Doctoratele lunii februarie 2015

14.02.2015

La data de 14.02.2015, ora 09:00, în Sala B 378 dna. LUCA E. MONICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul STUDIUL DIVERSITĂŢII GENETICE A SPECIEI PERCCOTTUS GLENII PRIN UTILIZAREA UNOR MARKERI MOLECULARI MITOCONDRIALI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Mircea-Nicuşor Nicoară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • prof. univ. dr. Gogu Ghiorghiţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Dumitru Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Benone Păsărin, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
 • prof. univ. dr. Iordache Ion, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • conf. univ. dr. Gheorghe Stoian, Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

 

La data de 14.02.2015, ora 10:30, în Sala B 378 dl. ŞTEFAN V. ANDREI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul STUDIUL MOELCULAR ŞI BIOCHIMIC AL RELAŢIILOR SIMBIOTICE DINTRE TULPINI RIZOBIENE ŞI SPECII DE LEGUMINOASE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Mircea-Nicuşor Nicoară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • prof. univ. dr. Gogu Ghiorghiţă,       Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Dumitru Cojocaru,       Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Gheorghe Stoian, Universitatea       din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Maria Magdalena Zamfirache,       Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Gheorghe Ţârdea, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

 16.02.2015

La data de 16.02.2015, ora 10:00, în Sala R 402 dna. SCARLAT I. GIANINA CĂS. ROMAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulMODELAREA FINANCIAR-CONTABILĂ PE BAZA FLUXURILOR DE TREZORERIE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Nadia Albu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Sorin Briciu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
 • Prof.univ.dr. Emil Horomnea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 20.02.2015

La data de 20.02.2015, ora 12:00, în Sala R 402 dna. SUSLENCO A. ALINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN ŞI COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr. Dumitru Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. hab. Cotelnic Ala, Academia de Studii Economice Moldova, Chişinău
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Zaman, m.c.al Academiei, Institutul de Economie Naţională, Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.