Conform prevederilor Ghidului Programului ERASMUS+, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași acordă un sprijin financiar suplimentar tuturor studenților selectați pentru stagii de studiu ERASMUS+ care îndeplinesc condițiile necesare obținerii unei burse sociale (fie că beneficiază efectiv sau nu de aceasta). Astfel, pe lângă grantul Erasmus, studenții ce provin din medii financiare defavorizate beneficiază de un supliment lunar de 200 de euro acordat pe toată durata derulării stagiului de studiu ERASMUS+; această sumă se acordă după ce facultatea furnizează Serviciului Relații Internaționale situația studenților eligibili pentru bursa socială.

Cuantumul lunar al grantului ERASMUS pentru stagii de studiu este de 470/ 520 de euro, în funcție de țara de destinație. La această valoare se adaugă, pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru obținerea bursei sociale, suplimentul financiar de 200 de euro. În cadrul întâlnirilor de promovare ERASMUS+, organizate atât în fiecare facultate cât și pe universitate, studenții primesc informații referitoare la pașii ce trebuie urmați în vederea obținerii unui grant Erasmus+ și la posibilitatea de obținere a suplimentului financiar. Biroul Erasmus+ vine în sprijinul studenților, solicitând facultăților lista nominală a celor ce îndeplinesc condițiile de obținere a bursei sociale la începutul fiecărui semestru, pentru a putea demara procedurile de suplimentare a grantului pentru titularii de stagii.

În perioada 2015-2018 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” și-a păstrat poziția de lider la nivel național printr-un total de 965 de studenți beneficiari de stagii de studiu în cadrul programului ERASMUS+. 9% dintre aceștia, adică totalitatea celor eligibili pentru bursa socială, au obținut suplimentul financiar calculat pentru întreaga perioadă a derulării stagiului de studiu la instituția parteneră (chiar dacă datele ajung la Serviciul Relații Internaționale după începerea stagiului de studiu). Astfel, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași contribuie, prin intermediul programului ERASMUS+, la creșterea nivelului de incluziune socială, unul din obiectivele cheie ale Uniunii Europene.