02.07.2011

La data de 02/07/2011, ora 9, în Sala 402, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, doamna NEAGU GH. ALINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «RAPORTAREA FINANCIARĂ A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ÎN PROCESUL DECIZIONAL», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dumitru Matiş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Adela Deaconu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Iuliana Georgescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

02.07.2011

La data de 02/07/2011, ora 11, în Sala 402, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, doamna VELNICER D. MARIANA CĂS. VLAD va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «CONTABILITATEA ŞI AUDITUL FINANCIAR ÎN INSTITUŢIILE DE CREDIT», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dumitru Matiş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Elena Hlaciuc, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

05.07.2011

La data de 05/07/2011, ora 11, în Sala Dima, domnul GROSU E. EMANUEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « CAROL CEL MARE ŞI SFÂRŞITUL LONGOBARZILOR. PAULUS DIACONUS „HISTORIA LONGOBARDORUM” », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultatii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Traian Diaconescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Ana Cristina Halichias, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Alexander Baumgarten, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Florin Platon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

11.07.2011

La data de 11/07/2011, ora 10, în de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna POPA N. CRISTINA CĂS. HORGA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « NATURALISMUL LUI JEAN JACQUES ROUSSEAU ŞI CONDIŢIA UMANĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Petre Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Biriş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Sandu Frunză, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Carmen Cozma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

11.07.2011

La data de 11.07.2011, ora 12, în Sala de Consiliu, doamna *LEONTE D. ANA-DANIELA (CĂS. BAHRIM)* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CONDIŢIA TRAGICULUI ÎN CREAŢIA LUI ALBERT CAMUS: INTERPRETĂRI SEMIOTICE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Carpinschi, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice,Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Traian Dinorel Stănciulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Florea Lucaci, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad;
 • Prof.univ.dr. Nicolae Râmbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

15.07.2011

La data de 15.07.2011, ora 11, în Sala de Conferinţe a Facultăţii de Matematică, doamna BEDA C. ANA – MARIA CĂS. MOŞNEAGU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “METODE NUMERICE DE APROXIMARE PENTRU ECUAŢII DIFERENŢIALE ŞI APLICAŢII”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MATEMATICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ovidiu Cârjă, Decanul Facultăţii de Matematică,Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Viorel Arnăutu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Sebastian Aniţa, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Gabriel Dimitriu, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;
 • C.P.I dr. Gabriela Marinoschi, Institutul de Statistică Matematică, Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de MATEMATICĂ .

08.07.2011

La data de 08.07.2011, ora 11, în Sala 339-Corp B, domnul *VIZITEU D. GABRIEL ANDREI* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “*CONTRIBUŢII PRIVIND STUDIUL MICROBIOLOGIC, BIOCHIMIC ŞI ECOLOGIC AL UNOR SUŞE LEVURIENE DE INTERES OENOLOGIC IZOLATE DIN PODGORIA COTNARI*”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Bejenaru Luminiţa, Prodecan al Facultăţii de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: C.P.I dr. Manoliu Alexandru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Drăgan- Bularda Mihail, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Cotea Valeriu, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Dunca Simona Isabela, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

13.07.2011

La data de 13.07.2011, ora 9, în Sala H1, doamna *MICU T. MARCELINA BRÎNDUŞA (CĂS. MUNTEANU)* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CĂSĂTORII, VIAŢA DE CUPLU ŞI DIVORŢURI BOIEREŞTI ÎN IAŞII PERIOADEI REGULAMENTARE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Bolovan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Vitcu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

13.07.2011

La data de 13.07.2011, ora 11, în Sala H1, domnul BUNGHEZ M. SEBASTIAN-DRAGOS va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PARLAMENTUL SI POLITICA EXTERNĂ A ROMANIEI INTRE 1899-1914”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Bolovan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Vitcu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

15.07.2011

La data de 15.07.2011, ora 11, în Sala H1, domnul BILAVSCHI C. GEORGE -AURELIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “UNELTE AGRICOLE DIN MOLDOVA MEDIEVALĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon, Decanul Facultatii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Victor Spinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ionel Cândea, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • C.P.I dr. Gabriel Custurea, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie, Constanţa;
 • Prof.univ.dr. Dan Teodor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

16.07.2011

La data de 16.07.2011, ora 11,00, în Sala H1, doamna OTU P. OANA – ANCA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “RELAŢII ROMÂNO-FINLANDEZE ÎN PERIOADA 1918-1947”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru- Florin Platon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Ciupercă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Cipăianu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Emilian Bold, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Silviu Miloiu, Universitatea „Valahia” Târgovişte;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

16.07.2011

La data de 16.07.2011, ora 11, în Sala H1, doamna OTU P. OANA – ANCA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “*RELAŢII ROMÂNO-FINLANDEZE ÎN PERIOADA 1918-1947*”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru- Florin Platon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Ciupercă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Cipăianu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Emilian Bold, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Silviu Miloiu, Universitatea „Valahia” Târgovişte;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

18.07.2011

La data de 18.07.2011, ora 11,00, în Sala D – 206, doamna DRĂGHICIOIU I. TEODORA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR CONSILIERI ÎN DOMENIUL PROMOVĂRII TALENTELOR”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Constantin Cucoş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Carmen Creţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Gabriel Albu, Universitatea Petrol si Gaze Ploieşti;
 • Prof.univ.dr. Romiţă Iucu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Ovidiu Gavrilovici, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei.

18.07.2011

La data de 18/07/2011, ora 11, în Sala A 11, doamna ŞTEFAN F. EDELINA-LAVINIA CĂS. CÎMPIANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « L’INTERLANGUE D’APPRENANTS ROUMAINS DE FRANCAIS: ETUDE DE CAS », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducători ştiinţifici:

 • Prof.univ.dr. Marina Mureşanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
 • Prof.univ.dr. Patrice Brasseur, Universitatea Avignon;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Jean Peeters, Universitatea din Bretagne Sud, Lorient;
 • Prof.univ.dr. Anca Cosăceanu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Doina Spiţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

19.07.2011

La data de 19.07.2011, ora 8,30 în Sala 339, doamna CĂLDĂRUŞ M. LIDIA (CĂS. ADUMITRESEI) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CERCETĂRI MORFO-ANATOMICE SI FIZIOLOGICE ASUPRA UNOR SPECII SI SOIURI DE ROSA L.”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Moglan, Decanul Facultatii de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Toma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Ciubotaru, Academia de Stiinte a Republicii Moldova;
 • Prof.univ.dr. Marin Andrei, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Lucia Drăghia, Universitatea de Stiinte Agricole si de Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

19.07.2011

La data de 19.07.2011, ora 10, în sala 339, domnul HAIDĂU P. IRINA MĂDĂLINA (CĂS. ARDEI) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “DIVERSITATEA FLORISTICĂ ŞI FITOCENOLOGICĂ A MUNŢILOR BERZUNŢI, JUDEŢUL BACĂU”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Maria Magdalena Zamfirache, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Toma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Toader Chifu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Marin Andrei, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Nicolae Barabaş, Universitatea din Bacău;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

19.07.2011

La data de 19/07/2011, ora 11, în Sala A 11, doamna POPA N. ANCA-ELENA CĂS. DOBOŞ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « TIPUL AVARULUI LA BALZAC ŞI GEORGE CĂLINESCU », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Prodecanul Facultăţii de Litere , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducători ştiinţifici:

 • Prof.univ.dr. Marina Mureşanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
 • Prof.univ.dr. Francois Claudou, Universitatea Paris 12, Franţa;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Helene Lenz, Universitatea din Strasbourg;
 • Prof.univ.dr. Brînduşa Steiciuc, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Eugenia Arjoca, Universitatea de Vest din Timişoara;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

21.07.2011

La data de 21/07/2011, ora 9, în Sala B 417, doamna ŢIFREA N. ELENA CĂS. FILIP va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « IMPACTUL LEGISLAŢIEI ANTREPRENORIALE ASUPRA DEZVOLTĂRII ECONOMICE ÎN ŢĂRILE DIN CENTRUL ŞI ESTUL EUROPEI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Airinei Dinu, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ignat Ion, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Popescu Gheorghe, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Pastor Ioan, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş;
 • Prof.univ.dr. Işan Vasile, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

21.07.2011

La data de 21/07/2011, ora 9, în Sala 402, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, doamna PETCU I. ELENA CĂS. GHILIMEI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « ARMONIZAREA POLITICILOR FISCAL-BUGETARE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A COLECTIVITĂŢILOR LOCALE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Tatiana Moşteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Felicia Alexandru, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Angela Roman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

21.07.2011

La data de 21/07/2011, ora 11, în Sala 402, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, doamna COMAN V. ALINA-CRISTINA CĂS. NUŢĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « POLITICI FISCAL – BUGETARE ŞI IMPLICAŢIILE LOR ECONOMICE ŞI SOCIALE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Filip, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Tatiana Moşteanu, Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Felicia Alexandru, Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Voinea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

21.07.2011

La data de 21/07/2011, ora 13, în Sala 402, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, doamna ŢOPA GH. ROXANA-ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN ROMÂNIA PE BAZA UNOR CRITERII SPECIFICE ŞI POSIBILITĂŢI DE IMBUNĂTĂŢIRE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Voinea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Tatiana Moşteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Cristina Ciumaş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Filip, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

22.07.2011

La data de 22/07/2011, ora 11, în Sala „Matei Cantacuzino”, doamna ICHIMESCU R. LUCIA CĂS. IRINESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « CONCURENŢA NELOIALĂ ÎN DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Decanul Facultăţii de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Augustin Fuerea, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena Iftimie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Durac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT.

22.07.2011

La data de 22/07/2011, ora 13, în Sala A 11, doamna FLORIA L. FLORINELA-GIANINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « *RETORICA ALTERITĂŢII * », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Maria Carpov, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Rodica Marian, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” Filiala Cluj a Academiei Române;
 • Conf.univ.dr. Simina Mastacan, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău;
 • Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

26.07.2011

La data de 26/07/2011, ora 9, în Sala 402 clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, doamna BURLACU I. LUMINIŢA CĂS. NAZARE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « IDENTIFICAREA STATISTICĂ A PROFILULUI INVESTITORULUI ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Elisabeta Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Dobre, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Pârţache, Academia de Studii Economice Moldova, Chişinău;
 • Prof.univ.dr. Laura Asandului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

26.07.2011

La data de 26/07/2011, ora 11, în Sala 402, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, doamna MOROŞANU M. ALINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « EVALUAREA STATISTICĂ A CARACTERISTICILOR OPERATORULUI DE SONDAJ», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Elisabeta Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Mitruţ, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Daniela Şerban, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Dănuţ Jemna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

26.07.2011

La data de 26/07/2011, ora 18, în Sala A 11, domnul *FLORESCU M. FLORIN* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « *LITERALISM ŞI TRADUCERE LIBERĂ ÎN TRADIŢIA BIBLICĂ ROMÂNEASCĂ* », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Conf.univ.dr. Dan Stoica, Predecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioana Costa, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Wolfgang Dahmen, Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena,
 • Prof.univ.dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

27.07.2011

La data de 27/07/2011, ora 11, în Sala 402, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, doamna LUPAŞCU A. D. CAROLINA-DANIELA CĂS. SOROCEANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « ANALIZA DINAMICII ŞI STRUCTURII CLASIFICAŢIEI ECONOMICE A CHELTUIELILOR DE BUNURI ŞI SERVICII DIN INSTITUŢIILE PUBLICE DIN ROMÂNIA », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrerea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Elisabeta Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Daniela Şerban, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Mihai Roman, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Laura Asandului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.