Contact

Biroul pentru studiile universitare de doctorat
Telefon: 0232 20 1023
Fax: 0232 20 1201
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi
Corp A , Rectorat, etaj II

 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare (aprobat în ședința Senatului din data de 30 aprilie 2020)

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

 

Susțineri teze de abilitare

Reglementari privind abilitarea: 

Proceduri

Procedură privind recunoașterea calității de conducător de doctorat