01.11.2014

La data de 01.11.2014, ora 10:00, în Sala III.11 dna. TOCILĂ V. MARIA-ALINA CĂS. PINTILII va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ASPECTE ALE COMUNICĂRII CONFLICTUALE ÎN DISCURSUL TELEVIZUAL ROMÂNESC ACTUAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Ioan Lihaciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Rodica Nagy, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Ioan Oprea, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere. Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

 07.11.2014

La data de 07.11.2014, ora 10:00, în Sala „G.Ivănescu”dna. AŞTEFANEI P. CARMEN CĂSĂTORITĂ DELEANUva susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul RECEPTAREA OPEREI LUI QUINTUS HORATIUS FLACCUS ÎN CULTURA ROMÂNĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Florica Berechet, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Ioana Costa, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Mihaela Paraschiv, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

 

08.11.2014

La data de 08.11.2014, ora 08:30, în Sala B 8 dna. PUFLEA M. SUZANA MIRELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul BAZINUL STAVNICULUI. STUDIU GEOMORFOLOGIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. ing. Ion Ioniță, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Emil Vespremeanu, Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Ioan Aurel Irimuș, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Eugen Rusu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 

La data de 08.11.2014, ora 10:30, în Sala B 8 dna. POPA E. IONELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul STUDIUL GEOMORFOLOGIC AL BAZINULUI BAHLUIEȚULUI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:  pof. univ. dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. ing. Ion Ioniță, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Emil Vespremeanu, Universitatea din Bucureşti
 • pof. univ. dr. Dănuț Petru Petrea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Constantin Rusu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 

La data de 08.11.2014, ora 12, în Sala „G.Dima”, doamna COŞULEANU M. ŞTEFANIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STRATEGII COMUNICAŢIONALE BAZATE PE PROGRAMAREA NEURO-LINGVISTICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;

Referenţi:

 •               Prof.univ.dr. Maria Cătănescu, Universitatea din Bucureşti;
 •               Prof.univ.dr. Leon Zăgrean, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti;
 •               Prof.univ.dr. Sanda Maria Ardeleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

La data de 08.11.2014, ora 10:00, în Sala „G.Ivănescu” dna. ICHIM I. DORICA CĂSĂTORITĂ COCA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul RECEPTAREA OPEREI LUI OVIDIUS ÎN CULTURA ROMÂNĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Florica Berechet, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Ioana Costa, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Mihaela Paraschiv, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

 

La data de 08.11.2014, ora 10:00, în Sala III.9 dna. ALEXANDRU I. OLGA-ANDREEA CĂS. URDA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul RAPORTUL DINTRE DREPTUL PENAL EUROPEAN ŞI DREPTUL PENAL NAŢIONAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Carmen Tamara Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof. univ.dr. Viorel Paşca, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof. univ.dr. Sebastian Radu Iulian Răduleţu, Universitatea de Stat Craiova
 • Conf. univ.dr. Ruxandra Răducanu, Universitatea de Stat Craiova

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

 

La data de 08.11.2014, ora 12:00, în Sala III.9 dna. MIHĂILĂ I. ANDRA CĂS. IFTIMIEI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CONSTITUŢIONALIZAREA DREPTULUI PENAL ROMÂN ŞI FRANCEZ. STUDIU DE DREPT COMPARAT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Carmen Tamara Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Jean-Christophe Saint-Pau, Universitatea Bordeaux, Franţa

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Paşca, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Francois Rousseau, Universitatea Nantes, Franţa

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

  14.11.2014

La data de 14.11.2014, ora 11:00, în Sala „Vespasian Pella” dl. RAMAZAN M. ALPER va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PREVENIREA INCAPACITĂŢII DE PLATĂ ÎN DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Valeriu Ciucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • univ.dr. Augustin Fuerea, Universitatea din Bucureşti
 • univ.dr. Elena Iftime, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • univ.dr. Gheorghe Durac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

 

La data de 14.11.2014, ora 12:00, în Sala R 402 dl. CĂRARE M. PETRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul REPERE COMPARATIVE ALE POLITICILOR CONCURENŢIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA ÎN PERSPECTIVELE INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristian Constantin Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Victor Ploae, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Nicolae Istudor, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Elena NolicaDruică, Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

15.11.2014

La data de 15.11.2014, ora 09:00, în Sala B6 dna. MAFTEI P. ELENA-ANDREEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA GEOCHIMIEI SEDIMENTELOR DIN RÂUL BISTRIŢA (AMONTE DE LACUL IZVORUL MUNTELUI), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulGEOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Floarea Damian, Universitatea Tehnică Cluj – Napoca
 • prof. univ. dr. Nicolae Buzgar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • conf. univ. dr. Lucian Petrescu, Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 

La data de 15.11.2014, ora 11:00, în Sala B6 dna. CIORTESCU R. CĂTĂLINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul STUDIUL MINERALELOR GRELE DIN SEDIMENTELE ALUVIONARE ALE RÂURILOR BISTRIŢA AURIE, DORNA ŞI NEAGRA ŞARULUI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulGEOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 

 • prof. univ. dr. Călin Baciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Gheorghe Damian, Universitatea Tehnică Cluj – Napoca
 • conf. univ. dr. Gheorghe Jigău, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 

21.11.2014

La data de 21.11.2014, ora 10:00, în Sala R 402 dna. ARITON  V. MĂDĂLINA CĂS.  BĂLĂU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DETERMINANŢI MOTIVAŢIONALI ÎN MODELAREA DECIZIEI DE ACHIZIŢIE A AUTOTURISMELOR IN ROMÂNIA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulMARKETING.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Adriana Prodan,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Constantin Sasu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Răzvan Zaharia, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Florin Alexandru Luca, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • Conf.univ.dr. Adriana Manolică,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 21.11.2014, ora 10:00, în Sala III.15 dna. CIOBANU I. SORINA CĂS. POSTOLEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul TERMINOLOGY AND TRANSLATION OF GENERAL USE ICT TEXTS: A ROMANIAN PERSPECTIVE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Rodica Dimitriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandra Cornilescu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Elena Croitoru, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
 • Prof.univ.dr. Rodica Albu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

25.11.2014

La data de 25.11.2014, ora 10:00, în Sala „G. Ivănescu” dl. ŢURCAŞ I. W. IOAN LUCIAN MACARIE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul LIMBĂ ŞI CULTURĂ GERMANĂ ÎN BUCOVINA DE SUD. PROCESUL DE DISPARIŢIE A UNEI ENCLAVE CULTURALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulFILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • Conf.univ.dr. Ioan Lihaciu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Andrei Corbea-Hoişie,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Hermann Scheuringer, Universitatea Regensburg
 • Prof.univ.dr. Ioan Lăzărescu, Universitatea  din Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Cornelia Cujbă,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

26.11.2014

La data de 26.11.2014, ora 12:00, în Sala P3 dna. PASTRAVANU M. CRISTINA-GIORGIANA CĂS. COROMELCI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul OPTIMIZAREA DESIGN-ULUI UNOR NANOFOTOCATALIZATORI SEMICONDUCTORI – MATERIALE PERFORMANTE UTILIZATE ÎN PROCESE DE EPURARE AVANSATĂ A APELOR UZATE PROVENITE DIN INDUSTRIA TEXTILĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Aurel Pui,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. em. Evelini Popovici,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

C. S. I dr. Maria Brumă, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi
prof. univ. dr. Mircea-Nicolae Palamaru,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
prof. univ. dr. ing. Igor Creţescu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Chimie.

28.11.2014

La data de 28.11.2014, ora 10:00, în Sala de Consiliu a facultăţii dna. CARAS C. ANA CRISTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul O ABORDARE DECONSTRUCTIVĂ A VALORILOR ETICE. EXPERTIZA ETICĂ., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Carmen Cozma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Vasile Morar, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

 

La data de 28.11.2014, ora 12:00, în Sala de Consiliu a facultăţii dna. ŞUŢIU A. CRISTINA LUCIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ETIC ŞI NON-ETIC ÎN PROPAGANDA POLITICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

Preşedinte: Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu,Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Carmen Cozma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Vasile Morar, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

29.11.2014

La data de 29.11.2014, ora 11:00, în Sala 3.15 dl. NAZNEAN  P. ADRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CHALLENGES AND DIFFICULTIES IN TRANSLATING MEDICAL TEXTS FROM AND INTO ROMANIAN AND ENGLISH, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Rodica Dimitriu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Daniela Ionescu, Universitatea  din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Elena Croitoru, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
 • Prof.univ.dr. Rodica Albu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

___________

 

La data de 29.11.2014, ora 09:00, în Sala 3.15 dl. LAKO L. CRISTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul LOCALIZING WEBSITES: SHIFTING FOCUS ONTO THE END-USER, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • prof.univ.dr. Rodica Dimitriu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Pascaline Merten, Haute École de Bruxelles, ISTI
 • Prof.univ.dr. Elena Croitoru, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
 • Conf.univ.dr. Lenuţa Alboaie,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.