02.09.2013

La data de 02.09.2013, ora 11.00, în Sala L1, domnul TUDOSE G. OVIDIU GELU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRIBUŢII LA STUDIUL PROPRIETĂŢILOR OPTICE ALE AEROSOLILOR ATMOSFERICI UTILIZÂND TEHNICI DE TELEDETECŢIE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. SEBASTIAN POPESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. DANA-ORTANSA DOROHOI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. SIGURD SCHRADER, University of Applied Sciences Wildau, Germania;
 • Prof.univ.dr. SIMION AŞTILEAN, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. SILVIU GURLUI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

 

02.09.2013

La data de 02.09.2013, ora 10.00, în sala B8, domnul BRICIU A. ANDREI EMIL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STUDIU DE HIDROLOGIE URBANĂ ÎN AREALUL MUNICIPIULUI SUCEAVA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. TRAIAN GAVRILOAIEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. GHEORGHE ROMANESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. PETRE GÂŞTESCU, Institutul de Geografie, Academia Română, Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. VICTOR SOROCOVSCHI, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. MARCEL MÂNDRESCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

05.09.2013

La data de 05.09.2013, ora 10, în B6, domnul PRUNDEANU P.V. IONUŢ MIHAI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DISTRIBUŢIA GEOCHIMICĂ A UNOR ELEMENTE ÎN SISTEMUL SOL-FRUCT DIN CADRUL AREALELOR POMICOLE FĂLTICENI ŞI SÂRCA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. CORNELIU IAŢU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. OVIDIU-GABRIEL IANCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. FLOAREA DAMIAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul *Universitar Nord din Baia Mare;
 • Conf.univ.dr. LUCIAN PETRESCU, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. NICOLAE BUZGAR, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

05.09.2013

La data de 05.09.2013, ora 10.00, în sala AL. DIMA, doamna CÂŞLARU C. MARIANA-DIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat L’INTERLANGUE DES APPRENANTS ROUMAINS DE FLE AU CARREFOUR DES LANGUES ROMANES (ÉTUDE DE CAS SUR DES APPRENANTS ROUMAINS ÉTUDIANT AUSSI L’ITALIEN ET L’ESPAGNOL), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marina Mureşanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

 • Prof.univ.dr. Patrice Brasseur, Universite d’Avignon et de Pays de Vaucluse, Franţa;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Anca Cosăceanu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Anika Falkert, Universite d’Avignon et de Pays de Vaucluse, Franţa;
 • Conf.univ.dr. Doina Spiţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 

06.09.2013

La data de 06.09.2013, ora 10.30, în Amfiteatrul III 9, domnul OLTEANU F. BOGDAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PROTECŢIA PENALĂ A MINIŞTRILOR ÎN REGIMUL CONSTITUŢIONAL ŞI LEGAL ROMÂNESC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. TUDOR PLĂEŞU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. TUDOREL TOADER, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. CONSTANTIN MITRACHE, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. ANASTASIU CRIŞU, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. VASILE PĂVĂLEANU, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT.

 

06.09.2013

La data de 06.09.2013, ora 12.00, în SALA III.9, domnul OLARU V. CODRUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratPARTICULARITĂŢILE CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE ÎN ROMÂNIA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. TUDOR PLĂEŞU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. TUDOREL TOADER, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. CONSTANTIN MITRACHE, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. ANASTASIU CRIŞU, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. VASILE PĂVĂLEANU, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT.

 

06.09.2013

La data de 06.09.2013, ora 12.00, în Sala „Al. Dima”, domnul DĂNILĂ T. IULIAN-CĂTĂLIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STILISTICA DISCURSULUI POLITIC ÎNTRE PERSUASIUNE ŞI MANIPULARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. DRAGOŞ COJOCARU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. LUMINIŢA CĂRĂUŞU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. RODICA NAGY, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
 • Conf.univ.dr. DAIANA CUIBUS, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. DAN STOICA, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

09.09.2013

La data de 09.09.2013, ora 9.00, în SALA 3.15, doamna CARAMAN-PAŞCA E. LORELEI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat EDGAR ALLAN POE: O DESCINDERE ÎN INCONŞTIENT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

09.09.2013

La data de 09.09.2013, ora 10.30, în SALA 3.15, doamna RADU C. MARIA-CĂTĂLINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PERSONAJUL FEMININ ÎN ROMANELE LUI JANE AUSTEN ŞI ÎN ECRANIZĂRILE ACESTORA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

09.09.2013

La data de 09.09.2013, ora 9.00, în SALA II-7, domnul BUTNARU Ş. ADRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratFAMILIA IAMANDI. ORIGINE ŞI EVOLUŢIE ISTORICĂ (PÂNĂ LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XX-LEA), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion-Lucreţiu Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan-Sorin Gorovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Gheorghe Lazăr, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti;
 • C.P.I dr. Daniela Buşă, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

09.09.2013

La data de 09.09.2013, ora 9.00, în SALA B417, domnul CHIRIAC C. CĂTĂLIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ. UN DISCURS ÎN FAVOAREA RAŢIUNII ŞI ACŢIUNII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Elena Druică, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Viorel Cornescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Luţac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

09.09.2013

La data de 09.09.2013, ora 12.00, în SALA III.15, domnul ZARA-CIOCÎRLEA N. BRISCAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat LITERATURA DIN EXIL – SUCCES ŞI ALIENARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

09.09.2013

La data de 09.09.2013, ora 11.00, în sala AL. DIMA, doamna ANDREI I. ELENA-MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat FIGURES DE L’EXCENTRICITÉ DANS LA LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XIXE SIECLE: LE CAS DES ILLUMINÉS DE GÉRARD DE NERVAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marina Mureşanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Prof.univ.dr. Jean-Marie Roulin, Universite Jean Monnet, Saint-Etienne, Franţa;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Philippe Regnier, Conseil National de la Recherche Scientifique, Lyon, Franţa;
 • Prof.univ.dr. Jean-Nicolas Illouz, Universitatea Paris VIII, Franta;
 • Prof.univ.dr. Dolores Toma, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Liliana Foşalău, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

09.09.2013

La data de 09.09.2013, ora 11.00, în SALA B417, doamna LOSTUN V. ANDREEA-MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ELEMENTE DE EPISTOMOLOGIE ECONOMICĂ LA NICOLAE GEORGESCU-ROEGEN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Elena Druică, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Viorel Cornescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Luţac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

09.09.2013

La data de 09.09.2013, ora 11.00, în SALA II-7, domnul GURIŢĂ I. IOAN AUGUSTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat GAVRIIL CALLIMACHI, MITROPOLIT AL MOLDOVEI (1760-1786), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion-Lucreţiu Bârliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan-Sorin Gorovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Andrei Pippidi, Universitatea din Bucureşti;
 • C.P.I dr. Zamfira Mihail, Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

9.09.2013

La data de 09.09.2013, ora 17, în Sala R 402, doamna SUSANU M.M. CRISTINA GABRIELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat RELAŢIA DINTRE INEGALITATEA VENITURILOR ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN ŢĂRILE EST-EUROPENE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:
  • Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conducător ştiinţific:
  • Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
 • Referenţi:
  • Prof.univ.dr. Viorel Cornescu, Universitatea din Bucureşti;
  • Prof.univ.dr. Elena Nolica Druică, Universitatea din Bucureşti;
  • Prof.univ.dr. Gheorghe Luţac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

10.09.2013

La data de 10.09.2013, ora 9.00, în sala III.15, doamna OJICĂ I. SIMONA MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PERSONAJELE LUI OSCAR WILDE – ÎNTRE POLIFONIE ŞI VOCI ALE ACELEIAŞI CONŞTIINŢE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

10.09.2013

La data de 10.09.2013, ora 9.00, în SALA II-7, doamna TĂTARU I. ANCA MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat GESTURI, TITLURI, LOCURI ŞI IMAGINI ALE PUTERII LA ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Sorin Gorovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Ovidiu Cristea, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti;
 • C.P.I dr. Ileana Căzan, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Bogdan-Petru Maleon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

10.09.2013

La data de 10.09.2013, ora 10.30, în SALA III.15, doamna MOCANU C. IULIA ALINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TRANSGRESAREA FICŢIUNII ÎN ROMANELE LUI JOHN FOWLES, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

11.09.2013

La data de 11.09.2013, ora 12.00, în SALA AL. DIMA, doamna DIAC D. ADRIANA-MARIA CĂS. ROBU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PARTICULARITĂŢI PRAGMATICE ALE DISCURSULUI PUBLICITAR ROMÂNESC ACTUAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dragoş Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Sanda Maria Ardeleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Constantin Sălăvăstru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

12.09.2013

La data de 12.09.2013, ora 10.00, în Sala de Conferinţe nr. 402, doamna RUSU N. NICOLETA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat AJUSTĂRI STRUCTURALE ALE COMERŢULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI DUPĂ ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. VASILE COCRIŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. SPIRIDON PRALEA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. AUREL BURCIU, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. DOREL MIHAI PARASCHIV, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. MIHAI COSTICĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

12.09.2013

La data de 12.09.2013, ora 10.00, în SALA DE CONSILIU, domnul PRICOPI V. VICTOR ALEXANDRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat INFLUENŢE ALE PLATONISMULUI ASUPRA GNOSTICISMULUI VALENTINIAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Alexander Baumgarten, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Lucian Grozea, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

12.09.2013

La data de 12.09.2013, ora 11.00, în SALA “AL. DIMA”, doamna GAVRILIU T. DELIA-ANDREEA CĂS. MĂRGĂRIT va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TIPOLOGIA TEXTULUI JURNALISTIC ÎN PRESA ROMÂNEASCĂ ACTUALĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Wolfgang Dahmen, Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena;
 • Prof.univ.dr. Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Dorin Popa, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 

12.09.2013

La data de 12.09.2013, ora 12.00, în Sala de Conferinţe nr. 402, doamna POPA G. DIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat RUNDA DOHA ŞI PERSPECTIVELE SISTEMULUI COMERCIAL MULTILATERAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. ADRIANA PRODAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. SPIRIDON PRALEA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. AUREL BURCIU, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. DOREL MIHAI PARASCHIV, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. ION IGNAT, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

 

13.09.2013

La data de 13.09.2013, ora 9.00, în Sala B2, domnul BALAEŞ C. TIBERIUS va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratIZOLAREA ŞI SELECŢIA UNOR SPECII DE MACROMICETE CU ROL ÎN BIODEGRADAREA COLORANŢILOR SINTETICI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. AUREL PUI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. CĂTĂLIN TĂNASE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. MIHAI MITITIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. TATIANA EUGENIA ŞESAN, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr.ing. GABRIELA ELENA BAHRIM, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

 

13.09.2013

La data de 13.09.2013, ora 17, în Sala B 417, doamna FILOTE E. GINA CĂS. IOAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CRIZA ECONOMICĂ: CAUZE, IMPLICAŢII ŞI EFECTE. STUDIU DE CAZ PE ECONOMIA ROMÂNIEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Victor Ploae, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • 1 Conf.univ.dr. Livia Baciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • 2 Prof.univ.dr. Dumitru Miron, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • 3 Prof.univ.dr. Costea Munteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

13.09.2013

La data de 13.09.2013, ora 15.00, în SALA III.11, doamna CHIOSEA J. SILVIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat EPISTOLĂ ŞI PANEGIRIC GRECO-ROMÂN ADRESATE LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (MS.BAR 766). EDIŢIE CRITICĂ ŞI STUDIU FILOLOGICO-LINGVISTIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Violeta Barbu, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ioana Costa, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Wolfgang Dahmen, Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

13.09.2013

La data de 13.09.2013, ora 9.00, în SALA B417, domnul HĂLĂNGESCU I. CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat HOMO OECONOMICUS VS. HOMO ACADEMICUS – O PERSPECTIVĂ ASUPRA GLOBALIZĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. ADRIANA PRODAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. ION POHOAŢĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. DUMITRU MIRON, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. COSTEA MUNTEANU, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. VASILE IŞAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

13.09.2013

La data de 13.09.2013, ora 10.00, în SALA H1, domnul BOŢAN M. D. SEVER PETRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat VASE DE STICLĂ ELENISTICE ŞI ROMANE ÎN SPAŢIUL DINTRE CARPAŢI ŞI PRUT (SEC. II Î. HR – II D. HR), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. PETRONEL ZAHARIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. LUCREŢIU-ION BÎRLIBA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. OCTAVIAN-NICOLAE BOUNEGRU, Universitatea „Alexandru Ioan *Cuza” din Iaşi;
 • C.S.II dr. COSTEL CHIRIAC, Institutul de Arheologie Iaşi;
 • Prof.univ.dr. DOINA BENEA, Universitatea de Vest din Timişoara;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

13.09.2013

La data de 13.09.2013, ora 10.00, în Sala B 339, domnul BULARDA C. MIHAI CĂS. BULARDA-MOROZAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA TRATAMENTULUI CHIMIOTERAPEUTIC ASUPRA UNOR PARAMETRI BIOCHIMICI ŞI HEMATOLOGICI LA PACIENŢI CU MIELOM MULTIPLU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ „ELENA BELDIMAN” BÂRLAD, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. MIRCEA-NICUŞOR NICOARĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. DUMITRU COJOCARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. NATALIA ROŞOIU, Universitatea „Ovidius” Constanţa;
 • Prof.univ.dr. COSTICĂ MISĂILĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. GHEORGHE STOIAN, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

 

13.09.2013

La data de 13.09.2013, ora 11.00, în sala B 2, doamna PÎNDARU C. DIANA MIHAELA CĂS. ŞOVAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CIUPERCI LICHENIZATE CU ROL ÎN BIOMONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. GABI DROCHIOIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. CĂTĂLIN TĂNASE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. MARIETA COSTACHE, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr.ing. VALER MICLE, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
 • Conf.univ.dr. CECILIA ARSENE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

 

13.09.2013

La data de 13.09.2013, ora 11.00, în SALA B417, domnul CONSTANTINESCU E. RADU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat O TEORIE A RAŢIONALITĂŢII ŞI A COMPORTAMENTULUI ECONOMIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. ADRIANA PRODAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. ION POHOAŢĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. DUMITRU MIRON, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. COSTEA MUNTEANU, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. VASILE IŞAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

ANUNŢ

13.09.2013

La data de 13.09.2013, ora 10, în Sala de Consiliu a facultatii, domnul LUPU D.P. MIRCEA IOAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ARTA CA MOD DE RECUPERARE A IDENTITĂŢII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Zaharia, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • 1 Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • 2 Conf.univ.dr. Valentin Sava, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi;
 • 3 Conf.univ.dr. Ion Copoeru, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL- POLITICE .

 

13.09.2013

La data de 13.09.2013, ora 12.00, în SALA DE CONSILIU, domnul ONU Ş. MĂDĂLIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CULTURĂ ŞI DIALECTICĂ. INFLUENŢA LUI HEGEL ASUPRA CONSTITUIRII ŞTIINŢELOR SPIRITUALE (GEISTESWISSENSCHAFTEN), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicolae Râmbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Boboc, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Petre Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

13.09.2013

La data de 13.09.2013, ora 10.00, în SALA II.8, domnul IORDAN V. COSTEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratILUZII CULTURALE ALE OCCIDENTULUI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicolae Râmbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Boboc, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Petre Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

13.09.2013

La data de 13.09.2013, ora 11.00, în Sala de Conferinţe nr. 402, doamna GHINTUIALĂ D. ALEXANDRINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat UTILIZAREA INFORMAŢIILOR CONTABILE PRIVIND PERFORMANŢELE ÎNTREPRINDERII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. DINU AIRINEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. NECULAI TABĂRĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. MIHAI RISTEA, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. VASILE RĂILEANU, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. CONSTANTIN TOMA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

13.09.2013

La data de 13.09.2013, ora 12.00, în AMFITEATRUL P 3, doamna CIOMAGA C. ALEXANDRA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STUDII ELECTROCHIMICE ALE COROZIUNII METALELOR ŞI ALIAJELOR ÎN DIFERITE MEDII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢA MEDIULUI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. GABI DROCHIOIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. GHEORGHE NEMŢOI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. IOAN SANDU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr.ing. DANIEL SUTIMAN, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. IGOR CREŢESCU, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

14.09.2013

La data de 14.09.2013, ora 9.00, în SALA DE CONSILIU, domnul ZĂNCEANU V. LUCIEN IONUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat INDUSTRIA CULTURALĂ ŞI DECLINUL AUREI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicolae Râmbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Boboc, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Traian Stănciulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

14.09.2013

La data de 14.09.2013, ora 11.00, în SALA H1, doamna VIERU I. ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratCULTURA NOUA ÎN BAZINUL RÂULUI BÂRLAD, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bârliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicolae Ursulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Attila Laszlo, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Sabin-Adrian Luca, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • Conf.univ.dr. Mircea Ignat, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

14.09.2013

La data de 14.09.2013, ora 9.00, în Sala H1, doamna VORNICU C. ANDREEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratINDUSTRIA MATERIILOR DURE ANIMALE ÎN CULTURA PRECUCUTENI. STUDIU DE CAZ: ARTEFACTELE DIN AŞEZĂRILE DE LA ISAIIA ŞI TÂRGU FRUMOS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicolae Ursulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ; Referenţi:

 • C.P.I dr. Isabelle Sidéra, Université Paris X – Nanterre, Franţa;
 • Conf.univ.dr. Luminiţa Bejenaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Dumitru Boghian, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

14.09.2013

La data de 14.09.2013, ora 14.00, în SALA H1, doamna GĂVAN C. A. ALEXANDRA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat METALURGIA ÎN TELL-URILE EPOCII BRONZULUI DIN BAZINUL CARPATIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea
Preşedinte: Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Attila Laszlo, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.em. Nicolae Ursulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.P.I dr. Ioana Nemeti, Muzeul Judeţean Satu Mare;
 • C.P.I dr. Florin Gogâltan, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

16.09.2013

 

16.09.2013

La data de 16.09.2013, ora 13.00, în SALA RTC, doamna MIRON I. LUMINIŢA CĂS. IOSIF va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat FRONTIERELE SOCIALE ÎN SPAŢIUL URBAN. STUDIU COMPARATIV A DOUĂ CARTIERE PERIFERICE DIN ORAŞELE GALAŢI ŞI BRĂILA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dinu Mihai Gheorghiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Liviu Chelcea, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Dumitru Stan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Zoltan Rostas, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

16.09.2013

La data de 16.09.2013, ora 16.00, în SALA RTC, doamna MACOVEI V. IRINA ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ALTERNATIVE ONLINE LA DISCURSUL PUBLIC ÎN ROMÂNIA ŞI ACTORII LOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihai Dinu Gheorghiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Lavinia Stan, St. Francis Xavier University,Canada;
 • Conf.univ.dr. Conţiu Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Marius Lazăr, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

16.09.2013

La data de 16.09.2013, ora 10.00, în SALA RTC, doamna POPOVICI P. SILVIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ASISTENŢII MEDICALI ÎN CÂMPUL PROFESIILOR DIN SĂNĂTATE. ROLUL PROCESULUI DE PROFESIONALIZARE ÎN CONTURAREA IDENTITĂŢII PROFESIONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dinu Mihai Gheorghiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Zoltan Rostas, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Conţiu Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

16.09.2013

La data de 16.09.2013, ora 10.00, în SALA 339, doamna ASIMINEI M. VASILICA MONICA CĂS. GROZA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CERCETĂRI PALEOANTROPOLOGICE PRIVIND POPULAŢIA URBANĂ A IAŞULUI MEDIEVAL CU REFERIRE SPECIALĂ LA NECROPOLA DE SECOL XVII SITUATĂ ÎN PARTEA ESTICĂ A CURŢII DOMNEŞTI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mircea-Nicuşor Nicoară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Moglan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Luminiţa Bejenaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.P.I dr. Cristiana Suzana Glavce, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al *Academiei Române, Bucureşti;
 • C.P.I dr. Georgeta Miu, Secţia de Cercetări Antropologice a Academiei Române, Filiala Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

 

16.09.2013

La data de 16.09.2013, ora 10.00, în Sala D 206, doamna CHIRILĂ R. TEODORA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat EFICIENŢA MECANISMELOR DE COPING IÎN CAZUL BULLYING-ULUI LA LOCUL DE MUNCĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. ION DAFINOIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. TICU CONSTANTIN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. MIHAI ANIŢEI, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. ELENA COCORADĂ, Universitatea „Transilvania” Braşov;
 • Prof.univ.dr. EUGEN CORNELIU HAVÂRNEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

16.09.2013

La data de 16.09.2013, ora 12.00, în Sala D 206, doamna CRAMARUC I. NICOLETA-MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STRATEGII DE COPING ALE ANGAJAŢILOR FAŢĂ DE ABUZUL PSIHOLOGIC DIN ORGANIZAŢII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. TICU CONSTANTIN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. ANA CONSTANTIN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. MIHAI ANIŢEI, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. ELENA COCORADA, Universitatea „Transilvania” Braşov;
 • Prof.univ.dr. EUGEN CORNELIU HAVÂRNEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

17.09.2013

La data de 17.09.2013, ora 14, în Sala II.8, doamna GRANCEA V. IOANA ADINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ELEMENTE DE RETORICĂ VIZUALĂ ÎN PUBLICITATE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE ALE COMUNICARII .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Sălăvăstru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • 1 Prof.univ.dr. Mircea Dumitru, Universitatea din Bucureşti;
 • 2 Prof.univ.dr. Delia Balaban, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • 3 Conf.univ.dr. Gerard Stan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL- POLITICE .

 

17.09.2013

La data de 17.09.2013, ora 12.00, în SALA III.11, doamna ŢEBREAN M. PETRONELA-GABRIELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONSTANTIN FÂNTÂNERU-STUDIU MONOGRAFIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Manolache, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • Conf.univ.dr. Pompiliu Crăciunescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Constantin Pricop, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

17.09.2013

La data de 17.09.2013, ora 9.00, în Sala D 206, doamna AMARIEI C. CORNELIA CĂS. MĂIREAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TRAUMA VICARIANTĂ – IMPACTUL EXPUNERII LA EVENIMENTE TRAUMATICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. EUGEN CORNELIU HAVÂRNEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. MARIA NICOLETA TURLIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. ADRIANA BABAN, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. DOINA AZOICĂI, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi;
 • Conf.univ.dr. OVIDIU GAVRILOVICI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

Click aici pentru a descărca rezumatul tezei

 

17.09.2013

La data de 17.09.2013, ora 10.00, în SALA ROMTELECOM, doamna SÎRBU V. DANIELA CĂS. COSTĂCHESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PARENTALITATE TIMPURIE. INDIVIDUALIZARE ŞI RISC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dinu Mihai Gheorghiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Septimiu Chelcea, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Ion Ionescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Iancu Filipescu, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

17.09.2013

La data de 17.09.2013, ora 11, în Sala R 402, doamna CONSTANDACHE C. NICOLETA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ANALIZA INTEGRATĂ ŞI MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI ŞI RISCURILOR ÎNTREPRINDERII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Silvia Melania Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • 1 Prof.univ.dr. Ioan Popa, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • 2 Prof.univ.dr. Ion Lala-Popa, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • 3 Prof.univ.dr. Emil Horomnea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

17.09.2013

La data de 17.09.2013, ora 11.00, în Sala D206, doamna PREOTU I. IULIA-DIANA CĂS. MURARU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STANDARDE IDEALE ÎN RELAŢIILE ROMANTICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. HAVÂRNEANU EUGEN CORNELIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. TURLIUC MARIA NICOLETA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Referenţi:

 • Prof.univ.dr. BABAN ADRIANA, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. SCHIPOR DOINA, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. BONCU ŞTEFAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI .

 

17.09.2013

La data de 17.09.2013, ora 10.00, în SALA III.11, doamna SCARLAT N. NICOLETA-CRISTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TRANSPUNEREA OPEREI LUI MIRCEA ELIADE ÎN ALTE LIMBAJE ALE ARTEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Manolache, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • Conf.univ.dr. Pompiliu Crăciunescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

17.09.2013

La data de 17.09.2013, ora 9, în Sala R 402, doamna FĂDUR I. CRISTINA-IONELA CĂS. PRECOB va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat RAPORTAREA FINANCIARĂ ŞI NON-FINANCIARĂ A CAPITALULUI INTANGIBIL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:
  • Conf.univ.dr. Costel Istrate, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conducător ştiinţific:
  • Prof.univ.dr. Marilena Mironiuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
 • *Referenţi:8
  • Prof.univ.dr. Petru Ştefea, Universitatea de Vest din Timişoara;
  • Prof.univ.dr. Dorel Mateş, Universitatea de Vest din Timişoara;
  • Prof.univ.dr. Emil Horomnea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

18.09.2013

La data de 18.09.2013, ora 9.00, în Sala H1, domnul ACRUDOAE I. IONUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratMILITARI DIN PANNONIA ÎN ARMATA ROMANA (SECOLELE I-III P. CHR.). STUDIU PROSOPOGRAFIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. PETRONEL ZAHARIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. LUCREŢIU-ION BÎRLIBA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Referenţi:

 • Prof.univ.dr. NELU ZUGRAVU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. RADU ARDEVAN, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. IOAN-CAROL OPRIŞ, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

18.09.2013

La data de 18.09.2013, ora 9.00, în SALA SALA B 417, domnul LIPARĂ N. DANIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ROLUL POLITICII MONETARE ÎN PROCESUL DE STABILIZARE A ECHILIBRELOR MACROECONOMICE ÎN ROMÂNIA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Victor Ploae, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Costea Munteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Nicolae Istudor, Academia de Studii Economice Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

18.09.2013

La data de 18.09.2013, ora 11, în SALA SALA B 417, doamna CARASTERE H. CRISTINA-STELIANA CĂS. CIOTE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PARADIGMA COMPLEXITĂŢII ÎN ŞTIINŢA ECONOMICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Victor Ploae, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Nicolae Istudor, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Costea Munteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

18.09.2013

La data de 18.09.2013, ora 9, în Sala R 402, doamna GĂTEJ V. COSMINA-PAULA CĂS. BRADU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat INFLUENŢA AŞTEPTĂRILOR CONSUMATORILOR CU PRIVIRE LA CSR ASUPRA INTENŢIEI ACESTORA DE A SUSŢINE COMPANIILE RESPONSABILE SOCIAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • 1 Prof.univ.dr. John Thřgersen, Aarhus University, Danemarca;
 • 2 Conf.univ.dr. Alina Tudoran, Aarhus University, Danemarca;
 • 3 Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

18.09.2013

La data de 18.09.2013, ora 11.00, în Sala de Conferinte a Facultatii de Matematica, domnul DIOMANDE BAKARIME va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTROLLED STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH DELAY, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MATEMATICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. CĂTĂLIN-GEORGE LEFTER, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. AUREL RĂŞCANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Acad.prof.univ.dr. VIOREL BARBU, Institutul „Octav Mayer” al Academiei Române, Filiala *Iaşi;
 • Prof.univ.dr. RODICA TUDORACHE, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. TEODOR HAVÂRNEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de MATEMATICA.

 

18.09.2013

La data de 18.09.2013, ora 11.00, în SALA H1, doamna ADAM S. ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratORIGINEA LEGIONARILOR DIN MOESIA INFERIOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Octavian-Nicolae Bounegru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Radu Ardevan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Ioan-Carol Opriş, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

18.09.2013

La data de 18.09.2013, ora 12.00, în SALA B 629, domnul MIHAI P. FLORIN-CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DISPARITĂŢI TERITORIALE ÎN MANAGEMENTUL DEŞEURILOR MUNICIPALE. STUDIU DE CAZ: JUDEŢUL NEAMŢ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. ADRIAN GROZAVU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. LIVIU APOSTOL, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. RADU LĂCĂTUŞU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. CĂLIN BACIU, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. GHEORGHE JIGĂU, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

18.09.2013

La data de 18.09.2013, ora 10.00, în Sala B 629, domnul POPA D. DRAGOŞ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratCERCETĂRI PRIVIND REGIMUL METALELOR GRELE ÎN SISTEMUL SOL-PLANTĂ DIN ZONA COPŞA MICĂ – MICĂSASA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢA MEDIULUI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Traian Gavriloaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Radu Lăcătuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Floarea Damian, Universitatea de Nord Baia Mare;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Ianoş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Ioan Sandu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

19.09.2013

La data de 19.09.2013, ora 11.00, în Sala P 3, domnul BLEGESCU C. CĂTĂLIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat COMPUŞI POLINUCLEARI IMOBILIZAŢI PE SUPORTURI ANORGANICE UTILIZAŢI ÎN CATALIZĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Gabi Drochioiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mircea-Nicolae Palamaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Maria Cazacu, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Sergiu Şova, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova;
 • Prof.univ.dr.ing. Daniel-Mircea Sutiman, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de CHIMIE.

 

19.09.2013

La data de 19.09.2013, ora 16.30, în Sala L1, domnul STRATULAT R. V. SERGIU MIHAI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STRATURI SUBŢIRI MULTIFEROICE AUTO-ASAMBLATE DE FERITĂ DE COBALT ŞI FERITĂ DE BISMUT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducători ştiinţifici:

 • Prof.univ.dr. Ovidiu-Florin Călţun, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
 • Prof.univ.dr. Marin Alexe, Max Planck Halle Institute, Warwick University, Marea Britanie ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Liliana Mitoşeriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.P.I dr. Nicoleta Lupu, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Fizică Tehnică Iaşi;
 • C.P.I dr. Cristian Teodorescu, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Fizică Tehnică, Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

 

19.09.2013

La data de 19.09.2013, ora 18.00, în SALA L1, domnul COMAN A. TUDOR BOGDAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STUDIUL STRATURILOR SUBŢIRI DE OXID DE ZINC DOPAT DEPUSE PRIN ABLAŢIE LASER SECVENŢIALĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Sebastian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ovidiu-Florin Călţun, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Marin Alexe, Max Planck Halle Institute, Warwick University, Marea *Britanie;

C.P.I dr. Nicoleta Lupu, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică Tehnică, Iaşi; Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

 

19.09.2013

La data de 19.09.2013, ora 11, în Sala de Consiliu a facultatii, domnul DULMAN E.V. EGMOND GABRIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TRAGEDIA PĂCII IMPOSIBILE. ETERNELE CIOCNIRI SUB SCHIMBĂTOARELE HEGEMONII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • 1 Prof.univ.dr. Ioan Biriş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • 2 C.P.I dr. Ionuţ Isac, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca;
 • 3 Prof.univ.dr. Nicolae Râmbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL- POLITICE .

 

19.09.2013

La data de 19.09.2013, ora 10.00, în Sala B 8, doamna OIŞTE V. ANA-MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CERCETĂRI PRIVIND CALITATEA MEDIULUI URBAN DIN MUNICIPIUL IAŞI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢA MEDIULUI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Traian Gavriloaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Radu Lăcătuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Ianoş, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Călin Baciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Iuliana Breabăn, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

19.09.2013

La data de 19.09.2013, ora 12.00, în Sala B 8, doamna LĂMĂŞANU Ş. ANDREEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ ÎN BAZINUL VĂII RÂŞCA (JUDEŢUL SUCEAVA), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢA MEDIULUI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Radu Lăcătuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Ianoş, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Javier Esparcia Perez, Universitatea din Valencia, Spania;
 • Prof.univ.dr. Liviu Apostol, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

19.09.2013

La data de 19.09.2013, ora 9, în Sala de Consiliu a facultatii, doamna MACOVEI M. MARCELA MĂDĂLINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat AGRESIVITATEA UMANĂ ÎNTRE NATURĂ ŞI CULTURĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • 1 Prof.univ.dr. Ioan Biriş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • 2 C.P.I dr. Ionuţ Isac, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca;
 • 3 Prof.univ.dr. Nicolae Râmbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL- POLITICE .

 

20.09.2013

La data de 20.09.2013, ora 11.00, în SALA DE CONSILIU, doamna VASILIU G. ANDREEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat RELEVANŢA INFORMAŢIILOR FINANCIAR-CONTABILE ÎN EVALUAREA ÎNTREPRINDERII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Ionaşcu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Anghel, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Silvia Melania Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

20.09.2013

La data de 20.09.2013, ora 11.00, în SALA 402R, doamna SADOVEANU C. DIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CURSUL DE SCHIMB DE ECHILIBRU ŞI IMPLICAŢIILE SALE ECONOMICO-FINANCIARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mircea Georgescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Voinea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gabriela Victoria Anghelache, Academia de Studii Economice *Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Teodora Cristina Barbu, Academia de Studii Economice Bucureşti;

Prof.univ.dr. Maria Prisacariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

20.09.2013

La data de 20.09.2013, ora 11.00, în SALA B417, doamna IACOB I. ROXANA-MARIA CĂS. GRECU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ABORDĂRI TEORETICO-DOCTRINARE ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE ACTUALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Laura Mariana Cismaş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Jivan, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Victor Ploae, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

20.09.2013

La data de 20.09.2013, ora 9.00, în SALA B417, domnul ASĂVOAEI A. ALEXANDRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat RELEVANŢA IDEILOR KEYNESIENE ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE ACTUALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Laura Cismaş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Jivan, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Victor Ploae, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

20.09.2013

La data de 20.09.2013, ora 12.00, în Amfiteatrul „Petru Bogdan”, doamna POSTOLACHI P. RODICA CĂS. CONDRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat COMPUŞI COORDINATIVI CU LIGANZI DE TIP N-ILIDE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Ion Humelnicu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Aurel Pui, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Luminiţa Silaghi-Dumitrescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Gabi Drochioiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Daniel Sutiman, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de CHIMIE.

 

20.09.2013

La data de 20.09.2013, ora 9,30, în Sala de Consiliu a facultatii, doamna UNGUREANU G. MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *CONTABILITATEA ŞI GUVERNANŢA CORPORATISTĂ ÎN CONTEXTUL RESPONSABILITĂŢII SOCIALE*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • 1 Prof.univ.dr. Pavel Năstase, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • 2 Prof.univ.dr. Ion Ionaşcu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • 3 Conf.univ.dr. Constantin Toma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

20.09.2013

La data de 20.09.2013, ora 8.00, în Sala B413, domnul ROBU I. MAXIMILIAN-IOSIF va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ÎN CLOUD COMPUTING, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INFORMATICĂ ECONOMICĂ .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Oprea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • 1 Prof.univ.dr. Bogdan Ghilic-Micu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • 2 Prof.univ.dr. Marian Stoica, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • 3 Prof.univ.dr. Florin Dumitriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

20.09.2013

La data de 20.09.2013, ora 9, în Sala R402, domnul GHIBA N. NICOLAE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratMUTAŢII ŞI TENDINŢE ÎN COMPORTAMENTUL CURSULUI VALUTAR ÎN CONDIŢIILE ECONOMIEI ACTUALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mircea Georgescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Voinea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • 1 Prof.univ.dr. Gabriela Victoria Anghelache, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • 2 Prof.univ.dr. Teodora Cristina Barbu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • 3 Conf.univ.dr. Angela Roman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

20.09.2013

La data de 20.09.2013, ora 10.00, în SALA R502, domnul ROBU I. IOAN BOGDAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ANALIZA ŞI EVALUAREA RISCULUI DE FRAUDĂ ÎN CADRUL MISIUNII DE AUDIT FINANCIAR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Marin Fotache, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marilena Mironiuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Horia Ion Neamţu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Anghel, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Costel Istrate, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

20.09.2013

La data de 20.09.2013, ora 10.00, în SALA L1, doamna IONIŢĂ P. CRISTINA ELENA CĂS. MIRONESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRIBUŢII LA STUDIUL FENOMENELOR DE TRANSFER TERMIC ÎN CALORIMETRIA NUCLEARĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicoleta Dumitraşcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Cipriana Ştefănescu, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Sorin-Dan Anghel, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Irina Radinschi, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

 

20.09.2013

La data de 20.09.2013, ora 12.00, în SALA L1, domnul DOBREA G. REMUS SORIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRIBUŢII LA STUDIUL PLASMELOR UTILIZATE ÎN NEUTRALIZAREA POLUANŢILOR GAZOŞI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Popa, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • C.P.I dr. George Dinescu, Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmă şi Radiaţii, *Măgurele, Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Sorin Anghel, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Gelu Bourceanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

 

20.09.2013

La data de 20.09.2013, ora 12.00, în SALA R502, doamna AMARIEI I. ANA-MARIA CĂS. PAŞCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CALITATE ŞI RESPONSABILITATE, DIMENSIUNI ACTUALE ÎN AUDIT ŞI ÎN PROFESIA CONTABILĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Marin Fotache, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Emil Horomnea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Horia Neamţu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Adela Deaconu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Iuliana Georgescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

20.09.2013

La data de 20.09.2013, ora 10, în Sala de Consiliu a facultatii, domnul JITARU D. DANIEL * va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *IUBIREA CA ESENŢĂ A UMANULUI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Biriş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • C.P.I dr. Ionuţ Isac, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca;
 • Conf.univ.dr. Melentina Toma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL- POLITICE .

 

20.09.2013

La data de 20.09.2013, ora 10, în Sala III.11, domnul UNGUREANU C. CRISTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ELEMENTE DE DISCURS RELIGIOS ÎN TRADUCERILE ROMÂNEŞTI ALE PARADISULUI DANTESC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Coman Lupu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Chivu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Dragoş Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 

20.09.2013

La data de 20.09.2013, ora 11.30, în SALA III.11, domnul ENACACHE C. MARIUS GABRIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ELEMENTE DE RETORICĂ ÎN PREDICILE DE ÎNMORMÂNTARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dragoş Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Chivu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Constantin Frâncu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

21.09.2013

La data de 21.09.2013, ora 15, în Sala D3, doamna ARHIRE E. DIANA ELENA * va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *CONTROLUL VIOLENŢEI ŞI INFRACŢIONALITĂŢII COPIILOR PRIN STRATEGII MICROCOMUNITARE. ANALIZĂ COMPARATĂ., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Doina Balahur, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Lazăr Vlăsceanu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Sorina Poledna, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE .

 

21.09.2013

La data de 21.09.2013, ora 11.30, în Sala III.11, doamna PÁL L. ENIKÖ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratINFLUENŢA LIMBII MAGHIARE ASUPRA LIMBII ROMÂNE. PERIOADA VECHE., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dragoş Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Horia Bîrleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Vasile Ţâra, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

21.09.2013

La data de 21.09.2013, ora 8.30, în Sala D 206, doamna ŞUHANI V. AMALIA CĂS. DIACONU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DEMERSURI TEORETICO-APLICATIVE PENTRU CONSTRUCŢIA ŞI IMPLEMENTAREA UNOR STRATEGII DE UTILIZARE A FEEDBACK-ULUI FORMATIV ÎN ŞCOALĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Mariana Momanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Cucoş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Chiş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Gabriel Albu, Universitatea Petrol – Gaze Ploieşti;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Carmen Creţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

21.09.2013

La data de 21.09.2013, ora 11.30, în Sala „G.Ivanescu”, doamna DRIŞCU I. ANDREEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat GRAMATICA ROMÂNEASCĂ A LUI RADU TEMPEA (1797). EDIŢIE CRITICĂ ŞI STUDIU LINGVISTICO -FILOLOGIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Rodica Nagy, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Chivu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Ana Maria Minuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE

 

21.09.2013

La data de 21.09.2013, ora 10.00, în Sala D 206, doamna ŞUHANI V. AMALIA CĂS. DIACONU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DEMERSURI TEORETICO-APLICATIVE PENTRU CONSTRUCŢIA ŞI IMPLEMENTAREA UNOR STRATEGII DE UTILIZARE A FEEDBACK-ULUI FORMATIV ÎN ŞCOALĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Mariana Momanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Cucoş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Chiş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Gabriel Albu, Universitatea Petrol – Gaze Ploieşti;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Carmen Creţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

21.09.2013

La data de 21.09.2013, ora 10, în Sala III.11, doamna MILICĂ S. ADRIANA-GINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DISCURSUL PUBLICITAR – CREATOR ŞI VEHICUL DE SUB(CULTURĂ), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Antonio Mihail Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Horia Bîrleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Ana Maria Minuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 

21.09.2013

La data de 21.09.2013, ora 9.30, în SALA IVĂNESCU, doamna MOCANU C. AURA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ION GHEŢIE: LINGVIST ŞI FILOLOG. STUDIU MONOGRAFIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Luminiţa Botoşineanu, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Chivu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

21.09.2013

La data de 21.09.2013, ora 10.00, în Sala 339, doamna GRECU Ş. DOINA SIMONA CĂS. MĂTIUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat BIOLOGIA PARAZITULUI BLASTOCYSTIS HOMINIS, EVALUAREA POTENŢIALULUI SĂU PATOGEN ŞI ASPECTE ANATOMO-PATOLOGICE STUDIATE ÎN CONTEXT CLINIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. MIRCEA-NICUŞOR NICOARĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. IOAN MOGLAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. DAN ALEXANDRU IANULLE STERIU, Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”;
 • Prof.univ.dr. LIVIU DAN MIRON, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi;
 • Prof.univ.dr. ANTONIEA POIATĂ, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

 

21.09.2013

La data de 21.09.2013, ora 10.30, în Sala D 206, doamna BOBU I. ROXANA CĂS. AXINTE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONSILIEREA ELEVILOR PENTRU CARIERĂ. PERSPECTIVE CONSTRUCTIVISTE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. MIHAELA CARMEN CREŢU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. LAURENŢIU ŞOITU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. EMIL PĂUN, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. SIMONA SAVA, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. CONSTANTIN CUCOŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

22.09.2013

La data de 22.09.2013, ora 9.00, în Sala D 206, doamna MURARU D. F. ANTOANETA ANDREEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ADAPTAREA MARITALĂ ŞI FAMILIA DE ORIGINE ÎN CONTEXTUL PERSPECTIVEI TEORETICE ŞI AL INTERVENŢIEI TERAPEUTICE NARATIVE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dafinoiu Ion, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Turliuc Maria Nicoleta, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Muntean Ana, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Benga Oana, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Gavrilovici Ovidiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

22.09.2013

La data de 22.09.2013, ora 11.00, în Sala D 206, domnul MARICI C. MARIUS va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratROLUL VARIABILELOR PARENTALE ÎN CONFLICTUL PĂRINTE-ADOLESCENT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Havârneanu Eugen Corneliu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Turliuc Maria Nicoleta, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Muntean Ana, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Benga Oana, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Dafinoiu Ion, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 10.30, în Sala R 402, doamna AVADANEI N. ANAMARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat RISCUL BANCAR – O ABORDARE SISTEMICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Bătrâncea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Marin Opriţescu, Universitatea din Craiova;
 • Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 12, în Sala B 417, doamna TRIFAN CRINA ANIŞOARA CĂS. LICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat INFLUENŢE ALE JURNALISMULUI DE PROMOVARE ASUPRA ATITUDINII CONSUMATORILOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Răzvan Zaharia, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Călin Vegheş, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Dan Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 14.00, în Sala D 206, domnul RUSU C. ANDREI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratEFICIENTIZAREA COMPORTAMENTELOR DE CĂUTARE A UNUI LOC DE MUNCĂ DIN PERSPECTIVA TEORIILOR PROCESELOR DUALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ticu Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Alin Florin Sava, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Aurora Szentagotai Tatar, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Eugen Corneliu Havârneanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

Click pentru a descărca rezumatul tezei

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 10, în Sala B 415, doamna ALB F. FLORINA MARIA CĂS. BENŢE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat COMUNICAREA DE MARKETING ÎN ADMINISTAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Răzvan Zaharia, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Călin Vegheş, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 10.00, în Sala de Conferinte, domnul VULCU I. A. VLAD-AUGUSTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STRUCTURI DIRAC PE VARIETĂŢI FINIT ŞI INFINIT DIMENSIONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MATEMATICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Marius Durea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihai Anastasiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Paul Popescu, Universitatea din Craiova;
 • Prof.univ.dr. Ilie Burdujan, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Ioan Bucătaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de MATEMATICA.

 

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 10.00, în Sala P 3, domnul BORHAN I. ADRIAN IULIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SINTEZA ŞI CARACTERIZAREA COMPUŞILOR OXIDICI CU STRUCTURĂ DE TIP SPINEL AB2O4, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ionel Mangalagiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mircea-Nicolae Palamaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Maria Zaharescu, Institutul de Chimie-Fizică „Ilie Murgulescu” * Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Hulea, Institut Charles Gerhardt, Montpellier, Franţa;
 • Prof.univ.dr. Alexandra-Raluca Iordan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de CHIMIE.

 

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 8, în Sala B 417, domnul VASILACHE SILVIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratFACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ COMPORTAMENTUL CONSUMATORILOR DE SERVICII SMARTPHONE ÎN COMPANII MULTINAŢIONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Emil Maxim, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Răzvan Zaharia, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Călin Vegheş, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 13, în Sala R 502, domnul ARGEŞANU N. NICOLAE-RĂZVAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat EVALUAREA SISTEMELOR DE PROTECŢIE SOCIALĂ ÎN CONTEXTUL CONSTRÂNGERILOR BUGETARE ACTUALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Georgeta Vintilă, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Cristina Ciumaş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Sorin Mihăescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 12.30, în SALA R402, doamna SCÂNTEE D. ROXANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONCURENŢA ÎN CADRUL PIEŢEI BANCARE UNICE EUROPENE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Bătrâncea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Marin Opriţescu, Universitatea din Craiova;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 11, în sala R 502, doamna ZAHARIOAIE N. MARINA * va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *PERTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT: INSTRUMENT DE EFICIENTIZARE A MANAGEMENTULUI FINANCIAR AL COLECTIVITĂŢILOR LOCALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Georgeta Vintilă, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Cristina Ciumaş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Angela Roman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 8.30, în SALA R402, doamna BUJDER J. CORINA MARIANA CĂS. BERICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE – O PROVOCARE PENTRU SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR DIN ROMÂNIA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Ioan Bătrâncea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Marin Opriţescu, Universitatea din Craiova;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 9.00, în SALA FERDINAND, doamna VIERIU G. ANIELLA MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PROBLEMATICA ACOMODĂRII EMIGRANŢILOR ÎNTR-UN NOU CONTEXT EDUCAŢIONAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. MARIANA MOMANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. MIHAELA CARMEN CREŢU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. MIHAI STANCIU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi de Medicină
 • Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi;
 • Conf.univ.dr. ANCA NEDELCU, Universitatea din Bucureşti;

Prof.univ.dr. LAURENŢIU ŞOITU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 12.00, în Sala B 2, domnul LOBIUC I. ANDREI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratCERCETĂRI MORFO-ANATOMICE, FIZIOLOGICE ŞI BIOCHIMICE COMPARATIVE LA TAXONI AI GENULUI ANGELICA L. (FAMILIA APIACEAE), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. MIRCEA-NICUŞOR NICOARĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. MARIA-MAGDALENA ZAMFIRACHE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;Referenţi:

 • Prof.univ.dr. IOAN BURZO, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti;
 • C.S.I dr. ELVIRA GILLE, Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Ştiinţele Biologice- Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”, Piatra Neamţ;
 • Conf.univ.dr. ZENOVIA OLEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

 

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 12.00, în Sala D 206, doamna CIOBANU P. ALINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat POLITICI ŞI STRATEGII ÎN DOMENIUL SERVICIILOR INTEGRATE PENTRU STUDENŢI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. LAURENŢIU ŞOITU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. MIHAELA CARMEN CREŢU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. MUŞATA BOCOŞ, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. ANCA NEDELCU, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. OVIDIU GAVRILOVICI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 11.00, în SALA L1, doamna CHIOCHIU N. ZÎNA VIOLETA CĂS. MOCANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STUDIUL PROPRIETĂŢILOR DIELECTRICE ŞI DE CONDUCŢIE ÎN SISTEME CERAMICE OXIDICE CU APLICAŢII ÎN ELECTRONICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Liliana Mitoşeriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Liviu Leontie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.P.I dr. Nicoleta Lupu, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Fizică Tehnică Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Daniel- Mircea Sutiman, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

 

23.09.2013

La data de 23.09.2013, ora 10.00, în Sala B 339, doamna RĂDĂŞANU D. V. OANA DANA CĂS. ARCAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CERCETĂRI PRIVIND BAZELE BIOCHIMICE ALE RELAŢIILOR DINTRE STRESUL OXIDATIV ŞI STRESUL NITROSATIV, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. MIRCEA-NICUŞOR NICOARĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. DUMITRU COJOCARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
 • Prof.univ.dr. MIRCEA D. G. PAVELESCU, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. ANCA MIRON, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. GHEORGHE STOIAN, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. ZENOVIA OLTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

 

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 11.00, în Sala P 3, domnul DRUC C. ALIN CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat COMPUŞI OXIDICI DE TIP SPINEL PE BAZĂ DE MAGNEZIU, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ionel Mangalagiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mircea-Nicolae Palamaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Adelina Ianculescu, Universitatea Politehnică Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Daniel-Mircea Sutiman, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Alexandra-Raluca Iordan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de CHIMIE.

 

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 9.00, în Sala P3, doamna FERARU M. SIMONA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratOXIZI CU STRUCTURĂ DE TIP PEROVSKIT. SINTEZĂ, CARACTERIZARE ŞI PROPRIETĂŢI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ionel Mangalagiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mircea-Nicolae Palamaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Maria Zaharescu, Institutul de Chimie-Fizică „Ilie Murgulescu” Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Adelina Ianculescu, Universitatea Politehnică Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Aurelia Vasile, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de CHIMIE.

 

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 8.30, în SALA R402, doamna NUCU G. ANCA-ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat POLITICI ALE BĂNCILOR CENTRALE PRIVIND ASIGURAREA STABILITĂŢII FINANCIAR- MONETARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Ioan Trenca, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Cristi Spulbăr, Universitatea din Craiova;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 9.00, în Sala Ferdinand, domnul RUSU G. GEORGE-BOGDAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat OBŢINEREA DE STRUCTURI POLIMERE ÎN PLASMĂ PENTRU APLICAŢII MEDICALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Nicoleta Dumitraşcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.P.I dr. Mihai Bărboiu, Institut Europeen des Membranes Montpellier, Franţa;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Popa, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.P.I dr. Frederique Cunin, Institut Charles Gerhardt, Montpellier, Franţa;
 • Acad.prof.univ.dr. Bogdan Simionescu, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA .

 

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 10.00, în Sala B 8, domnul CHELARU A. DAN ADRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DINAMICA PEISAJULUI ÎN VALEA SUBCARPATICĂ A BISTRIŢEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Liviu Apostol, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dan Petrea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Emil Vespremeanu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 11.00, în SALA FERDINAND, doamna OSTAFE M. LIVIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DINAMICA POLITICILOR DE FORMARE CONTINUĂ A PROFESORILOR DIN SPAŢIUL EUROPEAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. CONSTANTIN CUCOŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. MIHAELA CARMEN CREŢU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. DAVID FROST, Universitatea Cambridge, Marea Britanie;
 • Prof.univ.dr. LUCIAN CIOLAN, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. OVIDIU GAVRILOVICI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 12.00, în Sala D 206, doamna STANCIU G. ELENA CĂS. ADUMITROAIE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat EFECTE PSIHOSOCIALE ALE EMIGRAŢIEI PĂRINŢILOR ASUPRA COPIILOR RĂMAŞI ACASĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Eugen Corneliu Havârneanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Anca Dobrean, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Florin Alin Sava, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Iolanda Tobolcea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 10.30, în Sala R 402, doamna COSTACHE I. IONICA CĂS. MUNTEANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat MANAGEMENTUL LICHIDITĂŢII ŞI PROFITABILITATEA ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ, în vederea obţinerii titluluiştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Trenca, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Cristi Spulbăr, Universitatea din Craiova;
 • Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 10, în Sala B 417, doamna HRISCU M. MIHAELA-OANA CĂS. ŢARĂ-LUNGĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DIMENSIUNI, CONEXIUNI ŞI MECANISME ALE MANAGEMENTULUI EVENIMENTELOR MAJORE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Popa, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Shi Na Li, Senior Lecturer Shi Na Li, Leeds Metropolitan University, Marea Britanie;
 • Prof.univ.dr. Valentin Niţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 12.00, în Sala 339, domnul BOLBOACĂ S. LUCIAN-EUGEN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DIVERSITATEA PĂSĂRILOR RĂPITOARE DE NOAPTE (AVES: STRIGIFORMES) ÎN HABITATELE FORESTIERE SITUATE ÎNTRE RÂURILE PRUT ŞI SIRET, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. MIRCEA-NICUŞOR NICOARĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. IOAN MOGLAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. CARMEN GACHE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. IOAN COROIU, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • C.P.I dr. DAN MUNTEANU, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

 

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 11, în Sala R 502, domnul VORONEANU M. CONSTANTIN-BOGDAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE CREDITARE A AGENŢILOR ECONOMICI ŞI IMPLICAŢII ASUPRA ECONOMIEI REALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Georgeta Vintilă, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Cristina Ciumaş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Maria Prisăcaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 10.00, în SALA 339, domnul BALTAG A. EMANUEL ŞTEFAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ECOLOGIA ŞORECARILOR (AVES: BUTEO) DIN PARTEA DE EST A MOLDOVEI (ROMÂNIA), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mircea-Nicuşor Nicoară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Moglan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Ştefan Remus Zamfirescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din *Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Ioan Coroiu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • C.P.I dr. Dan Munteanu, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

 

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 11.00, în Sala II 7, domnul ROMAN T. IULIAN LIVIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PRESA DIN MOLDOVA ŞI PROBLEMATICA UNIRII PRINCIPATELOR (1855-1859), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Laurenţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dumitru Vitcu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Mihai-Răzvan Ungureanu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 9.00, în Sala II 7, domnul CEOBANU F. ADRIAN BOGDAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat RELAŢII POLITICO-DIPLOMATICE ROMÂNO-RUSE (1878-1893), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. PETRONEL ZAHARIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. GHEORGHE CLIVETI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. MIHAI COJOCARIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.S.I dr. MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” Iasi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 10.00, în Sala D 206, domnul VARGA Ş. ŞTEFAN SERGIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat EFECTUL DISOCIERII ŞI AL ANXIETĂŢII ASUPRA PERCEPŢIEI DURERII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dorina Sălăvăstru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Anca Dobrean, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Florin Alin Sava, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Eugen Corneliu Havârneanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

24.09.2013

La data de 24.09.2013, ora 10.00, în SALA H1, doamna ANDREI A. CRISTINA CĂS. BOGDAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TRATATE DE PACE ŞI ALIANŢE NAVALE ÎN PERIOADA RĂZBOAIELOR PUNICE (264-146 A CHR.). SURSE LITERARE ŞI EPIGRAFICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicolae-Octavian Bounegru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Florin Topoleanu, Institutul de Cercetări Eco – Muzeale, Tulcea;
 • C.P.I dr. Livia Buzoianu, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa;
 • C.P.I dr. Alexander Rubel, Institutul de Arheologie Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

25.09.2013

La data de 25.09.2013, ora 10, în Sala R 402, doamna DIACONAŞU C. DELIA-ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat VOLATILITATEA PIEŢELOR DE CAPITAL EMERGENTE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Bogdan Negrea, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Cristi Spulbăr, Universitatea din Craiova;
 • Prof.univ.dr. Maria Prisacariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

25.09.2013

La data de 25.09.2013, ora 11.30, în Sala III.15, doamna VIUSENCO N. ANCA LUISA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat THE MADWOMAN-FROM LIFE TO PAGE TO SCREEN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Odette Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Mudure, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Colibaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 

25.09.2013

La data de 25.09.2013, ora 10, în Sala III.15, domnul LUPU I. MARIAN-SEBASTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat THE INTEGRATION OF TEXT, IDEOLOGY AND HISTORY IN THE WORK OF JOSEPH CONRAD, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Odette Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Mudure, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Colibaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 

25.09.2013

La data de 25.09.2013, ora 10.30, în Sala III.11, doamna POPESCU G. EVAGRINA CĂS. DÎRŢU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat LE RÉALISME MAGIQUE DANS LE ROMAN FRANÇAIS D’APRÉS 1900, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Călinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Radu Toma, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Muguraş Brînzei-Constantinescu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Simona Modreanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 

25.09.2013

La data de 25.09.2013, ora 12, în Sala de Conferinţe, nr.402, domnul PÎRJU C. IONEL SERGIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PROXIMITATEA CULTURALĂ ÎN MANAGEMENTUL SCHIMBURILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Aurel Burciu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Viorel Lefter, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

25.09.2013

La data de 25.09.2013, ora 12.00, în SALA DE CONSILIU, domnul VAMEŞUL G. GEORGE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat JEAN – LUC MARION: EVALUAREA ŞI RECONSTRUCŢIA DEMERSULUI FENOMENOLOGIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Copoeru, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Viorel Cernica, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

25.09.2013

La data de 25.09.2013, ora 10.00, în SALA DE CONSILIU, domnul COZMESCU G. VALENTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DIALOGUL INTERIOR ŞI EXPERIENŢA COMUNIUNII. MIHAI ŞORA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Copoeru, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Viorel Cernica, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

26.09.2013

La data de 26.09.2013, ora 12.00, în Sala B 6, domnul RĂŢOI G. BOGDAN GABRIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SEDIMENTOLOGIA ŞI STRATIGRAFIA SECVENŢIALĂ A DEPOZITELOR MIOCENULUI MEDIU ŞI SUPERIOR DINTRE VALEA MOLDOVEI ŞI VALEA BÂRLADULUI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Traian Gavriloaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihai Brânzilă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Acad.prof.univ.dr. Nicolae Anastasiu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vlad Codrea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Cristina Miclăuş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

26.09.2013

La data de 26.09.2013, ora 10.00, în Sala C 308, domnul DRĂGAN CONSTANTIN CĂTĂLIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SECURITY OF CRT-BASED SECRET SHARING SCHEMES, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INFORMATICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dorel Lucanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ferucio Laurenţiu Ţiplea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Popescu, Universitatea din Oradea;
 • Prof.univ.dr.ing. Alin Suciu, Universitatea Tehnică Cluj – Napoca;
 • Prof.univ.dr. Cristian Masalagiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de INFORMATICA.

 

26.09.2013

La data de 26.09.2013, ora 12.00, în Sala B 8, doamna PAFTALĂ A. TEODORA MĂDĂLINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat IMAGINEA DE MARCĂ ÎN CADRUL CONCURENŢEI INTERURBANE. CAZUL MARILOR ORAŞE ROMÂNEŞTI: BRAŞOV, BUCUREŞTI, CLUJ-NAPOCA, CONSTANŢA, GALAŢI, IAŞI, TIMIŞOARA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian Groza, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vintilă Mihăilescu, SNSPA Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Jozsef Benedek, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

26.09.2013

La data de 26.09.2013, ora 10.00, în Sala B 8, doamna BUZATU P. NICOLETA MONICA CĂS. MUSTĂŢEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat EVOLUŢIA STRUCTURILOR SPAŢIALE INDUSTRIALE DIN MUNICIPIUL IAŞI ŞI ZONA METROPOLITANĂ ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Jozsef Benedek, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Violeta Puşcaşu, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

26.09.2013

La data de 26.09.2013, ora 10, în Sala B 417, doamna BERŢA D. DORA – ANCA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat NOI DIMENSIUNI ÎN BUSINESS INTELLIGENCE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Smeureanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Muntean, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Ana Grama, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

26.09.2013

La data de 26.09.2013, ora 11.30, în Sala B 417, domnul COGEAN E. DRAGOŞ-IULIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat MODELE DE GESTIUNE A DATELOR ÎN CLOUD, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INFORMATICĂ ECONOMICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marin Fotache, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Smeureanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Cosmin Gheorghe Silaghi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Bogdănel Adrian Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

26.09.2013

La data de 26.09.2013, ora 16, în Sala de Consiliu a facultatii, doamna ŢICU G. DORINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat RAŢIONALITATE ŞI DECIZIE ÎN POLITICILE PUBLICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE POLITICE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anton Carpinschi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Virgil Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Alexandra Ionescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Andrei Ţăranu, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL- POLITICE .

 

26.09.2013

La data de 26.09.2013, ora 9, în Sala R 402, doamna PUIU E. CRISTINA * va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *ZONELE MONETARE: FUNCŢIONALITATEA ŞI IMPLICAŢIILE LOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Voinea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Tatiana Moşteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Felicia Alexandru, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Filip, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

26.09.2013

La data de 26.09.2013, ora 10.00, în SALA L1, domnul CONSTANTIN I. CRISTIN PETRICĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRIBUŢII LA STUDIUL NANOPARTICULELOR UTILIZATE CA AGENŢI DE CONTRAST ÎN IMAGISTICA MEDICALĂ DE REZONANŢĂ NUCLEARĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ovidiu-Florin Călţun, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandra-Raluca Iordan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Simion Simon, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ion Poeată, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

 

26.09.2013

La data de 26.09.2013, ora 14.00, în SALA L1, doamna DOAGĂ A. ANAMARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRIBUŢII LA STUDIUL SISTEMELOR DE NANOPARTICULE UTILIZATE ÎN HIPERTERMIA MAGNETICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ovidiu-Florin Călţun, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mircea-Niculae Palamaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din *Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Simion Simon, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Rolf Hempelemann, Universität des Saarlandes, Sarbrucken, Germania;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

 

26.09.2013

La data de 26.09.2013, ora 12.00, în SALA L1, domnul COJOCARIU V. ALINA MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRIBUŢII LA STUDIUL NANOPARTICULELOR CU POSIBILE APLICAŢII ÎN LIVRAREA ŢINTITĂ DE MEDICAMENTE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ovidiu-Florin Călţun, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Aurel Pui, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Viorica Simon, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Rolf Hempelemann, Universität des Saarlandes, Sarbrucken, Germania;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

 

26.09.2013

La data de 26.09.2013, ora 11.00, în SALA 402R, doamna CIURARU-ANDRICA I. CRISTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SISTEMELE DE PENSII DIN ROMÂNIA ŞI ADMINISTRAREA LOR EFICIENTĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Voinea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Tatiana Moşteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Felicia Alexandru, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Filip, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

26.09.2013

La data de 26.09.2013, ora 9.00, în Sala II 7, domnul BOBOC G. ALEXANDRU CĂS. BOBOC-COJOCARU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat MAREA BRITANIE, ROMÂNIA ŞI CHESTIUNEA DUNĂRII (1856-1883), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Laurenţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dumitru Vitcu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Gabriel-Corneliu Bădărău, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Constantin Ardeleanu, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

26.09.2013

La data de 26.09.2013, ora 10.00, în Sala B 6, domnul PURICE V. DANIEL ANDREI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STUDIUL ALUNECĂRILOR DE TEREN DIN PARTEA DE NORD-EST A MUNICIPIULUI IAŞI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihai Brânzilă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.ing. Vasile Muşat, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Mihai-Remus Şaramet, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Eugen Viorel Vasiliu, Universitatea Petrol – Gaze Ploieşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.
<br

26.09.2013

La data de 26.09.2013, ora 11.00, în SALA II.7, doamna CRĂCIUN I. ANGELA VIORICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat AUREL ONCIUL ŞI LOIALISMUL FAŢĂ DE CASA DE HABSBURG (1902-1918), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Laurenţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Nicolae Bocşan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • C.P.I dr. Mihai Ştefan Ceauşu, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” Iasi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 11, în Sala B 417, doamna VIERU M. ELENA-BIANCA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CICLUL ECONOMIC ÎN VIZIUNEA ŞCOLII AUSTRIECE. STUDIU DE CAZ PE ECONOMIA S.U.A. DIN PERIOADA INTERBELICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Nicoleta Sîrghi, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 13, în Sala R 502, doamna OLOERIU A. ALINA-MARIANA CĂS. ISTRATE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ADEVĂRUL CONTABIL ÎNTRE IMAGINEA FIDELĂ, REGLEMENTARE ŞI RAŢIONAMENT PROFESIONAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Emil Horomnea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Ristea, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ioan Popa, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 12.00, în Amfiteatrul IV-13, domnul DĂSCĂLEANU V. VASILE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRIBUŢII LA STUDIUL FENOMENELOR DE INTERFAŢĂ ÎN FILMELE OXIDICE MULTI-STRAT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Sebastian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.P.I dr. Dan Macovei, Institutul National de Fizică şi Tehnica Materialelor, Bucureşti;
 • C.P.II dr. Nicoleta Lupu, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Fizică Tehnică Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 12, în Sala de Consiliu a facultăţii, doamna TAROPA-IACOB C. ANDA ALEXANDRA CĂS. KANIAva susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DINAMICA STATELOR FRAGILE ŞI DEFICITUL DE LEGITIMITATE. PERSPECTIVELE EMPIRICO-ANALITICE., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE POLITICE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anton Carpinschi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Alexandra Ionescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Ştefan Stănciugelu, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL- POLITICE .

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 9, în Sala R 502, doamna SANDU O. IRINA CĂS. CHIRIAC va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ANALIZA IMPACTULUI FUZIUNII ASUPRA POZIŢIEI FINANCIARE ŞI PERFORMANŢEI SOCIETĂŢILOR ABSORBANTE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Iuliana Eugenia Georgescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Adriana Tiron Tudor, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Adela Deaconu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Emil Horomnea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 10, în Sala de Consiliu a facultăţii, doamna TRANDAFIR I. ANDREEA ALINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI STATUL-NAŢIUNE ÎN ERA GLOBALIZĂRII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE POLITICE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anton Carpinschi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Stoica, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Andrei Ţăranu, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL- POLITICE .

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 11, în Sala „G.Ivănescu”, doamna IOJĂ M. IRINA CĂS. ZAMFIR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TREPTE ŞI FORME ALE CREATIVITĂŢII ÎN OPERA ANEI BLANDIANA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Antonio Mihail Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Ofelia Ichim, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei *Române;
 • Prof.univ.dr. Vasile Spiridon, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 • Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 10.00, în SALA R402, doamna DÎRZU I. MĂDĂLINA-ŞTEFANIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TEORII ŞI EVIDENŢE EMPIRICE PRIVIND PROCESELE DE AGLOMERARE ŞI IMPACTUL ASUPRA DEZVOLTĂRII REGIONALE ÎN EUROPA CENTRALĂ SI DE EST, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gabriela Carmen Pascariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gabriela Drăgan, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Daniela Luminiţa Constantin, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Maria Bîrsan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 12.00, în Sala B 8, doamna BORLEANU G. ANDREEA GEORGIANA CĂS. MOVILĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat BAZINUL SUPERIOR AL JIJIEI. STUDIU PEDOGEOGRAFIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea
Preşedinte: Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Rusu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Ianoş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Gheorghe Jigău, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova;
 • Prof.univ.dr. Eugen Rusu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 12, în Sala II 7, doamna PREUTU N. CRISTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratPROPAGANDA COMUNISTĂ ÎN ROMÂNIA (1965-1974). PRACTICI INSTITUŢIONALE ŞI TEHNICI DE COMUNICARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” *din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Retegan, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Virgiliu Leon Ţârău, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Lucian Leuştean, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 12, în Sala R 402, doamna AMARANDEI V. CRISTINA MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat IMPACTUL RISCULUI DE ŢARĂ ASUPRA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN STATELE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Maria Bîrsan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Işan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Alexandra Horobeţ, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Valentin Cojanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 9, în Sala B 413, domnul ROTARU C. PAUL COSTEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat MODELAREA PIEŢEI MUNCII LA NIVEL REGIONAL ÎN ROMÂNIA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Georgescu Mircea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Pintilescu Carmen, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Aivaz Kamer-Ainur, Universitatea „Ovidius” Constanţa;
 • Prof.univ.dr. Begu Liviu-Stelian, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Jemna Dănuţ-Vasile, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 10, în Sala II.8, doamna DIDILICĂ V. DIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratDREPTUL COPILULUI LA DRAGOSTE, ÎNGRIJIRE ŞI EDUCAŢIE ÎN COPILĂRIA MICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Doina Balahur, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Doru Buzducea, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Maria Roth, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL- POLITICE .

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 9.00, în Sala 339, doamna BARBĂNEAGRĂ P. TAMARA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CERCETĂRI MICROBIOLOGICE ŞI BIOCHIMICE ASUPRA UNOR FUNGI PREZENŢI PE CARIOPSELE DE GRAMINEE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Smaranda Vântu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: C.S.I dr. Alexandru Manoliu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.em. Mihail Drăgan Bularda, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Eugen Ulea, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Cătălin Tănase, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 10.00, în Sala B 8, doamna IACOB G. ANA-MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat BAZINUL STUDINEŢULUI. STUDIU PEDO-GEOMORFOLOGIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Rusu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Ianoş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Gheorghe Jigău, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova;
 • Prof.univ.dr.ing. Ion Ioniţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 11.00, în Sala 339, doamna CRISTICA V. MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CERCETĂRI MICROBIOLOGICE ŞI BIOCHIMICE PRIVIND DEGRADAREA DEŞEURILOR DIN AGRICULTURĂ DE CĂTRE CIUPERCA CELULOZOLITICĂ TRICHODERMA REESEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Smaranda Vântu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: C.S.I dr. Alexandru Manoliu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.em. Mihai Drăgan-Bularda, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Eugen Ulea, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 12.00, în SALA II.8, doamna ALEXANDRESCU-FIERARU G. GEORGIANA CĂS. GHICIUC va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat RETORICA OSTILITĂŢII ÎN COMUNICAREA POLITICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE ALE COMUNICARII.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Sălăvăstru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Dan Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Gheorghe Clitan, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Camelia Beciu, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 10.00, în AMFITEATRUL IV-13, doamna VELICU I. IOANA LAURA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRIBUŢII PRIVIND OBŢINEREA ŞI CARACTERIZAREA STRATURILOR SUBŢIRI AMORFE ŞI NANOCRISTALINE FeCuNbSiB, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Maria Neagu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Horia Chiriac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Viorel Pop, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Sălceanu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 9.00, în Sala C 308, domnul NEGRU S. ŞTEFAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratKNOWLEDGE ENGINEERING IN THE CONTEXT OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INFORMATICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dorel Lucanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Henri Luchian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ştefan Trăuşan Matu, Universitatea Politehnică Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dorian Gorgan, Universitatea Tehnică Cluj – Napoca;
 • Conf.univ.dr. Sabin Buraga, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de INFORMATICA.

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 9, în Sala B 417, domnul EPURE C. MARCEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratFUNDAMENTE CULTURAL-RELIGIOASE ALE INSTITUŢIEI PIEŢEI LIBERE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Nicoleta Sîrghi, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 10.00, în SALA II 7, doamna TOADER P. ALEXANDRA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CULTUL PERSONALITĂŢII LUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ. ORIGINI, EVOLUŢIE, FORME DE MANIFESTARE (1944-1965), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. PETRONEL ZAHARIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. GHEORGHE IACOB, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. MIHAI RETEGAN, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. VIRGILIU LEON ŢÂRĂU, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. LUCIAN LEUŞTEAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 11, în Sala R 502, domnul FĂTULESCU D. IONUŢ-PUIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat EVALUAREA STATISTICĂ A EFICIENŢEI SISTEMULUI PUBLIC DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA COMPARATIV CU ALTE ŢĂRI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anca Laura Asandului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Monica Roman, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Constantin Mitruţ, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elisabeta Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

27.09.2013

La data de 27.09.2013, ora 11.00, în sala C 308, domnul CIMPOEŞU S. MIHAI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CLASSIFICATION ALGORITHMS FOR MALWARE DETECTION, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INFORMATICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dorel Lucanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Henri Luchian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dan Simovici, University of Massachusetts, Boston, SUA;
 • Prof.univ.dr. Daniela Zaharie, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Florian Boian, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de INFORMATICA.

 

28.09.2013

La data de 28.09.2013, ora 12, în Sala Al. Dima”, doamna *VIERU D. OANA ANDREEA MARIA CĂS. GORBĂNESCU* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat IMAGINEA INTELECTUALULUI ÎN OPERA LUI CHRISTOPH HEIN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Andrei Hoişie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Voia, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Horaţiu Decuble, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Grigore Marcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 

28.09.2013

La data de 28.09.2013, ora 9.00, în SALA II 7, doamna COCEA ELIZA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratCOMUNITATEA EVREIASCĂ DIN IAŞI DUPĂ POGROMUL DIN IUNIE 1941, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Laureţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducători ştiinţifici:

 • Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Carol Iancu, Universitatea Montpellier III „Paul Valery”, Franţa;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Christian Amalvi, Universitatea Montpellier III „Paul Valery”, Franţa;
 • C.P.I dr. Cătălin Turliuc, Institutul „A.D. Xenopol” Iaşi;
 • C.P.I dr. Lucian Nastasă-Kovacs, Institutul de Istorie „George Bariţ”, Cluj-Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

28.09.2013

La data de 28.09.2013, ora 10.00, în Sala L 1, doamna RADU A. RODICA VIVIANA CĂS. FURTUNĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat EFECTE NELINIARE ÎN SISTEME FIZICE COMPLEXE. CONTRIBUŢII TEORETICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Maricel Agop, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Puiu Viorel Păun, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Vulcanov, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Dan Dimitriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

 

28.09.2013

La data de 28.09.2013, ora 10.00, în Sala B 8, domnul PĂDURARIU GH. VASILE BOGDAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STUDIUL GEOMORFOLOGIC AL DEGRADĂRILOR DE TEREN DIN BAZINUL ZELETINULUI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ion Ioniţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Emil Vespremeanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Ioan Aurel Irimuş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Constantin Rusu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

28.09.2013

La data de 28.09.2013, ora 12, în Sala „Ioan Constantinescu”, doamna ŞOIMARU I. EMANUELA CĂS. JALBĂ-ŞOIMARU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat JURNALUL ÎN LITERATURA ROMÂNĂ ÎNTRE VOCAŢIE ŞI NECESITATE CONJUNCTURALĂ. TIPOLOGII., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Antonio Mihail Patraş, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Viorica Constantinescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Zamfir, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Spiridon, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 • Conf.univ.dr. Cătălin Constantinescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 

28.09.2013

La data de 28.09.2013, ora 12.00, în SALA L1, doamna TUDORAN H. EMILIA CONSTANTA CĂS. POLL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRIBUŢII LA STUDIUL UNOR INSTABILITĂŢI ÎN PLASMA DE DESCĂRCARE UTILIZÂND DINAMICA NELINIARĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Maricel Agop, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Puiu Viorel Păun, Universitatea Politehnică Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Vulcanov, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Silviu Gurlui, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

 

28.09.2013

La data de 28.09.2013, ora 12.00, în SALA G. IVĂNESCU, domnul GROSU D. ŞTEFAN TEOFIL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat MOLITFELNICELE ROMÂNEŞTI ÎN RAPORT CU ORIGINALELE LOR GRECEŞTI. STUDIU ISTORIC, FILOLOGIC ŞI TEOLOGIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei *Române;
 • Prof.univ.dr. Ioana Costa, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr.pr. Gheorghe Petraru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

28.09.2013

La data de 28.09.2013, ora 11.00, în Sala R 502, doamna VICOL C. OTILIA ELENA căs. GANIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat VALEA MOLDOVIŢEI – TURISM, PATRIMONIU ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Valentin Niţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Ştefan Dezsi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Vitalie Sochircă, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

28.09.2013

La data de 28.09.2013, ora 9.00, în Sala R 502, domnul CHIRILĂ G. ANDREI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratJUDEŢUL IAŞI – DINAMICA FORŢEI DE MUNCĂ ÎN PERIOADA POSTDECEMBRISTĂ. VULNERABILITĂŢI, POLITICI ŞI STRATEGII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Elisabeta Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Ştefan Dezsi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • C.P.I dr. Speranţa Pîrciog, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

28.09.2013

La data de 28.09.2013, ora 10, în Sala „Ioan Constantinescu”, doamna BACIU F. NICOLETA GINEVRA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TEME ŞI MOTIVE ISIHASTE ÎN LITERATURA UNIVERSALĂ: TOLSTOI, SADOVEANU, DOSTOIEVSKI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Viorica Constantinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Ana Ghilaş, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova;
 • Prof.univ.dr. Mircea Anghelescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Lucia Cifor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 

28.09.2013

La data de 28.09.2013, ora 10, în Sala „Al.Dima”, doamna CHIRILĂ V. ALINA ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CARMEN SYLVA ÎN CONTEXTUL LITERATURII DE CONSUM DIN SPAŢIUL GERMAN AL SECOLULUI AL XIX-LEA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Andrei Hoişie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Voia, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Horaţiu Decuble, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Grigore Marcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 

28.09.2013

La data de 28.09.2013, ora 11.00, în Sala II 7, domnul ANDRONACHE D. ALIN-COSTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ROMÂNIA ŞI CRIZA DE SISTEM DIN IUGOSLAVIA (1980-1989), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Liviu Ţârău, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Sorin Radu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • Conf.univ.dr. Lucian Leuştean, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

29.09.2013

La data de 29.09.2013, ora 9.00, în SALA II 7, doamna ZAHARIA L. GEORGIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SISTEMUL JUDICIAR DIN MOLDOVA SECOLULUI. AL XVII-LEA. LEGI, PROCEDURI, PENALITĂŢI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Laurenţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Bogdan-Petru Maleon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Maria-Silvia Crăciun, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

30.09.2013

La data de 30.09.2013, ora 12.00, în Sala Procopiu, domnul PÎNZARU CIPRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRIBUŢII LA MODELAREA MICROMAGNETICĂ A COMUTĂRII ÎN MEDII FEROMAGNETICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Stancu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Maria Neagu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.P.I dr. Tibor-Adrian Ovari, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Fizică Tehnică Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Valentin Ioniţă, Universitatea Politehnică Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.