Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit marți, 4 iunie 2024, vizita doamnei Ligia DECA, Ministrul Educației din România, care s-a întâlnit cu prof. univ. dr. Liviu-George MAHA, Rectorul UAIC. La întâlnire au mai participat prof. univ. dr. Ovidiu-Gabriel IANCU, președintele Senatului UAIC, Petrică Lucian RUSU, secretar general adjunct al Guvernului României și Alexandru MURARU, deputat în Parlamentul României.

În cadrul întâlnirii, s-au purtat discuții constructive despre identificarea de soluții de finanțare pentru proiecte majore de infrastructură ale UAIC (reabilitarea corpului A și a corpului B, renovarea bazei sportive, construcția de noi spații didactice, inclusiv pentru învățământul preuniversitar etc.). Pe parcursul discuțiilor, reprezentanții UAIC au susținut necesitatea unor modificări legislative care să permită acordarea de burse elevilor înmatriculați la Liceul Universității și au propus acordarea unei ponderi mai mari pentru criteriile didactice în concursurile pentru avansarea în grad didactic. Discuțiile au mai vizat și o mai bună reprezentare a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în comisiile consultative de la nivelul Ministerului Educației (de exemplu comisiile din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare).