05.04.2013

La data de 05.04.2013, ora 10.30, în Sala de Consiliu a facultăţii, doamna MUŞAT I. CARMEN VIOLETA CĂS. POPA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat INFLUENŢE ŞI ORIGINALITATE ÎN OPERA LUI C. RĂDULESCU-MOTRU, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Academician Toader Dima, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Marin Aiftincă, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin *Rădulescu-Motru” al Academiei Române din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.
Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE .

 

12.04.2013

La data de 12.04.2013, ora 14.00, în Sala C308, domnul VÂRLAN D. NICOLAE COSMIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ANONYMITY IN SECURITY PROTOCOLS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INFORMATICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dorel LUCANU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ferucio Laurenţiu ŢIPLEA, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi; Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Cătălin DIMA, Universitatea Paris-Est Créteil, Franţa;
 • Conf.univ.dr. Marius MINEA, Universitatea Politehnică Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Adrian ATANASIU, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de INFORMATICĂ.

 

17.04.2013

La data de 17.04.2013, ora 12, în Sala de Consiliu a facultăţii, doamna TOFAN S. M. ALEXANDRA-LUCIA CĂS. TEODORESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DE LA BIOPUTERE LA BIOTEHNOLOGIE, CĂTRE UN VIITOR POSTUMAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Academician Gheorghe Vlăduţescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Ivan Ivlampie, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Carmen Cozma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE .

 

26.04.2013

La data de 26.04.2013, ora 10.00, în Sala 402, doamna MARTINIUC A. ADRIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat POSIBILITĂŢI DE PERFECŢIONARE A METODOLOGIEI DE CALCULAŢIE A COSTURILOR ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculai TABĂRĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan POPA, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Dorel MATEŞ, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Constantin TOMA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

29.04.2013

La data de 29.04.2013, ora 10.30, în Sala de Conferinţe, nr. 402, doamna TALABĂ I. ELENA MONICA CĂS. CREŢU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SEGMENTAREA CLIENŢILOR DIN DOMENIUL PARAFARMACEUTIC CU AJUTORUL VALORII LOR PE VIAŢĂ (CLV), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Nicolae Teodorescu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Costache Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

30.04.2013

La data de 30.04.2013, ora 9.00, în SALA II 7, doamna BEDREAG P. ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratFAMILIE ŞI STRUCTURI DE RUDENIE. PĂRINŢI ŞI COPII ÎN MOLDOVA SECOLULUI AL XVII-LEA ŞI AL XVIII-LEA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Petronel ZAHARIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru-Florin PLATON, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ştefan-Sorin GOROVEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.S.II dr. Constanţa VINTILĂ-GHIŢULESCU, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti;
 • C.S.II dr. Gheorghe LAZĂR, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

30.04.2013

La data de 30.04.2013, ora 11.00, în SALA II 7, doamna SENCIUC T. OLIVIA CĂS. BORCEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ALIMENTAŢIE ŞI SOCIETATE ÎN MOLDOVA ŞI ŢARA ROMÂNEASCĂ (SECOLELE XVI-XVIII), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Petronel ZAHARIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru-Florin PLATON, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Maria Magdalena SZEKELY, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din *Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Toader NICOARĂ, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Maria-Silvia CRĂCIUN, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.