Doctoratele lunii iunie 2015

12.06.2015

La data de 12.06.2015, ora 10:00, în Sala 629 dna. PINTILIE C. DANA (CĂS. MACHIDON) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EVALUAREA RISCULUI METEO-CLIMATIC ÎN ARIA AEROPORTURILOR IAŞI, BACĂU ŞI SUCEAVA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulGEOGRAFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Liviu Apostol, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Sterie Ciulache, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr.hab. Valentin Sofroni, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chișinău, Republica Moldova
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Romanescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 

15.06.2015

La data de 15.06.2015, ora 10:00, în Sala R 402 dna. TABARCEA CĂS. SOMEȘFĂLEAN M.V. VASILICA – MAGDALENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul COPIII ȘI PUBLICITATEA TELEVIZATĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Teodora Roman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Ştefan Prutianu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Ioan Plăiaş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Ciprian Marcel Pop, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

22.06.2015

La data de 22.06.2015, ora 10:00, în Sala B 413 dna. CARP CĂS. CEKA I. LENUŢA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul INVESTIŢIILE STRĂINE ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Carmen Corduneanu, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Marin Opriţescu, Universitatea din Craiova
 • Prof.univ.dr. Dumitru Bucătaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

26.06.2015

La data de 26.06.2015, ora 10:00, în Sala III.15 dna. SAMSON N. OLIVIA CRISTINA CĂS. RUSU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul A CORPUS-BASED CONTRASTIVE APPROACH TO THE STUDY OF INTERJECTIONS IN ROMANIAN AND ENGLISH. CONSEQUENCES FOR THEIR TRANSLATION., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Ioan Constantin Lihaciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Rodica Dimitriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Roxana Petcu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Elena Croitoru, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
 • Prof.univ.dr. Rodica Albu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

27.06.2015

La data de 27.06.2015, ora 10:00, în Sala B 373 dna. CHIRILIUC I. LILIANA ANGELICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DIVERSITATEA ENTOMOFAUNEI ASOCIATĂ PLANTEI TANACETUM (CHRYSANTHEMUM VULGARE (L.) BERNH.) (ORD. ASTERALES, FAM. ASTERACEAE) DIN NORD-ESTUL ROMÂNIEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE

Comisia de doctorat are următoarea componenţă

Preşedinte:

prof. univ. dr. Mircea Nicuşor Nicoară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

prof. univ. dr. Ionel Andriescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Teodosie Perju, Universitatea Agronomică și de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
 • prof. univ. dr. Valentin Brudea, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

La data de 27.06.2015, ora 10:00, în SALA H1 dna. FURNICĂ N. DIANA-ANDREEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ÎNFIINŢAREA ŞI ACTIVITATEA CONSULATULUI RUS LA IAŞI PÂNĂ LA 1806, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Gabriel-Corneliu Bădărău, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • conf. univ. dr. Ion Varta, Universitatea din Chişinău

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

 

La data de 27.06.2015, ora 11:00, în Sala L1 dl. ADOMNIŢEI C. CĂTĂLIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CONTRIBUŢII LA STUDIUL PROPRIETĂŢILOR FOTOCATALITICE ŞI DE HIDROFILICITATE AL STRATURILOR SUBŢIRI DE TIO2 DOPATE CU METALE TRANZIŢIONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Sebastian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • C.S.I dr. Dorel Crişan, Institutul de Chimie-Fizică „Ilie Murgulescu” Bucureşti
 • C.S.I dr. Nicoleta Lupu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică- Tehnică, Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

 

 

 29.06.2015

La data de 29.06.2015, ora 13:00, în Sala B 413 dl. SPIRIDON GH. CRISTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul COMERŢUL INTERNAŢIONAL SUB IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE GLOBALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihaela-Mariana Luţas, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Laura Cismaş, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf.univ.dr. Liviu-George Maha, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 30.06.2015

La data de 30.06.2015, ora 10:00, în Sala R 402 dna. AMARIEI CĂS. COJOCARIU I. ANA – MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulDETERMINANŢI, EFECTE ŞI MODELE ALE FERTILITĂŢII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Elisabeta Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr.  Vergil Voineagu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Constanţa Mihăescu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Laura Asandului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.