupului tinta, directionate spre:

 • dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare prin sprijinirea cercetatorilor in perioada de dupa finalizarea doctoratului si consolidarea segmentului din ruta acestora de formare continua;
 • intarirea potentialului stiintific al partenerilor prin schimburi de bune practici care sa ofere cercetatorilor post-doctorali competente diverse;
 • intarirea potentialului institutional al partenerilor prin transferul de know-how managerial in domeniul studiilor post-doctorale;
 • dobandirea atributului de „excelenta” a cercetarii postdoctorale, prin satisfacerea anumitor criterii cheie: interdisciplinaritate, dimensiune internationala, calitate, utilitate pentru piata, sustinerea dezvoltarii durabile si a protectiei mediului inconjurator.

Mai multe detalii pe site-ul proiectului http://www.postdoc-uaic.ro/