01.09.2014

La data de 01.09.2014, ora 11:00, în Sala Ferdinand dna. ŞCHIOPU C. IRINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul INVESTIGAREA MOLECULARĂ A INFLUENŢEI STRUCTURII UNOR PEPTIDE ASUPRA INTERACŢIUNII CU SISTEMELE LIPO-PROTEICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulFIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Mardare,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudor Luchian,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicoleta Dumitraşcu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • C.S.I dr. Ioan Turcu, Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca
 • Conf.univ.dr. Dragoş Grigoriu , Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

03.09.2014

La data de 03.09.2014, ora 09:00, în Sala R 402 dna. ALEXANDRACHE D. OLIVIA-BIANCA CĂS. HRIMIUC va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ANALIZA CLIMATULUI DE MUNCĂ ÎN UNITĂŢI SPITALICEŞTI DIN REGIUNEA DE NORD-EST A ROMÂNIEI ŞI CONCORDANŢA CU PRACTICILE DE LUCRU ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ LA LOCUL DE MUNCĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulMANAGEMENT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Niţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Puiu Nistoreanu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Bogdan Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • Conf.univ.dr. Daniela-Tatiana Corodeanu-Agheorghiesei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La data de 03.09.2014, ora 11:00, în Sala R 402 dl. DRĂGAN H. LORIN MIRCEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul REAL ŞI IMAGINAR ÎN MANAGEMENTUL DESTINAŢIEI TURISTICE ROMÂNIA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Niţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Puiu Nistoreanu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Carmen Pintilescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Valentin Hapenciuc, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

06.09.2014

La data de 06.09.2014, ora 10:30, în SALA III12 dna. MOCANU C. M. MARIA CĂSĂTORITĂ LUPU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EVOLUŢIA MENTALITĂŢILOR REFLECTATĂ ÎN „ÎNSEMNĂRI DE PE MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI”, DIN ŢARA MOLDOVEI, UN CORPUS EDITAT DE I.CAPROŞU ŞI E.CHIABURU. „ISTORIA CELOR MICI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Gafton,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • C.S.I dr. Eugen Pavel, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” Filiala Cluj a Academiei Române
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Petre Barlea, Universitatea „Ovidius” Constanţa
 • Prof.univ.dr. Mircea Ciubotaru,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

 

La data de 06.09.2014, ora 09:00, în SALA III12 dna. ANTIP I. ANCA MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EVANGHELIARUL DE LA RĂZBOIENI. EDIŢIE DE TEXT, STUDIU FILOLOGIC ŞI LINGVISTIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Gafton,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • C.S.I dr. Eugen Pavel, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” Filiala Cluj a Academiei Române
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Petre Barlea, Universitatea „Ovidius” Constanţa
 • Prof.univ.dr. Mircea Ciubotaru,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

 

12.09.2014

La data de 12.09.2014, ora 10:00, în Sala R 402 dna. BERCEA  CĂS. OLTEANU I. MONICA – DIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul NEUROMARKETINGUL-SPARGEREA CODULUI NEURONAL AL DECIZIILOR CONSUMATORILOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • prof. univ. dr. DINU AIRINEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • prof. univ. dr. ŞTEFAN PRUTIANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. IOAN PLĂIAŞ, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. CIPRIAN MARCEL POP, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. ADRIANA ZAIŢ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

 

La data de 12.09.2014, ora 10:00, în AMFITEATRUL „PETRU BOGDAN” dna. TANASĂ  V. ECATERINA-DIANAva susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CONTRIBUTII PRIVIND SINTEZA, CARACTERIZAREA ŞI ACTIVITATEA FOTOCATALITICĂ A UNOR NANOMATERIALE OXIDICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof. univ. dr. GABI DROCHIOIU,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. EVELINE POPOVICI,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof. dr. habil. TUDOR LUPAŞCU, Institutul de Chimie al Academiei de Stiinte, Republica Moldova
 • Prof. univ. dr. AURELIA GRIGORIU, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • Prof. univ. dr. AUREL PUI,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Chimie.

 

La data de 12.09.2014, ora 12:00, în Sala „T. Bratu” dna. SCRUMEDA C. ANDREEA CORNELIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul OPERA LUI E.T.A. HOFFMANN – DESCHIDERI CĂTRE GÂNDIREA MODERNITĂŢII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: conf. dr. IOAN LIHACIU,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. ANDREI CORBEA-HOIŞIE,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. MARIANA LĂZĂRESCU, Universitatea  din Bucureşti
 • C.S. I REMUS ZĂSTROIU, Academia Română, Filiala Iaşi
 • Conf. univ. dr. GRIGORE MARCU,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

 

13.09.2014

La data de 13.09.2014, ora 10:00, în Amfiteatrul B 2 dl. TROFIN C. PETRUŢ-FLORIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul STUDIUL MODIFICĂRILOR UNOR PARAMETRI BIOCHIMICI ŞI FIZIOLOGICI LA PERSOANELE NEANTRENATE ÎN CONDIŢIILE EFORTULUI FIZIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:prof. univ. dr. MIRCEA-NICUŞOR NICOARĂ,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:prof. univ. dr. DUMITRU COJOCARU,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. DRAGOMIR COPREAN, Universitatea „Ovidius” Constanţa
 • conf. univ. dr. ZENOVIA OLTEANU,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • conf. univ. dr. GHEORGHE STOIAN, Universitatea  din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

15.09.2014

La data de 15.09.2014, ora 12:00, în Sala „G.Ivănescu” dl. MUNTEANU I. MARIUS OCTAVIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul STRUCTURI DISOCIATIVE ÎN DISCURSUL PUBLICITAR ROMÂNESC ŞI FRANCEZ CONTEMPORAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • conf. univ. dr. Ioan Constantin Lihaciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • prof. univ. dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Rodica Nagy, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • conf. univ. dr. Diana Cuibus, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • conf. univ. dr. Monica Frunză, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

 

La data de 15.09.2014, ora 11:00, în Sala II 7 dl. PÎNZAR I. ALEXANDRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul NISTRU-COLACIN-CEREMUŞ. STATORNICIREA HOTARULUI ISTORIC DE NORD AL MOLDOVEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • prof. univ. dr. Lucreţiu Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 •  prof. univ. dr. Ştefan Sorin Gorovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • C.S. I dr. Ştefan Andreescu, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti
 • prof. univ. dr. Sergiu Iosipescu, Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

18.09.2014

La data de 18.09.2014, ora 09:00, în Sala R 402 dna. ANDRIEŞ CĂS. NĂSTASE I. ANDREEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EFICIENŢA MECANISMULUI DE TRANSMISIE A POLITICII MONETARE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 •  Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Petre Brezeanu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Cristi Spulbăr, Universitatea de Stat Craiova
 • Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 18.09.2014, ora 11:00, în Sala R 402 dl. POPESCU A.V. IULIAN-VASILE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul STRATEGII  ALTERNATIVE DE POLITICĂ MONETARĂ ÎN CONTEXTUL ADOPTĂRII MONEDEI UNICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Petre Brezeanu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Cristi Spulbăr, Universitatea de Stat Craiova
 • Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

19.09.2014

La data de 19.09.2014, ora 12:00, în Amfiteatrul IV 13 dna. CHIPREANOV M. VALENTINA (CĂS. CLOŞCĂ) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CONTRIBUŢII LA CARACTERIZAREA INTERACŢIUNILOR INTERMOLECULARE ÎN SOLUŢIILE UNOR COMPUŞI ORGANICI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • prof. univ. dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • prof. univ. dr. Dana-Ortansa Dorohoi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Simion Aştilean, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Livia-Vicenţa Gheorghieş, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
 • conf. univ. dr. Dan Dimitriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

 

La data de 19.09.2014, ora 10:00, în Amfiteatrul P 3 dl. MAFTEI G. DAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CERCETĂRI TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE CU PRIVIRE LA FLUORESCENŢA UNOR AZAHETEROCICLI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • prof. univ. dr. GABI DROCHIOIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • prof. univ. dr. IONEL MANGALAGIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 Referenţi:

 • Prof. univ. dr. SIMION AŞTILEAN, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. ing. NICOLAE HURDUC, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • conf. univ. dr. IONEL HUMELNICU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Chimie.

20.09.2014

La data de 9/20/2014, ora  11, în SALA I. CONSTANTINESCU,  doamna RADU   N.  DIANA-IRINA  CĂS. LUPEICĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat  FICŢIONAL ŞI NON-FICŢIONAL ÎN PROZA NINEI BERBEROVA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul  FILOLOGIE .

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:    Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, , Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Viorica Constantinescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;

Referenţi:

 •             Prof.univ.dr. Mihai Zamfir, Universitatea  din Bucureşti;
 •             Prof.univ.dr. Lucia Cifor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
 •              C.S.I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

22.09.2014

La data de 22.09.2014, ora 09:00, în Sala R 402 dl. TABARCEA A.C. ANDREI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE – ÎNTRE DEONTOLOGIE ŞI EXCELENŢĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Maria Viorica Bedrule-Grigoruţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Popa , Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Bogdan Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • Conf.univ.dr. Teodora Cristina Roman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

 

La data de 22.09.2014, ora 12:00, în Sala „G.Dima” dl. STIPIUC I.M. ANDREI-SEBASTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PARTICULARITĂŢI LINGVISTICE ALE TEXTULUI DIN CADRUL CONŢINUTULUI GENERAT DE UTILIZATORII ROMÂNI PE PLATFORMELE SOCIALE ONLINE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • prof. univ. dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 •  prof. univ. dr. Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Mihaela Gheorghe, Universitatea din Braşov
 • prof. univ. dr. Dan Cristea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

23.09.2014

La data de 23.09.2014, ora 09:00, în Sala B 467 dna. ŞTEFANACHE D. CAMELIA PAULA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DIVERSITATEA FITOCHIMICĂ IN VIVO ŞI IN VITRO A UNOR POPULAŢII DE ARNICA MONTANA L. DIN CARPAŢII ORIENTALI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulBIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. DUMITRU COJOCARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. CĂTĂLIN TĂNASE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. ANCA MIRON, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
 • S. I dr. EVELYN WOLFRAM, Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Zurich
 • C.S. II dr. DOINA DĂNILĂ, INCDSB Bucureşti, Centrul de Cercetăîri Biologice “Stejarul”, Piatra Neamţ

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

25.09.2014

La data de 25.09.2014, ora  9, în Sala III.11,  doamna BLAGA R.  VIRGINIA  CĂS. MARCUS va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat INTERTEXTUALITATEA ÎN OPERA LUI MIHAI EMINESCU, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul  FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • Conf.univ.dr. Ioan Constantin Lihaciu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Manolache, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • Conf.univ.dr. Pompiliu Crăciunescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

La data de 25.09.2014, ora  11, în Sala III.11,  doamna OPĂRIUC GH. LOREDANA  CĂS. CUZMICI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat GENERAŢIA ALBATROS – O NOUĂ AVANGARDĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul  FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Manolache, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • Conf.univ.dr. Pompiliu Crăciunescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Constantin Pricop, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

 

La data de 25.09.2014, ora 14:00, în Sala L1 dl. PĂDURARIU D. LEONTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul MODELE NUMERICE PENTRU DESCRIEREA PROPRIETĂŢILOR DIELECTRICE ŞI FEROELECTRICE A SISTEMELOR COMPOZITE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulFIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • prof. univ. dr. Diana Mardare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • prof. univ. dr. Liliana Mitoşeriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • C. S. I dr. Vicenzo Buscaglia, Institute for Energetics and Interphases, Genoa, Italia
 • C. S. I dr. Daniel Bilc, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca
 • conf. univ. dr. Laurenţiu Stoleriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

 

26.09.2014

La data de 26.09.2014, ora 11:00, în Amfiteatrul P3 dna. POMPIERESCU D. LAURA-GABRIELA CĂS. SÂRBUva susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul NOI DERIVAŢI DE [2.2]PARACICLOFANI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Ionel Mangalagiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Elena Bîcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Narcis Avarvari, Universitatea din Angers
 • C.Ş. dr. I Emil Constantin Buruiană, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi
 • Conf.univ.dr. Mihail Lucian Bîrsă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Chimie.

 

La data de 26.09.2014, ora 11:00, în Sala de Consiliu dl. GHIURCA D. CAZIMIR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul LIBERTAS ET VOLUNTAS IN J. DUNS SCOTUS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Marius Dumitrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Alex Baumgarten, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Vasile Muscă, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.    Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

 

La data de 26.09.2014, ora 11:00, în Sala D 206 dna. HULUBA I. ANA – NICOLETA CĂS. GRIGORE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul FORME ACTUALE DE VIOLENŢĂ ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIONAL – O ANALIZĂ MULTINIVELARĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

conf.univ.dr. Momanu Mariana, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

prof.univ.dr. Cucoş Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof.univ.dr. Pânişoară Ovidiu, Universitatea din Bucureşti
 • prof.univ.dr. Chiş Vasile, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • conf.univ.dr. Sălăvăstru Dorina, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

 

La data de 26.09.2014, ora 11:00, în Sala B 339 dna. MORARIU M. ELENA-MĂDĂLINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DIVERSITATEA PENTATOMIDELOR (HETEROPTERA: PENTATOMIDAE) DIN REZERVAŢIILE NATURALE ALE JUDEŢULUI IAŞI ŞI INTERACŢIUNEA UNOR TAXONI CU PLANTELE GAZDĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • prof. univ. dr. MIRCEA-NICUŞOR NICOARĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducători ştiinţifici:

 • prof. univ. dr. IOAN MOGLAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. MARIA MAGDALENA ZAMFIRACHE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. LASZLO RAKOSY, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • C. S. I dr. habilitat VALERIU DERJANSCHI, Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău
 • conf. univ. dr. ION COJOCARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

 

La data de 26.09.2014, ora 09:00, în sala B 339 dna. SAMSON N.  ODETTE-GABRIELA (CĂS. LOBIUC) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DIVERSITATEA LICENIDELOR (INSECTA: LEPIDOPTERA LYCAENIDAE) DIN REZERVAŢIILE NATURALE ALE JUDEŢULUI IAŞI ŞI RELAŢIA IMAGO-PLANTE LA UNII TAXONI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • prof. univ. dr. MIRCEA-NICUŞOR NICOARĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducători ştiinţifici:

 •  prof. univ. dr. IOAN MOGLAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. MARIA MAGDALENA ZAMFIRACHE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaş

Referenţi:

 • prof. univ. dr. LASZLO RAKOSY, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • C. S. I dr. habilitat VALERIU DERJANSCHI, Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău
 • conf. univ. dr. ION COJOCARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

27.09.2014

La data de 27.09.2014, ora 10:00, în Sala R 402 dl. PILĂ D. DĂNUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EFICIENTA INSTITUTIILOR PUBLICE IN CHELTUIREA FONDURILOR DISPONIBILE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Tiberiu Brăilean, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Sorin Burnete, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
 • prof. univ. dr. Gabriela Pascariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Elena Hlaciuc, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La data de 27.09.2014, ora 10:00, în Sala C 308 dl. ARUSOAIE G. ANDREI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul „A GENERIC FRAMEWORK FOR SYMBOLIC EXECUTION: THEORY AND APPLICATIONS„, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INFORMATICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Adrian Iftene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dorel Lucanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Ştefănescu, Universitatea din Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Marius Minea, Universitatea Politehnică Timişoara
 • C.S.dr. Vlad Rusu, Universite de Lille, Franţa

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Informatică.

 

La data de 27.09.2014, ora 10:00, în Sala 339 dl. SIMALCSIK F. ROBERT-DANIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EVOLUŢIA ÎN TIMP A STRUCTURII ANTROPOLOGICE A POPULAŢIILOR DE PE TERITORIUL COMUNEI SĂBĂOANI – JUDEŢUL NEAMŢ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. MIRCEA NICUŞOR NICOARĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. IOAN MOGLAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • S. I dr. SUZANA CRISTINA GLAVCE, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bucureşti
 • conf. univ. dr. LUMINIŢA BEJENARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • S. I dr. ION IONIŢĂ, Institutul de Arheologie Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

 

28.09.2014

La data de 28.09.2014, ora 11:00, în Sala II 7 dl. CARP C. MIHAI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EVOLUŢIA ŞI ORGANIZAREA STUDIILOR DE ISTORIE LA UNIVERSITATEA DIN IAŞI (1860-1948), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • S. I Mihai-Ştefan Ceauşu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iasi
 • prof. univ. dr. Toader Nicoară, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Conf. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

29.09.2014

 

La data de 29.09.2014, ora 11:00, în Sala D 206 dna. CURELUŞĂ V. LILIANA CĂS.BUJOR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul REGLAREA EMOŢIONALĂ. DETERMINANŢI, CONSECINŢE AFECTIVE ŞI REMEDII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof.univ.dr. Dafinoiu Ion, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Turliuc Maria Nicoleta, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof.univ.dr. Munteanu Anca, Universitatea de Vest din Timişoara
 • prof.univ.dr. Benga Oana, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • conf.univ.dr. Gavrilovici Ovidiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

 

La data de 29.09.2014, ora 16.00, în Sala de Consiliu a facultăţii dna. MANDIUC G. ANA MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ASUMAREA ROLULUI MATERN ÎN CONTEXTUL PRACTICĂRII PROSTITUŢIEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • Conf.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Doina Balahur,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Doru Buzducea, Universitatea  din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Maria Roth, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

 

La data de 29.09.2014, ora 14:00, în Sala „Ferdinand”, Rectorat dna. TÂRLION Ş. LORENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ANALIZĂ ASUPRA FACTORILOR PROTECTIVI ŞI DE RISC INSTITUŢIONALI ÎN PRACTICA INSTANŢEI PENTRU MINORI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Conţiu Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Doina Balahur, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Lazăr Vlăsceanu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Floare Chipea, Universitatea din Oradea
 • Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

 

30.09.2014

La data de 30.09.2014, ora 11:00, în Sala H1 dl. FURNICĂ V. RADU-GABRIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul REPREZENTĂRI ZOOMORFE ÎN NEOLITICUL ŞI ENEOLITICUL ROMÂNIEI DE LA EST DE CARPAŢI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Ion-Lucreţiu Bîrliba,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • prof. univ. dr. Atilla Laszlo,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • C.S. II dr. Luminiţa Bejenaru, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bucureşti
 • conf. univ. dr. Dumitru Boghian, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.         Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

 

La data de 30.09.2014, ora 11:00, în Sala D 206 dna. BUTNARU V. DANIELA – GEORGETA CĂS. BULIGA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul INTERFAŢA MUNCĂ-FAMILIE: DE LA PERSPECTIVA CONFLICTULUI ŞI A INTERACŢIUNII POZITIVE LA MODELE INTEGRATOARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof.univ.dr. Constantin Ticu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:  prof.univ.dr. Turliuc Maria Nicoleta, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Sava Alin Florin, Universitatea de Vest din Timişoara
 • prof.univ.dr. Creţu Romeo Zeno, Universitatea din Bucureşti
 • prof.univ.dr. Dafinoiu Ion, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.       Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.