Doctoratele lunii aprilie 2015

17.04.2015

La data de 17.04.2015, ora 10:00, în Amfiteatrul B6 dna. ANISTOROAE C. ANCA MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ANALIZA ICHNOLOGICĂ A DISCONTINUITĂŢILOR STRATIGRAFICE DIN DEPOZITELE FLIŞULUI EXTERN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulGEOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Traian Gavriloaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihai Brânzilă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Bucur, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • S. I dr. geol. Titus Brustur, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Crina Miclăuş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 

24.04.2015

La data de 24.04.2015, ora 11:00, în Sala „Vespasian Pella” dna. BOANCĂ V. MARLENA CĂS. BOANCĂ IVAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CLAUZELE SPECIFICE ÎN CONTRACTELE DE COMERŢ INTERNAŢIONAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Valeriu Ciucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Cornelia Lefter, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Elena Iftime, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Durac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

25.04.2015

La data de 25.04.2015, ora 10:00, în Sala R 402 dna. CIOTINĂ I. DANIELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul SIMPTOMATOLOGIA ŞI MODELAREA RISCULUI DE INSOLVABILITATE ÎN CONDIŢII DE CRIZĂ ECONOMICĂ. STUDIU EXPLORATOR PE SOCIETĂŢILE COTATE ROMÂNEŞTI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marilena Mironiuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Monica Violeta Achim, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Conf.univ.dr. Mihaela Bîrsan, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Emil Horomnea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La data de 27.04.2015, ora 12:00, în Sala de Consiliu a facultăţii de Filosofie şi Stiinţe Social – Politice dna. MAFTEI I. IOANA – MARIA CĂS. COZMA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul RETORICA PUBLICITARĂ: IMPACTUL ASUPRA COMUNICĂRII INTERPERSONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE ALE COMUNICARII.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Sălăvăstru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Camelia Becui, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Delia Balaban, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Conf.univ.dr. Ilie Gheorghe Fârte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.