01.07.2013

La data de 01.07.2013, ora 10, în Sala III.11, doamna BLANARU C. ANAMARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat METAFICŢIUNEA ÎN LITERATURA CONTEMPORANĂ ROMÂNĂ ŞI SPANIOLĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dragoş Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducători ştiinţifici:

 • Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
 • Prof.univ.dr. Pere Juan Tous, Universitatea din Konstanz ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Carolina Pizzaro Cortez, Universitatea Santiago de Chile;
 • Conf.univ.dr. Mario Garvin, Universitatea din Konstanz;
 • Prof.univ.dr. Constantin Pricop, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Pompiliu Crăciunescu, Universitatea de Vest din Timişoara;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

05.07.2013

La data de 05.07.2013, ora 10, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul ŞOPTICĂ V. CIPRIAN IULIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ÎNFĂPTUIREA MORALĂ. O PERSPECTIVĂ FENOMENOLOGICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Carmen Cozma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Boboc, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Vlăduţescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

05.07.2013

La data de 05.07.2013, ora 11.00, în AMFITEATRUL IV.13, domnul HURJUI E. ION va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STUDIUL UNOR PARAMETRI BIOFIZICI AI MEMBRANELOR PE MODELE NATURALE ŞI ARTIFICIALE PRIN METODE SPECTRALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. DIANA MARDARE, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. DANA-ORTANSA DOROHOI, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. SIMION AŞTILEAN, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. DORINA CREANGĂ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. LIVIA-VINCENŢA GHEORGHIEŞ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICĂ.

 

19.07.2013

La data de 19.07.2013, ora 10, în Sala de Conferinţe nr.402, doamna MISTREANU G. LAURA MARIA CĂS. CÂRSTEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat EDUCAŢIE ŞI PERFORMANŢĂ ECONOMICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tiberiu Brăilean, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Rodica Milena Zaharia, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena Hlaciuc, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Livia Baciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

19.07.2013

La data de 19.07.2013, ora 11, în Sala „Mihai Jakotă”, domnul PRENCE L. MIRGEN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PROTECŢIA DEMNITĂŢII PRIN NORMELE JURIDICE PENALE. STUDIU DE DREPT COMPARAT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Păvăleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Viorel Paşca, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Tudor Plăeşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT .

20.07.2013

La data de 20.07.2013, ora 11.00, în SALA L1, domnul FLOREA C. DANIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratCERCETĂRI PRIVIND POSIBILITATEA FOLOSIRII UNOR MATERIALE SUB FORMĂ DE STRATURI SUBŢIRI CA SENZORI DE GAZ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea
Preşedinte: Prof.univ.dr. Sebastian POPESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Diana MARDARE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Liviu LEONTIE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.S.I dr. Dorel CRIŞAN, Institutul de Chimie-Fizică „Ilie Murgulescu” Bucureşti;
 • C.S.I dr. Nicoleta LUPU, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Fizică Tehnică Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

 

25.07.2013

La data de 25.07.2013, ora 10.00, în SALA „PROFESORI”, doamna NISTOR P. PETRONELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DEPRESIA ÎNTRE DEMERSUL ŞTIINŢIFIC ŞI CEL SPIRITUAL CREŞTIN-ORTODOX, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. PETRE SEMEN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. IOAN CRISTINEL TEŞU, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. ROXANA CHIRIŢA, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;
 • Prof.univ.dr.pr. ŞTEFAN ILOAIE, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr.pr. PICU-NELU OCOLEANU, Universitatea din Craiova;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE.