05.10.2013

La data de 05.10.2013, ora 9.00, în Sala B 417, doamna SOCOLIUC Ş.G. OANA RAMONA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TEORIA DINAMICII ECONOMICE LA INSTITUŢIONALIŞTI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Cosmin Marinescu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Livia Loredana Baciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

11.10.2013

La data de 11.10.2013, ora 11, în Sala „Mihail Jakotă”, doamna PAŞCĂU E. ROXANA-MARIA CĂS. ROBA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PROCEDURA ÎN FAŢA TRIBUNALULUI ARBITRAL ÎN LITIGIILE DE COMERŢ INTERNAŢIONAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Valeriu Ciucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Augustin Fuerea, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena Iftimie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Durac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT .

 

14.10.2013

La data de 14.10.2013, ora 10.00, în Sala R 502, doamna MĂNILĂ C. MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat POTENŢIALUL, VALORIFICAREA ŞI PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE ALE TURISMULUI VITVINICOL DIN MOLDOVA APUSEANĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea
Preşedinte: Conf.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Sophie Lignon-Darmaillac, Université Paris IV, Sorbonne, Paris;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Hélène Velasco-Graciet, Université Bordeaux III;
 • Prof.univ.dr. Valeriu V. Cotea, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Francois Legouy, Université d’Orléans, Franţa;
 • Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

17.10.2013

La data de 17.10.2013, ora 10, în Sala D 206, doamna ALUPOAIE R. LOREDANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STRATEGII DE PREVEDERE ŞI DE COMBATERE A ABANDONULUI ŞCOLAR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Constantin Cucoş, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Laurenţiu Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan *Cuza” din Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Romiţă Iucu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Albulescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Carmen Creţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI .

 

20.10.2013

La data de 20.10.2013, ora 9.00, în Sala B 6, domnul CHELARIU C. CIPRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratIMPLICAŢIILE ŞARIAJULUI PÂNZELOR DIN SUBASMENTUL BAZINULUI SEDIMENTAR COMĂNEŞTI ÎN GENERAREA HIDROCARBURILOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihai-Remus Şaramet, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.ing. Corneliu Dinu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Mihai Brânzilă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Mihai Valentin Batistatu, Universitatea „Petrol şi Gaze” Ploieşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

25.10.2013

La data de 25.10.2013, ora 10, în Sala „Al.Dima”, doamna COSTIN J. ALINA ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat VINTILĂ HORIA: EXIL ET CRÉATION, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducători ştiinţifici:

 • Prof.univ.dr. Marina Mureşanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
 • Prof.univ.dr. Francis Claudon, Universitatea Paris Est Creteil, Franta ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Yvonne Goga, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mircea Anghelescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Alain Vuillemin, Universitatea din Artois, Franta;
 • Conf.univ.dr. Jean-Louis Courriol, Universitatea Lyon 3, Franta;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 

25.10.2013

La data de 25.10.2013, ora 11, în Sala ” Ioan Constantinescu”, doamna GÎTLAN G. CARMEN GABRIELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat FRUMOSUL DIVIN ÎN LITERATURA FRANCEZĂ MEDIEVALĂ ŞI ÎN BASORELIEFURILE CATEDRALELOR GOTICE FRANCEZE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dragoş Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Viorica Constantinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Zamfir, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Spiridon, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 • Prof.univ.dr. Maria Pavel, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 

25.10.2013

La data de 25.10.2013, ora 12, în Sala III.12, domnul PETRIC N. PAULIAN TIMOTEI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat IPOSTAZE LITERARE ALE REFLECŢIEI ASUPRA MISTICII IUDAICE: GOG UND MAGOG (DE MARTIN BUBER) ŞI ELI-EIN MYSTERIENSPIEL VOM LEIDEN ISRAELS (DE NELLY SACHS), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Andrei Hoişie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Wilhelm Dancă, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Gabriel Decuble, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Grigore Marcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

28.10.2013

La data de 28.10.2013, ora 10.00, în Laborator „Dinamica Grupului”, doamna NEŞTIAN V. OANA MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DEZVOLTAREA COMPETENŢEI INTERCULTURALE PRIN INTERMEDIUL CURSURILOR DE FORMARE LA NIVEL EUROPEAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ticu Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Zoltan Bogathy, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Cezar Bârzea, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Dorin Nastas, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

28.10.2013

La data de 28.10.2013, ora 10, în Sala de Consiliu a facultăţii, domnul GHICA V. SERGIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat GRUPURI, COMUNITĂŢI ŞI INSTITUŢII LITERAR-ARTISTICE ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ. UN STUDIU DE SOCIOLOGIE A LITERATURII., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihai Dinu Gheorghiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Bogdan Lefter, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dan Lungu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Marius Lazăr, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

31.10.2013

La data de 31.10.2013, ora 10, în Sala R 402, doamna BOMHER E. IULIANA-NOEMI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DEZVOLTAREA REGIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristian Popescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
 • Conf.univ.dr. Nicoleta Sîrghi, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .