Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Stat din Moldova (USM) au semnat un nou document în vederea stabilirii condițiilor de funcționare a extensiunii UAIC din Chișinău, începând cu anul universitar 2023-2024. Documentul a fost semnat de prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC și conf. univ. dr. Igor ȘAROV, Rectorul USM.

După ce la data de 15 decembrie 2022, cele două universități au semnat protocolul de colaborare în vederea înființarea Extensiunii universitare a UAIC la Universitatea de Stat din Moldova, prin acest nou document USM s-a angajat să ofere studenților înmatriculați la extensiune accesul la baza sportivă, bibliotecă și aula de festivități în același regim de care beneficiază și studenții Universitatea de Stat din Moldova. De asemenea, acordul prevede actualizarea anuală a contractelor care asigură desfășurarea activităților didactice (curs, seminar, laborator) în spațiile USM.

În cadrul extensiuni UAIC de la Chișinău va funcționa programul de studii de licență Teologie Ortodoxă Pastorală, cu o durată de 4 ani. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași mai are o extensiune la Chișinău, la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport dar și o extensiune la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.