03.09.2015

La data de 03.09.2015, ora 11:00, în Sala R 402 dna. ADĂSCĂLIŢEI P. SIMONA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul MODELAREA VOLATILITĂŢII RENTABILITĂŢII ACŢIUNILOR EMISE DE COMPANII RESPONSABILE SOCIAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulCIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Laura Asandului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vergil Voineagu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Mihai Roman, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Elisabeta Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La data de 03.09.2015, ora 12:00, în Sala de Consiliu dna. CORBAN P. OANA CĂS. LUPU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ARTA CA SPAŢIU CONŢINĂTOR: ESTETICA IMAGINII STEREOSCOPICE ŞI CONDIŢIA UMANĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. D.N.Zaharia, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ruxandra Demetrescu, Universitatea Națională de Arte din București
 • Prof.univ.dr. Dan Eugen Raţiu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

04.09.2015

La data de 04.09.2015, ora 10:00, în Sala III.12 dna. BOTEZATU G. VANINA NARCISA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulPARTICULARITĂŢI LEXICALE, MORFO-SINTACTICE ŞI PROGRAMATICE ALE DISCURSULUI JURIDIC ÎN LIMBILE ROMÂNĂ ŞI ITALIANĂ. STUDIU COMPARATIV., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Sanda Maria Ardeleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Conf.univ.dr. Mirela Aioane, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

La data de 04.09.2015, ora 12:00, în Sala de Consiliu, dna. NASTASĂ L. OANA CĂS. VODĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulDEFINIREA OPEREI DE ARTĂ. O TEORIE PROCEDURALĂ A ARTEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. D.N. Zaharia, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ruxandra Demetrescu, Universitatea Națională de Arte din București
 • Prof.univ.dr. Dan Eugen Raţiu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Conf.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

05.09.2015

La data de 05.09.2015, ora 10:00, în Sala II 7, dna. LĂU I. MONICA-LUMINIŢA CĂS. COZMEI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul TOMIS ÎN CONTEXTUL RELAŢIILOR COMERCIALE DIN MEDITERANA ORIENTALĂ, SEC. I-III D. CHR., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Lucreţiu Ion Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian Nicolae Bounegru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • C.S. I dr. Livia Buzoianu, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
 • C.S. I dr. Florin Topoleanu, Institutul de Cercetări Eco – Muzeale, Tulcea
 • Conf.univ.dr. Florin Fodorean, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

09.09.2015

La data de 09.09.2015, ora 12:00, în Sala III.10 dna. BULAI V. LARISA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul FORME VERBALE SINTETICE VERSUS FORME VERBALE ANALITICE ÎN LIMBILE ROMÂNĂ SI ENGLEZĂ. STUDIU CONTRASTIV. PERSPECTIVĂ DIACRONICĂ ŞI SINCRONICĂ., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Rodica Nagy, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Conf.univ.dr. Daiana Cuibus, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Conf.univ.dr. Oana Macari, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

10.09.2015

La data de 10.09.2015, ora 10:00, în Sala II 7 dna. CHEŞCU D. ANA-MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul REPREZENTANŢE CONSULARE EUROPENE LA GALAŢI, ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Lucreţiu Ion Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gabriel Corneliu Bădărău, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Conf.univ.dr. Vasile Docea, Universitatea de Vest din Timişoara
 • C.S. I dr. Mihai Ştefan Ceauşu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iasi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

11.09.2015

La data de 11.09.2015, ora 09:00, în Sala R 402 dna. CIOBANU I. CARMEN – LILIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ-VECTOR AL INTEGRĂRII ECONOMIEI ROMANEŞTI ÎN STRUCTURILE ECONOMIEI EUROPENE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Emilian Dobrescu, Academia Română Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Andreea Oana Iacobuţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 11.09.2015, ora 10:00, în Sala de Consiliu dna. LEONTE V. DIANA LONA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EMERGENŢA STRUCTURALĂ A CLASEI MANAGERIALE DIN ROMÂNIA. PERSPECTIVE PRIVIND MANAGERII DIN MUNICIPIUL IAŞI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Mihai Dinu Gheorghiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof.univ.dr. Zoltan Rostas, Universitatea din Bucureşti
 • prof.univ.dr. Constantin Schifirneţ, SNSPA Bucureşti
 • conf.univ.dr. Dumitru Stan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

La data de 11.09.2015, ora 11:00, în Sala R 402 dl. LABEŞ S. SEBASTIAN – ANDREI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ASCENSIUNEA ECONOMIILOR BRICS – PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Emilian Dobrescu, Academia Română Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Conf.univ.dr. Andreea Iacobuţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

12.09.2015

La data de 12.09.2015, ora 09:00, în Sala R 402 dna. ROBU CĂS. PERCĂ-ROBU A. ADRIANA-EMILIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulINFLUENŢA INTERACTIVITĂŢII SITE-URILOR WEB ASUPRA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Prutianu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Ioan Plăiaş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Ciprian Marcel Pop, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

14.09.2015

La data de 14.09.2015, ora 10:00, în Sala H 1 dl. HONCU S. ŞTEFAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CERAMICA ROMANĂ DE BUCĂTĂRIE DIN DOBROGEA ( SECOLELE I-III P.CHR), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Octavian Nicolae Bounegru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Conf.univ.dr. Ioan Carol Opriş, Universitatea din Bucureşti
 • C.S.II dr. Dorel Paraschiv, Institutul de Cercetări Eco – Muzeale, Tulcea

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

15.09.2015

La data de 15.09.2015, ora 12:00, în Sala II 7 dl. TANASĂ I. CRISTINEL-ŞTEFAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul BIOGRAFIA UNUI MITROPOLIT, VISARION PUIU, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • prof. univ. dr. Gabriel-Corneliu Bădărău, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. pr. Gheorghe Petraru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Mihai Cojocariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. pr. Ionel Ene, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
 • C. S. I dr. Cătălin Turliuc, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iasi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

16.09.2015

La data de 16.09.2015, ora 10:00, în Sala R 402 dna. BUTNARIU CĂS. ULMAN P. SIMONA-ROXANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulINTEGRITATEA PUBLICĂ ŞI INFLUENŢA EI ASUPRA STABILITĂŢII MACROECONOMICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulECONOMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Laura Cismaş, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Livia Baciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Conf.univ.dr. Ioana Vădăşan, Universitatea de Vest din Timişoara

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La data de 16.09.2015, ora 12:00, în Sala R 402 dna. BUJANCĂ D. GIMIA-VIRGINIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulRECONFIGURAREA CENTRELOR DE PUTERE DIN ECONOMIA MONDIALĂ LA INCEPUTUL SECOLULUI AL XXI-LEA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Laura Cismaş, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Conf.univ.dr. Ioana Vădăşan, Universitatea de Vest din Timişoara

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

17.09.2015

La data de 17.09.2015, ora 10:30, în Sala Profesori, doamna BAUER GH. INGRID – ILEANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CARTEA PROFETULUI ZAHARIA. INTRODUCERE, TRADUCERE ŞI COMENTARIU, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Gheorghe Petraru, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Petre Semen, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.pr. Ioan Chirilă, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr.pr. Stelian Tofană, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr.pr. Mihai Valentin Vladimirescu, Universitatea din Craiova;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE .

18.09.2015

La data de 18.09.2015, ora 10:00, în Sala R 502 dl. ENEA C. SEBASTIAN-FLORIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul GLOBALIZAREA – PARADIGMA TRANSFORMATIVĂ A ECONOMIEI INTERNAŢIONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • prof. univ. dr. Cristina Suciu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Elisabeta Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 18.09.2015, ora 10:00, în Sala Ivănescu dna. ZAMFIRESCU N. OANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul SERIA TERMINOLOGICĂ CORESPUNZĂTOARE PLANTELOR INFERIOARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ , în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulFILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: conf. univ. dr. Ioan Lihaciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • prof. univ. dr. Cătălin Tănase, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti
 • CSI dr. Luminiţa Botoşineanu, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

 

La data de 18.09.2015, ora 12:00, în Sala B 417 dna. MARCU CĂS. CIORAN V. ZÎNA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IMPACTUL POLITICILOR MONETARE ASUPRA PROCESULUI INFLAŢIONIST, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Popescu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Conf.univ.dr. Cristian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La data de 18.09.2015, ora 09:00, în Sala R 402 dna. PUIU A. MONICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PREVENIREA ŞI INVESTIGAREA PRACTICILOR CONTABILE FRAUDULOASE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Andone, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Pavel Năstase, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. hab. Alexandru Nederiţa, Academia de Studii Economice Moldova, Chişinău
 • Prof.univ.dr. Emil Horomnea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La data de 18.09.2015, ora 10:30, în Sala R 402 dl. AFRĂSINEI M. MIHAI – BOGDAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulCONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA SOCIETĂŢILOR OFFSHORE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Iuliana Eugenia Georgescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Liliana Feleagă, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Daniela Artemisa Calu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Costel Istrate, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La data de 18.09.2015, ora 12:00, în Sala R 402 dna. NISTOR N. CARMEN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul POZIŢIA FINANCIARĂ ŞI PERFORMANŢA GRUPURILOR DE SOCIETĂŢI MULTINAŢIONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Ionaşcu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr.hab. Alexandru Nederiţa, Academia de Studii Economice Moldova, Chişinău
 • Conf.univ.dr. Constantin Toma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

21.09.2015

La data de 21.09.2015, ora 11:00, în Sala D 206 dna. BUJOREAN V. ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul VIOLENŢA SIMBOLICĂ ÎN ŞCOALĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: prof. univ. dr. Mariana Momanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Laurențiu Șoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • prof. univ. dr. Gabriel Albu, Universitatea Petrol – Gaze Ploieşti
 • prof. univ. dr. Romiță Iucu, Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

 

22.09.2015

La data de 22.09.2015, ora 09:00, în Sala B 417 dna. DAVID N. MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul „MODELE DE TARIFARE APLICATE IN ASIGURARILE GENERALE” , în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Carmen Pintilescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Minea, Universitaté d’Auvergne – Clermont Ferrand, Franţa
 • Prof.univ.dr. Aivaz Kamer Ainur, Universitatea „Ovidius” Constanţa
 • Prof.univ.dr. Dănuţ Vasile Jemna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 22.09.2015, ora 11:00, în Sala B 417 dl. BACIU F. IONUŢ – CRISTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ANALIZA STATISTICĂ A FENOMENULUI INFLAŢIONIST ÎN ROMÂNIA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Carmen Pintilescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Minea, Universitaté d’Auvergne – Clermont Ferrand, Franţa
 • Prof.univ.dr. Aivaz Kamer-Ainur, Universitatea „Ovidius” Constanţa
 • Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.
Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

23.09.2015

La data de 23.09.2015, ora 11:00, în Sala II 7 dna. RĂILEANU V. VIOLETA-MARIA POSDRU 140863 va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulSOLDAŢI ORIGINARI DIN MOESIA INFERIOR ŞI MOESIA SUPERIOR ÎN GARDA PRETORIANĂ , în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Lucreţiu-Ion Bârliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Nicolae-Octavian Bounegru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Radu Ardevan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • conf. univ. dr. Ioan Carol Opriş, Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

La data de 23.09.2015, ora 10:00, în Sala II 8 dna. CULACHE V. OANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul LIMBAJUL SIMBOLIC AL BRANDULUI: MODELĂRI SEMIOTICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Traian Dinorel Stănciulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mircea Dumitru, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

La data de 23.09.2015, ora 10:00, în Sala de Consiliu a facultăţii dl. BOLOGA  M. ANDREI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IDEOLOGIE ŞI INTERPRETARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Afloroaei Ştefan,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Academician Teodor Dima, Academia Română, Filiala Iaşi
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Ioan Biriş, Universitatea de Vest din Timişoara

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.
La data de 23.09.2015, ora 9:00, în Sala II7 dl. LUNGU D. IRINEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul JANDARMERIA RURALĂ ÎN ZONA MOLDOVEI ÎNTRE ANII 1893-1918, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:Prof.univ.dr. Lucreţiu Ion Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gabriel Corneliu Bădărău, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Liviu Sorin Damean, Universitatea din Craiova
 • Conf.univ.dr. Nelu Cristian Ploscaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • C.S. I dr. Mihai Ştefan Ceauşu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iasi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

La data de 23.09.2015, ora 10:00, în Sala B 417   dna. TOFĂNICĂ I. RAMONA-IONELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul OPTIMIZAREA REZULTATELOR FINANCIARE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ PRIN VALORIZAREA INFORMAŢIEI CONTABILE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Emil Horomnea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Sorin Briciu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
 • Prof.univ.dr. Adela Deaconu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La data de 23.09.2015, ora 11:00, în Sala B 417  dl. RĂDULESCU F.C. TUDOR-ANDREI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EVALUAREA SOCIETĂŢILOR AFLATE ÎN INSOLVENŢĂ. ABORDARE FINANCIAR-CONTABILĂ ŞI JURIDICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulCONTABILITATE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Pereş, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Adela Deaconu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Dumitru Bucătaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La data de 23.09.2015, ora 12:00, în Sala de Consiliu a facultăţii dl. COCEI T. LIVIU IULIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul HOMO IRONICUS. O ABORDARE ANTROPOLOGICĂ A IRONIEI FILOSOFICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Academician Teodor Dima, Academia Română Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Carmen Cozma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Ioan Biriş, Universitatea de Vest din Timişoara

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.     Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

24.09.2015

La data de 24.09.2015, ora 11:00, în Amfiteatrul P 3 dl. ZAHARIA I. MARIUS-MIHAI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul POLUANŢI MAJORI AI MEDIULUI DE TIPUL AGENŢILOR DE DECUPLARE: MECANISME DE TOXICITATE ŞI DECONTAMINARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ionel Mangalagiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gabi Drochioiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Academician Marius Andruh, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Iosif Gergen, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara
 • Prof.univ.dr. Aurel Pui, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Chimie.

 

La data de 24.09.2015, ora 11:00, în Sala B 417 dna. IAVORSCHI M. MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CURSUL DE SCHIMB ŞI COMPETITIVITATEA ECONOMICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihaela Luţaş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Conf.univ.dr. Elena Dana Bako, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Conf.univ.dr. Liviu George Maha, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 24.08.2015, ora 12:00, în Sala  II 7 dna. PODOVEI P. PETRONELA-RALUCA POSDRU ACADEMIE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul BISERICI ŞI MĂNĂSTIRI DIN ACTUALUL JUDEŢ BOTOŞANI (SECOLELE XV-XVIII)., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Victor Spinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • C. S. I dr. Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Institutul de Arheologie din Chişinău
 • prof. univ. dr. Ionel Cândea, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
 • Conf. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

 

La data de 24.09.2015, ora 9:00, în Sala B 417 dna. GAVRILUŢĂ CĂS. GRĂDINARU O. ANDREEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul O ANALIZĂ COMPORTAMENTALĂ A CRIZEI ECONOMICO-FINANCIARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
Prof.univ.dr. Mihaela Luţaş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
Conf.univ.dr. Elena Dana Bako, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 24.09.2015, ora 10:00, în Sala II 7 dna. ALEXIANU M. T. RUXANDRA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ROMÂNIA, „STATALITATEA MOLDOVENEASCĂ” ŞI SEPARATISMUL TRANSNISTREAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: prof. univ. dr. Lucrețiu-Ion Bârliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • prof. univ. dr. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Gheorghe Palade, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova
 • C. S. I dr. Cătălin Turliuc, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iasi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

 

La data de 24.09.2015, ora 10:00, în Sala II 5 dna. NEMETH I.-S. ERZSEBET-RITA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CONTRIBUŢII PRIVIND PERIOADA TÂRZIE A EPOCII BRONZULUI ÎN PODIŞUL TRANSILVANIEI. AŞEZAREA DE LA VLAHA-PAD, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.emeritus dr. Attila Laszlo, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.emeritus dr. Nicolae Ursulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • C.P.I dr. Horia Ion Ciugudean, Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia
 • C.P.II dr. Florin Gogâltan, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

25.09.2015

La data de 25.09.2015, ora 09:00, în Sala II 7 dna. LEŞU I. GEORGIANA-IULIANA  va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul REPREZENTĂRI ALE EPOCII MODERNE ÎN ISTORIOGRAFIA ŞI LITERATURA DE INSPIRAŢIE ISTORICĂ DIN ROMÂNIA DEMOCRAT-POPULARĂ (1948-1965), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Laurenţiu Rădvan,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Virgiliu Ţârău, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • C.S.I dr. Andi Emanuel Mihalache, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iasi
 • Conf.univ.dr. Nelu Cristian Ploscaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.
La data de 25.09.2015, ora 15:00, în Laboratorul de Informatica dl. NICA V. MIHAI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PROCESE DE MAGNETIZARE DEPENDENTE DE TIMP ȘI TEMPERATURĂ ÎN SISTEME MAGNETICE NANOSTRUCTURATE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Fizică.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: prof. univ. dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Alexandru Stancu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • conf. univ. dr. habil. Laurențiu Stoleriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Valentin Ioniță, Universitatea Politehnică Bucureşti
 • C. S. I dr. Tibor Adrian Ovari, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Fizică Tehnică Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

La data de 25.09.2015, ora 11:00, în Sala II 7 dl. MIHUŢ B. COSMIN-IONUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PARTIDA NAŢIONALĂ” DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ŞI MARILE PUTERI (1838-1842), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Laurenţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Bocşan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Mihai Cojocariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Conf.univ.dr. Ion Varta, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

 

La data de 25.09.2015, ora 12:00, în Sala de Consiliu a facultăţii dna. BÎRSAN S. LUDMILA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ESTETICA FOTOGRAFIEI LA SUSAN SONTAG, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. D.N.Zaharia, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ruxandra Demetrescu, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Dan Eugen Raţiu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

La data de 25.09.2015, ora 09:30, în Sala R 402 dl. MATEI O. MARIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PARTICULARITATILE UNUI MODEL PENTRU INTEGRAREA APLICATIILOR EXISTENTE CU CELE DIN CLOUD, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Informatică economică.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mircea Georgescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Smeureanu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Marian Dârdală, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Marin Fotache, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 25.09.2015, ora 10:00, în Sala B8 dl. GAMAN C. CLAUDIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul HAZARDE NATURALE GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN AREALUL VĂII BISTRIŢEI, ÎNTRE COMUNA BORCA ŞI BARAJUL IZVORU MUNTELUI (JUDEŢUL NEAMŢ), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Liviu Apostol, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Virgil Surdeanu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Conf.univ.dr.ing.col. Florin Neacşa, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza” Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Romanescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 

La data de 25.09.2015, ora 10:00, în Sala „G Ivănescu” dna. ANTON N. LOREDANA-LILIANA CĂS. BUZOIANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ORTHOGRAFIA SAU DREAPTA SCRISOARE DE CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA, BUDA, 1818. EDIŢIE DE TEXT ŞI STUDIU FILOLOGICO-LINGVISTIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Chivu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • C.S.I dr. Mioara Dragomir, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

La data de 25.09.2015, ora 11:00, în Sala R 402 dl. TANASĂ E. FLORENTIN-EMIL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul VALIDAREA RAPORTĂRILOR FINANCIARE PRIN AUDITUL EXTERN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Emil Horomnea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Horia Neamţu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Ioan Popa, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Ioan Andone, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 26.09.2015

La data de 26.09.2015, ora 09:00, în Sala II 7 dna. MOISUC I. ANA-MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ŢESĂTURI ŞI VEŞMINTE DE CURTE ÎN ŢĂRILE ROMÂNE (SECOLELE XIV-XVII). ÎNTRE UTILITATE ŞI SIMBOLISTICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Laurenţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Sorin Gorovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • C.S.II dr. Constanţa Ghiţulescu, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti
 • C.S.II dr. Gheorghe Lazăr, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Bogdan Petru Maleon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

La data de 26.09.2015, ora 11:00, în Sala II 7 dna. STAVARACHI V. IULIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul MAHALAUA MUNTENIMII. IAŞII DE LA JUMĂTATEA SECOLULUI AL XVII-LEA PÂNĂ LA 1831, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ştefan Sorin Gorovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • C.S.II dr. Gheorghe Lazăr, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti
 • Conf. univ. dr. Simion Câlţia, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

La data de 26.09.2015, ora 11:00, în Sala Ivănescu dna. BURLACU R. DANIELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul TERMINOLOGIA GIMNASTICII ARTISTICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
Prof.univ.dr. Gheorghe Chivu, Universitatea din Bucureşti
Prof.univ.dr. Petre Gheorghe Bârlea, Universitatea „Ovidius” Constanţa
Conf.univ.dr. Ana Maria Minuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

 

La data de 26.09.2015, ora 09:00, în Sala „G. Ivănescu” dna. OLARIU A. SIMONA ANDREEA CĂS. ŞOVA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ELEMENTE DE POLEMICĂ ÎN OPERA LINGVISTICĂ A LUI ALEXANDRU I. PHILIPPIDE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulFILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Ioan Constantin Lihaciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
Prof.univ.dr. Gheorghe Chivu, Universitatea din Bucureşti
Prof.univ.dr. Petre Gheorghe Bârlea, Universitatea „Ovidius” Constanţa
Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

La data de 26.09.2015, ora 10:00, în Sala de Consiliu a facultăţii dna. MANOLE G. DANIELA CĂS. CALTEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DREPTUL COPIILOR ŞI TINERILOR INFESTAŢI CU HIV/SIDA DIN ROMÂNIA LA CEA MAI BUNĂ STARE DE SĂNĂTATE POSIBILĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:Prof.univ.dr. Doina Balahur, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Nistor Gheorghiţa, Universitatea  din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Doru Buzducea, Universitatea  din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

La data de 26.09.2015, ora 10:30, în Sala III.11 dna. FĂRCĂŞEL M. ANDREEA VERIDIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulAUTOBIOGRAPHIES IN „THE PROMISED LAND”: A TRADITION OF FEMALE REPRESENTATION OF THE SELF, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Odette Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Michaela Mudure, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Ştefan Colibaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

28.09.2015

La data de 28.09.2015, ora 10:00, în Sala B 629 dl. MIHAI M. CIPRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DINAMICA MORFOFUNCŢIONALĂ A MUNICIPIULUI IAŞI DUPĂ ANUL 1990: PROCESE, STRUCTURI ŞI MIZE SPAŢIALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian Groza, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Ungureanu, m.c. al Academiei Române, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Joszef Benedek, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Nicolae Popa, Universitatea de Vest din Timişoara

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 

La data de 28.09.2015, ora 09:00, în Sala III 15 dna. BOTEZATU G. DANIELA CĂSĂTORITĂ VASILIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulC.S.LEWIS – LA GRANIŢA DINTRE SPIRITUALITATEA CREŞTINĂ ŞI FICŢIUNE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

 

La data de 28.09.2015, ora 10:30, în Sala III 15 dl. GHERGHE C. ADRIAN VIOREL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ACTUL CUVÂNTULUI ÎN MUZICA ROCK, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.
La data de 28.09.2015, ora 09:00, în Sala L 1 dl. POP E. MIHAI-VALENTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul STUDIUL EXPERIMENTAL AL PROPRIETĂȚILOR DIELECTRICE NELINIARE ÎN CERAMICI FEROELECTRICE ȘI REALIZAREA DE APLICAȚII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: prof. univ. dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Liliana Mitoșeriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • prof. univ. dr. Horia Alexandru, Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. ing. Daniel Mircea Sutiman, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • conf. univ. dr. habil. Laurențiu Stoleriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

 

La data de 28.09.2015, ora 12, în Sala II.8, domnul BALLA TAULANT va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat REFORMAREA SISTEMULUI DECIZIONAL IN UNIUNEA EUROPEANĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE POLITICE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Işan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 •  Prof.univ.dr. Adrian Liviu Ivan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 •  Prof.univ.dr. George Angliţoiu, SNSPA Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE     SOCIAL-POLITICE.

 

La data de 28.09.2015, ora 12:00, în Sala de Consiliu dl. MIHAI I. CONSTANTIN IONUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DISCURS PROTREPTIC ŞI MOD DE VIAŢĂ ÎN FILOSOFIA ANTICĂ. SURSE CLASICE ŞI RECEPTĂRI CREŞTINE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
Prof.univ.dr. Wilhelm Dancă, Universitatea din Bucureşti
Conf.univ.dr. Alexander Baumgarten, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
Prof.univ.dr. Carmen Cozma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

 

La data de 28.09.2015, ora 10:00, în Sala de Consiliu dna. HARIGA F.R. FLORINA RODICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CAUZA RĂULUI ÎN FILOSOFIA LUI BONAVENTURA DIN BAGNOREGIO, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Wilhelm Dancă, Universitatea din Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Alexander Baumgarten, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

 

29.09.2015

La data de 29.09.2015, ora 10:00, în Sala B 339 dna. IVAN O. MIHAELA – AURELIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CERCETĂRI FIZIOLOGICE ȘI BIOCHIMICE LA SPECII ALE GENULUI PLANTAGO L. (FAMILIA PLANTAGINACEAE) ÎN CONDIȚII DE STRES ABIOTIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.

Preşedinte: prof. univ. dr. Mircea Nicușor Nicoară,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Maria-Magdalena Zamfirache,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 •   prof. univ. dr. Carmenica Doina Jităreanu, Universitatea de Ştiinte Agronomice şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
 • prof. univ. dr. Anca Miron, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
 • prof. univ. dr. Zenovia Olteanu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

La data de 29.09.2015, ora 10:00, în Sala Ferdinand dna. TESLARU I. TEODORA-LĂCRĂMIOARA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CARACTERIZAREA FILMELOR DE POLITIOFEN OBŢINUTE ÎN REACTORI CU PLASMĂ LA PRESIUNE ATMOSFERICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicoleta Dumitraşcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Tudor Luchian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Sorin Dan Anghel, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • C.S.I dr. Mariana Pinteală, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

 

La data de 29.09.2015, ora 10:00, în Sala III.9 dna. COLŢA M.I. SMĂRĂNDIŢA-ELENA CĂS. CIUDIN-COLŢA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DREPTURILE REALE ÎN ODISEEA CIVILIZĂRII EUROPEI. STUDIU COMPARATIV-ISTORIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valeriu M.Ciucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Durac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Elena Iftime, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Mircea Dan Bob, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

 

La data de 29.09.2015, ora 12:00, în Sala III.9 dl. CODREA A. CODRIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DONAŢIA. STUDIU DE DREPT PRIVAT COMPARAT EUROPEAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valeriu M. Ciucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Carmen Tamara Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Elena Iftime, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Mircea Dan Bob, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

 

La data de 29.09.2015, ora 10:00, în Sala de Consiliu a facultăţii dna. ŢĂRUŞ M. MĂRIUŢA LORENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulPERSPECTIVA SOCIOLOGICĂ ASUPRA ATITUDINII REPREZENTANŢILOR B.O.R. PRIVIND DONAREA ŞI TRANSPLANTUL DE ORGANE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Marian Preda, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Vasile Astărăstoaie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
 • Prof.univ.dr.pr. Gheorghe Popa, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

 

La data de 29.09.2015, ora 11:00, în Sala R 402 dl. PERCIC F. STANISLAV va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CICLURILE DE CREDITARE ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA BUNASTĂRII SOCIALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Petre Brezeanu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Ioan Bătrâncea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 29.09.2015, ora 09:00, în Sala R 402 dna. APĂTĂCHIOAE D. ADINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul INCIDENŢA CRIZELOR ASUPRA PERFORMANŢEI ŞI RISCURILOR BANCARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Bătrâncea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Petre Brezeanu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.
Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La data de 29.09.2015, ora 10:00, în Sala II 8 dna. ILUŢĂ C. IONELA GEORGIANA CĂS. SIMINICEANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulDEMNITATEA FEMEII DIN PERSPECTIVA ANTROPOLOGIEI FILOSOFICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Academician Teodor Dima, Academia Română Bucureşti
 • Academician Alexandru Boboc, Academia Română Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Melentina Toma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

 

La data de 29.09.2015, ora 12:00, în Sala II 8 dl. AMARINEI S.C. LIVIU CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul APORTUL FILOSOFIEI EUROPENE DIN SECOLELE XVII-XVIII, ÎN CONTURAREA CULTURII MOLDAVE DE TIP BAROC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Academician Teodor Dima, Academia Română Bucureşti
 • Academician Alexandru Boboc, Academia Română Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Nicolae Râmbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

La data de 29.09.2015, ora 12:00, în Sala D 206 dna. COMAN N. ALINA-ELENA CĂS. CIABUCA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IMAGINEA PUBLICĂ A POLIŢISTULUI ROMÂN. ANALIZA DIN PERSPECTIVA MODELULUI TRIANGULAŢIEI, CA MODALITATE DE CREŞTERE A ACURATEŢII ÎN EXPLICARE ŞI MODELARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof.univ.dr. Ticu Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Zoltan Bogathy, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • conf.univ.dr. Corina Ilin, Universitatea de Vest din Timişoara
 • prof.univ.dr. Dragoş Iliescu, Universitatea din Bucureşti
 • conf.univ.dr. Mihai Curelaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

30.09.2015

La data de 30.09.2015, ora 10:00, în Sala de Consiliu a facultăţii dna. MIHĂILĂ N. MARIA-MARINELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EFECTELE SECULARIZĂRII ASUPRA FILIAŢIEI ŞI PARENTALITĂŢII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Marian Preda, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Dumitru Batâr, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
 • Conf.univ.dr. Dumitru Stan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

La data de 30.09.2015, ora 12:00, în Sala de Consiliu a facultăţii dl. GULEI A. ALEXANDRU STELIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IMAGINEA SOCIALĂ A COPILULUI REMIGRANT. STUDIU REALIZAT ÎN MUNICIPIUL IAŞI ÎN PERIOADA 2012-2015, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof.univ.dr. Marian Preda, Universitatea din Bucureşti
 • prof.univ.dr. Dumitru Batâr, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
 • prof.univ.dr. Doina Balahur, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

La data de 30.09.2015, ora 18:00, în Sala III.11 dna. ARDELEANU I. SIMONA CĂS. STANCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IMAGINARUL SPAŢIULUI ÎN OPERA LUI MIHAIL SEBASTIAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • C.P.I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române
 • Conf.univ.dr. Pompiliu Crăciunescu, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

 

La data de 30.09.2015, ora 12:30, în Sala R 502 dna. LUCESCU P. LILIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul HETEROCICLI PENTA ŞI HEXAATOMICI CU AZOT. SINTEZE ŞI APLICAŢII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ionel Mangalagiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Elena Bîcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Alina Ghineţ, Universitatea Catolică din Lille, Franța
 • Prof.univ.dr.ing. Nicolae Hurduc, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • Conf.univ.dr. Neculai Cătălin Lungu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Chimie.

La data de 30.09.2015, ora 11:00, în Sala R 502 dna. DUMITRIU I. GINA-MIRABELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul INHIBITORI AI FARNEZILTRANSFERAZEI CU STRUCTURĂ AZAHETEROCICLICĂ. SINTEZĂ ŞI EVALUARE BIOLOGICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ionel Mangalagiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Elena Bîcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Benoit Rigo, Universitatea Catolică din Lille, Franța
 • C.S.I dr. Mariana Pinteală, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi
 • Prof.univ.dr. Mihail Lucian Bîrsă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Chimie.

 

La data de 30.09.2015, ora 10:00, în Sala Ferdinand dna. IFTEMI M. SORANA-ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DETERMINANŢI FIZICI AI ACTIVITĂŢII PEPTIDELOR CITOTOXICE ÎN SISTEME LIPIDICE RECONSTITUITE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: prof. univ. dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Tudor Luchian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • prof. univ. dr. Nicoleta Dumitraşcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Leontin David, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Dragoş Grigoriu, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.