CEREMONIA ANIVERSARĂ DIES ACADEMICI

cu participarea extraordinară a Excelenței Sale, Doamna Tamar SAMASH, Ambasadorul Statului Israel în România

Vineri, 26 octombrie 2018, ora 11.00,

Aula Magna „Mihai Eminescu”

Programul evenimentelor din facultăți

Flori de toamnă, a XLII –a ediție

Expoziție de flori, fructe și semințe

27 octombrie – 18 noiembrie 2018

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași

Vernisaj: 27 octombrie 2018, 11.00, Sera expoziției

Moderator: Prof. univ. dr. Cătălin Tănase

Date de contact: Prof. univ. dr. Cătălin Tănase, tanase@uaic.ro, 0232201385

www.botanica.uaic.ro

INAUGURAREA CENTRULUI DE INVATARE „PERFORMANTA PAS CU PAS!”

26 octombrie 2018, 09.30

Casa Miclescu, str. Pinului nr. 2 (în spatele Corpului B al Universității)

Înființat printr-un proiect competitiv privind Învățământul Secundar (ROSE) al Ministerului Educației Naționale (Schema de Granturi pentru Universități – Centre de învăţare (SGCU-CI), cu fonduri de la Banca Mondială), centrul va funcţiona efectiv din primul semestru al anului universitar 2018-2019.

Coordonator Centru: Lect. univ. dr. Bogdan Constantin Neculau

Date de contact: email: centruldeinvatare@uaic.ro, 0232201690

Conferinţa Facultăţii de Chimie IasiCHEM 2018

25 – 26 octombrie 2018 , 08.30 – 18.30

Aula Magna „Mihai Eminescu” (25 octombrie 2018, în intervalul orar 08.30 – 14.00) și Amfiteatrul P3, Facultatea de Chimie (25 octombrie 2018, în intervalul orar 14.00 – 18.30; 26 octombrie 2018, în intervalul orar 08.30 – 18.30)

Programul desfăşurării manifestării ştiinţifice organizate în cadrul Facultăţii de Chimie, Conferinţa IasiCHEM 2018, oferă posibilitatea prezentării de noutăţi şi realizări proprii ale comunităţii academice din numeroase direcţii de cercetare ale chimiei, biochimiei, chimiei aplicate în diverse domenii, nanomaterialelor şi nanotehnologiilor, cu importante implicaţii în toate ramurile activităţii umane. Conferinţa se doreşte a fi un cadru generos pentru schimbul de opinii şi de experienţă, pentru crearea şi întărirea punţilor de colaborare între participanţi.

Moderatori:  Preşedinte IasiCHEM 2018 – prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, Vice-Preşedinte IasiCHEM 2018 –  prof. univ. dr. Aurel Pui, Preşedinte Comitet Știinţific IasiCHEM 2018 – prof. univ. dr. habil. Romeo Iulian Olariu, Preşedinte Comitet Organizare IasiCHEM 2018 – prof. univ. dr. habil. Cecilia Arsene

Parteneri: Asociaţia Studenţilor Chimişti Ieşeni, Centrul CERNESIM

Date de contact: Coordonator – prof. univ. dr. habil. Cecilia Arsene, carsen@uaic.ro, 0232 20 1354

http://www.chem.uaic.ro/ro/manifestari/zu-2018.html

Cât de adaptabil este specificul activităţii bancare la dreptul (privat) comun?

Colocviu

22 octombrie 2018, 09.30

Amfiteatrul I.1, Facultatea de Drept

Conferinţa face parte din seria „Colocviile juridice ale Băncii Naţionale a României” (ediţia a XXII-a)

Moderatori: Dl. Alexandru Nicolae Păunescu – Director Direcţia juridică a BNR, conf. univ.dr. Vasile Septimiu Panainte

Partener: Banca Naţională a României

Date de contact: Coordonator – conf. univ. dr. Vasile Septimiu Panainte, drept@uaic.ro, 0232201059

http://laws.uaic.ro/ro/zuniv/2018/octombrie-2018-colocviile-juridice-ale-bancii-nationale-a-romaniei

Dimensiuni europene şi naţionale ale ştiinţei şi practicii dreptului

Sesiune de comunicări ştiinţifice/ Conferinţă Naţională

26 octombrie 2018, 16.00

Amfiteatrul I.1, Facultatea de Drept

Evidenţierea elementelor şi a factorilor de stabilitate şi continuitate în evoluţia legislaţiei şi jurisprudenţei. Evenimentul reuneşte comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi doctoranzilor pe teme de actualitate în studiul dreptului.

Moderatori: Conf. univ. dr. Vasile Septimiu Panainte, conf. univ. dr. Marius Nicolae Balan, lect. univ. dr. Teodor Lucian Moga

Date de contact: Coordonator – conf. univ. dr. Marius Nicolae Balan, balan@uaic.ro, 0232 20 1682

http://laws.uaic.ro/ro/zuniv/2018/octombrie-2018-dimensiuni-europene-si-naionale-ale-stiinei-si-practicii-dreptului

Advancing ground-breaking research in regional growth and development theories, through a resilience approach: towards a convergent, balanced and sustainable European Union

Conferinţa de lansare a proiectului ReGrowEU

26 octombrie 2018, 10.00 – 14.00

Sala Ferdinand, Corp A

Vor fi discutate noi modele de analiză a creșterii și dezvoltării regionale prin prisma conceptului de reziliență, cu scopul de a contribui la fundamentarea unor politici mai eficiente de convergență și dezvoltare regională la nivel european și în România. La acest eveniment va participa profesorul Peter Nijkamp, profesor emerit pentru excelență didactică și de cercetare în economie regională și geografie economică.

Moderator: Prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu

Parteneri: Academia de Studii Economice București, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj – Napoca

Date de contact: Coordonator – prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu, gcpas@uaic.ro,

0232 20 1318

Perspective juridice asupra internetului, ediţia a II-a

Conferinţă naţională

27 octombrie 2018, 09.30

Amfiteatrul I.1, Facultatea de Drept

Utilizarea Internetului interferează cu toate domeniile dreptului, public și privat, și dă naștere unor probleme juridice. La prima ediție a conferinței, care a avut loc în data de 28 octombrie 2017, specialiști juriști și informaticieni au căutat și au găsit soluții pentru unele dintre aceste probleme. Tehnologia evoluează, însă, atât de rapid încât apar noi și diversificate provocări pentru lumea dreptului, care așteaptă soluții. Ne propunem să le abordăm în cea de a doua ediție a conferinței, care va avea loc la data de 27 octombrie 2018.

Moderatori: Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu, conf. univ. dr. Adrian Iftene, conf. univ. dr. Ioana Maria Costea

Parteneri: Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor Iaşi, Facultatea de Informatică

Date de contact: Coordonator – conf. univ. dr. Ioana Maria Costea, ioana.costea@uaic.ro,

0232 20 1268

http://laws.uaic.ro/ro/evenimente-drept-iasi/conferina-perspective-juridice-asupra-internetului-27-octombrie-2018

Supporting cultural and creative industries (masă rotundă pentru profesioniști și decidenți politici cu privire la rolul industriilor creative în dezvoltarea locală și regională)

Masă rotundă

30 octombrie 2018, 16.00 – 18.00

Sala i.4, Corp I

Activitatea, organizată sub forma unei mese rotunde, va reuni factori de decizie, dar și alte părți interesate de subiect și se va concentra pe evidențierea necesității de a include elemente specifice sectorului creativ și cultural în politica publică pentru a contribui la dezvoltarea regională și locală. Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului EUcreaTip care are ca obiectiv promovarea în rândurile studenților, masteranzilor, profesioniștilor, decidenților sau publicului larg dezvoltarea cunoașterii și a competențelor cu privire la creativitate și cultură ca factori ai prosperității în Uniunea Europeană.

Moderator: CS. dr. Sorin Mazilu

Parteneri: Centrul de Documentare Europeană „Jean Monnet”, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

Date de contact: Coordonator – CS. dr.  Sorin Mazilu, mazilu.sorin@yahoo.com, 0232 20 2522

Expoziție de arte plastice „România 100” – artist Gabriela Benescu

Expoziție de arte plastice

1-30 octombrie 2018, 09.00 – 20.00

Galeria de artă „i” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Corp I)

Vor fi comemorați 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: desăvârșirea statului național român realizată prin unirea provinciilor românești cu România.

Moderator: CS. dr. Sorin Mazilu

Parteneri: Biblioteca Austria, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

Date de contact: Coordonator – Sorin Mazilu, mazilu.sorin@yahoo.com, 0232 20 2522

Cercetare doctorală şi interdisciplinaritate în secolul XXI: poveşti ştiinţifice, biblice, filosofice

Dezbatere

25 octombrie 2018, 16.00 – 18.00

Sala R 402, Corp R

Eveniment ce marchează deschiderea unui nou an academic la Şcoala Doctorală şi lansează teme de reflecţie pentru doctoranzi şi coordonatori. Întâlnire-dezbatere organizată sub următorul motto: „Există întrebări cărora li se poate răspunde prompt şi pertinent. De la cele ale experienţei curente (Ce număr porţi la pantofi?) până la cele ale expertizei ştiinţifice (Ce este legea gravitaţiei?). Există şi întrebări, cele ale primei copilării, care par simple, sau suprarealiste, dar al căror răspuns solicită mai curând talentul metafizic sau fantezia (De ce are mâna cinci degete?, Cine a inventat somnul?) Există, în sfârşit, întrebările „mari”, întrebările ultimative, cărora îmi place să le spun „ruseşti”, căci fac substanţa multor insomnii dostoievskiene: Ce este fericirea?, De ce există răul?, Care e sensul vieţii?

Pentru astfel de întrebări nu poţi să propui un răspuns geometric, ci o analogie, o metaforă, un „ocoliş” transfigurator. E cea mai adecvată soluţie. Singura. În loc să spui, savant: „Uite cum stau lucrurile”, spui: „Hai mai bine să-ţi spun o poveste.” (Andrei Pleşu, „Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste”)

Moderator: Prof. univ. dr. Adriana Zaiţ

Date de contact: Coordonator – prof. univ. dr. Adriana Zaiţ, azait@uaic.ro

Workshop de fitness şi activităţi sportive de loisir “SMART FIT”

24 octombrie 2018, 14.00 – 15.30

Teren sport 1, FEFS

Dinamica activităţilor de fitness din prezent oferă o perspectivă nouă, dinamică şi interactivă a practicilor sportive de timp liber. Workshop-ul oferă o experienţă interactivă a unor programe de fitness şi activităţi sportive de loisir ce respectă cele mai apreciate tendinţe şi practici de fitness: step flow, cross training, parcursuri funcţionale, antrenament metabolic, step.

Moderator: Lect. univ. dr. Iulian Dumitru

Parteneri: Cercul de fitness al UAIC „StudFit”, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, instructori de fitness şi antrenori personali de top din Municipiul Iaşi

Date de contact: Lect. univ. dr. Iulian Dumitru, imdumitru@yahoo.com

https://www.facebook.com/Cercul-studen%C5%A3esc-de-fitness-al-UAIC-StudFit-Iasi-180588822491405/

Evaluarea potențialului fizic la sportivi

Workshop

26 octombrie 2018, 12.00 – 13.30

Pista de atletism FEFS, Sala de fitness FEFS

Workshop-ul se adresează studenților din centrul universitar Iași, indiferent de specializare, ce manifestă interes față de activitatea sportivă. În prezent, pregătirea sportivă este foarte complexă, fapt ce conduce la necesitatea abordării științifice și interdisciplinare a antrenamentului sportiv. Acest motiv ne face să credem că orice specialist bine pregătit poate să exceleze în domeniul sportului, atât timp cât valorifică cunoștințele specializării de bază pentru obținerea performanței umane. Indiferent că studiază științe umaniste, realiste, tehnice, artistice, medicale sau de alt tip, studenții din Iași sunt așteptați la workshop pentru a se familiariza cu diverse mijloace de evaluare și monitorizare a potențialului fizic la sportivi.

Moderatori: Asist. univ. dr. Florin Trofin și lect. univ. dr. Cezar Honceriu

Parteneri: Centrul de Selecție și Consiliere Sportivă

Date de contact: Asist. univ. dr. Florin Trofin, florintrofin@gmail.com

 

Mass-media și sportul

Workshop

25 octombrie 2018, 14.00

Sala DEF 2, Corp D

Moderator: Lect. univ. dr. Renato Gabriel Petrea

Partener: TVR Iași

Date de contact: Lect. univ. dr. Renato Gabriel Petrea, renato.petrea@uaic.ro

Malpraxis-ul în kinetoterapie

Workshop

31 octombrie 2018, 14.00 – 17.00

Sala DEF2, Corp D

Moderator: Conf. univ. dr. Oana Rusu

Parteneri: Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Colegiul Fizioterapeuților Iași – Vaslui

Date de contact: Conf. univ. dr. Oana Rusu, broana@uaic.ro

 

Activități sportive de loisir și team-building

Activități practice

24 octombrie 2018, 10.00 – 14.00

Teren FEFS

Jocul de fotbal-tenis îmbină în mod plăcut și util calitățile motrice, morale și de voință și crează în rândul practicanților o stare extraordinară pentru team-building.

Moderator: Lect. univ. dr. Florin Nichifor

Parteneri: Studenți ATEFS

Date de contact: Lect. univ. dr. Florin Nichifor, florinnichifor71@yahoo.com

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene

Valorile politice astăzi

Colocviu

31 octombrie 2018, 16.00 – 18.00

Sala D306

Colocviul îşi propune să abordeze tema valorilor politice, un subiect de maximă importanţă în cadrul ştiinţelor sociale actuale. Viziunea asupra evoluţiei unei societăţi depinde de valorile politice. Modul de raportare, de înţelegere şi de asumare a valorilor politice influenţează atitudinile, comportamentul şi deciziile clasei politice sau ale electoratului. Teoria politică oferă numeroase interpretări care au ca punct de plecare valorile şi principiile politice. Behaviorismul politologic acordă o atenţie deosebită prezentării cu acurateţe a tabloului valorilor politice. Analiza politică se sprijină pe cunoaşterea felului în care sunt receptate, urmărite, sau ocolite valorile politice. Totodată, caracteristicile culturii politice a unei comunităţi sunt strâns legate de valorile politice. De tipul culturii politice depinde practica politică, funcţionarea sistemului politic, sau calitatea şi durabilitatea unei democraţii.

Moderatori: Prof. univ. dr. Virgil Stoica, lect. univ.  dr. Bogdan Mihăilescu

Date de contact: Prof. univ. dr. Virgil Stoica, virgilstoica@gmail.com

Departamentul de Filosofie

Artele în filosofie

Colocviu

26 octombrie 2018, 16.00

Sala de Consiliu a FSSP

Colocviul urmărește să aducă în atenție vecinătățile confortabile dintre artă și filosofie, contaminările și complicitățile reciproce. Vor fi evocate preocupări speculative circumscrise înțelegerii și interpretării operelor de artă  de toate genurile, dar și utilizarea acestora pentru argumentarea unor teorii și concepte filosofice.

Moderator: Prof. univ. dr. Petru Bejan

Date de contact: Prof. univ. dr. Petru Bejan, pbejan@gmail.com

Departamentul de Științe ale Comunicării și Relații Publice

Fapte alternative și știri înșelătoare în comunicarea publică

Dezbatere

22 octombrie 2018, 16.00

Sala de Consiliu a FSSP

Manifestarea vizează discutarea fenomenului fake news, urmărind amploarea și efectele sale în societatea contemporană. Sunt încurajate atât contribuțiile teoretice (identificarea unor modele explicative utile), cât și analiza unor cazuri relevante din media tradiționale sau din mediul online.

Moderatori: Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte, asist. univ. dr. Rareș Obada

Date de contact: Asist. univ. dr. Rareș Obada, rares.obada@gmail.com

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

Tendințe actuale în resursele umane

Masă rotundă

25 octombrie 2018, 16.00

Sala de Consiliu a FSSP

Manifestarea își propune să analizeze cele mai relevante trenduri din domeniul HR și să identifice, în același timp, provocările la care mediul educațional specific va trebui să răspundă în următorii ani. Fenomene precum realizarea sarcinilor de serviciu de acasă/ de la distanță, blind hiring sau utilizarea noilor media pentru studierea posibililor candidați reprezintă doar câteva exemple de practici care modifică regulile jocului și, în egală măsură, ridică întrebări consistente pentru mediul academic.

Moderatori: Conf. univ. dr. Romeo Asiminei, lect. univ. dr.  Camelia Medeleanu

Date de contact: Conf. univ. dr. Romeo Asiminei, romeoasiminei@yahoo.com, lect. univ. dr. Camelia Medeleanu, camnicomorariu@yahoo.com

Povestea lui Cristian Presură

Prezentarea carierei

19 octombrie 2018, 12.00 – 13.30

Amfiteatrul „Dragomir Hurmuzescu”

Dr. Cristian Presură, fizician în cadrul companiei Philips și cunoscut autor de cărți de popularizare a fizicii, va prezenta etapele carierei sale.

Moderator: Conf. univ. dr. Sebastian Popescu

Date de contact: Conf. univ. dr. Sebastian Popescu, seba@uaic.ro,  0232 20 1189

FARPHYS (Fundamental and Applied Research in Physics) – Extensiunea Bălți

Workshop

24 octombrie 2018, 14.00 – 17.00

Amfiteatrul Corpul II, Universitatea „Alecu Russo” din Bălți

Studenții care au efectuat stagii de practică în decursul ultimului an își vor descrie experiențele.

Moderator: Prof. univ. dr. habil. Cristian Enăchescu

Partener: Asociația Absolvenților de Fizică SOPHYS

Date de contact:  Prof. univ. dr. habil. Cristian Enachescu, cristian.enachescu@uaic.ro, 0232 20 2543

http://www.phys.uaic.ro/cercetare/conferinte.html

Fizica ieșeană în perioada Marii Uniri

Workshop

26 octombrie 2018, 12.00 – 13.30

Amfiteatrul „Dragomir Hurmuzescu”

Va fi prezentată activitatea marilor fizicieni ieșeni care au activat în perioada Unirii de la 1918.

Moderatori: Prof. univ. dr. Alexandru Stancu, conf. univ. dr. Sebastian Popescu

Date de contact: Prof. univ. dr. Alexandru Stancu, alstancu@uaic.ro, 0232201175, conf. univ. dr. Sebastian Popescu, seba@uaic.ro, 0232201189

FARPHYS (Fundamental and Applied Research in Physics)

Workshop

24 octombrie 2018, 13.30 – 17.00

Amfiteatrul „Dragomir Hurmuzescu”, Hol L1

Studenții care au efectuat stagii de practică în decursul ultimului an își vor descrie experiențele (sesiuni orale) – studenții care au activat în cadrul cercurilor științifice studențești vor prezenta rezultatele științifice obținute în ultimul an (postere).

Moderator: Prof. univ. dr. habil. Cristian Enăchescu

Partener: Asociația Absolvenților de Fizică SOPHYS

Date de contact: Prof. univ. dr. habil.  Cristian Enăchescu, cristian.enachescu@uaic.ro, 0232202543

http://www.phys.uaic.ro/cercetare/conferinte.html

Departamentul de Geografie

Seminarul Geografic Internațional „Dimitrie Cantemir”, ediția a XXXVIII-a

Simpozion cu participare internațională

19-21 octombrie 2018

Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza ” din Iași

Lucrările seminarului vor trata probleme de mediu, sociale și economice, analizate dintr-o perspectivă predominant geografică. Dezbaterile vor fi purtate atât în cadrul a 10 secțiuni devenite tradiționale, cât și în cadrul a 2 secțiuni speciale. Programul include în egală măsură două workshopuri metodologice, un tur ghidat al Municipiului Iași dedicat Centenarului și o aplicație de teren în regiunea istorică a Moldovei.

Moderator: Prof. univ. dr. Corneliu Iațu

Date de contact: Coordonator – prof. univ. dr. Corneliu Iațu, ciatu@uaic. ro, 0232201075

 http://www.geo.uaic.ro/cantemir/2018/

Departamentul de Geologie

Simpozionul Științific „Mircea Savul”

Simpozion național cu participare internațională

27 octombrie 2018, 9.00

Amfiteatrul B6, Sala B570, etaj 2, Corp B

Moderator: Prof. univ. dr. Nicolae Buzgar

Date de contact: Coordonator – prof.univ.dr. Nicolae Buzgar, nicolae.buzgar@uaic.ro

http://geology.uaic.ro

Simpozionul Național „Grigore Cobălcescu”

Simpozion național

27 octombrie 2018, 9.00

Amfiteatrul B6, Sala B568, etaj 2, Corp B

Moderator: Conf. univ. dr. Viorel Ionesi

Date de contact: Coordonator – conf. univ. dr. Viorel Ionesi, vioion@uaic.ro

http://geology.uaic.ro

Direcții actuale de cercetare în domeniul informaticii

Sesiune de comunicări științifice

26 octombrie 2018, 12.00 – 14.00

Sala C308

Membrii facultății vor prezenta cele mai recente rezultate obținute în activitatea de cercetare.

Moderator: Lect. univ. dr. Vlad Rădulescu

Date contact: Lect. univ. dr. Vlad Rădulescu,  rvlad@info.uaic.ro

www.info.uaic.ro

Do IT @ Google!

Comunicări științifice, perspective de carieră și burse pentru studenți de profil IT
26 octombrie, 16.00 – 20.00
Amfiteatrul C2

Alexandru Albu (Software engineer la Google) va prezenta câteva dintre tehnologiile folosite la Google. Invitatul, alături de studenți și alumni ai Facultății de Informatică,  va prezenta oportunitățile de internship-uri și burse pentru studenții IT pe care le oferă Google.

Organizatori: Facultatea de Informatică, Girls Who Code Iasi, WITchIS

Moderator: Mihaela Ghidersa și conf. univ. dr. Corina Forăscu

Date contact: Conf. univ. dr. Corina Forăscu, corina.forascu@gmail.com

www.info.uaic.ro

Comunicări ale cadrelor didactice şi ale cercetătorilor de la Facultatea de Istorie

Simpozion naţional

26 octombrie 2018, 9.00 – 20.00

Sala H1, Corp H (Casa Catargi)

Simpozionul va reuni contribuţiile ştiinţifice ale profesorilor şi cercetătorilor de la Facultatea de Istorie, precum şi cele ale unor colegi de la Institutele de cercetare ale Academiei Române din Iaşi şi din ţară. Tematica tratată în aceste comunicări este una extrem de variată, acoperind nu numai toate epocile istorice, dar fiind şi expresia unor cercetări interdisciplinare.

Moderator: Prof. univ. dr. Petronel Zahariuc

Partener: DAAD Alumni Club Iaşi

Date de contact: Coordonator – prof. univ. dr. Lucreţiu Bîrliba, blucretiu@yahoo.com, 0232201619

Click pentru programul complet

Colocviile Şcolii Doctorale – ediţia a XII-a – Comunicări ale doctoranzilor de la Facultatea de Istorie

Colocviu

27 octombrie 2018, 9.00 – 13.00

Sala H1, Corp H (Casa Catargi)

Colocviul va reuni contribuţiile ştiinţifice ale doctoranzilor de la Facultatea de Istorie, acoperind prin conţinutul lor teme variate, din preistorie până la perioada comunismului.

Moderator: Prof. univ. dr. Lucreţiu Bîrliba

Partener: DAAD Alumni Club Iaşi

Date de contact: Coordonator – prof. univ. dr. Lucreţiu Bîrliba, blucretiu@yahoo.com, 0232201619

Click pentru programul complet

Comunicări ale studenţilor de la Facultatea de Istorie

Sesiune de comunicări

27 octombrie 2018, 14.00 – 17.00

Sala H1, Corp H (Casa Catargi)

Manifestarea va reuni contribuţiile ştiinţifice ale studenţilor de la Facultatea de Istorie, atât din ciclul de licenţă, cât şi cel de master, acoperind prin tematică toate epocile istorice.

Moderator: Prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan

Partener: DAAD Alumni Club Iaşi

Date de contact: Coordonator – prof. univ. dr. Lucreţiu Bîrliba, blucretiu@yahoo.com, 0232201619

Click pentru programul complet

Virgil Nemoianu în dialog cu cititorii

Tipul manifestării: Colocviu

26 octombrie 2018, 12.00

Sala Senatului, Corp A

În cadrul evenimentului se vor lansa și ultimele două volume semnate de Virgil Nemoianu din seria de autor apărută la Editura Spandugino: „Postmodernismul și identitățile culturale. Conflicte și coexistență” și „Arhipelag interior. Eseuri autobiografice ◆ Simptome”

Invitați: Cassian Maria Spiridon (moderator), Vasile Ișan, George Bondor, Laura Carmen Cuțitaru, Mircea Platon, Antonio Patraș

Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iași, Editura Spandugino, București

Valorile educaţiei – Educaţia valorilor, din Antichitate până azi: abordări teoretice, soluţii practice (ediţia a V-a)

Simpozion naţional

24 octombrie 2018, 9.00 – 20.00

Seminarul „Al. Dima”, Seminarul de Filologie clasică, Catedra de Literatura română

Temele de interes sunt următoarele: conceptul de valoare, din Antichitate pȃnă azi; educaţia prin/ pentru valoare, din Antichitate până azi; valori individuale/ colective, respectiv valori locale/ regionale/ naţionale/ universale, reflectate în diferite forme de discurs: literar, filosofic, religios, istoric, publicistic, juridic; construcţii cultural-identitare bazate pe valori etnice; valorile ca repere didactice: provocări, dificultăţi procedurale şi soluţii metodologice etc.

Moderatori:  Conf. univ. dr. Emanuela Ilie, conf. univ. dr. Claudia Tărnăuceanu

Date contact:  Coordonatori – conf. univ. dr. Emanuela Ilie, iliemma@yahoo.com, conf. univ. dr. Claudia Tărnăuceanu, dorinaclaudia@yahoo.com

 http://media.lit.uaic.ro/?page_id=6274 

Antichitatea şi moştenirea ei spirituală

Simpozion naţional

26-27 octombrie 2018, 9.00 – 20.00

Seminarul „Al. Dima”, Seminarul de Filologie clasică, Catedra de Limbi Clasice, Italiană şi Spaniolă

Tema propusă spre dezbatere priveşte Antichitatea greco-romană şi iudeo-creştină, sub diversele ei aspecte, ereditatea şi receptarea acesteia de-a lungul timpului până astăzi.

Moderatori: Conf. univ. dr. Claudia Tărnăuceanu, CS II dr. Ana-Maria Gînsac, Lect. univ. dr. Magda Mircea-Rowlett, Asist. univ. dr. Iulian-Gabriel Hruşcă, ACS dr. Constantin-Ionuţ Mihai

Date de contact: Coordonator – conf. univ. dr. Claudia Tărnăuceanu, dorinaclaudia@yahoo.com, simpozion.antichitatea@gmail.com

http://media.lit.uaic.ro/?page_id=7410

Colocviile Catedrei de Slavistică

Colocviu

26 octombrie 2018, 9.00 – 14.00

Catedra de Slavistică „Petru Caraman”, Corp A

Date de contact: Prof. univ. dr. Leonte Ivanov, leonteivanov@yahoo.com, conf. univ. dr. Marina Vraciu, marina.vraciu@gmail.com, conf. univ. dr. Ludmila Bejenaru, ludbejenaru@gmail.com, cursrusa@yahoo.com

Profesorul, scriitorul şi traducătorul Andreas Rados la 80 de ani

Masă rotundă

27 octombrie 2018, 9.30 – 12.00

Catedra de Slavistică „Petru Caraman”, Corp A

Coorganizatori: Colectivul de Filologie clasică, Lectoratul de Neogreacă al Universității „Alexandru Ioan Cuza”

Moderatori: Conf. univ. dr. Claudia Tărnăuceanu, lect. univ. dr. Soultana Arvanitaki, conf. univ. dr. Marina Vraciu, prof. univ. dr. Leonte Ivanov

Date de contact: Prof. univ. dr. Leonte Ivanov , leonteivanov@yahoo.com, conf. univ. dr. Marina Vraciu, marina.vraciu@gmail.com, conf. univ. dr. Ludmila Bejenaru, ludbejenaru@gmail.com, cursrusa@yahoo.com

Retrospective și perspective ale dezvoltării lingvistice românești – considerații în an centenar

Conferinţă

30 octombrie 2018, 20.00

Amfiteatrul III.11, Corp A

  • univ. dr. emerit Elena Dragoş, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca: „Efigii comemorative în an centenar. Magiştrii”;
  • Prof univ. dr. Mihaela Secrieru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: „100 de ani de sintaxă teoretică românească – consideraţii retrospective şi prospective”.

Date de contact: Prof. univ. dr. Mihaela Secrieru, msecrieru@yahoo.com

Comparatismul literar, abordări pluridisciplinare

Sesiune de comunicări ştiinţifice

26 octombrie 2018, 17.00

Sala „Ioan Constantinescu”, Catedra de Literatură Comparată din cadrul Departamentului de Românistică, Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi Literatură Comparată

Manifestarea se desfăşoară cu prilejul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi îşi propune să reunească, alături de cadre didactice din cadrul diferitelor departamente ale universităţii ieşene, cercetători, doctoranzi şi masteranzi interesaţi de acest domeniu. Considerând că literatura comparată reprezintă un spaţiu adecvat dezbaterilor de idei şi contribuie la susţinerea culturii dialogului de care mediul academic a avut întodeauna nevoie, propunem spre reflecţie următoarele teme: comparatismul literar în era glocal / literaturile naţionale şi multiculturalismul / octombrie, luna literaturii europene.

Moderator: Lect. univ. dr. Livia Iacob

Date de contact: Lect. univ. dr. Livia Iacob, liviaiacob@gmail.com

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Matematică

Sesiune de comunicări ştiinţifice

26 octombrie 2018, 16.00 – 20.00

Amfiteatrul „Alexandru Myller”, Amfiteatrul II.4, Amfiteatrul I.3, Sala de conferinţe a facultăţii, Sălile 2.1, 2.5 și 2.6

În cadrul sesiunii de comunicări științifice, organizată tradiţional cu acest prilej, sunt prezentate o serie de rezultate obținute recent de membrii facultății, inclusiv doctoranzi, în activitatea de cercetare ştiinţifică.

Moderatori: Prof. univ. dr. Ioan Bucătaru şi cadre didactice ale facultăţii, moderatori ai secţiunilor organizate

Date de contact:  Prof. univ. dr. Ioan Bucătaru, bucataru@uaic.ro, 0232 20 1214

http://www.math.uaic.ro

Investim în educația timpurie, investim în viitor

Masă rotundă

24 octombrie 2018, 10.00 – 12.00

Sala R110, Corp R

Evenimentul va reuni specialiști în educația timpurie cu accent pe implicarea comunității educaționale în ridicarea standardelor de calitate în instituțiile de învățământ preșcolar.

Moderator: Conf. univ. dr.  Geanina Massari

Date de contact: Conf. univ. dr.  Geanina Massari, gianina.massari@uaic.ro

Jacques Salome: Metoda ESPERE. Construirea relației cu sine

Conferință

29 octombrie 2018, 18.00 – 20.00

Amfiteatrul D IV, Corp D

Venerabilul psihoterapeut Jacques Salome (autor cu 22 de cărți traduse în limba română)  va conferenția despre unul dintre procesele psihice care au format obiectul de interes pentru domnia sa de-a lungul întregii cariere.

Moderator: Conf. univ. dr. Camellia Soponaru

Date de contact: puzdriac@yahoo.com

 

25 ani de ocrotire și reabilitare în case de tip familial

Sesiune de comunicări științifice

30 octombrie 2018, 10.00 – 14.00

Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”

În cadrul reuniunii se va discuta despre incluziunea persoanelor cu cerințe educaționale speciale. Vor lua parte asistenți sociali, psihoterapeuți, specialiști în problemele persoanelor cu diverse dizabilități, reprezentanți ai ONG-urilor din domeniu. Manifestarea se va bucura de prezența ambasadorului Elveției în România. Cu acest prilej, se vor celebra  25 de ani de la înființarea asociației Il Chicco din Iași.

Moderator:  Prof. univ. dr. Alois Gherguț

Date de contact: Prof. univ. dr.  Alois Gherguț, alois@uaic.ro

Unirea de la 1918 – împlinirea aşteptărilor unui neam încercat şi a rugăciunilor Bisericii lui

Simpozion naţional

23-27 octombrie 2018

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Sala „Iustin Moisescu”, Sala Profesori

La simpozion vor participa profesori de la diferite Facultăţi de Teologie Ortodoxă din București, Iași, Cluj-Napoca şi Sibiu etc.

Moderator: Prof. univ. dr. pr. Ion Vicovan

Parteneri: Primăria Municipiului Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Date de contact: Prof. univ. dr. pr. Ion Vicovan, ion.vicovan@gmail.com

Sfinte sărbători la Iaşi

Expoziție de artă sacră

10 octombrie – 30 noiembrie 2018

Muzeul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – Sala Baptisteriu, Centrul Providenţa, Facultatea de Teologie Ortodoxă

Expoziția este organizată de studenții și cadrele didactice ale specializării Artă Sacră de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Moderator: Prof.  univ. dr.  pr. Ion Vicovan

Partener:  Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Date de contact: Conf. univ. dr. Georgeta Merișor Dominte, dominte3@yahoo.com, asist. univ. dr. Bogdan Cojocea, bogdancojocea7@gmail.com

Biblia și istoria. Istoria biblică și mesajul Sfintei Scripturi

Simpozion național

27 octombrie 2018, 9.00 – 18.00

Institutul Teologic Romano-Catolic, str. Văscăuțeanu, nr. 6, Iași

Simpozionul are drept scop principal prezentarea unor căi și principii pentru a înțelege specificul istoriei biblice. Sfânta Scriptură redă sensul istoriei și interpretează evenimentele din perspectiva planului divin de mântuire. Elementul credinței și aspectul salvific sunt dimensiuni de luat în calcul în vederea unei corecte interpretări a istoriei din Biblie.

Moderator: Pr. Eduard Patrașcu

Parteneri: Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, Iași, Departamentul de Cercetare Biblică al Episcopiei Romano – Catolice de Iași, Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Roman

Date de contact: Coordonator – conf. univ.  dr. pr. Iulian Faraoanu, faraoanu@yahoo.com,

0232 22 5228