01.09.2011

La data de 01.09.2011, ora 11, în Sala de Conferinţe, doamna *NISTOR A. ANA – IRINA* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *“GEOMETRY OF SURFACES IN HOMOGENEOUS SPACES”*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MATEMATICĂ . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Liviu Florescu, Prodecanul Facultăţii de Matematică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihai Anastasiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Rafael Lopez Camino, Universitatea din Granada, Spania;
 • Prof.univ.dr. Cornelia Livia Bejan, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Marian Ioan Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de MATEMATICĂ .

02.09.2011

La data de 02.09.2011, ora 11, în sala MEDIAEC, doamna APETREI V. AURELIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “INVESTIGAŢII NANOSCOPICE ALE INTERACŢIUNILOR DINTRE PEPTIDE CITOTOXICE ŞI SISTEME LIPIDOPROTEICE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudor Luchian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Ioan Turcu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj -Napoca;
 • Prof.univ.dr. Dan Mihăilescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dorina Creangă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICĂ .

02.09.2011

La data de 02/09/2011, ora 11, în Sala A11, doamna DARABANĂ D. DIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « STILISTICA ARGUMENTĂRII ÎN PUBLICISTICA EMINESCIANĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Reprezentantul Decanului Facultăîţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Ţâra, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • C.P.I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române;
 • Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

03.09.2011

La data de 03/09/2011, ora 9, în Sala B 417, domnul ARTENE I. RADU-IULIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’MANAGEMENTUL SECURITĂŢII SISTEMELOR INFORMAŢIONALE ECONOMICE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICA ŞI STATISTICĂ ECONOMICĂ. Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Oprea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Bogdan Ghilic-Micu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Marian Stoica, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Adrian Bogdanel Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

05.09.2011

La data de 05/09/2011, ora 12, în Sala A11, doamna CHICU P. LILIANA CĂS. GURLUI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « SPUS ŞI NE-SPUS ÎN COMUNICAREA INTERPERSONALĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adrian Turculeţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Ţâra, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române;
 • Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

05.09.2011

La data de 05/09/2011, ora 12, în Sala de conferinte 502, Cladirea UAIC din Str. Lapusneanu, domnul POPOVICI – DIACONU V. RĂZVAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « EFECTELE PRODUSE DE JOCURILE DE CALCULATOR ASUPRA PUBLICULUI TÂNĂR », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social -Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihai Dinu Gheorghiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Coman, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Cosmin Blândul, Universitatea din Oradea;;
 • Conf.univ.dr. Dumitru Stan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

05.09.2011

La data de 05.09.2011, ora 14, în Sala de Conferinţe 502(ROMTELECOM), doamna GRAMATICU V. OCTAVIA (CĂS. AMARIŢEI) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “STRESUL OCUPAŢIONAL ÎN GRĂDINIŢELE CU PROGRAM PRELUNGIT. IMPACTUL SCHIMBĂRILOR ÎN STRUCTURA EDUCAŢIONALĂ ASUPRA RESURSEI UMANE DIN INVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR”,în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dinu Mihai Gheorghiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ruxandra Râşcanu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Carmen Cornelia Balan, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Stan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE .

05.09.2011

La data de 05.09.2011, ora 12,30, în Amfiteatrul “Petru Bogdan”, doamna BĂEŞU I. CRISTINA – VERONICA (CĂS. GHERASIM) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STUDII ASUPRA SEPARĂRII UNOR METALE GRELE FOLOSIND MEMBRANE POLIMERICE CU AGENT EXTRACTANT INCLUS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE .

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Elena Bâcu, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gelu Bourceanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.ing. Dan Caşcaval, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr.ing. Ilie Siminiceanu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • C.P.I dr. Vlad Tudor Popa, Institutul de Chimie-Fizică „Ilie Murgulescu” Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de CHIMIE .

06.09.2011

La data de 06.09.2011, ora 12, în Sala de Conferinţe 502 (ROMTELECOM), doamna CORMOŞ I. VIORICA -CRISTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “SCHIMBĂRI IDENTITARE, COLECTIVE ŞI INDIVIDUALE CA URMARE A MIGRAŢIEI INTERNAŢIONALE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihai Dinu Gheorghiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ştefan Buzărnescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Carmen Cornelia Balan, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Dumitru Stan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE .

06.09.2011

La data de 06.09.2011, ora 14, în Sala de Conferinţe 502 (ROMTELECOM), doamna NECULAU N. MARILENA-DIANA (CĂS. NASTASĂ) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “IMPACTUL EXECUTĂRII PEDEPSEI ASUPRA REINTEGRĂRII SOCIALE A FOŞTILOR CONDAMNAŢI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinte Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dinu Mihai Gheorghiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Sorina Poledna, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Carmen Cornelia Balan, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Doina Balahur, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE .

07.09.2011

La data de 07.09.2011, ora 11, în Sala MEDIAEC, doamna NEVOIE V. ANIŞOARA (CĂS. ANGHELACHE) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “MODIFICĂRI STRUCTURALE ŞI FUNCŢIONALE RADIO-INDUSE ÎN ACIZII NUCLEICI DIN CELULELE TUMORALE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudor Luchian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Eugen Carasevici, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Radu Mutihac, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Nicoleta Dumitraşcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA .

07.09.2011

La data de 07.09.2011, ora 13, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul SIDORIUC S. MARIUS VASILE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “RUINA CONCEPTELOR ŞI HETEROTOPIILE CONCEPTULUI DE RUINĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Prodecanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice,Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicolae Râmbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Alexandru Petrescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Adrian Niţă, Universitatea din Craiova;
 • Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE .

07/09/2011

La data de 07/09/2011, ora 12, în Sala 502, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, doamna ALEXANDRESCU I. MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « EDUCAŢIA FAMILIALĂ ŞI EDUCAŢIA ŞCOLARĂ ÎNTRE CONTINUITATE ŞI SCHIMBARE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte : Conf.univ.dr. Conţiu Tiberiu Cristi Şoitu, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihai Dinu Gheorghiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Septimiu Chelcea, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Marius Lazăr, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ion Ionescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

07.09.2011

La data de 07.09.2011, ora 11, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul CHIALDA V. RADU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “BARBARIA; MUTAŢII AXIOLOGICE CONTEMPORANE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Prodecanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicolae Râmbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Alexandru Petrescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Adrian Niţă, Universitatea din Craiova;
 • Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE .

07/09/2011

La data de 07/09/2011, ora 10, în Sala 502, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, doamna FRUNZĂ C. ALINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *« BOALA CA FENOMEN SOCIAL. PATOLOGIA SOCIALĂ ÎN CAZUL PERS0ANELOR INSTITUŢIONALIZATE »*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte : Conf.univ.dr. Conţiu Tiberiu Cristi Şoitu, Cancelarul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dinu Mihai Gheorghiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Astărăstoaie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Zoltan Rostaş, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Dan Lungu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

08.09.2011

La data de 08.09.2011, ora 9, în Sala L1, doamna LOSTUN M. MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PROCESE DE MAGNETIZARE SUPERFICIALĂ ÎN MATERIALE MAGNETICE AMORFE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ. Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: C.P.I dr. Horia Chiriac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Pop, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • C.P.I dr. Mihaela Văleanu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică-Matematică, Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Maria Neagu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA .

08.09.2011

La data de 08/09/2011, ora 10, în Sala B 417, doamna SANDU D. DIANA-RAMONA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PARTICULARITĂŢI ŞI IMPLICAŢII ÎN FUNDAMENTAREA DECIZIILOR FINANCIARE ALE SOCIETĂŢILOR COTATE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Stancu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Maria Prisacariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

08.09.2011

La data de 08.09.2011,ora 9, în Sala B8, doamna GRAMA V. CRISTINA – CORINA (CĂS. CHIRIAC) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “STUDIUL FIZICO-GEOGRAFIC AL TERITORIULUI PODGORIEI COTNARI, CU PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA SOLURILOR”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ovidiu Gabriel Iancu, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.em. Nicolae Barbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.ing. Ion Ioniţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Feodor Filipov, Universitatea de Stiinte Agricole si de Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Gheorghe Jigău, Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE

08.09.2011

La data de 08.09.2011, ora 11, în Sala L1, doamna PASCARIU C. PETRONELA (CĂS. DORNEANU) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CONTRIBUŢII LA STUDIUL UNOR NANOSTRUCTURI FUNCŢIONALE MULTISTRAT, CU APLICAŢII ÎN DOMENIUL SPINTRONICII”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Georgescu Violeta, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Pop, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ovidiu Florin Călţun, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • C.P.I dr. Cristian Mihail Teodorescu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică, Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICĂ .

08.09.2011

La data de 08.09.2011, ora 12, în Sala B417, domnul LUPU D. DAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PARTICULARITĂŢILE MANAGEMENTULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERILOR AFLATE ÎN DIFICULTATE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Stancu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Bucătaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

08.09.2011

La data de 08.09.2011, ora 13, în Sala L1, domnul *TĂNASE S. SORIN IULIAN* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *“CERCETĂRI PRIVIND PROPRIETĂŢILE MAGNETICE ŞI DE TRANSPORT DEPENDENT DE SPIN ALE UNOR NANOSTRUCTURI GRANULARE ELECTRODEPUSE”*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ovidiu Florin Călţun, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Georgescu Violeta, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Pop, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • C.P.I dr. Cristian Mihail Teodorescu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică, Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA .

09/09/2011

La data de 09/09/2011, ora 11, în Sala 402, cladirea UAIC din str. Lapusneanu, doamna LUNGU V. CARMEN CLAUDIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « MOTIVAREA RESURSELOR UMANE ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR DIN INDUSTRIA HOTELIERĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte : Prof.univ.dr. Marin Fotache, , Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Marieta Olaru, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Bogdan Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Valentin Niţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

09.09.2011

La data de 09.09.2011, ora 9, în Sala 3.15, doamna PETRESCU E. ELENA-LUCIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “WHAT DO YOU THINK? PRIMARY SCHOOL CHILDREN’S UNDERSTANDING OF LITERARY TEXTS”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

09.09.2011

La data de 09/09/2011, ora 9, în Sala B 417, doamna MAFTEI L. ANAMARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « IMPACTUL SPECIALIZĂRII INDUSTRIALE ŞI AL PROXIMITĂŢII GEOGRAFICE ASUPRA EXTERNALITĂŢILOR DE CUNOŞTINŢE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Popescu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Taşnadi, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

09.09.2011

La data de 09/09/2011, ora 10, în Sala de Consiliu, doamna *MIRCEA D. FELICIA (CĂS. CORDONEANU)* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « CONDIŢIA SOCIALĂ A FEMEII ÎN ORTODOXIA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Conf.univ.dr. Conţiu Tiberiu Cristi Şoitu, Cancelarul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Cuceu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Vasile Miftode, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Zoltan Rostaş, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

09.09.2011

La data de 09/09/2011, ora 11, în Sala B 417, doamna *PANDELEA S. D. ANDRADA* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « *CONSTRUCŢIA INSTITUŢIONALĂ ÎN STATELE CENTRAL ŞI EST-EUROPENE* », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Popescu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Taşnadi, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Livia Baciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

09.09.2011

La data de 09.09.2011, ora 11, în Sala D 206, doamna CRUMPEI G. IRINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “STRESUL TRAUMATIC SECUNDAR LA CADRELE MEDICALE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE .

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Eugen Corneliu Havârneanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dafinoiu Ion, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Eugen Târcoveanu, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Baban Adriana, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Nicoleta Maria Turliuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI .

09.09.2011

La data de 09.09.2011, ora 12, în Sala 3.15, doamna STIEGELBAUER I.S. LAURA-REBECA (CĂS. PRECUP-STIEGELBAUER) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “FROM BRITISH ORAL HISTORY SAGACITY TO CONTEMPORARY PRAGMATISM”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

09.09.2011

La data de 09.09.2011, ora 14, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul GRECU P. SILVIU PETRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “MODELAREA CANTITATIV-MULTIVARIATĂ A PROCESELOR DE CONSOLIDARE DEMOCRATICĂ DIN SPAŢIUL EST-EUROPEAN”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE POLITICE .

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anton Carpinschi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Radu, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Alexandra Ionescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE

09.09.2011

La data de 09.09.2011, ora 16, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice,doamna DRAGOMIRESCU C. O. MARIA DIANA (CĂS. MĂRGĂRIT) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “DE LA NAŢIONAL LA SUPRANAŢIONAL. MUTAŢII CONCEPTUALE ALE DEMOCRAŢIEI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE POLITICE . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anton Carpinschi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Radu, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Alexandra Ionescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE .

09.09.2011

La data de 09.09.2011, ora 11, în Sala H1, domnul MUNTEANU D. LUCIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“MONEDA ÎN AŞEZĂRILE DACIEI ROMANE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru Florin Platon, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: C.P.I dr. Mihăilescu – Bîrliba Virgiliu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dumitru Protase, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Radu Ardevan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • C.P.I dr. Ion Ioniţă, Institutul de Arheologie, Academia Română, Filiala Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

09.09.2011

La data de 09.09.2011, ora 10,30, în Sala 3.15, doamna ONOFREI P. PAULA-ANDREEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “NARRATIVE TECHNIQUES IN THE WORK OF HENRY JAMES”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

09/09/2011

La data de 09/09/2011, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna NICOARĂ T. ADINA-IULIA CĂS. ŞANDRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « RITURILE DE TRECERE ÎN ROMÂNIA CONTEMPORANĂ. O PERSPECTIVĂ SOCIO-ANTROPOLOGICĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Carpinschi, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Cuceu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Liviu Chelcea, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Dumitru Stan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

10.09.2011

La data de 10.09.2011, ora 9, în Sala 3.15, doamna MACAROV I. ANDREIA-ANAMARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “SCREENING JANE AUSTEN”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

10.09.2011

La data de 10.09.2011, ora 11,30, în Sala 3.15, doamna *MINCULESCU A. CARMEN* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “MORAL DILEMMAS AND CONFLICTING PASSIONS IN WILLIAM SHAKESPEARE’S LATE TRAGEDIES”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

10/09/2011

La data de 10/09/2011, ora 11, în Sala „Al. Dima”, doamna *MIRCEA N. MAGDA* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « AMBIGUITATEA ŞI OBSCURITATEA ÎN LITERATURA ORACOLARĂ ANTICĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adrian Poruciuc, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Traian Diaconescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mariana Băluţă-Skultety, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Liviu Franga, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Paraschiv, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

10.09.2011

La data de 10.09.2011, ora 12, în Sala 3.15, doamna OLARIU D. CRISTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“FEMININE IDENTITY IN VICTORIAN LITERATURE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

12.09.2011

La data de 12.09.2011, ora 11, în Sala L1, domnul *TIGOIANU F. IONUŢ RADU* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *“CONTRIBUŢII LA CARACTERIZAREA STĂRILOR MOLECULARE EXCITATE FOLOSIND SPECTROSCOPIA ELECTRONICĂ”*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dana Ortansa Dorohoi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:
Prof.univ.dr. Dorina Creangă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; Prof.univ.dr. Simion Aştilean, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca; C.P.I dr. Virgil Bărboiu, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi; Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICĂ .

12.09.2011

La data de 12.09.2011, ora 9, în Sala L1, doamna ROGOJANU I. ALINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“CONTRIBUŢII LA STUDIUL PROPRIETĂŢILOR OPTICE ŞI STRUCTURALE ALE UNOR DERIVAŢI POLIMERICI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dana Ortansa Dorohoi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicoleta Dumitraşcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Simion Aştilean, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • C.P.I dr. Mihail Dumitru Bărboiu,

Institut Europeen des Membranes Montpelier, Franţa; Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICĂ .

14.09.2011

La data de 14.09.2011, ora 10, în Sala L1, doamna PÎNZARU D. DUMITRIŢA (CĂS. TĂNASE) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “MATERIALE MAGNETICE NANOSTRUCTURATE PREPARATE ELECTORCHIMIC BAZATE PE SISTEMUL FE-PT”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Georgescu Violeta, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Jenica Neamţu, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru *Inginerie Electrică, Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Marius Volmer, Universitatea „Transilvania” Braşov;
 • Prof.univ.dr. Ovidiu Florin Calţun, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA .

14/09/2011

La data de 14/09/2011, ora 10, în Sala A 11, doamna *VÂRLAN G. RALUCA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *« LA RETRADUCTION. POUR UNE (RE)LECTURE DU SOUS-TEXTE »*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Călinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Radu Toma, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Muguraş Brînzei Constantinescu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

14/09/2011

La data de 14/09/2011, ora 12, în Sala A 11, domnul *SANDU T. CEZAR CĂS. SANDU-TIŢU* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « EROTISME ET HUMOUR DANS L’OEUVRE DE MICHEL HOUELLEBECQ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Călinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Radu Toma, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Muguraş Brînzei Constantinescu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Simona Modreanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

14.09.2011

La data de 14.09.2011, ora 11,00, în Sala D206, doamna LARCO M. IULIANA CĂS. ZAVADOVSCHI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “TULBURĂRILE ALGICE ŞI MODALITĂŢILE DE EXPRESIE PSIHOSOCIALĂ ALE ACESTORA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dorina Sălăvăstru, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Daniel David, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Vasile Chiriţă, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Ştefan Boncu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei .

14.09.2011

La data de 14.09.2011, ora 12, în Sala L1, doamna VLAD V. LAVINIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“CERCETĂRI PRIVIND NANOSTRUCTURI HIBRIDE FEROMAGNETIC-SEMICONDUCTORI PREPARATE ELECTROCHIMIC”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Georgescu Violeta, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi: *C.P.I dr. Jenica Neamţu, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică, Bucureşti;

 • Conf.univ.dr. Marius Volmer, Universitatea „Transilvania” Braşov;
 • Conf.univ.dr. Liviu Leontie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA .

14/09/2011

La data de 14/09/2011, ora 17, în Sala „Al.Dima”, doamna *REDINCIUC C. NICOLETA* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « STILISTICA ŞI POETICA TRADUCERII TEXTULUI LITERAR (ROMÂNĂ-FRANCEZĂ) », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;Conducători ştiinţifici: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ; Prof.univ.dr. Francoise Daviet-Taylor, Universitatea din Angers ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Helene Lenz, Universitatea din Strasbourg;
 • Prof.univ.dr. Ioana Both, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

15/09/2011

La data de 15/09/2011, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna BĂLTUŢĂ I. ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « PROBLEMA INTERNAŢIONALITĂŢII LA TOMA DIN AQUINO », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Tănăsescu, Institutul de Istorie şi Filosofie „Constantin Rădulescu
 • Motru” din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Wilhelm Dancă, Institutul Romano-Catolic Iasi;
 • Conf.univ.dr. Alexander Baumgarten, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

15/09/2011

La data de 15/09/2011, ora 10, în Sala „Al.Dima”, doamna FOCŞĂNEANU V. IOSEFINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « LIVIU REBREANU – TIPOLOGIA GENULUI SCURT », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihaela Cernăuţi, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Rodica Marian, Institutul de Filologie Română „Sextil Puşcariu”, Cluj
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Manolache, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • Prof.univ.dr. Constantin Pricop, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

15.09.2011

La data de 15.09.2011, ora 9,00, în Sala D206, doamna IUŞCĂ P. GETA- DORINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “FACTORI PSIHOLOGICI AI INTERPRETĂRII MUZICALE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dorina Sălăvăstru, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Viorel Munteanu, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Şerban Soreanu, Universitatea de Muzică, Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dan Prelipcean, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Iolanda Tobolcea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI .

15/09/2011

La data de 15/09/2011, ora 10, în Sala II.8, doamna COZIANU M. ANDREEA-IOANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat * « COMPORTAMENTE POLITICE DIN PERSPECTIVA VALORILOR INTEGRATIVE ŞI PARTICIPATIVE »*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE POLITICE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anton Carpinschi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Andrei Tăranu, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

15/09/2011

La data de 15/09/2011, ora 10, în Sala 402, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, doamna TOMA A. LĂCRIMIOARA CĂS. OPREA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « AUDITUL FINANCIAR MODERN », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Andone, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ana Morariu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ilie Tamaş, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Emil Horomnea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

16.09.2011

La data de 16/09/2011, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Politice, doamna PURCARU M. ANCA RALUCA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « IPOSTAZE ALE ADEVĂRULUI ÎN CREAŢIA ARTISTICĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific:Prof.univ.dr. Tudorel Dima, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Biriş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Sandu Frunză, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

16.09.2011

La data de 16.09.2011, ora 12, în Sala L1, domnul DANŢUŞ C. CRISTIAN – FLORIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CONTRIBUŢII LA STUDIUL MECANISMULUI DE CONDUCŢIE ELECTRICĂ ŞI A PROPRIETĂŢILOR OPTICE ALE UNOR SEMICONDUCTORI OXIDICI ÎN STRATURI SUBŢIRI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Rusu Gheorghe, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Victor Ciupină, Universitatea „Ovidius” Constanţa;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Antohe, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Felicia Iacomi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA .

16/09/2011

La data de 16/09/2011, ora 12, în Sala „G Ivanescu”, doamna *MARIAN T. LOREDANA CĂS. DASCĂL* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONFIGURAŢII PRAGMATICE ŞI LEXICALE ALE LIMBII GRECEŞTI ÎN TEXTELE EPISTOLARE REDACTATE DE COMPANIA NEGUSTORILOR GRECI DIN SIBIU (SECOLELE AL XVII-LEA – AL XIX-LEA), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioana Costa, Universitatea din Bucureşti;
 • C.P.I dr. Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Paraschiv, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

16/09/2011

La data de 16/09/2011, ora 10, în Sala „Al.Dima”, doamna *VIZITIU Ş. ELENA-IULIANA CĂS. HORCEAG* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «LECTURA GENURILOR LITERARE», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Constantin Pricop, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Rodica Marian, Institutul de Filologie Română „Sextil Puşcariu”, Cluj
 • Conf.univ.dr. Sanda Cordoş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Cernăuţi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

16.09.2011

La data de 16.09.2011, ora 10, în Sala L1, doamna *MANOLE C. ALINA- VASILICA* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *“CERCETĂRI PRIVIND PROCESE DE CONVERSIE HIDROFILICĂ A SUPRAFREŢEI FILMELOR FOTOCATALITICE”*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ovidiu Florin Călţun, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Luca Dumitru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Victor Ciupină, Universitatea „Ovidius” Constanţa;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Antohe, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA .

17.09.2011

La data de 17.09.2011, ora 10, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul MĂRGĂRIT D. EMILIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « *GILLES DELEUZE: EMPIRISM ŞI IMANENŢĂ* », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr.Anton Carpinschi, Directorul Şcolii doctorale a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ciprian Mihali, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Dan Eugen Raţiu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

17/09/2011

La data de 17/09/2011, ora 14, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul MURARU D. F. IULIAN ALEXANDRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’PROBLEMA MONARHICĂ ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ: EVOLUŢII, ACTORI, POLEMICI’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE POLITICE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Adrian Cioroianu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Adrian Ivan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Anton Carpinschi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

17/09/2011

La data de 17/09/2011, ora 12, în Sala „G. Ivanescu”, doamna *BALTĂ I. SILVIA-NICOLETA* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *« CROMATICĂ BIBLICĂ. STUDIU FILOLOGIC-COMPARATIV ASUPRA DENUMIRILOR PENTRU CULORI ÎN TRADIŢIA BIBLICĂ ROMÂNEASCĂ »*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Moraru, Universitatea din Bucureşti;
 • C.P.I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române;
 • Conf.univ.dr. Ana Maria Minuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

17/09/2011

La data de 17/09/2011, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna ARGHIRE Ş. CRISTIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « SUPOZIŢII FILOSOFICE ÎN GÂNDIREA POLITICĂ A LUI M. FOUCAULT », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE POLITICE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Gheorghe Poede, Prodecanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anton Carpinschi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ciprian Mihali, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Vasile Boari, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

18.09.2011

La data de 18.09.2011, ora 9,00, în Sala II- 7, domnul MURARU D. F. DAN ANDREI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PROCESELE CRIMINALILOR DE RĂZBOI DIN TRANSNISTRIA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru Florin Platon, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Ciupercă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dennis Deletant, Universitatea din Londra;
 • Prof.univ.dr. Adrian Cioroianu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Cipăianu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

18.09.2011

La data de 18.09.2011, ora 11,00, în Sala II- 7, domnul BOSOMITU I. ŞTEFAN- IONUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “MIRON CONSTANTINESCU- DESTINUL UNUI INTELECTUAL ANGAJAT”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru Florin Platon, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Ciupercă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dennis Delentant, Universitatea din Londra;
 • Prof.univ.dr. Adrian Cioroianu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Cipăianu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

19.09.2011

La data de 19.09.2011, ora 10,00 , în Sala B 339, doamna MĂCIUCĂ I. DALIA CĂS. PARASCHIV va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “BIODIVERSITATEA MAMIFERELOR MICI(MAMMALIA: RODENTIA) DIN BAZINUL MIJLOCIU AL SIRETULUI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Biologie .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Luminiţa Bejenaru, Prodecan al Facultăţii de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Moglan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Dumitru Murariu, Muzeul de Istorie Naturală „Gr. Antipa”, Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Carmen Gache, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Ioan Coroiu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE .

19.09.2011

La data de 19.09.2011, ora 11, în Sala B417, domnul BODNARIU I. R. ALEXANDRU IULIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “EVALUAREA STATISTICĂ A FACTORILOR DETERMINANŢI AI DECIZIEI DE VOT DE TIP IRAŢIONAL LA NIVELUL ELECTORATULUI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ. Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Vasile Cocriş, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Elisabeta Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dumitru Marin, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Mihai Roman, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Laura Asandului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
  Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

19/09/2011

La data de 19/09/2011, ora 11, în Sala 402, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, domnul URIEŞI C. SEBASTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “EFECTE MOTIVAŢIONALE ŞI DE PERFORMANŢĂ ALE SISTEMELOR DE RECOMPENSE ÎN COMPANIILE ROMÂNEŞTI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Emil Maxim, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Petrişor, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Carmen Aida Huţu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Panaite Nica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

19.09.2011

La data de 19.09.2011, ora 12, în Sala de Conferinţe, doamna GALAN I.IOANA CĂTĂLINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CONTROLABILITATEA ECUAŢIILOR MAGNETOHIDRODINAMICII”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MATEMATICĂ .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ovidiu Cârjă, Decanul Facultăţii de Matematică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Cătălin George Popa, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Acad.prof.univ.dr. Viorel Barbu,
 • Institutul „Octav Mayer” al Academiei Române, Filiala Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Petru Jebelean, Universitatea de Vest din Timişoara;

Prof.univ.dr. Teodor Havârneanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de MATEMATICA .

19/09/2011

La data de 19/09/2011, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul VIERU M. CEZAR AUGUSTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « ŞTIINŢA ŞI RELIGIA – CONFLICT SAU COMPLEMENTARITATE? », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Prodecanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Wilhelm Dancă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alin Tat, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Cristian Barta, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

19/09/2011

La data de 19/09/2011, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultatii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul POCOVNICU I. DANIEL-ŞTEFAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « EMIL CIORAN ŞI DESPĂRŢIREA DE FILOSOFIE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Prodecanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudor Ghideanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Viorel Cernica, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Nicolae Râmbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE .

19.09.2011

La data de 19/09/2011, ora 9, în Sala 502, cladirea UAIC din str.Lapusneanu, doamna BUGEAC C. DELIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « INCIDENŢA CONTROLULUI ASUPRA GESTIUNII FINANCIARE A REGIILOR AUTONOME », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Nistor, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ioan Bătrâncea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Sorin Mihăescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

19.09.2011

La data de 19/09/2011, ora 9, în Sala 402 cladirea UAIC din str.Lapusneanu, doamna CHELU D. DANIELA ROXANA CĂS. PINTILIE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’INFLUENŢELE DEZVOLTĂRII RESURSELOR UMANE ASUPRA MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL DIN JUDEŢUL IAŞI’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Emil Maxim, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Petrişor, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Carmen Aida Huţu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Irina Manolescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

19.09.2011

La data de 19/09/2011, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultatii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul POCOVNICU I. DANIEL-ŞTEFAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « EMIL CIORAN ŞI DESPĂRŢIREA DE FILOSOFIE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Prodecanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudor Ghideanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Viorel Cernica, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Nicolae Râmbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE .

20.09.2011

La data de 20/09/2011, ora 11, în Sala 402 cladirea UAIC din str Lapusneanu, doamna IGNĂTESCU L. VALENTINA DIANA CĂS. RUSU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « PARTICULARITĂŢI ÎN FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE FINANŢARE A ÎNTREPRINDERII ÎN CONTEXTUL CRIZEI FINANCIARE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Nistor, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Gabriel Ştefura, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

20/09/2011

La data de 20/09/2011, ora 12, în Sala „G.Ivanescu”, doamna *RAUŢU I. ELENA-RUXANDRA CĂS. NECHIFOR* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « POETICA PERSONAJULUI LA MIRCEA CĂRTĂRESCU »*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Codrin Cuţitaru, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Liviu Papadima, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • C.P.I dr. Dan Mănucă, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei

Române; Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

20.09.2011

La data de 20.09.2011, ora 9,00, în Sala H1, domnul STOIAN G. ION CIPRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ISTORIA BAROULUI IAŞI, DIN 1864 PÂNĂ ÎN 1918”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, Directorul Departamentului Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gabriel Corneliu Bădărău, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Vasile Puşcaş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Vitcu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

20/09/2011

La data de 20/09/2011, ora 09, în Sala 402, cladirea UAIC din str.Lapusneanu, doamna CROITORU D. DANIELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « IMPLICAŢII ECONOMICO-FINANCIARE ALE OPERAŢIUNILOR DE RESTRUCTURARE ASUPRA RAPORTURILOR DE PUTERE DIN INTERIORUL CORPORAŢIILOR », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Horia Cristea, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

20.09.2011

La data de 20.09.2011, ora 11,00, în Sala H1, doamna GLADARENCO I. MAIA CĂS. STOIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “RELAŢIILE DINTRE STATELE UNITE ALE AMERICII ŞI REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ (1969/ 1979)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, Directorul Departamentului Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Ciupercă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Emilian Bold, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • C.P.I dr. Cătălin Turliuc, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” Iasi;
 • Conf.univ.dr. Octavian Ţîcu, Universitatea Liberă Internaţională Chişinău;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

20.09.2011

La data de 20.09.2011, ora 12, în Sala de Conferinţe a Facultăţii de Matematică, domnul BULGARIU E. EMILIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PROBLEME STANDARD ŞI NESTANDARD PENTRU MEDII TERMOELEASTICE CU MICRODILATĂRI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MATEMATICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ovidiu Cârjă, Decanul Facultăţii de Matematică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Stan Chiriţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Fetecău, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • C.P.I dr. Cristian Făciu, Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Mircea Bîrsan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de MATEMATICA .

20.09.2011

La data de 20/09/2011, ora 12, în Sala „Al.Dima”, domnul RĂCHITĂ M. CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’HIERONYMUS.OPERA EPISTOLARĂ. STUDIU ISTORIC ŞI FILOLOGIC’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific*: Prof.univ.dr. Traian Diaconescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Emilian Popescu, Academia Română Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dan Negrescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Ana Cristina Halichias, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

20.09.2011

La data de 20/09/2011, ora 13, în Sala B 417, domnul NICHITEAN V. ANDRA-LAVINIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « CORPORAŢII, CORPORATISM ŞI GUVERNANŢĂ ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr.Ion Pohoaţă, Directorul Executiv al Şcolii doctorale a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Trenca, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Marilen Pirtea, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

20.09.2011

La data de 20/09/2011, ora 13, în Sala 402 cladirea UAIC din str Lapusneanu, domnul TABĂRĂ N. MIHAIL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « EVALUREA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. EVOLUŢII RECENTE ŞI IMPLICAŢII », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Horia Cristea, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Ioan Nistor, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Bucătaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

21/09/2011

La data de 21/09/2011, ora 8, în Sala 311, cladirea UAIC din str.Lapusneanu, doamna UNGUREANU C. VIORICA CĂS. TURCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « FUNDAMENTAREA DECIZIILOR DE MARKETING LA ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Marin Fotache, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Valerică Olteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Munteanu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Emil Maxim, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

21.09.2011

La data de 21/09/2011, ora 9, în Sala B 417, domnul ILUŢ S. BOGDAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «PERSPECTIVELE PIEŢEI BANCARE UNICE ÎN CONTEXTUL EXTINDERII UNIUNII EUROPENE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Carmen Corduneanu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Ioan Trenca, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

21/09/2011

La data de 21/09/2011, ora 10, în Sala B 311, doamna RUSU I. SABINA MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « PERSPECTIVE ALE POZIŢIONĂRII BRANDULUI ÎN CONTEXTUL MULTICULTURALITĂŢII PIEŢEI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Marin Fotache, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Valerică Olteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Munteanu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

21.09.2011

La data de 21/09/2011, ora 11, în Sala B 417, doamna AVADANEI N. ANDREEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « MONEDĂ UNICĂ ŞI IMPLICAŢII ÎN PROCESUL DE INTEGRARE FINANCIARĂ EUROPEANĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Carmen Corduneanu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Ioan Trenca, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

21/09/2011

La data de 21/09/2011, ora 12, în Sala B 311, domnul AMARANDEI G. LUCIAN-GHEORGHIŢĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « STUDIUL INFLUENŢEI COPIILOR ASUPRA DECIZIEI DE CUMPĂRARE A PĂRINŢILOR », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Costel Istrate, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Emil Maxim, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Valerică Olteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Rodica Boier, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

21.09.2011

La data de 21.09.2011, ora 12, în Sala A 11, domnul PINTILII C. MARIUS-CLAUDIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PRINCIPIUL POLITEŢII-FACTOR DE EFICIENŢĂ DISCURSIVĂ ÎN DISCURSUL POLITIC ROMÂNESC”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Doina Bejan, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Conf.univ.dr. Dan Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

22.09.2011

La data de 22/09/2011, ora 9, în Sala B 417, domnul ICHIM GH. CRISTINEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI BUGETAR LOCAL ŞI IMPLICAŢIILE SALE SOCIAL-ECONOMICE’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Vasile Cocris, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Voinea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Tatiana Moşteanu, Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Felicia Alexandru, Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gabriel Ştefura, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

22.09.2011

La data de 22.09.2011, ora 10,00, în Sala Profesori –Facultatea de Teologie, domnul MAREŞ C. COSTEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “INSTITUŢIA CATEHUMENATULUI ŞI ROLUL EI ÎN DEZVOLTAREA CULTULUI DIVIN ÎN TRADIŢIA RĂSĂRITEANĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Ion Vicovan, Prodecanul Facultaţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Viorel Sava, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr.pr. Nicoale Necula, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr.pr. Marian Vîlciu, Universitatea „Valahia” Târgovişte;
 • Conf.univ.dr. Carmen Maria Bolocan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE .

22.09.2011

La data de 22.09.2011, ora 10,00, în Sala D 206, domnul PANAINTE N. MARIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PSIHOLOGIA EXPERIENŢEI EMOŢIONAL COGNITIVE A ACTORULUI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ana Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Negură, Universitatea „Ion Creangă” Chişinău;
 • Conf.univ.dr. Alin Florin Sava, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Eugen Corneliu Havârneanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei.

22/09/2011

La data de 22/09/2011, ora 10, în Sala 402 cladirea UAIC din str.Lapusneanu, doamna LUCACI M. M. CĂTĂLINA GABRIELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « INCIDENTELE INTEGRĂRII ECONOMICE EUROPENE ASUPRA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ilie Băbăiţă, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Gabriela Prelipceanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

22.09.2011

La data de 22.09.2011, ora 12,00, în D 206, doamna HAIVAS M. SIMONA- MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “MOTIVAŢIA PENTRU VOLUNTARIAT- PERSPECTIVA TEORIEI AUTO-DETERMINĂRII”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Eugen Corneliu Havârneanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Ana Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
 • Prof.univ.dr. Roland Pepermans, Vrije Universiteit Brussels ;
 • Prof.univ.dr. Joeri Hofmans, Vrije Universiteit Brussels ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Adrian Neculau, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Alin Florin Sava, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Ticu Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI .

22.09.2011

La data de 22.09.2011, ora 12, Sala „Eugen Coşeriu”, cladirea UAIC str Lapusneanu, doamna OBREJA C. DANIELA (CĂS. RĂDUCĂNESCU) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PLURALITATEA CODURILOR ÎN DISCURSUL RELIGIOS ACTUAL”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Maria Cătănescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Constantin Onu, Universitatea din Pitesti;
 • Prof.univ.dr. Constantin Frâncu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

22/09/2011

La data de 22/09/2011, ora 12, în Sala 402, cladirea UAIC din str.Lapusneanu, doamna FLORESCU C. IULIANA LAURAva susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *« ROLUL ACTORILOR NON-STAT ÎN CADRUL GLOBALIZĂRII ECONOMICE »,în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Directorul Şcolii doctorale a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ilie Băbăiţă, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Carmen Năstase, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

23/09/2011

La data de 23/09/2011, ora 9, în Sala III.12, doamna *AILIESEI I. SORINA- MARIA* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “SITUATING THE SELF: GENDER AND ETHNITICY IN THE WRITINGS OF M.H.KINGSTON AND AMY TAN”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Odette Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihaela Mudure, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Colibaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

23.09.2011

La data de 23.09.2011, ora 9, în Sala 502, Clădirea UAIC din Str Lăpuşneanu,doamna GHEŢĂU L. LEONTINA* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “MODELAREA DEZVOLTĂRII SPAŢIULUI URBAN PRIN METODE MODERNE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE. .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Octavian Groza, Director Executiv al Şcolii Doctorale, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Ilieş, Universitatea din Oradea;
 • Prof.univ.dr. Ioan Ianoş, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE

23.09.2011

La data de 23/09/2011, ora 9, în Sala „Al.Dima”, doamna BARGAN I. OANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « O ABORDARE TEXTUALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A TRADUCERII TEXTELOR DE DREPT COMERCIAL », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Rodica Dimitriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Daniela Ionescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena Croitoru, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Călina Gogălniceanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

23.09.2011

La data de 23.09.2011, ora 9,00, în Sala II- 7, doamna BRĂESCU V. ALINA- VIORELA CĂS. CĂILEANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “IMAGINEA EVREULUI ÎN PRESA DIN ROMÂNIA (1900-1940). O CERCETARE COMPARATĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Lucreţiu Bîrliba, Cancelarul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Florin Platon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Carol Iancu, Universitatea Montpellier „Paul Valery”, Franţa;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Christian Amalvi, Universitatea Montpellier „Paul Valery”, Franţa;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • C.P.I dr. Lucian Nastasă, Institutul de Istorie „George Bariţ”, Cluj-Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

23.09.2011

La data de 23/09/2011, ora 9, în Sala B 417, doamna NICOLAU C. CLAUDIA-MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « CONTEXTUL CULTURAL ÎN CONSTRUCŢIA STRATEGICĂ A INTELIGENŢEI ECONOMICE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Marin Fotache, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Liviu Ilieş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ioan Stegăroiu, Universitatea „Valahia” Târgovişte;
 • Prof.univ.dr. Maria Viorica Bedrule-Grigoruţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

23/09/2011

La data de 23/09/2011, ora 10, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna AFLOROAEI Ş. TAMARA CĂS. PORUCIUC va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « DETINUŢII. O PERSPECTIVA SOCIO-JURIDICA A REINTEGRARII », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Conţiu Tiberiu Cristi Şoitu, Cancelarul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Lazăr Vlăsceanu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Petronel Dobrică, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Doina Balahur, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

23.09.2011

La data de 23/09/2011, ora 10, în Sala B 311, domnul MOGA R. TEODOR LUCIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « DIMENSIUNEA ESTICĂ A POLITICII EUROPENE DE VECINĂTATE – MODELE DE COOPERARE ŞI INTEGRARE ÎN PLAN REGIONAL », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Directorul Şcolii doctorale a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gabriela Carmen Pascariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gabriela Drăgan, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Adrian Ivan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Maria Bîrsan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

23/09/2011

La data de 23/09/2011, ora 11, în Sala III.12, doamna COJOCARU G. ELENA-RAMONA CĂS. CIORTESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “THE IMPACT OF SIGNIFICANT ECONOMIC, POLITICAL AND SOCIAL EVENTS ON ARTHUR MILLER’S WORK”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Odette Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihaela Mudure, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Colibaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

23/09/2011

La data de 23/09/2011, ora 11, în Amfiteatrul B1, domnul SOFRONIA P. PETRICĂ-PUIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « MANAGEMENTUL CARIEREI ÎN ORGANIZAŢIA MILITARĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Liviu Ilieş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ioan Lazăr, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Maria-Viorica Bedrule-Grigoruţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

23.09.2011

La data de 23.09.2011, ora 11,00, în Sala 502- Corp UAIC, str. Lapusneanu, domnul BULAI V. MIHAI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ROLUL FACTORILOR DE ACCESIBILITATE GEOGRAFICĂ ÎN DINAMICA TURISMULUI DIN MOLDOVA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Octavian Groza, Directorul Executiv al Şcolii Doctorale de la Facultatea de Geografie şi Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Conf.univ.dr. Elena Matei, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr.ing. Mihaela Popa, Universitatea Politehnică Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE .

23.09.2011

La data de 23/09/2011, ora 11, în Sala „Al.Dima”, doamna SUNĂ C. LAURA-ELENA CĂS. MUNTEANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PRAGMATIC ORIENTATIONS IN TRANSLATION STUDIES AND THEIR ROLE IN AN INTEGRATED METHODOLOGY OF ELT IN HIGH SCHOOLS”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Rodica Dimitriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Daniela Ionescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena Croitoru, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Anca Cehan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

23.09.2011

La data de 23.09.2011, ora 12, în Sala A11, doamna *PRODAN C. IONELA (CĂS. IONIŢIU)* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *“STRUCTURA INTERNĂ A PROPOZIŢIEI GERUNZIALE ŞI PARTICIPIALE ÎN LIMBILE ENGLEZĂ ŞI ROMÂNĂ”*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Aida Todi, Universitatea „Ovidius” Constanţa;
 • Conf.univ.dr. Daiana Cuibus, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Adrian Poruciuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

23.09.2011

La data de 23/09/2011, ora 12, în Sala B 311, doamna MIHEI N. ANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU SERVICII DE INVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Marin Fotache, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gabriela Drăgan, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Ciobanu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

23.09.2011

La data de 23/09/2011, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultatii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna FERARU M. PETRONELA DANIELA CĂS. FERARU-BALTARIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « RELIGIE ŞI MIGRAŢIE ÎN ROMÂNIA CONTEMPORANĂ. STUDIU DE CAZ: ROMÂNII DIN ITALIA », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Conf.univ.dr. Conţiu Tiberiu Cristi Şoitu, Cancelarul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Marian Preda, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Lazăr Vlăsceanu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Dumitru Stan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

23/09/2011

La data de 23/09/2011, ora 12.30, în Sala III.12, doamna VOICU M. CRISTINA-GEORGIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « EXPLORING CULTURAL IDENTITIES IN JEAN RHYS’S WRITINGS », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Odette Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Mudure, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Rodica Albu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

23.09.2011

La data de 23.09.2011, ora 13,00, în Sala 502- Cladirea UAIC- str. Lăpuşneanu, doamna CERNESCU G. ROXANA PETRONELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “POLICENTRISMUL IN SPATIUL ROMÂNESC- ÎNTRE DEZIDERAT EUROPEAN ŞI REALITATEA TERITORIALĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihai Brânzilă, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian Groza, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Jozsef Benedek, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ioan Ianoş, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE .

23/09/2011

La data de 23/09/2011, ora 14, în Sala B 417, doamna SPIRIDON D. C. SÎNZIANA-IOANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « MARKETING ONLINE – ELEMENTE DE PREVIZIUNE A POZIŢIEI CUVINTELOR CHEIE ÎN SESIUNILE DE CĂUTĂRI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Emil Maxim, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Minea, Universitatea din Auvergne;
 • Prof.univ.dr. Răzvan Zaharia, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Bogdan Anastasiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

23.09.2011

La data de 23.09.2011, ora 15,00, în Sala 502 – Clădire Studii Doctorale – Lăpuşneanu, domnul COVĂSNIANU C. ADRIANva susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “REGIUNILE DE DEZVOLTARE ÎN ROMÂNIA EUROPEANĂ. ÎNTRE DEZIDERAT POLITIC ŞI REALITATE TERITORIALĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Adrian Grozavu, Prodecan al Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian Groza, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Ianoş, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Jozsef Benedek, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie si Geologie.

23/09/2011

La data de 23/09/2011, ora 16, în Sala B 417, doamna DIACONU A. PATRICEA ELENA CĂS. BERTEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « RELAŢIA DINTRE RISCUL PERCEPUT ÎN COMERŢUL ELECTRONIC ŞI INTENŢIA DE CUMPĂRARE – ANALIZĂ DIN PERSPECTIVA MARKETINGULUI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Răzvan Zaharia, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Cristian Chelariu, Suffolk University, SUA;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

24.09.2011

La data de 24.09.2011, ora 8, în Sala 502, Clădirea UAIC de pe Str. Lăpuşneanu, doamna MUNTEANU G. ALINA VIOLETAva susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “REŢELELE DE TRANSPORT ŞI ACCESIBILITATEA TURISTICĂ ÎN DOBROGEA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul de doctorat Geografie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Cancelarul Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Jozsef Benedek, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ion Ianoş, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Octavian Groza, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

24.09.2011

La data de 24/09/2011, ora 9, în Sala „Al.Dima”, doamna PETRARU G. ANA-MAGDALENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’THE ENGLISH CANADIAN NOVEL IN ROMANIA. TRANSLATIONS AND CRITICAL STUDIES’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Adrian Poruciuc, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Rodica Dimitriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Elena Croitoru, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Rodica Albu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

24.09.2011

La data de 24.09.2011, ora 9,30, în Sala 502- UAIC -str. Lăpuşneanu, doamna BOGHINCIUC D. MESALINA DUMITRIŢAva susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CORIDOARE VERZI-TEORIE, POTENŢIAL PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI IMPLEMENTARE ÎN ZONA METROPOLITANĂ IAŞI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Decanul Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Gilles Maignant, Universite de Nice Sophia Antipolis;
 • Prof.univ.dr. Jósef Benedek, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Octavian Groza, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE- GEOLOGIE.

24.09.2011

La data de 24/09/2011, ora 10, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna NICUŢĂ G. MARIA (CĂS. FLOREA) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « AGRESIVITATEA ÎN EMISIUNILE DE DIVERTISMENT DIN TELEVIZIUNE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Gheorghe Poede, Prodecanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Laurenţiu Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Zoltan Rostaş, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Gabriela Rusu, Universitatea din Craiova;
 • Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

24.09.2011

La data de 24.09.2011, ora 10, în Sala A11, doamna NEICA I. LAURA-IRINA (CĂS. GAVRILIU) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ARGUMENTARE ŞI PERSUASIUNE ÎN DISCURSUL DIDACTIC CONTEMPORAN”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Ariadna Ştefănescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Simina Mastacan, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 • Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

24.09.2011

La data de 24.09.2011, ora 10,00, în Amfiteatrul B6, doamna DAMIAN G. MIHAELA CĂS. JITARU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “STUDIUL PALINOLOGIC AL DEPOZITELOR VOLHINIENE DIN UNELE FORAJE DE PE PLATFORMA MOLDOVENEASCĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihai Brânzilă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Vlad Codrea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • C.P.I dr. Titus Brustur, Institutul Naţional de Geologie şi Ecologie Marină Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Leonard Olaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE- GEOLOGIE.

24.09.2011

La data de 24.09.2011, ora 10,00, în Sala C308, domnul MORUZ M. MIHAI ALEX va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PREDICATION DRIVEN TEXTUAL ENTAILMENT”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INFORMATICĂ
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Gheorghe Grigoraş, Decanul Facultăţii de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dan Cristea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dan Tufiş, Romanian Academy Center for Artificial Intelligence, Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Antonio Horta Branco, Universitatea din Lisabona, Portugalia;
 • Prof.univ.dr. Gabriela Czibula, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de INFORMATICĂ.

24.09.2011

La data de 24/09/2011, ora 12, în Sala B 417, domnul ASANDULUI E. MIRCEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « METODE STATISTICE DE PROGNOZĂ A VOLATILITĂŢII OPŢIUNILOR », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Directorul Şcolii doctorale a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Carmen Pintilescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Dobre, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Minea, Universitaté d’Auvergne – Clermont Ferrand, Franţa;
 • Conf.univ.dr. Ciprian Turturean, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

24.09.2011

La data de 24.09.2011, ora 12,00, în Sala H1, domnul GYORFI GH.F. ZALAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“ACCESORII DE CAVALERIE ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ. SECOLELE XI-XV”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru Florin Platon, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Victor Spinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ionel Cândea, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • C.P.I dr. Adrian Andrei Rusu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Dan Teodor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

24.09.2011

La data de 24/09/2011, ora 12, în Sala III.11, domnul OLĂERU I. ELENA LAURA CĂS. BOLOTĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « TERMINOLOGIA DANSULUI ÎN LIMBA ROMÂNĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Mihaela Cernăuţi, Reprezentantul Decanului Facultatii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Frâncu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Ariadna Ştefănescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Horia Bîrleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

24.09.2011

La data de 24/09/2011, ora 11, în Sala „Al.Dima”, doamna TAMBA C. ANDREEA-MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’NORMS IN TRANSLATING VICTORIAN NOVELISTS INTO ROMANIAN DURING THE COMMUNIST PERIOD’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Adrian Poruciuc, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Rodica Dimitriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mădălina Nicolaescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena Croitoru, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Rodica Albu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

24.09.2011

La data de 24.09.2011, ora 11,00, în Sala L1, doamna BOUTIUC G. LUMINIŢA- MIRELA CĂS. HRIB va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CONTRIBUŢII LA STUDIUL COMPOZITELOR MAGNETOELECTRICE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Sebastian Popescu, Prodecanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ovidiu Florin Călţun, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Violeta Georgescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Cristian Focşa, Universite des Sciences et Tehnologies de Lille, Franţa;
 • C.P.I dr. Nicoleta Lupu, Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizică Tehnică, Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA .

24/09/2011

La data de 24/09/2011, ora 12.30, în Sala „G.Ivanescu”, doamna STOICA T. DIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *‘’PENTRU O POETICĂ A ELEMENTELOR LA EMINESCU. CÂMPUL SEMANTIC PĂMÂNT’’*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Moraru, Universitatea din Bucureşti;
 • C.P.I dr. Cristina Florescu, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române;
 • Prof.univ.dr. Livia Cotorcea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

24/09/2011

La data de 24/09/2011, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna BUTNARIU G. MARGARETA (CĂS. ANDREESCU) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « PARTICULARITĂŢI ALE TELEVIZIUNII REGIONALE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Laurenţiu Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Zoltan Rostaş, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Gabriela Rusu, Universitatea din Craiova;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE .

24.09.2011

La data de 24.09.2011, ora 12,00, în Sala B 339, doamna DOGARU N. NICOLETA CĂS. BĂDĂLUŢĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “INVESTIGAŢII CITOGENETICE, FIZIOLOGICE ŞI BIOCHIMICE ÎN POPULAŢII LOCALE ŞI ÎN CULTURI DE HIPPOPHAE RHAMNOIDES L”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Cojocaru, Prodecan al Facultăţii de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gogu Gheorghiţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Carmen Socaciu, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj – Napoca;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Ţîrdea, Universitatea de Stiinte Agronomice si de Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Zenovia Olteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE .

26.09.2011

La data de 26.09.2011, ora 9,00, în Sala II- 7, domnul BRĂDEANU I. EMANUEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “MARII DREGĂTORI AI ŢĂRII MOLDOVEI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA (1757-1789)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru Florin Platon, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Gorovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Marcel- Dumitru Ciucă, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Barbu Ştefănescu, Universitatea din Oradea;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

26/09/2011

La data de 26/09/2011, ora 10, în Sala B 417, doamna IANOŞ O. A. CARMEN MONICA CĂS. MIHALACHE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « INFLUENŢA CONSUMULUI DE TELEVIZIUNE ASUPRA NIVELULUI DE MATERIALISM AL TELESPECTATORILOR DIN REGIUNEA NORD-EST A ROMÂNIEI »*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Emil Maxim, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Teodorescu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Cristian Chelariu, Suffolk University, SUA;
 • Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

26/09/2011

La data de 26/09/2011, ora 10, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice, domnul GORBAN D. PAUL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « SEMIOTICA LIMBAJULUI POETIC POSTMODERN », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Predecanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Traian Dinorel Stănciulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Anca Munteanu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE .

26.09.2011

La data de 26.09.2011, ora 11,00, în Sala II- 7, domnul MÎRZA G. MIHAI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“CONSTANTIN CEHAN RACOVIŢĂ, DOMN AL ŢĂRII MOLDOVEI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru Florin Platon, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Gorovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Marcel-Dumitru Ciucă, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Barbu Ştefănescu, Universitatea din Oradea;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

26.09.2011

La data de 26/09/2011, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice, domnul GORBAN . PAUL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « SEMIOTICA LIMBAJULUI POETIC POSTMODERN », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Predecanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Traian Dinorel Stănciulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Anca Munteanu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

26.09.2011

La data de 26/09/2011, ora 12, în Sala B 417, doamna BORTAŞ M. CARMEN-ROXANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « EFICIENŢA COMUNICĂRII DE MARKETING ÎN INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI DIN REGIUNEA NORD-EST A ROMÂNIEI* », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Teodorescu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Munteanu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

27.09.2011

La data de 27.09.2011, ora 10,00, în Sala D 206, domnul HULPOI I. NICOLAE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “DISCIPOLAT ŞI FORMARE EXPERIENŢIALĂ LA AUTORII FILOCALICI. ELEMENTE PENTRU UN MODEL PAIDEIC RELEVANT PENTRU OMUL CONTEMPORAN”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Stiinte ale Educatiei .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Carmen Mihaela Creţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Cucoş Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.pr. Gheorghe Popa, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Romiţă Iucu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dorel Ungureanu, Universitatea de Vest din Timişoara;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei .

27/09/2011

La data de 27/09/2011, ora 10, în Sala de Consiliu a Fcultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna TOFAN I. IONELA CARMEN CĂS. BOŞOTEANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « ROLUL NEW MEDIA ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinşe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Laurenţiu Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Coman, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

27.09.2011

La data de 27.09.2011, ora 10,00, în Sala H1, domnul ŞTIRBĂŢ G. GHEORGHE- FLORIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “VIAŢA POLITICĂ INTERNĂ A ROMÂNIEI ÎN VREMEA RĂZBOIULUI DE INDEPENDENŢĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Lucreţiu Bîrlba, Cancelarul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Bocşan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Vitcu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Mihai Cojocariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

27.09.2011

La data de 27.09.2011, ora 10,00, în Sala B 629, domnul ŞERBAN R. LUCIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “SPAŢIILE VERZI INTRAVILANE DIN ORAŞELE JUDEŢULUI BACĂU: ORGANIZARE SPAŢIALĂ, MANAGEMENT ŞI AMENAJARE DURABILĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Cancelarul Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Rusu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Maria Pătroescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Irina Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Gavril Pandi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE .

27/09/2011

La data de 27/09/2011, ora 10, în Sala III.11, doamna ZUP C. E. IULIA-ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « ‘CARACTERELE’ LUI ELIAS CANETTI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Decanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducători ştiinţifici:

 • Prof.univ.dr. Andrei Hoişie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
 • Prof.univ.dr. Sigurd Paul Scheichl, Universitatea Leopold-Franzens Innsbruck,

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Wolgang Wiesmüller, Universitatea Leopold-Franzens Innsbruck,
 • Conf.univ.dr. Eleonora Ringler Pascu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Grigore Marcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

27.09.2011

La data de 27.09.2011, ora 10,30, în Amfiteatrul B8, doamna MĂNĂILĂ I. ELENA MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ŞAUA BUCECEA. CONSIDERAŢII PEDO- GEOMORFOLOGICE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Adrian Grozavu, Prodecan al Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Rusu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Ianoş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Virgil Surdeanu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr.ing. Ion Ioniţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE .

27.09.2011

La data de 27.09.2011, ora 12,00, în Sala D 206, doamna URSACHE R. IOANA CĂS. CREŢU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PREDAREA UNEI LIMBI STRĂINE PENTRU DOMENIUL MEDICAL ÎN SENSUL DEZVOLTĂRII DE COMPETENŢE TRANSFERABILE CU RELEVANŢĂ PENTRU CONDUITA MORALĂ ÎN RELAŢIONAREA PROFESIONALĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educatiei .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Constantin Cucoş, Prodecan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Carmen Mihaela Creţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Vasile Astărăstoae, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Romiţă Iucu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Anca Cehan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei .

27/09/2011

La data de 27/09/2011, ora 12, în Sala III.11, doamna PRICOP A.T. ALEXANDRA CĂS. CHIRIAC va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’LEGENDA LUI PARCEVAL ÎN LUMINA LITERATURII MODERNE DE LIMBĂ GERMANĂ.TANKRED DORST, PETER HANDKE, CRISTOPH HEIN, ADOLF MUSCHG ŞI JULIAN SCHUTTING’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Decanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Andrei Hoişie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Klaus Manger, Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena;
 • Conf.univ.dr. Eleonora Ringler Pascu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Grigore Marcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

27.09.2011

La data de 27.09.2011, ora 12,00, în Sala H 1, doamna ARDELEAN P. ANCA- ADRIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “VIAŢA COTIDIANĂ IEŞEANĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, Directorul Departamentului Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Ioan Bolovan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • C.P.I dr. Mihai Ştefan Ceauşu, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” Iasi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

27/09/2011

La data de 27/09/2011, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna COBZARU A. MIHAELA CĂS. MOCANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « ANALIZA SEMIOTICĂ A LIMBAJULUI POLITIC EMINESCIAN », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Gheorghe Poede, Prodecanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; Conducători ştiinţifici: Prof.univ.dr. Laurenţiu Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ; Prof.univ.dr. Dan Cristea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Viorel Negru, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

27.09.2011

La data de 27.09.2011, ora 12,00, în Sala B8, domnul PARASCHIV A. VIOREL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “DINAMICA SPAŢIALĂ ŞI TEMPORALĂ A PEISAJELOR ÎN DEPRESIUNEA GIURGEULUI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Decan al Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Liviu Apostol, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gavril Pandi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Maria Pătroescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Constantin Rusu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE .

27.09.2011

La data de 27.09.2011, ora 12,00, în Amfiteatrul “A.D. Xenopol”, domnul GROZEA G. DUMITRU- IONUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “EMIGRAŢIA ROMÂNEASCĂ DIN S-E TRANSILVANIEI ÎN SPAŢIUL ÎN SPAŢIUL NORD- AMERICAN (1867-1940)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Ioan Bolovan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Sorin Radu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

28.09.2011

La data de 28.09.2011, ora 9,00, în Sala II- 7, domnul NAGY I. IOZSEF- GABOR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “HABITATUL ÎN PRIMA EPOCĂ A FIERULUI ÎN BAZINUL SOMEŞULUI MIC. LOCUIREA DE LA VLAHA- PAD, JUDEŢUL CLUJ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru Florin Platon, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Attila Laszlo, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Ursulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • C.P.I dr. Horia Ciugudean, Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia;
 • C.P.I dr. Constantin Iconomu, Institutul de Arheologie Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

28.09.2011

La data de 28.09.2011, ora 9,00, în Sala H1, doamna RÎMNICEANU G. IULIA CĂS. DUMITRACHE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “SURSE LITERARE, EPIGRAFICE ŞI PAPIROLOGICE PRIVIND GARUM ŞI INDUSTRIA PEŞTELUI CONSERVAT ÎN LUMEA ROMANĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, Director Departament al Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian Bounegru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Lucreţiu Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • C.P.I dr. Florin Topoleanu, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea;
 • Conf.univ.dr. Radu Ardevan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

28.09.2011

La data de 28.09.2011, ora 9,00, în Sala B 8, domnul ZAHARIA C. CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “STUDIU HIDROLOGIC AL RÂULUI MILETIN- PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA FENOMENELOR POTAMOLOGICE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Adrian Grozavu, Prodecan al Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Romanescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ; Referenţi

 • C.P.I dr. Petre Gâştescu, Institutul de Geografie, Academia Română, Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Victor Sorocovschi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Liviu Apostol, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE- GEOLOGIE .

28/09/2011

La data de 28/09/2011, ora 10, în Sala B 417, doamna IUREA I. SIMONA ALINA CĂS. BOTEZAT va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’DETERMINANTS OF EDUCATION PRODUCTION – AN ECONOMETRIC APPROACH’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Directorul Executiv al Şcolii doctorale a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Elisabeta Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Tudorel Andrei, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Mihai Roman, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Işan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
  Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

28/09/2011

La data de 28/09/2011, ora 11, în Sala „I.Constantinescu”, doamna MÂNDRILĂ V. ELENA CĂS. NEGOIŢĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ADRIAN MARINO – COMPARATIST ŞI TEORETICIAN LITERAR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Viorica Constantinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Elena Marian, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” Filiala Cluj a Academiei Române;
 • Prof.univ.dr. Vasile Spiridon, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 • Prof.univ.dr. Lucica Cifor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

28.09.2011

La data de 28.09.2011, ora 11,00, în Sala B 8, doamna MACOVEI V. CORINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “IMPACTUL FACTORILOR CLIMATICI DE RISC ASUPRA PĂDURILOR DIN ARIA MONTANĂ A JUDEŢULUI SUCEAVA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Adrian Grozavu, Prodecan al Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Liviu Apostol, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Măhăra, Universitatea din Oradea;
 • Prof.univ.dr. Sterie Ciulache, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Romanescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE .

28/09/2011

La data de 28/09/2011, ora 11, în Sala II.8, doamna ŞTILIUC I. ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « PUTERE ŞI MASS-MEDIA. O ANALIZĂ A DEZBATERILOR POLITICE TELEVIZATE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Sălăvăstru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dumitru Borţun, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Gheorghe Ilie Fârte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

28.09.2011

La data de 28.09.2011, ora 11,00, în Sala H1, domnul MUNTEANU A. CLAUDIU – IULIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “TRANSPORTUL MĂRFURILOR PE FLUVIILE ŞI RÂURILE INTERIOARE DIN PROVINCIILE ROMANE RENANE SI DUNĂRENE (SECOLELE I- III P CHR.)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, Director Departament al Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian, Bounegru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Lucreţiu Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • C.P.I dr. Florin Topoleanu, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea;
 • Conf.univ.dr. Radu Ardevan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

28.09.2011,

La data de28.09.2011, ora 11, înSala H2, doamnaMIDVICHI P. NATALIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“VIAŢA ECONOMICĂ ÎN DOBROGEA ÎNSECOLELE XIV-XVI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor îndomeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, Directorul Executiv al Şcolii Doctorale, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducătorştiinţific: Prof.univ.dr. Victor Spinei, Universitatea „AlexandruIoanCuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. IonelCândea, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • C.P.I dr. Gabriel Custurea, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie, Constanţa;
 • Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „AlexandruIoanCuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

28/09/2011

La data de 28/09/2011, ora 12, în Sala B 417, doamna VÂRLAN C. SIMONA-ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’MANAGEMENTUL CUNOŞTINŢELOR ÎN CONTEXTUL ORGANIZAŢIILOR VIRTUALE’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Marin Fotache, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Ivan, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Mihai Roman, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ana Grama, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

28.09.2011

La data de 28.09.2011, ora 12,00, în Amfiteatrul „Petru Bogdan”, doamna AIRIMIOAEI G. MIRELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “COMPUŞI OXIDICI CU UTILIZĂRI ÎN TEHNICILE ACTUALE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dumitru Gânju, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mircea- Nicolae Palamaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Patrick Berthet, Universitatea Paris Sud 11, Orsay, Franţa;
 • C.P.I dr. Maria Zaharescu, Institutul de Chimie-Fizică „Ilie Murgulescu” Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Alexandra-Raluca Iordan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de CHIMIE .

28.09.2011

La data de 28.09.2011, ora 13,00, în Sala H1, doamna LUDMER B. CHARLOTTE CĂS. BARBU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “RAPORTURILE GEŢILOR CU LUMEA ELENISTICĂ ŞI ROMANĂ ÎN ZONA GURILOR DUNĂRII DIN PERSPECTIVA SURSELOR ARHEOLOGICE (SEC. IV A. CHR-I P. CHR.)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, Director Departament al Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Bounegru Octavian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Lucreţiu Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • C.P.I dr. Florin Topoleanu, Institutul de Cercetări Eco- Muzeale, Tulcea;
 • Conf.univ.dr. Radu Ardevan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

29.09.2011

La data de 29.09.2011, ora 9,00, în Sala H1, domnul CIOBOTARU V. PAUL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“VALEA SIRETULUI ÎN CONTEXTUL RELAŢIILOR COMERCIALE DIN LUMEA ELENISTICĂ ŞI ROMANĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru Florin Platon, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian Bounegru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Lucreţiu Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • C.P.I dr. Florin Topoleanu, Institutul de Cercetări Eco- Muzeale, Tulcea;
 • C.P.I dr. Constantin Iconomu, Institutul de Arheologie Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

29.09.2011

La data de 29.09.2011, ora 9,00, în Sala B 629, doamna URECHE C. GIGLIOLA ELENA CĂS. DOBRIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CLIMA CÂMPIEI COVURLUIULUI ŞI A LUNCII BRATEŞULUI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Decanul Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Liviu Apostol, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicoleta Ionac, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena Erhan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Florin Moldovan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE- GEOLOGIE .

29/09/2011

La data de 29/09/2011, ora 9, în Sala B 311, doamna VASILCOVSCHI R. NICOLETA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « DIPLOMAŢIA ECONOMICĂ ŞI PROVOCĂRILE GLOBALIZĂRII », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Directorul Şcolii doctorale a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Silviu Neguţ, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Sorin Burnete, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • Prof.univ.dr. Tiberiu Brăilean, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

29.09.2011

La data de 29.09.2011, ora 10,00, în Sala D 206, doamna DUMITRESCU I. MARINELA- CLAUDIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC ÎN DOMENIUL ELABORĂRII ŞI DEZVOLTĂRII STRATEGIILOR INSTRUCTIV- EDUCATIVE DIFERENŢIATE PENTRU ELEVII CU APTITUDINI ÎNALTE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Constantin Cucoş, Şeful Departamentului de Pregătire pentru Personalul Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Carmen Mihaela Creţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Laurenţiu Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Ovidiu Pânişoară, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Simona Sava, Universitatea de Vest din Timişoara;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei .

29.09.2011

La data de 29.09.2011, ora 11, în Sala II7, doamna JINGA L. C. LUCIANA MARIOARA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “FEMEILE ÎN CADRUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN(1944-1989)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Christine Bard, Universitatea din Angers ; Prof.univ.dr. Ioan Ciupercă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Sylvie Chaperon, Universitatea Toulouse, Franţa;
 • Conf.univ.dr. Cristiana Oghină Pavie, Universitatea din Angers;
 • Prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Cipăianu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

29.09.2011

La data de 29.09.2011, ora 11,00, în Sala H1, domnul NUŢU G. GEORGE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“MEŞTEŞUGURILE ÎN MOESIA INFERIOR. CENTRELE DE PRODUCŢIE ŞI ARIILE DE DIFUZIUNE DIN PERSPECTIVĂ ARHEOLOGICĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, Director Departament al Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian Bounegru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Lucreţiu Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • C.P.I dr. Florin Topoleanu, Institutul de Cercetări Eco- Muzeale, Tulcea;
 • C.P.I dr. Constantin Iconomu, Institutul de Arheologie Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

29.09.2011

La data de 29.09.2011, ora 11,00, în Sala B 8, domnul LETOS C. DUMITRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“MODELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ PENTRU MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Octavian Groza, Director Executiv al Şcolii Doctorale, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Ciangă, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Sorina Voiculescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE .

29/09/2011

La data de 29/09/2011, ora 11, în Sala „I.Constantinescu”, doamna GAVRILĂ I. MARIANA CĂS. CRĂCIUN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « ALICE VOINESCU: STUDIU MONOGRAFIC », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Constantin Pricop, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Viorica Constantinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Brînduşa Steiciuc, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Ilinca Tăranu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Cernăuţi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

29.09.2011

La data de 29.09.2011, ora 12,00, în Sala D 206, doamna MICLĂUŞ V. NICOLETA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “INSTRUMENTE EUROPENE DE POLITICI LINGVISTICE ŞI IMPACTUL ACESTORA ÎN FORMAREA PROFESORILOR DE LIMBI MODERNE DIN ROMÂNIA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Constantin Cucoş, Şeful Departamentului de Pregătire pentru Personalul Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Carmen Mihaela Creţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Ovidiu Pânişoară, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Simona Sava, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Doina Spiţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI .

29.09.2011

La data de 29.09.2011, ora 12,30, în Sala B 8, doamna HARABAGIU I. CRISTINA CĂS. LETOS va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “INTERACŢIUNI GEOSISTEMICE GENERATE DE ACTIVITĂŢILE TURISTICE ÎN DEPRESIUNEA OZANA- TOPOLIŢA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Octavian Groza, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Nicolae Ciangă, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Elena Matei, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Irina Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE .

29.09.2011

La data de 29.09.2011, ora 13,00, în Sala II- 7, doamna DIMITRIU V. ANDREEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ISTORIA FEMINISMULUI ROMÂNESC (1918- 1940)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru Florin Platon, Decanul Fcaultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Christine Bard, Universitatea din Angers ; Prof.univ.dr. Ciupercă Ioan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Sylvie Chaperon, Universitatea Toulouse, Franţa;
 • Prof.univ.dr. Cristiana Oghină Pavie, Universitatea din Angers;
 • Prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Prof.univ.dr. Gheorghe Cipăianu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

29.09.2011

La data de 29.09.2011, ora 14, în Sala L1, doamna CANSCHI J. ADINA – IULIANA (CĂS. AMIRONESEI) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CONTRIBUŢII LA STUDIUL PROPRIETĂŢILOR ELECTRICE ALE UNOR SEMICONDUCTORI ORGANICI ÎN STRATURI SUBŢIRI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Sebastian Popescu, Prodecanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Rusu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Victor Ciupină, Universitatea „Ovidius” Constanţa;
 • C.P.I dr. Maria Cazacu, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Felicia Iacomi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICĂ.

29.09.2011

La data de 29.09.2011, ora 17, în Sala L1, doamna MOTRESCU D. IULIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“STUDIUL OXIGENULUI ATOMIC DIN PLASMA DE TEMPERATURĂ JOASĂ PRODUSĂ ÎN AMESTECURI DE GAZE. APLICAŢII”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Popa, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Massaki Nagatsu, Universitatea Shizuoka, Japonia;
 • Prof.univ.dr. Sorin Anghel, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Nicoleta Dumitraşcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICĂ .

30/09/2011

La data de 30/09/2011, ora 9, în Sala B 417, doamna MARIN D. ALINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *« CERCETĂRI CU PRIVIRE LA PROMOVAREA INVENŢIILOR DIN ROMÂNIA ŞI PERSPECTIVELE INTEGRĂRII ACESTORA ÎN MEDIUL DE AFACERI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Valerică Olteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Munteanu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Emil Maxim, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

30.09.2011

La data de 30.09.2011, ora 9, în Sala B8, domnul CIMPOEŞU HAISUC M. GABRIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “IMPORTANŢA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ÎN ANALIZA DISPARITĂŢILOR TERITORIALE DIN MOLDOVA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Octavian Groza, Directorul Executiv al Şcolii Doctorale Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Violeta Puşcaşu, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Conf.univ.dr. Vasile Zotic, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE .

30/09/2011

La data de 30/09/2011, ora 10, în Sala „I.Constantinescu”, doamna MOISEI I. IONELA CĂS. ANDREI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « ÎNCEPUTURILE LITERATURII COMPARATE ÎN ROMÂNIA: DUMITRU POPOVICI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihaela Cernăuţi, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Viorica Constantinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Elena Marian, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” Filiala Cluj a Academiei Române;
 • Prof.univ.dr. Muguraş Constantinescu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Lucica Cifor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

30.09.2011

La data de 30.09.2011, ora 10,00, în Sala L1, doamna PRIHOR V. FELICIA CĂS. GHEORGHIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “STUDIUL PROPRIETĂŢILOR ELECTRICE ŞI MAGNETICE ALE UNOR SISTEME MULTIFEROICE UNIFAZICE ŞI COMPOZITE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Liliana Mitoşeru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Paolo Nanni, Universitatea GENOVA, Italia;
 • Prof.univ.dr. Adelina Ianculescu, Universitatea Politehnică Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Lucian Pintilie, Institutul Naţional de Fizică şi Tehnica Materialelor, Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA .

30.09.2011

La data de 30.09.2011, ora 10,30, în Sala B8, doamna LICHI M. ADRIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“PEISAJUL INDUSTRIAL: (RE) CONCEPTUALIZARE ŞI INTEGRARE DURABILĂ ÎN SPAŢIUL URBAN CONTEMPORAN.STUDIU DE CAZ: VALEA TROTUŞULUI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Decanul Facultăţii de Geografie şi Geologie Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Sorina Voiculescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Vasile Zotic, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Octavian Groza, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE .

30/09/2011

La data de 30/09/2011, ora 11, în Sala B 417, doamna MOŞNEGUŢU A. DOINA CĂS. GURIŢĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «TURISMUL RELIGIOS ÎN ZONA DE NORD-EST A ROMÂNIEI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Emil Maxim, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Valerică Olteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Munteanu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

30.09.2011

La data de 30.09.2011, ora 11,00, în Sala II- 7, domnul SĂLĂVĂSTRU C. ANDREI- CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “REPREZENTĂRI ŞI SEMNIFICAŢII POLITICE ALE MALADIEI LA ÎNCEPUTURILE MODERNITĂŢII”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, Directorul Executiv al Şcolii Doctorale a Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Florin Platon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Simona Nicoară, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Maria Silvia Crăciun, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Bogdan Petru Maleon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

30/09/2011

La data de 30/09/2011, ora 12, în Sala „I.Constantinescu”, doamna LATEŞ I. MELANIA-ELENA CĂS. ILIUŢĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat * « ALEXANDRU DIMA – STUDIU MONOGRAFIC »*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihaela Cernăuţi, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Viorica Constantinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Muguraş Constantinescu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Ilinca Ţăranu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Constantin Dram, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

30/09/2011

La data de 30/09/2011, ora 12, în Sala „Al.Dima”, doamna HORODNIC I. RAMONA-MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « POETICA PROZEI EMINESCIENE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Constantin Pricop, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Livia Cotorcea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ştefan Borbely, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • C.P.I dr. Mariana Neţ, Institutul de Lingvistică al Academiei Române;
 • C.P.I dr. Cristina Florescu, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

30/09/2011

La data de 30/09/2011, ora 12.30, în Sala „Al.Dima”, domnul MOISUC I. ILIE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat« DIALOGISM ŞI LECTURĂ. POLIFONIE ŞI SENS ÎN DISCURSUL ROMÂNESC.», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducători ştiinţifici:

 • Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
 • Prof.univ.dr. Vincent Jouve, Universitatea din Reims, Franţa ;

Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Regine Borderie, Universitatea din Reims, Franţa;
 • Conf.univ.dr. Pompiliu Crăciunescu, Universitatea de Vest din Timişoara;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .