18.08.2011

La data de 18/08/2011, ora 10, în Sala A 11, doamna BUTUCELEA G. IONELA CĂS. ENE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘”DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA ORAŞULUI IAŞI” (SECOLUL AL XVII-LEA. STUDIU LINGVISTIC’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

  • Prof.univ.dr. Gheorghe Chivu, Universitatea din Bucureşti;
  • Prof.univ.dr. Ion Horia Bîrleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
  • Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

23.08.2011

La data de 23/08/2011, ora 12, în Sala A11, doamna *DĂRESCU C. MARIA- MIHAELA* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «*DEIXIS-UL ÎN DISCURSUL RELIGIOS DIN CULTUL CREŞTIN ORTODOX* », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

  • Prof.univ.dr. Maria Cătănescu, Universitatea din Bucureşti;
  • Prof.univ.dr. Rodica Nagy, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
  • Prof.univ.dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE