4.05.2012

La data de 04.05.2012, ora 9.00, în Sala de Conferinţe 402, doamna DAMIAN I. VIOLETA CĂS. URSACHI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CONTABILITATEA ŞI ANALIZA-DIAGNOSTIC A PERFORMANŢEI ŞI RISCULUI SOCIETĂŢILOR BANCARE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. DINU AIRINEI, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. SILVIA PETRESCU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. IOAN BĂTRÎNCEA, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. IOAN TRENCA, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. NECULAI TABĂRĂ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

05.05.2012

La data de 05/05/2012, ora 10, în Sala de Conferinţe nr. 402, domnul ŢIGĂNAŞU O. RADU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « A TREIA CALE: TEORIE ŞI REALITATE ECONOMICĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Popescu, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Ciobanu, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Claudiu Gabriel Mursa, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

05.05.2012

La data de 05.05.2012, ora 11.00, în Sala L1, domnul TIMOFTE C. ADRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“CONTRIBUŢII LA STUDIUL UNOR INSTABILITĂŢI ÎN FLUIDE UTILIZÂND DINAMICA NELINIARĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Sebastian POPESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Maricel AGOP, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Marina-Aura DARIESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Dumitru VULCANOV, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Cristian FOCŞA, Universitatea Lille 1, Franţa;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

06.05.2012

La data de 06.05.2012, ora 11.00, în SALA II 7, domnul TÎLVĂR P. ANGEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “RELAŢII ROMÂNO-ISRAELIENE 1948-1989”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. PETRONEL ZAHARIUC, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. ION AGRIGOROAIEI, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. MIHAI RETEGAN, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. ŞTEFAN PURICI, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
 • C.P.I dr. CĂTĂLIN TURLIUC, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” din Iasi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

06.05.2012

La data de 06.05.2012, ora 13.00, în Sala II 7, domnul CIOBOTARU E. FLORENTIN-TRAIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ACTIVITATEA POLITICĂ ŞI DOCTRINARĂ A LUI VINTILĂ I.C. BRĂTIANU”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. ZAHARIUC Petronel, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. IACOB Gheorghe, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. AGRIGOROAIEI Ion, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. BULEI Ion, Universitatea din Bucureşti;
 • C.P.I dr. TURLIUC Cătălin, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” din Iasi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

10.05.2012

La data de 10.05.2012, ora 11.00, în Sala H1, doamna ILIE V. ELIZA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“IMAGINEA BIZANŢULUI ÎN CULTURA ROMÂNĂ (SEC. XV-XVIII). ISTORIOGRAFIE. BELETRISTICĂ. FOLCLOR”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Gheorghe IACOB, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion TODERAŞCU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Academician Ioan Aurel POP, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ionel CÂNDEA, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;
 • Conf.univ.dr. Bogdan-Petru MALEON, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

12.05.2012

La data de 12/05/2012, ora 8, în Sala de Conferinţe, nr. 402, doamna HAPENCIUC L. ANGELA NICOLETA CĂS. COZORICI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’GLOBALIZAREA PIEŢELOR FINANCIARE ŞI CRIZELE ECONOMICE’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Laura Cişmaş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

12.05.2012

La data de 12/05/2012, ora 10, în Sala de Conferinţe, nr. 402, doamna ŞTIRBU S. SIMONA CĂS. BUTA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « CAPITALUL UMAN ÎN ECONOMIILE CELUI DE-AL PATRULEA VAL », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Laura Cişmaş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Cristian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

18.05.2012

La data de 18/05/2012, ora 9, în Sala de Conferinţe, nr.402, doamna VIZITEU P. LUMINIŢA-MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « IMPACTUL SOCIAL ŞI ECONOMIC AL TEHNOLOGIILOR eHEALTH », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICA ŞI STATISTICĂ ECONOMICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Cocriş Vasile, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Smeureanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Marian Dârdală, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Grama Ana, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

18.05.2012

La data de 18/05/2012, ora 11, în Sala de Conferinţe, nr.402, domnul STÂRPARU I. LUCIAN CRISTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « BANCA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICA ŞI STATISTICĂ ECONOMICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Smeureanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Marian Dârdală, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Florin Dumitriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

18.05.2012

La data de 18/05/2012, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul POEDE G. VICTOR-CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « FUNDAMENTELE FILOSOFICE ALE EUROPEI UNITE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Petre Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Sandu Frunză, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE SI STIINTE SOCIAL-POLITICE.

21.05.2012

La data de 21/05/2012, ora 11, în Seminarul „Al.Dima”, doamna HUSAC P. ELENA-ROXANA CĂS. PATRAŞ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « SWINBURNE DESPRE SWINBURNE. SCRIITORUL – ÎNTRE PERSOANĂ ŞI PERSONA », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

25.05.2012

La data de 25.05.2012, ora 12.00, în SALA D 206, doamna POPOIU C. IONICA – ONA CĂS. ANGHEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “POLITICI ŞI STRATEGII EDUCAŢIONALE DE SUSŢINERE ŞI PROMOVARE A TALENTELOR DIN DOMENIUL TEHNIC”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Constantin CUCOŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Carmen CREŢU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Romiţă IUCU, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Maria CALANCEA, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Ana CONSTANTIN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI .

 

30.05.2012

La data de 30.05.2012, ora 11.00, în Sala D 206, domnul LABĂR A. ADRIAN-VICENTIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “DIMENSIUNI PEDAGOGICE ALE LEADESHIP-ULUI CENTRAT PE MOTIVAREA GRUPULUI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Constantin CUCOŞ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Carmen CREŢU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ovidiu PÂNIŞOARĂ, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Alin SAVA, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Liviu ANTONESEI, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI.

31.05.2012

La data de 31/05/2012, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna BÎRSAN R. TINCUŢA CĂS. IORGA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « ADEVĂR ŞI DREPTATE ÎN JURISPRUDENŢĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Prodecanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Academician Tudorel Dima, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Boboc, m.c. al Academiei Române, Academia Română Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.