-UAIC-INOV-IMP2-

OS4.A3. Acordarea de sprijin financiar pentru realizarea de stagii de documentare în țară sau în străinătate, în vederea demarării de noi proiecte de cercetare cu subiecte ce pot oferi avantaj competitiv în competiții naționale și internaționale

Lista persoanelor care au aplicat pentru un stagiu de documentare:

– Etapa III a proiectului –

Nr. crt.

Depunere dosar

Nr. de înregistrare

Facultatea

Solicitant

Durata stagiului

Instituție – stagiu de cercetare

Țara

Admis/Respins

1.

07.04.2022

UAIC nr. 6164/07.04.2022

Facultatea de Istorie

Conf. dr. Ceobanu Adrian-Bogdan

01-08 noiembrie 2022

Universitatea din Perugia

Italia

Admis

2.

17.05.2022

UAIC nr. 8996/17.05.2022

Facultatea de Litere

Conf. dr.  SPINEI Cristina

07-16 noiembrie 2022

Arhivele Naționale ale României România

– Etapa II a proiectului –

Nr. crt.

Depunere dosar

Nr. de înregistrare

Facultatea

Solicitant

Durata stagiului

Instituție – stagiu de cercetare

Țara

Admis/Respins

1.

07.03.2022

UAIC nr. 3927/07.03.2022

Facultatea de Istorie

Prof. univ. dr. Topor Claudiu-Lucian

05-12 iunie 2022

Unitatea Arhivelor Diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe  din București

România

Admis

2.

25.05.2022

UAIC nr. 9571/25.05.2022

Facultatea de Chimie

Prof. univ. dr. Mangalagiu Ionel

10-25 septembrie  2022

Institute for Inorganic and Analytical Chemistry, Technische Universitat Braunschweig

Germania

Retras

3.

21.06.2022

UAIC nr. 11581/21.06.2022

ICI

CS II dr. Mocanu Mihaela

1-8 septembrie 2022

Universitat Wien

Austria

Admis

– Etapa I a proiectului –

Nr. crt.

Nr. de înregistrare

Facultatea

Solicitant

Durata stagiului

Instituție – stagiu de cercetare

Țara

Rezultat/Stadiu

1.

UAIC nr. 1303/26.01.2022

Facultatea de Istorie

Prof. dr. Topor Claudiu-Lucian

Oesterreichisches Staatsarchiv, Wien

Austria

Retras

2.

UAIC nr. 3043/23.02.2022

Facultatea de Litere

Conf. dr. Spinei Cristina

13-20 aprilie 2022

Arhivele Naționale Istorice Centrale din București

România

Admis