8.04.2011

La data de 08/04/2011, ora 10, în Sala B 417, domnul GHIUŢĂ G. OVIDIU-AUREL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « INFLUENŢA BRANDULUI ÎN COMPORTAMENTUL ELECTORULUI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducători ştiinţifici:

 • Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
 • Prof.univ.dr. Gerald Orange, Universitatea din Rouen, Franţa;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gerard Cliquet, Universitatea Rennes 1, Franţa;
 • Prof.univ.dr. Joel Jallais, Universitatea Rennes 1, Franţa;
 • Prof.univ.dr. Valerică Olteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Prutianu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
  Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

11.04.2011

La data de 11/04/2011, ora 12, în Sala III.12, doamna ŢUCULEANU GH. ELENA-SIMINA CĂS. BĂDĂRĂU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « LA VILLE COMME PERSONNAGE DANS L’OEUVRE DE GEORGES RODENBACH », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Călinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Muguraş Constantinescu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Radu Toma, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Mihaela Mîrţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

16.04.2011

La data de 16/04/2011, ora 9, în Sala 402, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, domnul ŢIGĂNAŞ V. CLAUDIU-GABRIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « CICLUL ECONOMIC ŞI INSTABILITATEA PIEŢELOR», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Cornescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena Druică, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Luţac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

16.04.2011

La data de 16/04/2011, ora 11, în Sala 3.15, doamna CRISTUREAN V. CĂTĂLINA-DARIA CĂS. NECHITA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « THE ENGLISH COMMUNITY LEGAL DISCOURSE AND ITS IMPACT ON THE ROMANIAN LEGAL TEXTS », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Horia Hulban, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mariana Neagu, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Mihai Zdrenghea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Călina Gogălniceanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

27.04.2011

La data de 27/04/2011, ora 9, în sala 402, clădirea UAIC din str. Lăpuşneanu, doamna MIHAI E. ALINA CĂS. PRAHOVEANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « CONTABILITATEA DE GESTIUNE ŞI POZIŢIONAREA STRATEGICĂ A ÎNTREPRINDERII », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Sorin Briciu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
 • Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Constantin Toma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

30.04.2011

La data de 30/04/2011, ora 10, în Sala III.9, doamna MOVILEANU A. CORINA CĂS. NICOLAE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « IMPLICAŢII JURIDICO-PENALE ÎN MATERIA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Grigore Theodoru, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Paşca, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Vasile Păvăleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Tudor Plăeşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT.

30.04.2011

La data de 30.04.2011, ora 10,30, în Amfiteatrul B6, domnul GRIGORAŞ I. AURICĂ VALENTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “GEOCHIMIA SEDIMENTELOR DE RÂU DIN BAZINUL BISTRIŢEI, AVAL DE LACUL IZVORUL MUNTELUI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOLOGIE .

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihai Brânzilă, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Crânganu, Universitatea „New York”, Brooklyn College, SUA;
 • Conf.univ.dr. Lucian Petrescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Nicolae Buzgar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

30.04.2011

La data de 30/04/2011, ora 12, în Sala III.9, doamna DIACONU C. CARMEN-MARIANA CĂS. MIHALACHE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « RĂSPUNDEREA PENALĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Grigore Theodoru, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Paşca, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Vasile Păvăleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Tudor Plăeşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT.