How to link your ideas and research agenda to EU policies. Finding strategic partners and developing networks using Cordis

Institutul de Cercetări Interdisciplinare organizează în data de 29 septembrie 2022, în Sala Senatului, începând cu ora 9, seminarul științific intitulat „How to link your ideas and research agenda to EU policies. Finding strategic partners and developing networks using Cordis.”

Vă invităm să participați la acest eveniment care are ca scop dezvoltarea de idei de proiecte multidisciplinare în parteneriat și explorarea potențialelor surse de finanțare existente prin programul Orizont Europa. Prezentările vor fi susținute de dl. Emmanuel Ovon Babatunde și respectiv de dl.Hiwa Målen, Senior Advisers, Division of Research and Innovation, Universitatea Bergen.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională – proiect de finanțare a excelenței în CDI (PDI-PFE), cu titlul Susținerea competitivității în cercetare-dezvoltare și inovare prin dezvoltarea capacității instituționale a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Cu speranța că veți putea onora invitația noastră, vă transmitem atașat agenda evenimentului programat a se desfășura pe data de 29 septembrie a.c., în Sala Senatului, corpul A al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, în intervalul orar 9.00-13.00.

Pentru o bună organizare a evenimentului, rugăm persoanele care doresc să participe la eveniment să trimită până pe 28 septembrie a.c. un email de confirmare a participării la adresa de email: elida.rosenhech@uaic.ro.

Invitație eveniment

Agenda evenimentului

Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: eradu@uaic.ro.


Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.11PFE/30.12.2021