01.03.2013

La data de 01.03.2013, ora 10.00, în SALA C 308, doamna DIMA C. CORINA CĂS. BOCANEALA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat WORKFLOW NETS WITH RESOURCE, PRIORITY, AND TIME CONSTRAINTS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INFORMATICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Lect.univ.dr. ADRIAN IFTENE, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. FERUCIO LAURENŢIU ŢIPLEA, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. SIMONA IULIANA CARAMIHAI, Universitatea Politehnică din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. MARIUS BREZOVAN, Universitatea din Craiova;
 • Prof.univ.dr. ADRIAN ATANASIU, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de INFORMATICĂ.

08.03.2013

La data de 08.03.2013, ora 10.00, în Sala D 206, doamna IONESCU M. MIHAELA ANDREEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TRANSMITEREA INTERGENERAŢIONALĂ A MODELULUI DE ATAŞAMENT. INTERVENŢII DE OPTIMIZARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Eugen Corneliu HAVÂRNEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion DAFINOIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Anca MUNTEANU, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Corina ILIN, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Nicoleta Maria TURLIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

15.03.2013

La data de 15.03.2013, ora 16.00, în Sala C 308, domnul NEGARĂ A. GABRIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat NATURE-INSPIRED COMPUTATION. APPLICATIONS IN BIOINFORMATICS AND CRYPTOGRAPHY, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INFORMATICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Lect.univ.dr. Adrian IFTENE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Henri LUCHIAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Victor Valeriu PATRICIU, Academia Militară, Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile PREDA, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Cristian Dumitru MASALAGIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de INFORMATICA.

22.03.2013

La data de 22.03.2013, ora 9, în Sala de Conferinţe nr. 402, domnul ŞERBAN I. ADRIAN CĂS. ŞERBAN-COMĂNESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PERFECŢIONAREA OFERTEI TURISTICE ÎN CONDIŢIILE INTEGRĂRII EUROPENE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Pop, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Aivaz Kamer-Ainur, Universitatea „Ovidius” din Constanţa;
 • Prof.univ.dr. Emil Maxim, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

22.03.2013

La data de 22.03.2013, ora 10.00, în SALA 460, doamna SARDARIU I. OANA ALINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CIUPERCI PARAZITE ŞI SAPROFITE PE ARBORII ŞI ARBUŞTII DIN PĂDUREA UNSU, JUDEŢUL IAŞI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. CĂTĂLIN TĂNASE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. MIHAI MITITIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. TOADER CHIFU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. VIORICA IACOB, Universitatea de Stiinte Agronomice si de Medicina Veterinara *”Ion Ionescu de la Brad” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. MARCEL PÂRVU, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

22.03.2013

La data de 22.03.2013, ora 11, în Sala de Conferinţe nr. 402, domnul URSANU G. RADU IONEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SPIRITUALITATE ŞI RELIGIE ÎN LUMEA AFACERILOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Pop, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Costache Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Emil Maxim, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

29.03.2013

La data de 29.03.2013, ora 9, în Sala de Conferinţe nr.402, doamna MOVILEANU I. GABRIELA-LILIANA CĂS. CIOBAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SERVICIILE ÎN ECONOMIA MODERNĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Laura Cismaş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Livia Baciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

29.03.2013

La data de 29.03.2013, ora 12, în Sala de Conferinţe nr.402, domnul ZAHARIA I. DOREL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A PRODUSULUI CULTURAL ÎN CONTEXT REGIONAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Stegăroiu, Universitatea „Valahia” Târgovişte;
 • C.P.I dr. Ion Talabă, Institutul de Cercetări Economice „Gh. Zane” al Academiei Române, Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

29.03.2013

La data de 29.03.2013, ora 12, în Sala de Consiliu a facultăţii, doamna ANDREI C. MARIA ROXANA CĂS. ATEŞOAE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SECTORUL NONPROFIT ÎN ERA BUNEI GUVERNANŢE: RELAŢIA DINTRE ORGANIZAŢIILE NONGUVERNAMENTALE ŞI AUTORITĂŢILE PUBLICE ÎN ROMÂNIA., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE POLITICE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Virgil Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Andrei Ţăranu, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Delia-Cristina Bălaş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE .

30.03.2013

La data de 30.03.2013, ora 11, în Amfiteatrul III 9, domnul STANCIU I. NICOLAE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRACTUL INTERNAŢIONAL DE TRANSPORT MARITIM, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea „Alexandru Ioan *Cuza” din Iaşi ; Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Augustin Fuerea, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena Iftimie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Durac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT .