03.11.2011

La data de 03.11.2011, ora 12, în Amfiteatrul „Petru Bogdan”, doamna ZAMFIRACHE A.M. IOANA – ADRIANA (CĂS. ŞTEFĂNESCU) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “STUDIUL POSIBILITĂŢILOR DE VALORIFICARE A UNOR DEŞEURI REZULTATE DIN ACTIVITATEA INDUSTRIEI CHIMICE DIN JUDEŢUL BACĂU”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Dumitru Gânju, Decanul Facultăţii de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.em. Raluca-Delia Mocanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Luminiţa Vlădescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Dorneanu, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;
 • Conf. univ. dr. Romeo-Iulian Olariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de CHIMIE .

04/11/2011

La data de 04/11/2011, ora 10, în Sala B 417, domnul SOCACIU I. IOAN- TIBERIU CĂS. SOCACIU-LENDVAI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « PARALELIZAREA SISTEMELOR DE ASISTARE A DECIZIILOR PENTRU INGINERIA FINANCIARĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICA SI STATISTICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ana Grama, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Roman, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Bogdan Ghilic-Micu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elisabeta Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

04/11/2011

La data de 04/11/2011, ora 11.30, în Sala B 417, doamna ANDRIŞESCU G. RAMONA DANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «FACTORUL UMAN ŞI INFRACŢIONALITATEA INFORMATICĂ ÎN MEDIUL ECONOMIC», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Oprea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Roman, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Marian Stoica, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Adrian-Bogdănel Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

04.11.2011

La data de 04.11.2011, ora 14, în Sala L1, domnul BOSÎNCEANU D. ST. RADU – FLORIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PROPRIETĂŢI MAGNETICE ŞI DE TRANSPORT ALE UNOR SISTEME FEROMAGNETICE CU DIMENSIONALITATE REDUSĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Domeniul FIZICĂ.
Comisia de doctorat are următoareacomponenţă: Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, DecanulFacultăţii de Fizică, Universitatea „AlexandruIoanCuza” Iaşi; Conducătorştiinţific: Prof.univ.dr. Felicia Iacomi, Universitatea „AlexandruIoanCuza” Iaşi; Referenţi:

 • Prof.univ.dr. SimionŞimon, Universitatea „BabeşBolyai” ClujNapoca;
 • C.P.I dr. EugeniuVasile, METAV S. A. Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Aurelia Vasile, Universitatea „AlexandruIoanCuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICĂ.

05/11/2011

La data de 05/11/2011, ora 10, în Sala 502, domnul IOJA I. CEZAR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « MODELUL GERMAN AL ECONOMIEI SOCIALE DE PIAŢĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Carmen Pintilescu, Cancelarul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Cornescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena Nolica Druică, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

05/11/2011

La data de 05/11/2011, ora 11, în Sala ” Al.Dima”, doamna AIRIMIŢOAIEI D. GEANINA CĂS. COTOI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « SPAŢIUL ÎN ROMANUL ROMÂNESC POSTBELIC », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dan Mănucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Ruja, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Vasile Spiridon, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 • Prof.univ.dr. Constantin Pricop, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

05/11/2011

La data de 05/11/2011, ora 11, în Sala ” Al.Dima”, doamna AIRIMIŢOAIEI D. GEANINA CĂS. COTOI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « SPAŢIUL ÎN ROMANUL ROMÂNESC POSTBELIC », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dan Mănucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Ruja, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Vasile Spiridon, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 • Prof.univ.dr. Constantin Pricop, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

05/11/2011

La data de 05/11/2011, ora 12.30, în Sala „Al.Dima”, domnul PĂDURARU I. MIRCEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « REPREZENTAREA DIAVOLULUI ÎN IMAGINARUL LITERAR ROMÂNESC », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihaela Cernăuţi Gorodeţchi, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dan Mănucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mircea Anghelescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Ruja, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

07/11/2011

La data de 07/11/2011, ora 10, în Sala D1, doamna MIRCEA-MÎNZĂŢANU V. ANDREEA CĂS. SCHINDLER va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’COPIII CU DIZABILITĂŢI PERVAZIVE DE DEZVOLTARE ŞI STRATEGILE DE INTERVENŢIE’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Miftode, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Pavel Abraham, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Mircea Botescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Conţiu Tiberiu Cristi Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE SI STIINTE SOCIAL-POLITICE .

07/11/2011

La data de 07/11/2011, ora 12, în Sala D1, domnul MORARIU M. CAMELIA NICOLETA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII REGIONALE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Miftode, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Pavel Abraham, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Mircea Botescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Daniela Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE SI STIINTE SOCIAL-POLITICE.

11/11/2011

La data de 11/11/2011, ora 10, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul TEODORU V. MIHAIL-CORNELIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’SIMILITUDINE ÎNTRE PETRARCA ŞI EMINESCU ÎN PROBLEMA DESTINULUI’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Prodecanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudor Ghideanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Academician Alexandru Boboc, Academia Română Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Carmen Cozma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

12/11/2011

La data de 12/11/2011, ora 11.00, în Sala „Emil Coşeriu”, doamna VASLUIANU P. LUIZA ELENA CĂS. ENACHI-VASLUIANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’A STYLISTIC APPROACH TO THE ACADEMIC UNIVERSE IN DAVID LODGE’S TRILOGY CHANGING PLACES, SMALL WORLD, NICE WORK’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adrian Poruciuc, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Horia Hulban, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Zdrenghea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Mariana Neagu, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Călina Gogălniceanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

12/11/2011

La data de 12/11/2011, ora 11, în Amfiteatrul III 9 „Matei Cantacuzino”, domnul CHIUARIU A. TUDOR-ALEXANDRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «GARANŢIILE PROCEDURALE ACORDATE ACUZATULUI ÎNTR-UN PROCES PENAL, POTRIVIT CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Decanul Facultăţii de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Grigore Theodoru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghiţă Mateuţ, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Vasile Păvăleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Tudor Plăeşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT.

18/11/2011

La data de 18/11/2011, ora 11, în Sala de Conferinţe, 402, domnul POPESCU GH. VIRGIL-DUMITRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « RISCUL INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Marin Fotache, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Aurel Burciu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Radu Filip, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

19.11.2011

La data de 19.11.2011, ora 11, în Sala H1, domnul MANOLI C. GICĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “TITU MAIORESCU- OMUL POLITIC”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Gabriel Corneliu Bădărău, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Ion Bulei, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Vitcu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Mihai Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

25/11/2011

La data de 25/11/2011, ora 10, în Sala de Conferinţe, 402, doamna SANDU E. CARMEN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « CURSUL DE SCHIMB ŞI IMPACTUL SĂU ASUPRA RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Voinea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Tatiana Moşteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Trenca, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Angela Roman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

24/11/2011

La data de 24/11/2011, ora 10, în Sala de Conferinţe (Facultatea de Matematică ), doamna SAVU M.I. SABINA-NICOLETA CĂS. ROTENŞTEIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « NUMELE PROPRIU ÎN TEXTUL BIBLIC ROMÂNESC. STUDIU ASUPRA PROCESULUI DE ADAPTARE FORMALĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Decanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Michael Metzeltin, Universitatea din Viena;
 • C.P.I dr. Carmen Gabriela Pamfil, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Paraschiv, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

25/11/2011

La data de 25/11/2011, ora 12, în Sala D1, domnul POPESCU C. PAUL-CĂTĂLIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « RECUPERARE ŞI REINTEGRARE SOCIALĂ PRIN ARTĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Prodecanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihai Nistor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Marin Aiftincă, Academia Română Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
 • Prof.univ.dr. Petre Dumitrescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE .

25/11/2011

La data de 25/11/2011, ora 12, în Sala de Conferinţe, 402, doamna ŢUŢURMAN D. DANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « FUNCŢIONALITATEA ŞI EFICIENŢA PIEŢELOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Voinea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Tatiana Moşteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Trenca, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Maria Prisecariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

26/11/2011

La data de 26/11/2011, ora 10, în Sala III.15, domnul ATHES E. HARALAMBIE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «INSTANCES OF UTOPIA IN POSTMODERNISM », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Odette Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Mudure, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Sorin Pârvu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

26/11/2011

La data de 26/11/2011, ora 11, în Sala „Al.Dima”, doamna RĂDULESCU I. MIHAELA-CRISTINA CĂS. CREŢU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « CAZANIILE LUI ILIE MINIAT, BUCUREŞTI, 1742. EDIŢIE DE TEXT, STUDIU FILOLOGIC ŞI LINGVISTIC », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Directorul executiv al Şcolii doctorale a Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Chivu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ioan Oprea, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Mircea Ciubotaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

26/11/2011

La data de 26/11/2011, ora 12, în Sala III.15, doamna GIOACĂŞ O. ANCA BEATRICE CĂS. MATEI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’PAST, PRESENT, AND EMERGING IDENTITIES IN AFRICAN-AMERICAN WOMEN WRITERS’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Odette Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Mudure, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Colibaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

27.11.2011

La data de 27.11.2011, ora 8,00, în Sala H1, doamna ANTON P. PĂPUŞA- IRINA CĂS. AIGNĂTOAIEI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ADUNĂRILE AD- HOC”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion- Lucreţiu Bîrliba, Cancelarul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Nicolae Bocşan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Vitcu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

28/11/2011

La data de 28/11/2011, ora 10, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinte Social-Politice, doamna LEŞAN G. GEORGETA SORINA CĂS. CORMAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “VALORILE ASISTENŢEI SOCIALE ÎNTRE OBIECTIVITATE ŞI DISTORSIUNE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Şoitu Conţiu Tiberiu Cristi, Cancelarul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinte Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Miftode Vasile, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Batâr Nicolae, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • Conf.univ.dr. Botescu Mircea, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gavriluţă Nicu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE SI STIINTE SOCIAL-POLITICE.