Promovarea unui climat organizațional favorabil colaborării și cooperării

Sesiune de prezentare a proiectelor de cercetare

Institutul de Cercetări Interdisciplinare organizează în data de 25 martie 2022, în Sala Ferdinand, corpul A al universitității, începând cu ora 10:00, o sesiune de prezentare a proiectelor de cercetare aflate în derulare în Institut.

Activitățile de cercetare desfășurate în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare oferă cadrul promovării unui climat organizațional favorabil colaborării și cooperării. În acest context, evenimentul are ca scop perfecționarea personalului de cercetare în domeniul coordonării și implementării proiectelor de cercetare.

Pentru înscriere, vă rugăm să completați Formularul de înscriere și să îl transmiteți până pe 24 martie a.c. la adresa: diana.lina@uaic.ro.

» Invitație UAIC

» Agenda

» Formular de înscriere

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională – proiect de finanțare a excelenței în CDI (PDI-PFE), cu titlul Susținerea competitivității în cercetare-dezvoltare și inovare prin dezvoltarea capacității instituționale a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: eradu@uaic.ro.


Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.11PFE/30.12.2021