Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a obținut o finanțare de 1.432.498 lei la competiţia de proiecte de colaborare cu Republica Moldova, organizată de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării și Ministerul Educației, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). Au fost depuse, în total, 179 de proiecte, dintre care 174 au fost eligibile și 38 au fost selectate pentru finanțare. UAIC a câștigat 3 proiecte din 10 depuse, rata de succes de 30% fiind peste cea națională, de 21,84%. Proiectele au fost grupate în trei domenii: Științe exacte și inginerie, Științe sociale și umaniste și Științele vieții.

Cele trei proiecte pentru care UAIC a obținut finanțare sunt:

  • Căi pentru depășirea amenințărilor induse de riscurile hidro-climatice în ariile transfrontaliere rurale din valea Prutului. Analiză multicriterială.” Domeniu: Științele Vieții. Partener: Universitatea de Stat din Moldova. Director proiect: Conf. univ. dr. Mihai Ciprian MARGARINT (Facultatea de Geografie și Geologie);
  • Decolonizarea memorie: rolul expresiilor culturale în procesarea moștenirii sovietice în Republica Moldova și România.” Domeniu: Științe Sociale și Umaniste. Partener: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Filologie Română. Director proiect: CS II dr. Simona MITROIU (Institutul de Cercetări Interdisciplinare al UAIC, Departamentul de Științe Socio-Umane);
  • Sănătate mintală și adaptare academică a studenților internaționali și refugiați.” Domeniu: Științe Sociale și Umaniste. Partener: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Director proiect: Conf. univ. dr. Camelia SOPONARU (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației).

Lansată în anul 2023, competiția de proiecte de colaborare cu Republica Moldova are ca scop consolidarea rețelelor de cercetare deja existente și dezvoltarea de noi colaborări între grupuri de cercetători din România și Republica Moldova. Obiectivele anunțate de organizatori sunt realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare comune, stimularea mobilității cercetătorilor din cele două țări, formarea tinerei generații de cercetători și identificarea complementarității între infrastructurile de cercetare existente în România și Republica Moldova. Bugetul total alocat competiției a fost de 20 de milioane de lei.

Mai multe informații despre competiția de colaborare cu Republica Moldova sunt disponibile aici: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-colaborare-cu-republica-moldova