08.05.2013

La data de 08.05.2013, ora 12:00, în SALA FERDINAND, drd. BUŞILĂ C. MARIA CĂS. CANACHE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA AEROSOLILOR SALINI ASUPRA ÎMBUNĂTĂŢIRII ACTIVITĂŢII ŞCOLARE A ELEVILOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTA MEDIULUI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: conf.univ.dr. TRAIAN GAVRILOAIEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:

 • prof.univ.dr. ION SANDU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof.univ.dr. TUDOR LUPAŞCU, Academia de Ştiinţe din Chişinău, Republica Moldova

Referenţi:

 • prof.univ.dr. TRAIAN MIHĂESCU, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
 • prof.univ.dr.ing. GABRIEL OCTAVIAN LAZĂR, Universitatea din Bacău
 • conf.univ.dr. MARIN CHIRAZI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

11.05.2013

La data de 11.05.2013, ora 9.30, în Sala H1, doamna ANECULI C. VICTORIŢA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat OCUPAŢIA GERMANĂ ÎN ROMÂNIA ÎNTRE 1916 ŞI 1918, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. LUCREŢIU-ION BÎRLIBA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. ION AGRIGOROAIEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. ŞTEFAN PURICI, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • C.P.I dr. PETRE OTU, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti;
 • C.P.I dr. GHEORGHE I. FLORESCU, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” Iasi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

18.05.2013

La data de 18.05.2013, ora 11, în Sala III.11, domnul ENACACHE C. OVIDIU-ADRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STRATEGII ARGUMENTATIVE ŞI PERSUASIVE ÎN DIDAHIILE LUI ANTIM IVIREANUL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Frâncu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Ţâra, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Horia Bârleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

24.05.2013

La data de 24.05.2013, ora 9, în Sala B 417, domnul PÎŢU G. CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratSTRATEGII DE MARKETING PENTRU CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR POLIŢIEI DIN ROMÂNIA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Emil Maxim, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Nicolae Pop, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Costache Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Prutianu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

25.05.2013

La data de 25.05.2013, ora 10, în Amfiteatrul III.11, doamna MIHĂEŞ I. MIHAELA CĂS. DOBOŞ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ. STUDIU MONOGRAFIC., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Helene Lenz, Universitatea din Strasbourg;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Manolache, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • Conf.univ.dr. Pompiliu Crăciunescu, Universitatea de Vest din Timişoara;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

28.05.2013

La data de 28.05.2013, ora 10.00, în Sala 339, doamna HURDUGAN M. ORIANA CĂS. IRIMIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat BIODIVERSITATEA CLADOCERELOR (CRUSTACEA, CLADOCERA) DIN LACUL TINERETULUI, BUCUREŞTI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. MIRCEA-NICUŞOR NICOARĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. GHEORGHE MUSTAŢĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. NICOLAE TOMESCU, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Acad.prof.univ.dr. ION DEDIU, Institutul Naţional de Ecologie şi Geografie al Republicii Moldova, Chişinău;
 • Conf.univ.dr. VICTOR SURUGIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

 

31.05.2013

La data de 31.05.2013, ora 10, în Sala de Conferinţe, nr.402, doamna LEON G. RAMONA-DIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SISTEM MANAGERIAL DE AVERTIZARE TIMPURIE PENTRU ORGANIZAŢIILE DURABILE BAZATE PE CUNOŞTINŢE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Panaite Nica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Brătianu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Costache Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

31.05.2013

La data de 31.05.2013, ora 8, în Sala de Conferinţe, nr. 402, doamna RUSU V. IRINA-IOANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat MANAGEMENTUL FORMĂRII PROFESIONALE A ADULŢILOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Carmen Mihaela Băbăiţă, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • C.P.I dr. Ion Talabă, Institutul de Cercetări Economice „Gh. Zane” al Academiei Române, *Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Tofan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .