10.03.2012

La data de 10.03.2012, ora 11.00, în Sala H 1, doamna BARCAN M. DOINA CĂS. STERPU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ŞCOLALĂ ŞI ELITE ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA. STUDIU DE CAZ: LICEUL „PETRU RAREŞ” DIN PIATRA NEAMŢ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Lucreţiu BÂRLIBA, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe CLIVETI, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Răzvan UNGUREANU, Universitatea din Bucureşti;
 • C.P.I dr. Lucian NASTASĂ, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Romane, Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mihai COJOCARIU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

15.03.2012

La data de 15.03.2012, ora 11.00, în Sala R 402, domnul DOMNIŢEANU D. LUCIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “REFLECTAREA POZIŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII ÎN CALCULELE DE SINTEZĂ ALE CONTABILITĂŢII”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculai TABĂRĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion PEREŞ, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Dumitru COTLEŢ, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Emil HOROMNEA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

17.03.2012

La data de 17.03.2012, ora 10.00, în Sala II 7, domnul BOBOC D. DANIEL – VALERIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “VOT UNIVERSAL ŞI CULTURĂ POLITICĂ ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru-Florin PLATON, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion AGRIGOROAIEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan CIUPERCĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Ioan CHIPER, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Mihai IACOBESCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

21.03.2012

La data de 21.03.2012, ora 09:30, în Sala 339 Corp B, drd. CIOBANU V. RODICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CERCETĂRI ASUPRA BIOLOGIEI CIUPERCII TAPHRINA DEFORMANS (BERK.) TUL. – ÎNCREŢIREA ŞI BĂŞICAREA FRUNZELOR – PARAZITĂ PE DIFERITE SOIURI DE PIERSIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: prof. univ. dr. Dumitru COJOCARU, Prodecan al Facultăţii de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: C. P. I dr. Alexandru MANOLIU, Institutul de Cercetări Biologice Iaşi
Referenţi:

 • prof. univ. dr. Eugen ULEA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi de Medicină Veterinară din Cluj – Napoca
 • prof. univ. dr. Mihail DRĂGAN-BULARDA, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

21.03.2012

La data de 21.03.2012, ora 11:00, în Sala 339, doamna TUTU V. ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“CERCETĂRI PRIVIND BIOLOGIA SPECIEI MONILINIA LAXA (ADERH. & RUHL.) HONEY (PUTREGAIUL BRUN ŞI MUMIFIEREA FRUCTELOR SAU MONILIOZA) PARAZITĂ PE PRUN”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: conf. univ. dr. Luminiţa BEJENARU, Prodecan al Facultăţii de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific: C.P. I dr. Alexandru MANOLIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • prof. univ. dr. Mihail DRĂGAN-BULARDA, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Eugen ULEA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi de Medicină Veterinară din Cluj – Napoca
 • prof. univ. dr. Dumitru COJOCARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

22.03.2012

La data de 22.03.2012, ora 9.00, în Sala de Conferinţe nr. 402, domnul POPOVICI M. ALEXANDRU CRISTINEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat FOLOSIREA EFICIENTĂ A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ÎN UNITĂŢILE AGROALIMENTARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Romulus MANDACHE, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Voicu RADU, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • C.P.I dr. Valentin Mihai BOHATEREŢ, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Costică MIHAI, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

22.03.2012

La data de 22.03.2012, ora 9.30, în Sala D 206, doamna LAZEA V. CRISTINA – LAVINIA CĂS. CEAPĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “FACTORII RELIGIOŞI, SPIRITUALI ŞI CULTURALI ÎN ADAPTAREA LA BOALA NEOPLAZICĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Eugen Corneliu HAVÂRNEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion DAFINOIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Alin Florin SAVA, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Anca MUNTEANU, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Ştefan BONCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

23.03.2012

La data de 23.03.2012, ora 8,30, în Amfiteatrul B2 – Corp B, doamna COJOCARU T. ADA MANUELA CĂS. LĂZĂRESCUva susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CERCETĂRI MORFO-BIOMETRICE ŞI HISTO-ANATOMICE REFERITOARE LA SPECII DE QUERCUS L. DIN FLORA ROMÂNIEI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Biologie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Maria – Magdalena Zamfirache, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Toma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Alexandru Ciubotaru, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova;
 • Prof.univ.dr. Marin Andrei, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Lăcrămioara Carmen Ivănescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

24.03.2012

La data de 24.03.2012, ora 10,00, în Amfiteatrul II – 5, doamna CHIRICĂ N. SIMONA – NICOLETA CĂS. ZĂRNESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ACTIVITATEA GUVERNAMENTALĂ DIN PRINCIPATELE UNITE (1859-1862)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Istorie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Alexandru- Florin Platon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Bocşan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Vitcu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

24.03.2012

La data de 24.03.2012, ora 10.00, în Sala H1, doamna LUCHIAN P. GABRIELA – ILENUŢA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “STRUCTURI ASOCIATIVE ÎN DOMENIUL PRODUCŢIEI DE MĂRFURI ŞI AL COMERŢULUI LOCAL ÎN EGIPTUL ELENISTIC ŞI ROMAN”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Lucreţiu BÎRLIBA, Cancelarul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian BOUNEGRU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Carol OPRIŞ, Universitatea din Bucureşti;
 • C.P.I dr. Livia BUZOIANU, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa;
 • C.P.I dr. Alexander RUBEL, Institutul de Arheologie Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

23.03.2012

La data de 23.03.2012, ora 10.00, în Sala B2, doamna PĂDURARIU M. CLAUDIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “STUDII PRIVIND COMPLEXUL FILOSFERIC LA TAXONI AI GENURILOR OCIMUM ŞI PEROVSKIA, FAMILIA LAMIACEAE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ioan MOGLAN, Decanul Facultăţii de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Maria MAGDALENA Zamfirache, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

*Prof.univ.dr. Ioan BURZO, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Maria DUCA, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău;
 • Prof.univ.dr. Ursula STĂNESCU, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Constantin TOMA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

23.03.2012

La data de 23/03/2012, ora 10, în Sala de Conferinţe, nr. 402, doamna BOSTAN N. ALEXANDRA CĂS. BUTNARU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “SOCIETĂŢILE MULTINAŢIONALE – VECTOR AL GLOBALIZĂRII ECONOMICE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administarrea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Laura Cismaş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Mihai Irimia, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

24.03.2012

La data de 24.03.2012, ora 12.00, în Sala H1, doamna IONESCU S. GABRIELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CULTUL LUI MITHRAS ÎN PONTUL STÂNG”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Lucreţiu BÎRLIBA, Cancelarul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian BOUNEGRU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Carol OPRIŞ, Universitatea din Bucureşti;
 • C.P.I dr. Zaharia COVACEF, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa;
 • C.P.I dr. Alexander RUBEL, Institutul de Arheologie Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

24.03.2012

La data de 24.03.2012, ora 12.00, în Sala II 7, domnul ATANASIU G. F. MIHAI – BOGDAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PERSONAJELE MOLDOVENEŞTI DIN CRONICA LUI ION NECULCE. STUDIU PROSOPOGRAFIC”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru-Florin PLATON, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan GOROVEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Petronel ZAHARIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Andrei PIPPIDI, Universitatea din Bucureşti;
 • C.P.I dr. Radu PĂUN, CNRS, Franţa;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

29.03.2012

La data de 29/03/2012, ora 8.30, în Sala 502, etaj 5, corp R, doamna BORICEAN O. VERONICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « UTILIZAREA TEHNICILOR NEUROMARKETINGULUI ÎN AMELIORAREA IMPACTULUI PUBLICITĂŢII », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Conf.univ.dr. Costel Istrate, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Prutianu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Răzvan Zaharia, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Munteanu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

30.03.2012

La data de 30/03/2012, ora 9, în Sala de Conferinţe, nr. 402, doamna TINDECHE V. OANA ANCUŢA CĂS. STÂNGACIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « O PERSPECTIVĂ REGIONALĂ ASUPRA DINAMICII PROCESELOR DE SPECIALIZARE ŞI CONVERGENŢĂ REGIONALĂ ÎN ROMÂNIA », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Director executiv al Şcolii doctorale a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gabriela Carmen Pascariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Gabriela Drăgan, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Rodica Milena Zaharia, Academia de Studii Economice Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

30.03.2012

La data de 30/03/2012, ora 11, în Sala de Conferinţe, nr. 402, doamna CHIREAC G. IULIA ANDREEA CĂS. BUCUR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «CONVERGENŢĂ ŞI DIVERGENŢĂ ÎN PROCESUL INTEGRĂRII ECONOMICE EUROPENE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Director executiv al Şcolii doctorale a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Emil Dinga, Academia Română Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gabriela Drăgan, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gabriela Carmen Pascariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

31.03.2012

La data de 31.03.2012, ora 10,00, în Amfiteatrul II- 7, domnul VIŢALARU G. ADRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “NICOLAE PETRESCU – COMNEN – DIPLOMAT (1923-1941)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Istorie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Ciupercă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Cipăianu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Silviu Miloiu, Universitatea „Valahia” Târgovişte;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.