Despre proiect

Studii postdoctorale în științe socio-umane și politice Dezvoltarea studiilor postdoctorale în domeniile științelor socio-umane și politice este sprijinită prin programul POSDRU ID 62259 Științe socio-umane și politice aplicative. Program de pregatire postdoctorală și burse postdoctorale de cercetare în domeniul științelor socio-umane și politice, cofinanțat din Fondul Social European pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Coordonator

Universitatea din București

 Parteneri

  •  Universitatea ”Alexandru-Ioan Cuza” din Iași
  • Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române
  • Universitatea de Studii ”Aldo Moro” din Bari.

Obiective

Principalele obiective ale programului postdoctoral:

  •  Sprijinirea tinerilor cercetători în științe socio-umane și politice prin implicarea lor în activitati de cercetare de excelenta în țară și prin facilitarea mobilității lor internaționale;
  • Facilitarea perfecționării tinerilor cercetători și a inserției lor în mediul profesional și academic;
  • Crearea și dezvoltarea unor echipe de cercetători cu potențial de excelență științifică la nivel național și internațional în domeniul științelor socio-umane și politice;
  • Cresterea vizibilității cercetării romanești în plan internațional, în special în cel european;
  • Facilitarea colaborarii internaționale cu programe postdoctorale similare prioritare din spațiul european;

Școala postdoctorală în domeniul științelor socio-umane și politice reunește profesori și cercetători din domeniile științe politice, relații internaționale, studii europene, sociologie, istorie, filosofie, administrație publică, jurnalism, litere, psihologie și limbi străine.

 Durata

Școala postdoctorală încadrează tineri cercetători în domeniile de mai sus, oferindu-le sprijin financiar și logistic pe durata a trei ani academici.

Detalii găsiți la adresa: http://www.ssup.postdoc.unibuc.ro/despre-scoala-postdoctorala-ssup