07.04.2014

La data de 07.04.2014, ora 10:00, în Sala D 206, drd. MĂGUREAN  I. SILVIA – VIORICA CĂS. RUSU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SCHIMBAREA COGNIŢIILOR IMPLICITE FAŢĂ DE FUMAT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. ALOIS GHERGUȚ,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. TICU CONSTANTIN,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof. univ. dr. ALIN FLORIN SAVA, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf. univ. dr. IRINA MACSINGA, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof. univ. dr. EUGEN CORNELIU HAVÂRNEANU,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Click pentru a descărca rezumatul tezei

09.04.2014

La data de 09.04.2014, ora 12.00, în Sala D 206, doamna POP I.  MARIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat EDUCAŢIA DIFERENŢIATĂ – STRATEGII ŞI FORME DE INCLUZIUNE ŞCOLARĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul  ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Constantin Cucoş, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr. Teodor Cozma, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Referenţi:

 •               Prof.univ.dr. Dorel Ungureanu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 •              Prof.univ.dr. Alois Gherguţ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
 •               Conf.univ.dr. Traian Vrăşmaş, Universitatea „Ovidius” din Constanţa;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE   ALE EDUCAŢIEI.

11.04.2014

La data de 11.04.2014, ora  9, în Sala R 402,  domnul MAXIM E. ALEXANDRU va sustine, în sedinta publica, teza de doctorat PREFERINTA CONSUMATORILOR ROMÂNI PENTRU ENERGIA DIN SURSE REGENERABILE, în vederea obtinerii titlului stiintific de doctor în domeniul MARKETING.

Comisia de doctorat are urmatoarea componenta:

Presedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi;

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Adriana Zait, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi;

Referenti:

 • Prof.univ.dr. Razvan Zaharia, Academia de Studii Economice Bucuresti;
 • Prof.univ.dr. Laurentiu-Dan Anghel, Academia de Studii Economice Bucuresti;
 • Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi;

Va invitam sa participati la sedinta de sustinere a tezei.       Teza poate fi consultata la Biblioteca Facultatii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA   AFACERILOR .

 

11.04.2014

La data de 11/4/2014, ora 10.00, în Sala Ferdinand, doamna DUMBRAVĂ C. CĂTĂLINA MIHAELA CĂS. ŞTIRBU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CERCETĂRI PRIVIND IMPACTUL AEROSOLILOR SALINI ASUPRA PERFORMANŢEI ALERGĂTORILOR DE SEMIFOND, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢA MEDIULUI.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Conducători ştiinţifici:

 •  Prof.univ.dr. Ion Sandu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 •    Prof.univ.dr. Tudor Lupaşcu, Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău ;

Referenţi:

 •  Prof.univ.dr. Constantin Luca, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Gabriel Octavian Lazăr, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 • Conf.univ.dr. Marin Chirazi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE

30.04.2014

La data de 30.04.2014, ora 12:00, în Sala de Consiliu a facultăţii dna. ZIGMAN I. OANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul VIOLENŢA ÎMPOTRIVA FEMEII LA LOCUL DE MUNCĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:Prof.univ.dr. Gheorghe Poede,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Conducător ştiinţific:Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 

 • Prof.univ.dr. Dan Chiribucă, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Conf.univ.dr. Ion Corduneanu, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
 • Conf. univ.dr. Dumitru Stan,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.