03.07.2014

La data de 03.07.2014, ora 09:30, în Sala „Ioan Constantinescu” dl. CAPŞA  A. MIHAI-GABRIEL CĂSĂTORIT CAPŞA-TOGAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul MORALA ŞI RELIGIA ÎN DECADENTISM, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Antonio Patraş,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Viorica S.Constantinescu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mircea Anghelescu, Universitatea  din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Vasile Spiridon, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof.univ.dr. Constantin Dram,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

 

La data de 03.07.2014ora 10:00, în Sala R 402 dl. JURAVLE D.D. DANIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PIAŢA MUNCII ŞI DINAMICA FENOMENULUI MIGRAŢIEI EXTERNE DIN ROMÂNIA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Rodica Boier, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • Conf.univ.dr. Gabriela Bodea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Laura Asandului,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 03.07.2014, ora 11:30, în Sala „Ioan Constantinescu” dna. BOTEZATU  G. FLORENTINA-GABRIELA CĂS. ADOMNICĂI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IPOSTAZE ALE LUI DON JUAN ÎN DRAMATURGIA ROMÂNĂ DIN SECOLUL AL XX-LEA. RESEMANTIZĂRI LITERARE ALE MODELULUI MITIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Ioan Constantin Lihaciu ,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Viorica S.Constantinescu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Zamfir, Universitatea  din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Vasile Spiridon, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof.univ.dr. Constantin Dram,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

04.07.2014

La data de 04.07.2014ora  12, în Sala „G.Ivănescu”, doamna HĂRĂŢU D. CARMEN  CĂS. DIMITRIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat LIMBA ŞI STILUL PROZEI LUI VASILE VOICULESCU, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul  FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;

Referenţi:

 •   C.P.I dr. Luminiţa Botoşineanu, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române;
 •    Conf.univ.dr. Claudia Costin, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
 •     Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

15.07.2014

La data de 15.07.2014ora  10, în Sala „G.Dima”,  doamna TCACIUC G.  NATAŞA  CĂS. MANOLE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat COORDONATE ISTORICE ŞI TIPOLOGICE ALE BAROCULUI RUS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul  FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Viorica Constantinescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Spiridon, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 • Conf.univ.dr. Ana Ghilaş, Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova;
 •  Prof.univ.dr. Leonte Ivanov, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 18.07.2014

La data de 18.07.2014, ora 12:00, în Amfiteatrul IV.13 dna. COŞUŢCHI E. ANDREEA-IRINA (CĂS. BARZIC) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PROPRIETĂŢI OPTICE ŞI SPECTRALE ALE UNOR MATERIALE POLIMERE CU POTENŢIALE APLICAŢII ÎN DOMENIUL BIOMEDICAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Diana Mardare,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Dana-Ortansa Dorohoi,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Constantin Gheorghieş, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
 • CS II dr. Camelia Hulubei, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi
 • conf. univ. dr. Dan Dimitriu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

19.07.2014

La data de 19.07.2014, ora 11:00, în Sala L1 dna. STANA A. ADRIANA-ROXANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CONTRIBUŢII LA STUDIUL MECANISMELOR DE TRANSPORT ÎN NANOSTRUCTURI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Diana Mardare,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Maricel Agop,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Dumitru Vulcanov, Universitatea de Vest din Timişoara
 • prof. univ. dr. Puiu-Viorel Păun, Universitatea Politehnică Bucureşti
 • conf. univ. dr. Dan-Gheorghe Dimitriu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

 25.07.2014

La data de 25.07.2014, ora 10.00, în Sala D 206, doamna POSTĂVARU I.  GIANINA-IOANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DIMENSIUNI ALE CALITĂŢII VIEŢII PACIENTELOR DIAGNOSTICATE CU CANCER MAMAR, DUPĂ MASECTOMIE ŞI ÎN TIMPUL CURELOR DE CHIMIOTERAPIE ŞI RADIOTERAPIE. PREMIZELE UNUI STUDIU COMPARATIV, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Alois Gherguţ, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Conducător ştiinţific:

 •  Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 •   Prof.univ.dr. Duncan Cramer, Loughborough University, UK;

Referenţi:

 •   Prof.univ.dr. Eugen Corneliu Havârneanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 •    Prof.univ.dr. Vasile Chiriţă, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;
 •     Conf.univ.dr. Lucian Miron, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI .

 

La data de 25.07.2014ora  12, în Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe SocialPolitice,  domnul COVACIU  N.  ŞTEFAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ELEMENTE CONSTRUCTIVE ALE MARKETINGULUI POLITIC: PUBLICITATEA ŞI RECLAMA POLITICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr. Constantin Sălăvăstru, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;

Referenţi:

 •  Academician Tudorel Dima, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi;
 •   Prof.univ.dr. Dumitru Borţun, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti;
 •   Conf.univ.dr. Ilie-Gheorghe Fârte, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE    SOCIAL-POLITICE.

 

La data de 25.07.2014ora 12:00, în Sala R 402 dna. IOAN D. CORINA -ANAMARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DEZVOLTAREA BRANDULUI PERSONAL AL MEDICILOR ÎN MEDIUL ONLINE, PRIN INTERMEDIUL REŢELELOR DE SOCIALIZARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Teodora Roman,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Sasu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Pop, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Florin Alexandru Luca, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • Conf.univ.dr. Adriana Manolică,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

28.07.2014

La data de 28.07.2014, ora 10:00, la Catedra de Limba Engleza dna. IFTIME S. ANDREEA OANA CĂS. ANDRUŞCĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul MITUL FAUSTIC ÎN TRAGEDIILE LUI SHAKESPEARE ŞI IBSEN: HAMLET, OTHELLO, BRAUD, PEER GYNT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Antonio Patraş,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.