03.10.2014

La data de 03.10.2014, ora 10:00, în Sala R 402 dna. ION D. LUMINIŢA-MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul „REPUTATIA CORPORATIVA IN PROCESUL DE PRESCRIERE A MEDICAMENTELOR„, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • prof. univ. dr. Florin Alexandru Luca, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • conf. univ. dr. Adriana Manolică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 03.10.2014, ora 11:00, în Sala D 206 dna. SCUTARU I. ELENA – LAURA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul UN MODEL AL FACTORILOR PREDICTIVI AI INFIDELITĂŢII. RĂSPUNSURILE EMOŢIONALE LA INFIDELITATEA SEXUALĂ VERSUS INFIDELITATEA EMOŢIONALĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof.univ.dr. Constantin Ticu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Turliuc Maria Nicoleta, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • conf. univ.dr. Gavreliuc Alin, Universitatea de Vest din Timişoara
 • prof.univ.dr. Baban Adriana, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • conf.univ.dr. Boncu Ştefan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

 

06.10.2014

La data de 06.10.2014, ora 10:00, în Sala B 417 dna. DOSPINESCU C. SIMONA ANDREEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ANALIZA ŞI PROGNOZA STATISTICĂ A RISCULUI DE CREDITARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Costel Istrate, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:Prof.univ.dr. Elisabeta Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vergil Voineagu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 •  Conf.univ.dr. Viorica Chirilă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Monica Roman, Academia de Studii Economice Bucureşti

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

08.10.2014

La data de 08.10.2014, ora 14:00, în Sala D 206 dl. ABU RAS Z. YASSER va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON THE FEELING, SATISFACTION AND FUNCTIONING OF THE TEACHERS IN THE ARAB EDUCATION SYSTEM IN THE NORTH OF ISRAEL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCATIEI.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. CONSTANTIN CUCOŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. CARMEN MIHAELA CREŢU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. NEDELCU ANCA, Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. HUŢU CARMEN, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • prof. univ. dr. ANA CONSTANTIN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.      Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

09.10.2014

La data de 09.10.2014, ora 09:30, în Sala R 402 dna. ZOLTAN C.A. RALUCA – GEORGETA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EVALUAREA EFECTELOR DE SINERGIE ÎN ACTIVITATEA ECHIPEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Popa, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Aurel Burciu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Conf.univ.dr. Irina Teodora Manolescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.      Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

10.10.2014

La data de 10.10.2014, ora 11:00, în Sala R 402 dna. BACIU D. ELENA – CRISTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ABORDAREA JURIDICĂ ŞI CONTABILĂ A INSOLVENŢEI LA NIVEL EUROPEAN ŞI NAŢIONAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Iuliana Eugenia Georgescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nadia Albu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Ion Ionaşcu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Costel Istrate, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 20.10.2014

La data de 20.10.2014, ora 12:00, în Sala B 460 dna. CHELMUŞ I. CRISTINA – ELENA (POPA) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul INCIDENŢA UNOR MALADII GENETICE ŞI MALFORMAŢII CONGENITALE ÎN POPULAŢII UMANE DIN JUDEŢELE BACĂU ŞI VASLUI. UTILIZAREA METODELOR KINETOTERAPEUTICE ÎN AMELIORAREA UNORA DIN MANIFESTĂRILE LOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Mircea-Nicuşor Nicoară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Gogu Ghiorghiţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Nicolae Coman, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Viorica Bălteanu , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Gheorghe Ţârdea, Universitatea de Ştiinte Agronomice şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

 

23.10.2014

La data de 23.10.2014, ora 10:00, în Sala H1 dl. MOCANU Ş. MARIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CERAMINCA DE MASĂ DIN DOBROGEA ROMANĂ (SECOLELE I-VI), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Lucreţiu Ion Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Nicolae Octavian Bounegru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • conf. univ. dr. Ioan Carol Opriş, Universitatea din Bucureşti
 • S. I dr. Florin Topoleanu, Institutul de Cercetări Eco – Muzeale, Tulcea

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

  24.10.2014

La data de 24.10.2014, ora 10:00, în Sala R 402 dna. SIMIONOV L. LOREDANA-MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul RELAŢIILE UE-RUSIA ÎN DOMENIUL ENERGIEI ŞI AL COMERŢULUI. INTERDEPENDENŢE ACTUALE ŞI IMPLICAŢII ASUPRA PERSPECTIVELOR DE COOPERARE ŞI INTEGRARE REGIONALĂ ÎN EUROPA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Carmen Pintilescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gabriela Carmen Pascariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Iordan Bărbulescu, SNSPA Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Gabriela Drăgan, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Liviu George Maha, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

30.10.2014

La data de 30.10.2014, ora 09:00, în Sala R 402 dna. MINEA V. ALINA CĂS. TROCIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul MODEL DE SELECŢIE A RESURSELOR UMANE DIN FRONT OFFICE PRIN COMPETENŢE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Carmen Pintilescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Niţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Carmen Băbăiţă, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf.univ.dr. Bogdan Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 30.10.2014, ora 11:00, în Sala R 402 dl. MITREA D. IOAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul RECOMPENSA CA PARTE A SISTEMULUI MOTIVAŢIONAL ÎN ARMATĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Niţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Carmen Băbăiţă, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf.univ.dr. Bogdan Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • Conf.univ.dr. Daniela Tatiana Agheorghiesei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 31.10.2014

La data de 31.10.2014, ora 09:00, în Sala B6 dl. BUZATU V. ANDREI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul MINERALOGIA ŞI GEOCHIMIA MINERALIZAŢIEI POLIMETALICE BAIA SPRIE (ROMÂNIA), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: conf. univ. dr. Traian Gavriloaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Gheorghe Damian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Nicolae Buzgar,       Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • conf. univ. dr. Stela Uruioc, Universitatea de Vest din Timişoara
 • conf. univ. dr. Antonela Neacşu, Universitatea       din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.

 

La data de 31.10.2014, ora 10:00, în Sala R 402 dl. OBADĂ M. DANIEL – RAREŞ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IMPACTUL STĂRII DE FLUX DIN MEDIUL ON-LINE ASUPRA CALITĂŢII PERCEPUTE A UNUI SITE WEB DE BRAND, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Corneliu Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Răzvan Zaharia, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Florin Foltean, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf.univ.dr. Marius-Ciprian Ceobanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 31.10.2014, ora 11:00, în Sala B6 dl. APOPEI P. ANDREI IONUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul MINERALOGIA ŞI GEOCHIMIA MINERALIZAŢIEI POLIMETALICE DE LA CORANDA-HONDOL (MUNŢII APUSENI, ROMÂNIA), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: conf. univ. dr. Traian Gavriloaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Gheorghe Damian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Gheorghe C. Popescu, Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Nicolae Buzgar,       Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • conf. univ. dr. Sorin Silviu Udubaşa, Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie.