07.06.2013

La data de 07.06.2013, ora 10, în Sala de Conferinţe, nr.402, doamna PETRUCĂ GH. IRINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PETROLUL ÎN CONTEXTUL NOILOR PROVOCĂRI ECONOMICE ŞI GEOSTRATEGICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Silviu Neguţ, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Filip Radu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

07.06.2013

La data de 07.06.2013, ora 10.00, în Sala L1, domnul RUSU I. DRAGOŞ – IOAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRIBUŢII LA STUDIUL PROPRIETĂŢILOR ELECTRICE ŞI OPTICE ALE STRATURILOR SUBŢIRI DE ZnO, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Sebastian POPESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru LUCA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Victor CIUPINĂ, Universitatea „Ovidius” Constanţa;
 • Prof.univ.dr. Ştefan ANTOHE, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Diana MARDARE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

 

07.06.2013

La data de 07.06.2013, ora 11, în Sala de Conferinţe, R 502, domnul CARP M. MIHAI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat IMPACTUL POLITICII DE FINANŢARE ASUPRA DEZVOLTĂRII DURABILE A ÎNTREPRINDERII. O ABORDARE FINANCIAR-CONTABILĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Costel Istrate, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marilena Mironiuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Robu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Adela Deaconu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Constantin Toma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

08.06.2013

La data de 08.06.2013, ora 10, în Sala de Conferinţe, nr. 402, doamna GHEORGHICĂ I. ANCA ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DESCREŞTEREA – O PROVOCARE PENTRU TEORIA ŞI PRACTICA ECONOMICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tiberiu Brăilean, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ileana Tache, Universitatea „Transilvania” Braşov;
 • Conf.univ.dr. Gabriela Bodea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

14.06.2013

La data de 14.06.2013, ora 10, în Sala de Conferinţe, nr.402, domnul SCUTARIU C. ADRIAN LIVIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CERCETAREA FENOMENULUI TURISTIC DIN PERSPECTIVĂ REGIONALĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Jivan, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Cristian Valentin Hapenciuc, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

22.06.2013

La data de 22.06.2013, ora 10.00, în Sala H1, doamna CLOŞCĂ G. TINCUŢA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratSIMBOLISMUL CORABIEI ÎN OPERA LUI IOAN HRISOSTOM, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. PETRONEL ZAHARIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. NELU ZUGRAVU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. MIHAELA PARASCHIV, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din *Iaşi;
 • Prof.univ.dr. WILHELM DANCĂ, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. NICOLAE GUDEA, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

22.06.2013

La data de 22.06.2013, ora 10.00, în sala II 7, doamna HÂRBU V. ADRIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratÎNVĂŢĂMÂNTUL DIN MOLDOVA DE LA ÎNTEMEIEREA COLEGIULUI VASILIAN LA ÎNFIINŢAREA ACADEMIEI MIHĂILENE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion BÎRLIBA, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gabriel-Corneliu BĂDĂRĂU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi; Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dumitru VITCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe CLIVETI, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Igor ŞAROV, Universitatea de Stat din Moldova;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

26.06.2013

La data de 26.06.2013, ora 10, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul BITOLEANU R. ILIE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat IDEEA DE DESCHIDERE ESTETICĂ LA UMBERTO ECO, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihai Nistor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Academician Teodor Dima, Academia Română, Institutul de cercetări economice „Gh.Zane” – filiala Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Marin Aiftincă, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu-Motru”Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

28.06.2013

La data de 28.06.2013, ora 10.00, în SALA H 1, doamna IRICIUC V. ANA-IOANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat RELAŢIILE ROMÂNO-BELGIENE ÎN PERIOADA 1919-1940, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion BÎRLIBA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion AGRIGOROAIEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai IACOBESCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe CLIVETI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.P.I dr. Cătălin TURLIUC, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” Iasi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

28.06.2013

La data de 28.06.2013, ora 11.00, în sala L 1, domnul ZODIERIU V. GHEORGHE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STUDIUL UNOR STRATURI SUBŢIRI ŞI STRUCTURI MULTISTRAT PENTRU APLICAŢII FUNCŢIONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. DIANA MARDARE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. FELICIA IACOMI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. LIVIU LEONTIE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.P.I dr. MUNIZER PURICA, Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Microtehnologie, Bucureşti;
 • C.P.I dr. DANIEL ŢÎMPU, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

29.06.2013

La data de 29.06.2013, ora 10, în Sala III.11, doamna CIUNTUC C. CRISTINA ELENA CĂS. ANDRIUŢĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat INTRODUCERE ÎN OPERA LUI ADRIAN MARINO, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dragoş Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Manolache, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • Conf.univ.dr. Pompiliu Crăciunescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Constantin Pricop, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.