06.10.2012

La data de 06.10.2012, ora 11,00, în Sala H 1, domnul GHERCĂ I. IULIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“PRESA CATOLICĂ DIN ROMÂNIA ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX- LEA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Istorie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Ion Bulei, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Sorin Radu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

13.10.2012

La data de 13.10.2012, ora 13.00, în SALA B 339, doamna CIOBANU M. IUSTINA-BRÎNDUŞA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CERCETĂRI CITOGENETICE ŞI MORFO-ANATOMICE LA VARIETĂŢI LOCALE DE CARTOF CULTIVATE „IN VITRO” PRIN METODA CREŞTERII LENTE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mircea-Nicuşor NICOARĂ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gogu GHIORGHIŢĂ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin TOMA, m.c.al Academiei Române, Universitatea *Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe ŢÎRDEA, Universitatea de Stiinte Agricole si de Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Dorina CACHIŢĂ, Universitatea „Vasile Goldiş” Arad;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

17/10/2012

La data de 17/10/2012, ora 11, în Sala III.10, doamna BOBEICĂ V. MARIANA CĂS. ANASTASIEI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PROZA GENERAŢIEI ’80, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Liviu Leonte, Universitatea Alexandru Ioan Cuza *din Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Mircea Tomuş, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • C.P.I dr. Stancu Ilin, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”
 • Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

20.10.2012

La data de 20.10.2012, ora 10, în Sala de Conferinte 402, doamna PASCAL V. MARIA CĂS. ANDRIESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DATORIA PUBLICĂ ŞI IMPLICAŢIILE SALE ECONOMICO-SOCIALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Voinea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Tatiana Moşteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Felicia Alexandru, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Sorin Mihăescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

26/10/2012

La data de 26/10/2012, ora 10, în Sala de Conferinţe 402, domnul IOSIF S. CORNEL MARIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat AVANTAJE COMPETITIVE ALE UTILIZĂRII PROGRAMĂRII NEURO LINGVISTICE ÎN MANAGEMENTUL FIRMEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Panaite Nica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” *din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Brătianu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Costache Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Emil Maxim, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

26/10/2012

La data de 26/10/2012, ora 12, în Sala de Conferinte 402, doamna VARVARA V. DELIA SORANA CĂS. MITYKO va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat THE IMPACT OF PRODUCT CHARACTERISTICS ON THE ELECTRONIC COMMERCE ENVIRONMENT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” *din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Smeureanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Marian Dârdală, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Oprea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

27/10/2012

La data de 27/10/2012, ora 11, în Amfiteatrul III.9, doamna NEGOESCU G. CARMEN CĂS. MOLDOVAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat LIMITE PENALE ÎN LIBERTATEA DE EXPRIMARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan *Cuza” din Iaşi ;

 • Referenţi*:
 • Prof.univ.dr. Dan Claudiu Dănişor, Universitatea din Craiova;
 • Conf.univ.dr. Florin Streteanu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Tudor Plăeşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT.

29.10.2012

La data de 29.10.2012, ora 10.00, in Sala 502, Cladirea UAIC, str. Lapusneanu, doamna ABUHAIE D. CRISTINA MARIA va sustine, in sedinta publica, teza de doctorat *SINTEZE DE NOI DERIVATI DE PIRIDINA CU POTENTIAL BIOLOGIC, in vederea obtinerii titlului stiintific de doctor in domeniul CHIMIE.
Comisia de doctorat are urmatoarea componenta:
Presedinte: Conf.univ.dr. Ionel HUMELNICU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi;
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Elena BICU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi;
Referenti:

 • Prof.univ.dr. Angela POPESCU, Universitatea Politehnica Bucuresti;
 • Conf.univ.dr. Ileana FARCASANU, Universitatea din Bucuresti;
 • Conf.univ.dr. Neculai-Catalin LUNGU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi;

Va invitam sa participati la sedinta de sustinere a tezei. Teza poate fi consultata la Biblioteca Facultatii de CHIMIE.

29.10.2012

La data de 29.10.2012, ora 11.45, în Sala 502, cladirea UAIC din strada. Lapusneanu, doamna BACIU N. NICOLETA LAVINIA CĂS. ATUDOSIE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DERIVAŢI FENOTIAZINICI POTENŢIAL BIOLOGIC ACTIVI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Ionel HUMELNICU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Elena BÎCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din *Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Ileana FĂRCĂŞANU, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Daniela ISTRATI, Universitatea Politehnică Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Mihail-Lucian BÎRSĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de CHIMIE.

30/10/2012

La data de 30/10/2012, ora 11, în Sala III.15, doamna NEAGU M.O. IULIA-VERONICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat BLACK HUMOUR: A STYLISTIC APPROACH, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Horia Hulban, Universitatea Alexandru Ioan Cuza *din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Zdrenghea, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Elena Croitoru, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Călina Gogălniceanu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

31.10.2012

La data de 31.10.2012, ora 9, în Sala de Conferinţe 402, doamna GHEONEA V. VICTORIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat INSTRUMENTE ALE CONTABILITĂŢII MANAGERIALE UTILIZATE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE DIN SISTEMUL SANITAR ROMÂNESC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Iuliana Eugenia Georgescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Adriana Tiron Tudor, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Sorin Briciu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
 • Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

31.10.2012

La data de 31.10.2012, ora 11, în Sala de Conferinţe 402, doamna FĂTU B. ECATERINA CĂS. NECŞULESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTABILITATEA ACTIVELOR NECORPORALE ŞI INFLUENŢA ACESTORA ÎN POZIŢIA ŞI PERFORMANŢA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Sorin Briciu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
 • Prof.univ.dr. Adriana Tiron Toader, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj
 • Prof.univ.dr. Iuliana Eugenia Georgescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.