02.12.2014

La data de 02.12.2014, ora 11:00, în Amfiteatrul I.1 („Paul Demetrescu”) dl. NECULA M. MIHAI-IULIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul VALORI CREŞTINE PROTEJATE PRIN NORMELE DREPTULUI PENAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Gheorghe Popa, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Conf.univ.dr.pr. Patriciu Vlaicu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Vasile Păvăleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Constantin Mitrache, Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

05.12.2014

La data de 05.12.2014, ora 10:30, în Sala B 2 dl. STRUGARIU V. ALEXANDRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul VIPERELE (REPTILIA: VIPERIDAE) DIN ESTUL ROMÂNIEI: ECOLOGIE, DIVERSITATE GENETICĂ ŞI CONSERVARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulBIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Mircea Nicuşor Nicoară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Dumitru Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenți:

 • conf. univ. dr. Ioan Coroiu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • conf. univ. dr. Gheorghe Stoian, Universitatea din Bucureşti
 • conf. univ. dr. Ştefan Remus Zamfirescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

 

La data de 05.12.2014, ora 12:00, în Sala III.9 dna. PĂLĂCEAN V. CARMEN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA SENTINŢELOR ARBITRALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Valeriu Ciucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Augustin Fuerea, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Elena Iftime, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Durac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

Şcoala Doctorală de Drept

 

La data de 05.12.2014, ora 10:00, în Sala III.9 dl. MARIN T. TUDOR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul REGIMUL JURIDIC AL CONOSAMENTULUI ÎN CONTRACTELE INTERNAŢIONALE DE TRANSPORT DE MĂRFURI PE MARE , în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Valeriu Ciucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Augustin Fuerea, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Elena Iftime, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Durac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

 

La data de 15.12.2014, ora 10.30, la Catedra de Limbi clasice, doamna ENACHE I. LAURA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat OMILIILE SFÂNTULUI GRIGORIE PALAMA. STUDII DE RETORICĂ ŞI HERMENEUTICĂ BIZANTINĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Traian Diaconescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;

Referenţi:

Prof.univ.dr. Ioana Costa, Universitatea din Bucureşti;

Prof.univ.dr. Mihaela Paraschiv, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Prof.univ.dr. Dan Negrescu, Universitatea de Vest din Timişoara;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

07.12.2014

La data de 07.12.2014, ora 10:00, în Amfiteatrul III.9 dl. PUPĂZAN G. GEORGE-CLAUDIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul RĂSPUNDEREA PENALĂ A ALEŞILOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Carmen Tamara Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Păvăleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Ioan Vida, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Cristian Popa, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

 

La data de 07.12.2014, ora 12:00, în Amfiteatrul III.9 dl. MÂŢĂ C. DAN-CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul OCROTIREA JURIDICO-PENALĂ A SECURITĂŢII NAŢIONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Carmen Tamara Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Păvăleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Ioan Vida, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Cristian Popa, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

 

08.12.2014

La data de 08.12.2014, ora 11:00, în Amfiteatrul III.9 dna. CIURLICĂ M. CRISTINA CĂS. RADU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul INFRACŢIUNI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Carmen Tamara Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Păvăleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Durac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Conf.univ.dr. Ruxandra Răducanu, Universitatea de Stat Craiova

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

 

La data de 08.12.2014, ora 12:00, în Sala H 1 dl. PRISECARU I. D. DĂNUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PRELUCRAREA FIBRELOR SI TEXTILELOR IN EPOCA BRONZULUI IN SPAŢIUL EST-CARPATIC AL ROMÂNIEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Atilla Laszlo, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • C S I dr. Cristian Schuster, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române
 • conf. univ. dr. Mircea Ignat, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

 

    09.12.2014

La data de 09.12.2014, ora 09:00, în Sala Profesori dl. NICHITA I. DĂNUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PAROHIA ORTODOXĂ – ORIZONT AL PROPOVĂDUIRII EVANGHELIEI, MĂRTURIEI ŞI CULTURII CREŞTINE, AL FILANTROPIEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. pr. Ioan Cristinel Teşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. pr. Gheorghe Petraru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. pr. Mihai Himcinschi, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
 • prof. univ. dr. pr. Aurel Pavel, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
 • prof. univ. dr. pr. Vasile Nechita, Universitatea „Ovidius” Constanţa

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă .

 

La data de 09.12.2014, ora 11:00, în Sala Profesori dl. BĂDILIŢĂ P. IONUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DIMENSIUNEA MISIONAR-MĂRTURISITOARE A SFINTEI LITURGHII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. pr. Ioan Cristinel Teşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. pr. Gheorghe Petraru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. pr. Mihai Himcinschi, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
 • prof. univ. dr. pr. Aurel Pavel, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
 • conf. univ. dr. Vasile Cristescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă .

 

10.12.2014

La data de 10.12.2014, ora 10:00, în Sala „Al.Dima” dna. IONIŢĂ I IRINA căs. CROITORU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul NUMELE DE POPULAŢII VECHI GERMANICE ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Frâncu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Ioan Oprea, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Alexandru Barnea, Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

La data de 11.12.2014, ora 11:00, în Sala de Consiliu a facultăţii dl. VICOVANU D. DANIEL ŞTEFAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul COMUNICARE PRIN LIMBAJ COMPUTAŢIONAL: CONTRIBUŢII SEMIOTICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Conţiu Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Traian D. Stănciulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Viorel Guliciuc, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

12.12.2014

 

La data de 12.12.2014, ora 10:00, în Sala R 402 dl. UNGUREANU N. SEBASTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE PRIVIND METODOLOGIA CALCULAŢIEI COSTURILOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Costel Istrate, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Pereş, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Ioan Popa, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Dorina Budugan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 12.12.2014, ora 11:00, în Sala Ferdinand dna. HUŢANU C. MONICA-ANCA CĂS. CREŢU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul NOI SISTEME FIZICO-CHIMICE UTILIZATE ÎN TRATAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ ŞI SUBTERANE ÎN VEDEREA POTABILIZĂRII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢA MEDIULUI.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Sandu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr.ing. Gabriel Octavian Lazăr, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof.univ.dr. Georghe Romanescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Augustin Mureşan, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.      Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 

La data de 12.12.2014, ora 12:00, în Sala H 1 dl. MANDACHE G. TUDOR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ARMAMENTUL MEDIEVAL ÎN MOLDOVA SECOLELOR XIV-XV, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Ion-Lucreţiu Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Victor Spinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Ionel Cândea, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
 • S. I dr. Costel Chiriac, Institutul de Arheologie Iaşi
 • prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

 

 

13.12.2014

La data de 13.12.2014, ora 09:00, în SALA B 8 dl. MARCU G. ALINA – MIRELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IMPACTUL FONDURILOR EUROPENE ASUPRA DEZVOLTĂRII RURALE DIN MOLDOVA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Jozsef Benedek, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Vasile Efros, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 

La data de 13.12.2014, ora 11:00, în Sala III.11 dna. CHELARU P. NORA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DIE LITERATUR AUS DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH IN DEN DEUTSCHSPRACHIGEN ZEITUNGEN AUS CZERNOWITZ 1918-1933, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulFILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Andrei Corbea-Hoişie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Rudolf Jaworski, Universitatea Kiel
 • Prof.univ.dr. Rudolf Graf, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Conf.univ.dr. Ioan Lihaciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

La data de 13.12.2014, ora 11:00, în Amfiteatrul III.9 („Matei Cantacuzino”) dna. CATARGIU D. MAGDALENAva susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PERSOANELE MORALE FĂRĂ SCOP LUCRATIV ÎN DREPTUL EUROPEAN. STUDIU COMPARATIV-ISTORIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Carmen Tamara Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valeriu Ciucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Augustin Fuerea, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Elena Iftime, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

La data de 13.12.2014, ora 11:00, în Sala H1 dl. MOCANU Ş. MARIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CERAMINCA DE MASĂ DIN DOBROGEA ROMANĂ (SECOLELE I-VI), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Lucreţiu Ion Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Nicolae Octavian Bounegru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • conf. univ. dr. Ioan Carol Opriş, Universitatea din Bucureşti
 • S. I dr. Florin Topoleanu, Institutul de Cercetări Eco – Muzeale, Tulcea

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.     Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

 15.12.2014

La data de 15.12.2014, ora 09:00, în Sala III.15 dl. TECUCIANU A. CĂTĂLIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CROSSING BORDERS: IDENTITY AND PLACE IN NADINE GORDIMER’S NOVELS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Odette Blumenfeld , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Michaela Mudure, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Ştefan Colibaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.       Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

La data de 15.12.2014, ora 10.00, în Sala 629, doamna CHELARIU A. DANIELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat GEOCHIMIA SOLURILOR EVOLUATE PE VULCANITELE NEOGENE DIN CARPAŢII ORIENTALI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOLOGIE .

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:  Conf.univ.dr. Traian Gavriloaiei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr. Titus Murariu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;

Referenţi:

 •              Prof.univ.dr. Haino Uwe Kasper, Universitatea din Koln;
 •              Conf.univ.dr. Gheorghe Jigău, Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova;
 •              Prof.univ.dr. Constantin Rusu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii deGEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

La data de 15.12.2014, ora 10.30, la Catedra de Limbi clasice, doamna ENACHE I. LAURA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat OMILIILE SFÂNTULUI GRIGORIE PALAMA. STUDII DE RETORICĂ ŞI HERMENEUTICĂ BIZANTINĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Traian Diaconescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;

Referenţi:

Prof.univ.dr. Ioana Costa, Universitatea din Bucureşti;

Prof.univ.dr. Mihaela Paraschiv, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Prof.univ.dr. Dan Negrescu, Universitatea de Vest din Timişoara;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

La data de 15.12.2014, ora 10:30, în Sala III.15 dna. ALEXA F. OANA ALEXANDRA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul SOCIAL AND MORAL CONFLICTS IN EDITH WARTON’S NOVELS AND THEIR FILM ADAPTATIONS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: univ.dr. Odette Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Michaela Mudure, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Ştefan Colibaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

La data de 15.12.2014, ora 11:00, în Sala II 7 dl. GRIGORUŢĂ G. SORIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul BOLI, EPIDEMII ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN MOLDOVA (1700-1831), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Ştefan Sorin Gorovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Andrei Pippidi, Universitatea din Bucureşti
 • CS. II dr. Constanţa Ghiţulescu, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti
 • prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

 

La data de 15.12.2014, ora 12:00, în Sala III.15 dna. RADU F. ALEXANDRA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul THE IMAGE OF THE MAMMY IN AMERICAN LITERATURE AND ON THE SILVER SCREEN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Odette Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Michaela Mudure, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Ştefan Colibaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

 

16.12.2014

La data de 16.12.2014, ora 10:00, în Sala „G.Ivănescu” dna. STĂNUŢ I. GINA CĂS. NIMIGEAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul STRUCTURI LINGVISTICE ŞI ARTISTICE ÎN CĂRŢILE POPULARE ROMÂNEŞTI (SECOLELE AL XV-LEA – AL VIII-LEA), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulFILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Moraru, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Elena Prus, Universitatea Liberă Internaţională din Chişinău, Rep. Moldova
 • C.S.I dr. Luminiţa Botoşineanu, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.      Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

 

La data de 16.12.2014, ora 10:00, în Sala de Consiliu a facultăţii dl. URSACHE V. LIVIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ASCEZĂ ŞI EXEGEZĂ ÎN OPERA LUI HENRI DE LUBAC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Wilhelm Dancă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Wilhelm Tauwinkl, Universitatea din Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Gabriela Nicoleta Blebea, Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

 

La data de 16.12.2014, ora 12:00, în Sala 502, Corp R, dna. DUMEA I. CARMEN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul SINTEZA ŞI INVESTIGAREA PROPRIETĂŢILOR BIOLOGICE A UNOR NOI DERIVAŢI HETEROCICLICI PENTAATOMICI CU AZOT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Ionel Mangalagiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:Prof.univ.dr. Elena Bîcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Hurduc, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • C.S.I dr. Mariana Pinteala, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi
 • Conf.univ.dr. Mihail-Lucian Bîrsă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Chimie.

 

La data de 16.12.2014, ora 12:00, în Sala de Consiliu a facultăţii dl. DUMA M. BERNADIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PERSONALISMUL COMUNITAR LA EMMANUEL MOUNIER, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:Prof.univ.dr. Wilhelm Dancă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Wilhelm Tauwinkl, Universitatea din Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Gabriela Nicoleta Blebea, Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.      Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

La data de 16.12.2014, ora 14:00, în Sala de Consiliu a facultăţii dna. MUNTEANU P. GABRIELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EUTANASIA, ALEGERE LIBERĂ SAU MANIPULARE?, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Wilhelm Dancă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Wilhelm Tauwinkl, Universitatea din Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Gabriela Nicoleta Blebea, Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

18.12.2014

La data de 18.12.2014, ora 12:00, în Sala Profesori dl. ŢAPCIUC C GEORGE CODRUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul NOŢIUNILE DE DREPTATE ŞI JUDECATĂ ÎN VECHIUL TESTAMENT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. pr. Ioan Cristinel Teşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. pr. Petre Semen, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. pr. Ioan Chirilă, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. pr. Stelian Tofană, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. pr. Constantin Oancea, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă .

 

 

 17.12.2014

La data de 17.12.2014, ora 09:00, în Sala Profesori, dl. PINTILIE V NICOLAE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ANAFORALELE BISERICII ETIOPIENE ÎN CONTEXTUL LITURGHIILOR ACTUALE. UNITATE ŞI DIVERSITATE LITURGICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. pr. Ioan Cristinel Teşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. pr. Viorel Sava, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. pr. Vasile Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • conf. univ. dr. pr. Marian Vîlciu, Universitatea „Valahia” Târgovişte
 • conf. univ. dr. Carmen Maria Bolocan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă .

 

La data de 17.12.2014, ora 09:00, în Sala 466 dl. ŞOLTUZU D. BOGDAN-DORIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul REACŢII DE RĂSPUNS LA NIVEL FOLIAR INDUSE DE POLUANŢI ATMOSFERICI LA SPECII LEMNOASE CULTIVATE ÎN SCOP ORNAMENTAL ÎN MUNICIPIUL IAŞI , în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Mircea Nicuşor Nicoară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Maria Magdalena Zamfirache, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Ioan Burzo, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Doina Carmenica Jităreanu, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iași
 • conf. univ. dr. Lăcrămioara Carmen Ivănescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

 

La data de 17.12.2014, ora 10:00, în Sala „G.Ivănescu” dl. PEREZ C A CENEL AUGUSTO va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul RESURSE LINGVISTICE PENTRU PRELUCRAREA LIMBAJULUI NATURAL , în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducători ştiinţifici:

 • Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Dan Cristea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dan Tufiş, Institutul de Inteligenţă Artificială, Academia Română, Bucureşti
 • C.S.I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române
 • Conf.univ.dr. Ana-Maria Mihuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.     Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

La data de 17.12.2014, ora 10:00, în Sala B 8 dl. ICHIM P. PAVEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul STUDIUL INVERSIUNILOR TERMICE ÎN ARIA DINTRE RÂURILE PRUT ŞI SIRET, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Liviu Apostol, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Octavia Bogdan, Universitatea „D.Cantemir” Sibiu
 • prof. univ. dr. Nicoleta Ionac, Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Constantin Rusu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

La data de 17.12.2014, ora 11:00, în Sala Profesori dl. STEFANOVICI M SRDJAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul RÂNDUIALA TUNDERII ÎN MONAHISM ÎN MOLITFELNICUL SLAV ŞI ROMÂNESC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Petre Semen, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Viorel Sava, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr.pr. Ioan Cristinel Teşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr.pr. Vasile Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Conf.univ.dr.pr. Marian Vîlciu, Universitatea „Valahia” Târgovişte

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă .

 

La data de 17.12.2014, ora 12:00, în Sala L 1 dna. AŞTEFĂNOAEI G. CORINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul STUDIEREA SISTEMULUI VIZUAL PRIN METODE EXPERIMENTALE ŞI COMPUTAŢIONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Tudor Luchian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • conf. univ. dr. Cristina Stan, Universitatea Politehnică Bucureşti
 • prof. univ. dr. Adriana Isvoranu, Universitatea de Vest din Timişoara
 • prof. univ. dr. Dorina Creangă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

 

18.12.2014

La data de 18.12.2014, ora 10:00, în Amfiteatrul IV 13 dl. NEDELCU I. GIGEL-GICU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul MATERIALE AVANSATE CU APLICAŢII BIOMEDICALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Felicia Iacomi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dorina Creangă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • C.S.I dr. Maria Cazacu, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi
 • Conf.univ.dr. Iosif Deac, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

 

La data de 18.12.2014, ora 11:00, în SALA H 1 dna. MANOLE G. ANDRADA-LIGIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PRINCIPATELE ROMÂNE ÎN ACTIVITATEA DIPLOMATICĂ A LUI STRATFORD CANNING LA CONSTANTINOPOL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Mihai Cojocariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • C S I sr. Mihai Ştefan Ceauşu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iasi
 • conf. univ. dr. Constantin Ardeleanu, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.     Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

La data de 18.12.2014, ora 11:00, în Sala D 206 dl. SHIBLY S. ZOUHEIR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul THE INFLUENCE OF CONSTRUCTIVE TEACHING ON ACHIEVEMENTS OF STUDENTS IN HIGH SCHOOL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCATIEI.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: conf. univ. dr. Mariana Momanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Constantin Cucoş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Vasile Chiş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Maria Carcea, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • conf. univ. dr. Marius Ciprian Ceobanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

 19.12.2014

La data de 19.12.2014, ora 08:00, în Sala B 8 dl. CIOBANU I. ALEXANDRU IULIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DINAMICA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE PE VALEA BISTRIŢEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Nicolae Ciangă, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Vasile Efros, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • conf. univ. dr. Vitalie Sochircă, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.       Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

La data de 19.12.2014, ora 10:00, în Sala 627 dl. MIHU-PINTILIE V. ALIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul LACUL DE BARAJ NATURAL CUEJDEL DIN MUNŢII STÂNIŞOAREI. STUDIU LIMNOGEOGRAFIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Gabi Drochioiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Gheorghe Romanescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • P. I Petre Gâştescu, Institutul de Geografie, Academia Română, Bucureşti
 • prof. univ. dr. Victor Sorocovschi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. ing. Florian Stătescu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.     Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

La data de 19.12.2014, ora 10:00, în SALA 629 dna. POPUŞOI I. TATIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul RELAŢII PEDO-GEOMORFOLOGICE ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC LARGA-COLINELE TIGHECIULUI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: conf. univ. dr. Traian GAVRILOAIEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Constantin Rusu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Virgil Surdeanu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Ion Ioniţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Gheorghe Jigău, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 

La data de 19.12.2014, ora 10:00, în Sala B 8 dl. COZMA V. VASILE MARIUS va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DIVERSITATE ŞI IDENTITATE ALIMENTARĂ ÎN BUCOVINA. O PERSPECTIVĂ GEOGRAFICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Vasile Efros, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • conf. univ. dr. Ştefan Dezsi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 

La data de 19.12.2014, ora 11:00, în Sala de Consiliu a facultăţii dna. BUMBARU M.C. DIANA LAVINIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CAZUL GIOVANNI PAPINI: FILOSOFIA CA PRAEPARATIO EVANGHELICA (MODELUL UNEI CONVERTIRI), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulFILOSOFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Vasile Muscă, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Carmen Cozma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

La data de 19.12.2014, ora 12:00, în SALA L 1 dna. ŞCOBAN G. CRISTINA-MARCELA (CĂS. RUSU) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CONTRIBUŢII LA ESTIMAREA UNOR PARAMETRI ELECTRO-OPTICI MOLECULARI FOLOSIND EFECTUL SOLVATOCROMIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Dana Ortansa Dorohoi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Simion Aştilean, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Livia-Vicenţa Gheorghieş, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
 • prof. univ. dr. Maricel Agop, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

 

La data de 19.12.2014, ora 12:00, în Sala B 8 dna. LUNGU A. ROXANA VALENTINA (CĂS. GÂRBEA) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul TURISMUL URBAN – STADIUL ACTUAL ŞI PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE ALE ORAŞELOR DIN MOLDOVA APUSEANĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Alexandru Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Nicolae Ciangă, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • conf. univ. dr. Vitalie Sochircă, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 

La data de 19.12.2014, ora 12:30, în Sala 629 dl. PITICAR V. TOADER-MIHAI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ANALIZA CONDIŢIILOR STAŢIONALE ŞI EVOLUŢIA RECENTĂ A PĂDURILOR ÎN BAZINUL DEPRESIONAR AL MOLDOVEI ÎNTRE DEFILEUL SADOVA-POJORÂTA ŞI PRISACA DORNEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Rusu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ileana Georgeta Pătru-Stupariu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Petru Udrea, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf.univ.dr. Angela Lupaşcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.       Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 20.12.2014

La data de 20.12.2014, ora 08:00, în Sala B 8 dna. CUCIUREANU V. MARIA SIMONA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DEZVOLTAREA MEDIULUI RURAL A JUDEŢULUI BOTOŞANI ÎN PERIOADA POSTDECEMBRISTĂ. DIAGNOSTIC TERITORIAL ŞI STRATEGII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Gabriela Pascariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • conf. univ. dr. Ştefan Dezsi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • conf. univ. dr. Daniel Peptenatu, Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

La data de 20.12.2014, ora 10:00, în SALA B 6 dl. COJOCARU I. DRAGOŞ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul INVESTIGAŢII HIDROGEOLOGICE ALE ACVIFERULUI DE ADÂNCIME DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL BÂRLADULUI (SUDUL PLATFORMEI MOLDOVENEŞTI), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: conf. univ. dr. Traian Gavriloaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Mihai Brânzilă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • pof. univ. dr. Gheorghe Romanescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • pof. univ. dr. ing. Florian Stătescu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • C.S. I dr. ing. Rodica Macaleţ, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 

La data de 20.12.2014, ora 10:00, în Sala B 8 dl. ONOSE I. IONUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul INCIDENŢA STRUCTURILOR GEODEMOGRAFICE ASUPRA CAPACITĂŢII MOTRICE GENERALE A ELEVILOR DE GIMNAZIU DIN MOLDOVA APUSEANĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulGEOGRAFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • conf. univ. dr. Adriana Albu, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
 • conf. univ. dr. Daniel Peptenatu, Universitatea din Bucureşti
 • conf. univ. dr. Marin Chirazi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.