La data de 02.06.2012, ora 10.00, în Sala 339, corp B, doamna MOISII P. ALINA CĂS. MĂNTĂLUŢĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “VALORIFICAREA AGENŢILOR BIOLOGICI CU PROPRIETĂŢI GRANULARE ÎN DIVERSIFICAREA SORTIMENTELOR DE VINURI SPUMANTE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mircea Nicuşor NICOARĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru COJOCARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Valeriu COTEA, Universitatea de Stiinte Agronomice si de Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Gheorghe STOIAN, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Simona Isabela DUNCA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

08.06.2012

La data de 08.06.2012, ora 12.00, în Sala B 236, doamna PETRUŢ I. RUXANDRA-MIHAELA CĂS. CREŢU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “EFECTE CITOGENETICE ŞI BIOCHIMICE INDUSE DE TRATAMENTUL CU FITOPREPARATE PE BAZĂ DE COMPUŞI FLAVONOIDICI LA TRITICUM AESTIVUM L.”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mircea-Nicuşor NICOARĂ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gogu GHIORGHIŢĂ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dumitru COJOCARU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe ŢÂRDEA, Universitatea de Stiinte Agricole si de Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Anca MIRON, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

9.06.2012

La data de 09.06.2012, ora 11.00, în SALA II 7, domnul AMĂRIUŢEI M. MIHAI – CRISTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “GRIGORE AL III LEA ALEXANDRU GHICA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Lucreţiu BÎRLIBA, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan CAPROŞU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Marcel-Dumitru CIUCĂ, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dumitru VITCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
 • Conf.univ.dr. Laurenţiu RĂDVAN, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

15.06.2012

La data de 15.06.2012, ora 9, în Sala B417, doamna LAZĂR D. ROXANA-ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “INSERŢIA ROMÂNIEI ÎN EUROPIAŢA CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII, INOVĂRII”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor îndomeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Silviu Neguţ, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Radu Filip, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

15.06.2012

La data de 15.06.2012, ora 11, în Sala B417, domnul MAHA G. SORIN-ŞTEFAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “FENOMENUL MIGRAŢIEI HISPANICE ÎN S.U.A. – DIMENSIUNI, EFECTE ECONOMICE ŞI SOCIALE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Silviu Neguţ, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Radu Filip, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

16.06.2012

La data de 16 iunie 12, ora 10, în sala 339, doamna NISTERIUC I. CRISTINA (CĂS. MAXIM) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “STUDIUL POLUĂRII APELOR RÂULUI SIRET ŞI AFLUENŢILOR SĂI DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI SUCEAVA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Mircea Nicuşor Nicoară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Valentin Popa, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Gheorghe Stoian, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Zenovia Olteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE .

16.06.2012

La data de 16.06.2012, ora 10.00, în Sala B6, doamna MARIN I. CLAUDIA CĂS. PINTILEI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “GEOCHIMIA SEDIMENTELOR DE RÂU DIN BAZINUL JIJIEI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. CORNELIU IAŢU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. TITUS MURARIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. HAINO UWE KASPER, Universitatea din Koln, Germania;
 • Prof.univ.dr. FLOAREA DAMIAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare;
 • Conf.univ.dr. NICOLAE BUZGAR, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

25.06.2012

La data de 25/06/2012, ora 9, în Sala de Conferinte 502, doamna ŞTEFURA G. LUCIA-GABRIELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « COMPORTAMENTUL PLĂTITORILOR DE IMPOZITE ŞI TAXE LA BUGETELE PUBLICE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Prutianu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Plăiaş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Marcel Pop, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

25.06.2012

La data de 25-Iunie-2012, ora 11, în Sala R 502, doamna ANDREI C. ANDREIA GABRIELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ROLUL PERCEPŢIILOR PRIVIND CĂLDURA ŞI COMPETENŢA BRANDULUI CORPORATIST ÎN MEDIILE DE SOCIALIZARE ONLINE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte:Prof.univ.dr. Dinu Airinei, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Prutianu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Plăiaş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Marcel Pop, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

28.06.2012

La data de 28/06/2012, ora 10, în Sala de Conferinte 402, domnul NISTOR L. DORIN-LEONARD va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « TEHNICI ŞI METODE DE CREŞTERE A OBIECTIVITĂŢII ANALIZEI ŞI EVALUĂRII POSTURILOR », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Conf.univ.dr. Costel Istrate, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Panaite Nica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Brătianu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Costache Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.