6.04.2012

La data de 06/04/2012, ora 11, în Amfiteatrul III.9, doamna CÂRNĂŢEANU M. MONICA CĂS. BUZEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « PROTECŢIA PENALĂ A POSESIEI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Grigore Theodoru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Valerian-Dumitru Cioclei, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Păvăleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Tudor Plăeşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT .

6.04.2012

La data de 06/04/2012, ora 13, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul LUCA T. IOANva susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « PARADIGME EPISTEMICE ÎN COSMOLOGIA CONTEMPORANĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Prodecanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Academician Teodor Dima, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Marin Aiftincă, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu Motru”Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

6.04.2012

La data de 06/04/2012, ora 13, în Amfiteatrul III.9, domnul CĂŞUNEANU C. FLORIN-DANIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Grigore Theodoru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Valerian-Dumitru Cioclei, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Păvăleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Tudor Plăeşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT.

6.04.2012

La data de 06.04.2012, ora 16,00, în Sala D – 208, domnul BUCULEI V. CĂTĂLIN- MANUEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PROBLEME ALE SELECŢIEI PSIHOLOGICE A CANDIDAŢILOR LA ACADEMIILE MILITARE DIN ROMÂNIA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Eugen Corneliu Havârneanu, , Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adrian Neculau, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Elena Cocoradă, Universitatea „Transilvania” Braşov;
 • C.P.I dr. Grigore Nicola, Institutul de Filosofie şi Psihologie al Academiei Române;
 • Prof.univ.dr. Ticu Constantin, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

07.04.2012

La data de 07/04/2012, ora 11, în Amfiteatrul III.9, doamna DUMITRACHE A. Ş. ANA-ALINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « SPĂLAREA BANILOR – ASPECTE JURIDICO – PENALE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Grigore Theodoru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Boroi, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza” Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Viorel Paşca, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Tudor Plăeşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT.

07.04.2012

La data de 07/04/2012, ora 13, în Amfiteatrul III.9, domnul DĂNOI V. ION va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « PROTECŢIA JURIDICO – PENALĂ A MEDIULUI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Grigore Theodoru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Boroi, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza” Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Viorel Paşca, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Tudor Plăeşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT.

10.04.2012

La data de 10/04/2012, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna BOLOCAN I. IOANA-CATRINEL CĂS. MĂRIUŢEI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « CONTRIBUŢII LA O SEMIOTICĂ A PICTURII MURALE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Traian Dinorel Stănciulescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Florea Lucaci, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Tudor Ghideanu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

23.04.2012

La data de 23.04.2012, ora 9.00, în Sala de Conferinţe 402, domnul LĂZESCU T. ALEXANDRU-MIHAI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “MANAGEMENTUL GRUPURILOR DE TIP HOLDING ÎN MASS MEDIA ŞI COMUNICAŢII”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Panaite NICA, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Liviu ILIEŞ, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Constantin RUSU, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Valentin NIŢĂ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

24.04.2012

La data de 24/04/2012, ora 10, în Sala de Conferinţe, nr. 402, corp R, doamna COMĂNESCU G. ANCA-VERONA CĂS. ŞERBAN-COMĂNESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « ŞOMAJUL ÎN ROMÂNIA – IMPACT ASUPRA DINAMICII ECONOMICE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Victor Ploae, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Elena Nolica Druică, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Viorel Cornescu, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

25.04.2012

La data de 25.04.2012, ora 12.00, în Sala D 206, domnul OANCEA V. GEORGE – ADRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SUPERVIZAREA ÎN PSIHOTERAPIE: OBIECTIVE, PROCESE, REZULTATE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. SĂLĂVĂSTRU Dorina, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. DAFINOIU Ion, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. CHIRIŢĂ Vasile, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. MINULESCU Mihaela, SNSPA Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. GAVRILOVICI Ovidiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI .

28.04.2012

La data de 28/04/2012, ora 10, în Catedra de Literatură română, doamna ŞTEFAN I. IONELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’PANAIT ISTRATI. POETICA PROZEI (ÎNTRE LIMBILE ROMÂNĂ ŞI FRANCEZĂ)’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Rodica Marian, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” Filiala Cluj a Academiei Române;
 • Conf.univ.dr. Pompiliu Crăciunescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Constantin Pricop, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;