09.01.2012

La data de 09/01/2012, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna TOMPEA D. CLAUDIA-CARLA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN STRUCTURILE MILITARE OCCIDENTALE: ORIZONT EUROPEAN SAU EUROATLANTIC? », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE POLITICE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedint Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anton Carpinschi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Cătălin Baba, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mircea Mureşan, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Poede, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE .

10.01.2011

La data de 10.01.2012, ora 10.00, în Sala H1, domnul PALADE E. IOAN-DRAGOS va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “INTERFERENŢE ŞI CONEXIUNI POLITICE ROMÂNO- GRECEŞTI ÎN CONTEXTUL PROBLEMEI ORIENTALE (1789 – 1830)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru Florin PLATON, Decan al Facultăţii de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific:C.P.I dr. Veniamin CIOBANU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae BOCŞAN, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Dumitru VITCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
 • C.P.I dr. Mihai – Ştefan CEAUŞU, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” din Iasi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

14.01.2011

La data de 14/01/2012, ora 11, în Sala III.9, doamna GORGHIU M. ALINA-ŞTEFANIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « INFRACŢIUNI CONTRA DREPTURILOR ELECTORALE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Grigore Theodoru, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Mitrache, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Viorel Paşca, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Tudor Plăeşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT.

14.01.2012

La data de 14.01.2012, ora 12:00, în Sala „Al.Dima”, domnul FLORICICĂ N MIREL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « EXPERIENŢA ESTETICĂ ŞI IPOSTAZELE EI ÎN OPERA LUI MIHAIL BULGAKOV. O ISTORIE A SPAIMELOR, VOINŢEI, ŞI PUTERII DE A CREA », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Livia Cotorcea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ştefan Borbely, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Albert Kovacs, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Cornelia Cîrstea, Universitatea de Stat Craiova

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

20.01.2012

La data de 20/01/2012, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul NECHITA V. BOGDAN-CIPRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «FILOSOFIA ŞI ESTETICA ÎN GÂNDIREA LUI DENIS DIDEROT », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi

 • C.P.I dr. Ionuţ Isac, Academia Română din Cluj;
 • Conf.univ.dr. Adrian Niţă, Universitatea din Craiova;
 • Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

21.01.2012

La data de 21.01.2012, ora 10,00, în Sala B 339, doamna NECULEAC V. ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “STUDIUL METABOLISMULUI LIPIDIC LA PERSOANE SUPUSE STRESULUI PSIHIC ŞI FIZIC”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Biologie .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Ioan Moglan, Decan, Facultatea de Biologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vlad Artenie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ; Referenţi

 • Prof.univ.dr. Dumitru Cojocaru, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Gheorghe Stoian, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Didona Anca Ungureanu, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE .

23.01.2012

La data de 23/01/2012, ora 9, în Sala de Conferinţe, nr 402, doamna DAŞCHIEVICI GH. ANIŞOARA-NICULINA CĂS. APETRI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « REFORMA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC DUPĂ 1990 », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Ioan Trenca, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ioan Bătrâncea, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

23.01.2012

La data de 23.01.2012, ora 11.00, în Sala de Conferinţe nr. 402, doamna GHIŢĂ MITRESCU E. SILVIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE DERIVATE ÎN SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile COCRIŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan TRENCA, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Paula Diane Corina VANCEA, Universitatea „Ovidius” din *Constanţa;
 • Prof.univ.dr. Maria PRISĂCARIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

24.01.2012

La data de 24/01/2012, ora 9, în Sala de Conferinţe, nr 402, domnul IHNATOV B. IULIAN-ROMEO va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « EVOLUŢII ÎN FORMAREA CURSURILOR DE SCHIMB ÎN CONTEMPORANEITATE ŞI DOCTRINA NEOLIBERALĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Trenca, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Cristi Spulbăr, Universitatea din Craiova;
 • Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

26.01.2012

La data de 26.01.2012, ora 10,30, în Sala D 206, doamna DĂNILĂ D. OANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“CALITATEA VIEŢII DE FAMILIE VERSUS PERFORMANŢA ÎN MUNCĂ. O ANALIZĂ PSIHOSOCIALĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.
Comisia de doctoratare următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Eugen Corneliu Havârneanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Aniţei, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Sofia Chirica, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Nicoleta Maria Turliuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

27.01.2012

La data de 27.01.2012, ora 08:30, în Sala de Conferinţe, nr 502, drd. CHIOSA E. ANA RALUCA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat IDENTITATE ŞI STRATEGIE ÎN COMUNICAREA BRANDURILOR VESTIMENTARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Prutianu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.Răzvan Zaharia, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr.Vasile Munteanu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • Conf.univ.dr. Bogdan Anastasiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

27.01.2012

La data de 27.01.2012, ora 9,30, în Sala 339, doamna MIHAI A. MIHAELA CĂS. CRISTESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “BIODIVERSITATEA MACROLEPIDOPTERELOR NOCTURNE DIN GRĂDINA BOTANICĂ GALAŢI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Moglan Ioan, Decanul Facultăţii de Biologie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Andriescu Ionel, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Rakosy Laszlo, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mustaţă Gheorghe, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. hab. Derjanschi Valeriu, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova.

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE .

27.01.2012

La data de 27.01.2012, ora 10,00, în Sala B 339, doamna CHIRILĂ D.I. DANIELA -CRISTINA CĂS. DIMITRIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ASPECTE BIOCHIMICE ALE STRESULUI OXIDATIV ÎN TRAUMATISME DE DIVERSE ETIOLOGII”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Biologie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Ioan Moglan, Decanul Facultăţii de Biologie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vlad Artenie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi

 • Conf.univ.dr. Gheorghe Stoian, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Cojocaru, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Maria Stamatin, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

27.01.2012

La data de 27.01.2012, ora 12,00, în Amfiteatrul IV -13, drd. SOLOMON I. MARIUS-LUCIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “DIAGNOZA PLASMELOR MAGNETIZATE DE INTERES TERMONUCLEAR PRIN METODE ELECTRICE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Fizică.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Dumitru LUCA, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Gheorghe POPA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • C P I dr. Viorel BRAIC, Institutul Naţional de Opto- Electronică, Măgurele, Bucureşti
 • Conf. univ. dr. Dumitru ALEXANDROAEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • C P I dr. Cristian LUNGU, Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmă şi Radiaţii, Măgurele, Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

27.01.2012

La data de 27/01/2012, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultatii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna PALAGHIA G. CARMEN DANIELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « DEVIANŢĂ ŞCOLARĂ ŞI FORMAREA RESPONSABILITĂŢII SOCIALE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Miftode, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Pavel Abraham, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Mircea Botescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Marinela Maria Mihăilă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE SI STIINTE SOCIAL-POLITICE.

28.01.2012

La data de 28.01.2012, ora 10:00, în Sala de Conferinţe, nr.402, doamna GOEA C. MARIA CĂS. VLAVIAN-GURMEZA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONŢINUTUL, MODUL DE REALIZARE ŞI PERFORMANŢELE MANAGEMENTULUI UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Vasile COCRIŞ, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian JABA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Liviu ILIEŞ, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • C.P.I dr. Ion TALABĂ, Institutul de Cercetări Economice „Gh. Zane” al Academiei Române, Iaşi
 • Prof.univ.dr. Alexandru TOFAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

28.01.2012

La data de 28.01.2012, ora 12:00, în Sala II -7, drd. RADU N. ŞTEFĂNIŢĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“ADMINISTRAŢIA ROMÂNEASCĂ ÎN BASARABIA 1941-1944”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Istorie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Alexandru -Florin PLATON, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ion AGRIGOROAIEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof. univ. dr. Ioan CIUPERCĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ. dr. Anatol PETRENCU, Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova
 • Prof. univ. dr. Ion ŞIŞCANU, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

31.01.2012

La data de 31.01.2012, ora 10,00, în Sala H1, domnul MIHĂILĂ G. GHEORGHE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PROBLEMA IMAGINII ÎN CULT ÎN PERIOADA DE SFÂRŞIT A PĂGÂNISMULUI ŞI ÎNCEPUTUL CREŞTINISMULUI ÎN SPAŢIUL PONTO –DANUBIAN”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Istorie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Lucreţiu -Ion Bîrliba, Cancelarul Facultăţii de Istorie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian Bounegru, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Barnea, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Carol Opriş, Universitatea din Bucureşti;
 • C.P.I dr. Florin Topoleanu, Institutul de Cercetări Eco – Muzeale, Tulcea;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.