În perioada 22-31 octombrie 2020, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași (UNAGE) sărbătoresc împreună aniversarea celor 160 de ani de la înființare, prin organizarea unei ceremonii comune, dar și a unor manifestări academice și culturale care să ilustreze importanța acestui moment festiv.

Celebrarea celor 160 de ani de la înfiinţarea celor două instituții  constituie un prilej de a medita la rolul pe care l-au jucat ca formatoare de valori în viaţa societăţii româneşti, dar și un prilej de bucurie pentru continuitatea și recunoașterea dobândite de învățământul superior ieșean.

Evenimente organizate în comun de

UAIC și UNAGE

cu ocazia celebrării a 160 de ani de învățământ universitar modern în România (1860-2020)

Ceremonia aniversară

Ceremonia aniversară va avea loc luni, 26 octombrie 2020, la ora 11.00.  Ceremonia va fi transmisă live pe această pagină și pe pagina de Facebook a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Expoziția colectivă internațională „Flowers”

Vernisajul expoziției colective internaționale „Flowers” va avea loc marți, 27 octombrie 2020, la ora 13.00, în Sala Pașilor Pierduți și va fi transmis live pe această pagină.

Programul manifestărilor academice organizate de UAIC în perioada 22-31 octombrie 2020,

cu ocazia celebrării a 160 de ani de învățământ universitar modern în România (1860-2020)

9.00 – 19.00 – Conferința Școlilor Doctorale din Consorțiul Universitaria (CSDCU-MIF2020) – Facultatea de Informatică, Facultatea de Matematică și Facultatea de Fizică

Sesiune de comunicări științifice

Perioada de desfășurare: 22-24 octombrie

Modul de desfășurare: online (detaliile de conectare vor fi afișate pe pagina evenimentului)

În tradiția precedentelor ediții organizate de Consorțiul Universitaria, intenționăm ca și cea din acest an să fie o conferință-școală, de schimb de experiență și creștere a nivelului tezelor doctorale. În premieră față de evenimentele precedente din această serie, pentru a oferi doctoranzilor exemple de cercetări doctorale de performanță, în această ediție, prezentările pe fiecare dintre cele 3 domenii vor începe cu o secțiune de expuneri invitate, în care, pentru fiecare domeniu, fiecare universitate din Consorțiu va adresa invitația de a conferenția către un postdoctorand propriu care și-a susținut teza cu rezultate deosebite pe parcursul anului universitar 2019-2020.

Moderatori: Reprezentanți ai facultăților de Informatică, Matematică și Fizică

Parteneri: Consorțiul Universitaria

Date de contact: Daniela GIFU, e-mail: daniela.gifu@info.uaic.ro

https://profs.info.uaic.ro/~CSDCU_MIF2020/


10.00 – 16.00 – Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration (GEBA 2020)–Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Conferinţă internaţională (sesiune de comunicări științifice)

Perioada de desfășurare: 22-23 octombrie

Modul de desfășurare: online (platforma Microsoft Teams)

 Cea de-a douăsprezecea ediţie a Conferinţei internaţionale “Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration” (GEBA 2020) va reuni specialiști de renume din țară și străinătate. Această manifestare științifică își propune să promoveze cooperarea internațională în domeniul educației și cercetării științifice economice. GEBA 2020 va reprezenta spațiul propice prezentării și dezbaterii celor mai recente provocări ale globalizării. Totodată, conferința GEBA 2020 va oferi cadrul necesar dezvoltării de noi teme de cercetare și abordări transdisciplinare în domeniul științelor economice.

Secțiunile în cadrul cărora vor avea loc dezbaterile conferinței sunt următoarele:

 • Higher Education: Trends, Challenges and Online Opportunities
 • Social, Economic and Political Dimensions of the COVID Crisis
 • Entrepreneurial Economy
 • Quantitative Analysis under Global Challenges
 • Foresight in the Globalization Era
 • Globalization and Business Information Systems
 • Finance and Banking
 • Global Context of Financial and Accounting Reporting
 • Marketing within the Triad: University – Business Environment – Society
 • Challenges and Trends in Organizational Management
 • Business Communication
 • Public Administration and Law

Moderator: Prof. univ. dr. Cristina – Teodora ROMAN, Decan FEAA

Date de contact: Coordonator – Prof. univ. dr. Mircea GEORGESCU, mirceag@uaic.ro, telefon: 0232 201587

http://www.feaa.uaic.ro/geba/

9.00 – 19.00 – Comunicări ale cadrelor didactice şi ale cercetătorilor de la Facultatea de Istorie

Simpozion naţional

Modul de desfășurare: online

În cadrul simpozionului vor fi reunite contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi cercetătorilor de la Facultatea de Istorie, precum şi cele ale unor colegi de la Institutele de cercetare ale Academiei Române din Iaşi şi de la universități din ţară. Tematica tratată în aceste comunicări este una foarte variată, acoperind toate epocile istorice şi fiind, totodată, expresia cercetării interdisciplinare desfășurate de către istorici.

Moderator: Prof. univ. dr. Lucrețiu BÎRLIBA

Parteneri: DAAD Alumni Club Iaşi

Date de contact: Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN, e-mail: radvan@uaic.ro, telefon: 0232 201274

http://history.uaic.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/

https://www.facebook.com/istorieiasi/

9.00 – 13.00 – Colocviile Şcolii Doctorale – ediţia a XII-a – Comunicări ale doctoranzilor de la Facultatea de Istorie

Colocviu

Modul de desfășurare: online

Colocviul reunește contribuţiile ştiinţifice ale doctoranzilor de la Facultatea de Istorie, acoperind teme variate, pornind din preistorie și până în perioada comunismului și a istoriei recente.

Moderator: Prof. univ. dr. Laurențiu RĂDVAN

Parteneri: DAAD Alumni Club Iaşi

Date de contact: Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN, e-mail: radvan@uaic.ro, telefon: 0232 201274

http://history.uaic.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/


9.30-14.00 – Biblia și evanghelizarea. Idei și acțiuni misionare pentru zilele noastre-Facultatea de Teologie Romano-Catolică

 Sesiune de comunicări științifice (workshop)

Locul de desfășurare (cu respectarea normelor impuse de situația de pandemie): Institutul Teologic Romano Catolic (Aula Magna), str. Th. Văscăuțeanu, 6, 700462 Iași

Manifestarea științifică se înscrie într-un proiect mai amplu, dedicat unei mai bune cunoașteri a Bibliei. Scopul comunicărilor este acela de a facilita accesul la lectura și interpretarea corectă a textelor sacre. Anul acesta, tematica abordată privește forța Cuvântului lui Dumnezeu în acțiunea misionară și de evanghelizare. Destinatarii sunt în primul rând studenții, dar și persoanele interesate de înțelegerea Cuvântului Sfintei Scripturi.

Moderator: Pr. Petru Florin SESCU, director al Oficiului pentru misiuni al Diecezei Romano-Catolice de Iași

Parteneri: Departamentul de Cercetare Biblică al Diecezei Romano-Catolice de Iași, Institutul Teologic Romano-Catolic Iași, Oficiul pentru pastorație biblică și Oficiul pentru misiuni din cadrul Diecezei Romano-Catolice de Iași

Date de contact: Coordonator- Prof. univ. dr. pr. Iulian FARAOANU, e-mail: iulian.faraoanu@uaic.ro


10.00 – 17.00 – Seminarul Geografic Internațional „Dimitrie Cantemir” – Facultatea de Geografie și Geologie- Departamentul de Geografie

Sesiune de comunicări științifice

Modul de desfășurare: online

Seminarul își propune să abordeze tematici variate din domeniul geografiei și nu numai. Temele de discuție se încadrează în arii specializate precum cele legate de procesele geomorfologice actuale și patrimoniul pedologic, gestionarea riscurilor naturale și a resurselor de apă, impactul schimbărilor climatice, aplicații geomatice în domeniul geografiei, dezvoltarea locală durabilă, inovarea socială și reziliența teritorială. În cadrul seminarului a fost introdusă în ultimii ani și o secțiune dedicată tinerilor cercetători (studenți, masteranzi și doctoranzi) și se continuă tradiția colaborării cu mediul preuniversitar prin secțiunea Didactica geografiei.

Moderator: Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU

Parteneri: Primăria Municipiului Iași, Agence Universitaire de la Francophonie

Date de contact: Coordonator tehnic – Conf. univ. dr. Ionuț MINEA, e-mail: ionutminea1979@yahoo.com, seminar_cantemir@yahoo.com, telefon: 0232 201477

http://www.geo.uaic.ro/cantemir/


10.00 – 14.00 – FARPHYS (Fundamental and Applied Research in Physics)– Facultatea de Fizică

Workshop

Mod de desfăşurare: online (platforma Cisco Webex)

Doctoranzii și studenții la licență sau la master care au activat în cadrul cercurilor științifice studențești vor prezenta rezultatele științifice obținute în ultimul an.

Moderator: Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU

Parteneri: Asociația absolvenților de Fizică SOPHYS

Date de contact:  Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU, e-mail: cristian.enachescu@uaic.ro

https://www.phys.uaic.ro/index.php/cercetare/conferinte-cercetare/conferinte-cercetare-2020


14.00 – 16.00 –  Evaluarea capacității anaerob lactacide și importanța antrenamentului proprioceptiv în sport – Facultatea de Educație Fizică și Sport

Workshop

Mod de desfăşurare: online

Workshop-ul se adresează studenților din centrul universitar ieșean, indiferent de specializare, ce manifestă interes față de activitatea sportivă.

Efortul fizic depus în jocurile sportive este unul combinat, cu ponderi diferite ale componentelor sale, în funcție de specificul activității. Capacitatea anaerobă lactacidă este un parametru cu o pondere tot mai mare în efortul competitiv, fapt ce duce la necesitatea aprecierii și dezvoltării sale.

Jocurile sportive presupun existența a numeroase schimbări de ritm, direcție și sens ale mișcărilor, fapt ce duce la solicitări mari asupra articulațiilor. Capacitatea celor din urmă de a răspunde la solicitările mecanice externe se leagă de propriocepție, aceasta putând fi antrenată prin mijloace specifice.

Indiferent de domeniul studiat, studenții din Iași sunt așteptați la workshop-ul nostru pentru a descoperi posibilități diverse de evaluare a capacității de efort anaerob lactacid și mijloace moderne de ameliorare a propriocepției articulare.

Parteneri: Centrul de Selecție și Consiliere Sportivă

Moderatori: Asist. univ. dr. Florin TROFIN și Asist. drd. Paul LUCACI

Date de contact: Asist. univ. dr. Florin TROFIN, e-mail: florintrofin@gmail.com


14.00 – 17.00 – Comunicările studenţilor de la Facultatea de Istorie 

Sesiune de comunicări

Modul de desfășurare: online

În cadrul sesiunii vor fi reunite cercetările studenţilor de la Facultatea de Istorie, atât din ciclul de licenţă, cât şi cel de master, acoperind prin tematică toate epocile istorice.

Moderator: Prof. univ. dr. Laurențiu RĂDVAN

Parteneri: DAAD Alumni Club Iaşi

Date de contact: Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN, e-mail: radvan@uaic.ro, telefon: 0232 201274

http://history.uaic.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/


16.00 – 19.00 – Transferul online al RLS prin intermediul platformelor instituționale– provocări și soluții – Facultatea de Litere

Masă rotundă online (platforma ZOOM)

Manifestarea reunește specialiști din țară și din străinătate în domeniul predării limbii române ca limbă străină, prilejuind un util schimb de experiență cu privire la strategiile, metodele, resursele și instrumentele implicate în amplul și complexul proces al predării-învățării-evaluării limbii române ca limbă străină prin intermediul platformelor instituționale online.

Parteneri: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή Ελλάδος, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Democritus University of Thrace, Greece, Department Language, Literature and Civilization of the Black Sea Countries) // Lectoratul de limba română de la Universitatea „Demokritous” a Thraciei, Facultatea de Studii Clasice și Umaniste, Departamentul pentru Limba, Cultura și Civilizația Țărilor din Jurul Mării Negre, Komotiní, Grecia; Colegiul „Richard Wurmbrand” din Iași, Catedra de Limbă și comunicare; Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Филологический факультет, Кафедра романского языкознания (Lomonosov Moscow State University, Faculty of Philology, Department of Romance Languages)

Date contact coordonatori: Conf. univ. dr. Ludmila BRANIȘTE, e-mail: ludmilabraniste@yahoo.com, Arina CHIRILĂ, e-mail: arina.chirila.uaic@gmail.com

https://lrlsuaic.wixsite.com/uaic/evenimente-si-noutati

11.00 – Flori de toamnă 2020, a XLIV-a ediţie – Grădina Botanică „Anastasie Fătu”

Expoziţie de flori, fructe şi seminţe care provin din colecțiile științifice ale Grădinii Botanice

Complexul de sere și secţiile exterioare ale Grădinii Botanice

Perioada de desfășurare: 25 octombrie , ora 11.00 – 15 noiembrie 2020, ora 17.00

Acest eveniment a debutat în anul 1976, ajungând în acest an la cea de-a XLIV-a ediţie, ce este dedicată aniversării a 160 de ani de la fondarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Tema expoziţiei, intitulată Semper sint in flore ! – reprezintă omagiul Grădinii Botanice pentru generaţiile care au contribuit la edificarea primei Universităţi moderne din România, însoţit de această urare pentru toți membrii comunităţii academice. În spaţiile expoziţionale vor fi prezentate colecţii reprezentative de crizanteme, varză ornamentală, ardei și dovleci decorativi, precum şi eşantioane de fructe şi seminţe, care aparţin unor specii de plante indigene și exotice. De asemenea, vor fi expuse forme topiare vegetale, dar şi simboluri specifice mediului universitar, realizate sub forma unor aranjamente florale.

Moderator: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE

Date de contact: Coordonator – Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE, e-mail: tanase@uaic.ro

www.botanica.uaic.ro/anunturi


14.00 – Happy Bones MOMENTS – Facultatea de Educație Fizică și Sport

Workshop: Programe adaptate de fitness pentru prevenirea osteoporozei şi stimularea regenerării osoase

Mod de desfăşurare: faţă în faţă

Workshopul permite accesarea unui portofoliu de sisteme de acţionare cu un conţinut specific privind profilaxia osteoporozei şi a osteopeniei, precum şi stimularea regenerării masei osoase la persoanele afectate de această condiţie. Programul conţine un pachet de exerciţii grupat pe trei categorii de vârstă şi adaptat specificului şi disponibilităţilor psihomotrice şi funcţionale ale copilului, adultului matur şi seniorului.

Loc de desfăşurare: Teren FEFS

Parteneri: Forro Italico – Roma / Italia, Cercul studenţesc de fitness al UAIC „StudFIT”

Date de contact: Prof. univ. dr. hab. Beatrice ABĂLAŞEI, e-mail: beatrice.abalasei@uaic.ro, Lect. univ. dr. Iulian DUMITRU, e-mail: iulian.dumitru@uaic.ro

https://www.facebook.com/UAIC-FEFS-IASI-727913400556805

https://www.facebook.com/HAPPY-BONES-Project-FEFS-Iasi-112785553915551

16.00-20.00 – Ritratti Anniversari – Facultatea de Litere

Colocviu

Modul de desfășurare: online

Colocviul își propune să evidențieze, printr-o serie de comunicări si discuții, figurile unor personalități italiene din domeniul literaturii, artei și filmului aniversate în anul 2020.

Moderator: Conf. univ. dr. Gabriela E. DIMA

Parteneri: Centrul Cultural Italian Iași

Date de contact: Coordonator – Conf. univ. dr. Gabriela E. DIMA, e-mail: g.dima@uaic.ro; Lect. univ. dr. Corina Gabriela BĂDELIȚĂ, e-mail: badelita@uaic.ro; Lect. univ. dr. Cristian UNGUREANU, e-mail: cristian.ungureanu@uaic.ro

https://sites.google.com/view/italiana-uaic-iasi


17.00 – 18.30  – „Contribuția Bisericii la învâțământul din Moldova secolele XVII-XIX -Repere istorice” – Facultatea de Teologie Ortodoxă

 Masă rotundă online

Evenimentul va avea ca scop comemorarea împlinirii a 160 de ani de învățământ teologic la Iași prin prezentarea lucrărilor și proiectelor de către studenții doctoranzi, evocând contribuția Bisericii la dezvoltarea învățământului din Moldova.

Date de contact:  Asist. univ. drd. Adrian NEDESCU (Ieromonah Elisei), e-mail: nedescuadrian89@gmail.com


18.00 – 20.00 – Valori mondiale ale psihologiei ieşeneFacultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Conferinţă

Modul de desfășurare: online (platforma Webex)

Conf. univ. dr. Aurel STAN a publicat anul acesta o carte despre psihologia universitară ieşeană. În conferinţa pe care o propune va schiţa o concepţie originală asupra dezvoltării psihologiei ieşene, distingând trei valori ale ei de talie mondială, în bună parte ocultate: Eduard Gruber, Otilia Vlaicu şi Grigore T. Popa.

Moderator: Conf. univ. dr. Aurel STAN

Date de contact: Conf. univ. dr. Aurel STAN, e-mail: astan@uaic.ro

12.00 – Eveniment aniversar: Cariera dublă în învățământul superior – Facultatea de Educație Fizică și Sport

Mod de desfăşurare: faţă în faţă

Evenimentul marchează evoluția sistemului de învățământ și a carierei duble la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Cu această ocazie intenționăm să consolidăm dialogul dintre părțile interesate, respectiv cadrele didactice cu experiență în cariera dublă, absolvenți și studenți sportivi.

Loc de desfăşurare: Teren FEFS

Moderator: Conf. univ. dr.  Liliana RADU

Parteneri: Academia Olimpică Română, Filiala Iași

Date de contact: Prof. univ. dr. hab. Beatrice ABĂLAŞEI, e-mail: beatrice.abalasei@uaic.ro, Conf. univ. dr. Liliana RADU, e-mail: liliana.radu@uaic.ro

https://www.facebook.com/UAIC-FEFS-IASI-727913400556805


17.00 – 19.00 – Predictori ai satisfacției în cuplu Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Seminar ştiinţific al Departamentului de Psihologie

Modul de desfășurare: online (platforma Webex)

Numeroase cercetări susțin faptul că relațiile de cuplu stabile și satisfăcătoare promoveză sănătatea și starea de bine. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că studiile teoretice și empirice au investigat factorii responsabili ai dezvoltării și menținerii relațiilor satisfăcătoare. Există dovezi empirice care susțin că variabilele individuale (de exemplu, stilul de atașament, îndreptățirea relațională, emoțiile pozitive, negative etc.), procesele diadice (de exemplu autodezvăluirea, dezvăluirea partenerului și percepția responsivității partenerului etc.) sau tranzițiile la noi stadii ale ciclului vieții familiale (de exemplu, tranziția la parentalitate) influențează atât starea de bine individuală, cât și calitatea relației de cuplu, inclusiv satisfacția relațională. Mai întâi, sunt prezentate unele modele teoretice explicative ale satisfacției în cuplu și indicăm două dintre tipurile de studii  asupra cărora ne-am concentrat efortul mai recent: meta-analiza și jurnalul electronic zilnic. Ulterior, ilustrăm complexitatea meta-analizei, ca sinteză a datelor unor studii anterioare, prin discutarea rezultatelor și concluziilor meta-analizei intitulate ”Tranziția la parentalitate și satisfacția maritală”. În final, exemplificăm utilizarea metodei jurnalului electronic zilnic în cercetările noastre prin prezentarea studiului ”Îndreptățirea relațională ca predictor al satisfacției relaționale. Rolul moderator al autodezvăluirii și responsivității partenerului”.  În condițiile presiunilor sociale puternice asupra oamenilor de a fi fericiți, concluziile noastre indică unii dintre factorii responsabili de nivelul satisfacției în cuplu.

Moderatori: Prof. univ. dr. Nicoleta TURLIUC, Asist. univ. dr. Octav CANDEL

Date de contact: Prof. univ. dr. Nicoleta TURLIUC, e-mail: turliuc@uaic.ro

11.00 – Finalizează facultatea cu succes și cu șanse promițătoare! -FFSSPstudisFacultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Prezentare proiect educațional

Modul de desfăşurare: mixt (online și față în față, prin prezența unui număr de invitați în Aula Magna „Mihai Eminescu”, respectând principiul distanțării sociale și a normelor existente)

Proiectul îşi propune ca, pentru o perioadă de 3 ani consecutivi, să implementeze activităţi relevante, cum ar fi cele de tip remedial, de îndrumare şi tutorat, de consiliere profesională şi orientare în carieră, activităţi de dezvoltare socio-emoţională, vizite de studiu, workshopuri etc., astfel încât să înregistrăm, la nivelul Facultăţii noastre, o creştere a ratei de promovare a studiilor de licenţă, cu precădere a celor expuşi riscului de abandon.

Moderator: Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU

Parteneri: Liga Studenților de la Filosofie Iași, PRIME Iași

Date de contact: Conf. univ. dr. Ioan-Alexandru GRĂDINARU, alexandru.gradinaru@uaic.ro, Drd. Marian DALBAN,  marian.dalban@gmail.com


12.00 – Strategii de realizare a educației în spirit olimpic – Facultatea de Educație Fizică și Sport

Workshop

Mod de desfăşurare: faţă în faţă/online

Workshopul permite accesarea unor cunoștințe teoretice și practice în vederea organizării de activități pe baza unor atitudini de fair-play, solidaritate, toleranță, în acord cu cerințele domeniului și a nevoilor elevilor.

Loc de desfăşurare: Teren FEFS/platforma Webex

Moderator: Conf. univ. dr. Liliana RADU

Parteneri: Academia Olimpică Română, Filiala Iași

Date de contact: Prof. univ. dr. hab. Beatrice ABĂLAŞEI, e-mail: beatrice.abalasei@uaic.ro, Conf. univ. dr. Liliana RADU, e-mail: liliana.radu@uaic.ro

https://www.facebook.com/UAIC-FEFS-IASI-727913400556805


18.00 – 20.00 – De la ideea de cercetare la operaționalizarea variabilelor și la strategiile de analiză a datelor Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Workshop şi seminar doctoral

Modul de desfășurare: online (platforma Webex)

Studenţii din anul I doctorat (domeniul Psihologie şi domeniul Ştiinţe ale Educaţiei) se vor reuni şi vor expune fiecare planul de cercetare doctorală. Vor avea loc schimburi de idei între ei, dar vor fi asistaţi şi ghidaţi de profesori şi, de asemenea, de doctoranzii din anii superiori.

Moderator: Prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN

Date de contact: Prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN, e-mail: tconst@uaic.ro

10.00-14.00 – Simpozionul Național al Catedrei de Slavistică „Petru Caraman” – Facultatea de Litere

Simpozion național

Modul de desfășurare: online (platforma Google Meet)

Aniversarea a 115 ani de slavistică la Iași, comunicări și dezbateri pe tema: minorități, relații culturale interetnice

Moderatori: Prof. univ. dr. Leonte IVANOV, Conf. univ. dr. Marina VRACIU, Conf.univ.dr.hab Ludmila BEJENARU, Lect. univ. dr. Natașa MANOLE, Lect. univ. dr. Cecilia MATICIUC, Lect. univ. dr. Dariusz KASPRZYK

Parteneri: Comunitatea Rușilor Lipoveni din România

Date de contact: Prof. univ. dr. Leonte IVANOV, e-mail: leonteivanov@yahoo.ro;  Conf. univ. dr. Marina VRACIU, e-mail: marina.vraciu@gmail.com, Conf. univ. dr. hab. Ludmila BEJENARU, e-mail: ludbejenaru@gmail.com, Lect. univ. dr. Natașa MANOLE, e-mail: curs_rusa@yahoo.com, Lect. univ. dr. Cecilia MATICIUC, e-mail: cecilia.maticiuc@yahoo.com, Lect. univ. dr. Dariusz KASPRZYK, e-mail: dariusz.kasprzyk@interia.eu


16.00 – Prevenirea abandonului școlar în mediul universitar – Facultatea de Educație Fizică și Sport

Workshop

Mod de desfăşurare: online (platforma Cisco Webex)

Workshopul Prevenirea abandonului școlar în mediul universitar își propune să reunească cadrele didactice de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, consilieri și psihologi, în vederea elaborării unor soluții și strategii care să contribuie la sprijinul studenților aflați în dificultate. Considerăm că acțiunea vine în întâmpinarea problemelor existente cu care se confruntă studenții din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Dezbaterea este fundamentată de expertiza cadrelor didactice și a specialiștilor invitați, aspecte care determină stabilirea unor direcții de acțiune eficiente, menite să soluționeze problemele reale cu care se confruntă studenții aflați în situație de abandon. Considerăm că asigurarea unui cadru formativ flexibil și eficient pentru studenți poate fi creat prin realizarea unui parteneriat activ, constituit din cadre didactice, tutori și,  în anumite situații, familiile studenților.

Moderatorii manifestării: Conf. univ. dr. Veronica POPESCU, Prof. univ. dr. hab. Beatrice ABĂLAȘEI

Parteneri: Centrul de învățare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Date de contact: Conf. univ. dr. Veronica POPESCU, e-mail: veronica.popescu@uaic.ro, Prof. univ. dr. hab. Beatrice ABĂLAŞEI, e-mail: beatrice.abalasei@uaic.ro

https://www.facebook.com/UAIC-FEFS-IASI-727913400556805


16.00-18.00Politică și societate – tendințe, modele, perspectiveFacultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice – Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene

Masă rotundă

Locul de desfășurare: Sala D2, Corpul D

Moderator: Conf. univ. dr. Virgil STOICA

Date de contact: Conf. univ. dr. Virgil STOICA, e-mail: virgilstoica@gmail.com


17.00 -19.00 –  Filosofie și tehnologie. Revizuiri problematice pe timp de crizăFacultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice – Departamentul de Filosofie

Colocviu

Modul de desfăşurare: online

Reflecția asupra tehnicii este una dintre temele principale ale filosofiei ultimelor decenii. Criza sanitară generalizată ne-a constrâns la găsirea unor mijloace alternative de comunicare. Platformele online au devenit astfel indispensabile. Colocviul dorește să răspundă unor întrebări de felul: cum se raportează filosofia la datele oferite astăzi de știință și tehnologie ? Este aceasta din urmă „un rău necesar”? Sau, dimpotrivă, o resursă insuficient cunoscută și utilizată?  Putem „stăpâni” consumul de tehnologie? În ce măsură suntem dependenți de ofertele acesteia? Ne ajută în vreun fel să traversăm criza pandemică? Este posibilă o filosofie „la distanță”?

Moderator: Prof. univ. dr. Petru BEJAN

Date de contact: Prof. univ. dr. Petru BEJAN, pbejan@gmail.com


18.00 – 20.00 – Cercetări fundamentale şi intervenţii sociale: scurtă prezentare a proiectelor active finanţate din cadrul FPSE Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Masă rotundă

Modul de desfăşurare: online (platforma Webex)

Organizatorii manifestării îşi propun trecerea sumară în revistă a următoarelor proiecte ale membrilor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei:

 • Prof. univ. dr. Mariana MOMANUCentrul de Resurse şi Dezvoltare în domeniile Psihologie şi Educaţie (CREDD);
 • Conf. univ. dr. Mihaela BOZA – Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe (PolRom);
 • Lect. univ. dr. Manuela MIRON – Co-construction Nord-Sud d’un réseau d’expertises pour l’utilisation des nouvelles technologies en évaluation des apprentissages et des enseignements (CORETEV);
 • Dr. Mihaela GHERMAN – Influența discriminării pe bază de vârstă și a factorilor socio-cognitivi în procesele de luare de decizie etică la asistente medicale și studenți în școli postliceale sanitare;
 • Conf. univ. dr. Geanina MASSARI – Teaching learning spaces competence from early childhood education (TELESPA);
 • Asist. univ. dr. Emilia PASCAL – Efectele similarității percepute asupra judecăților morale. Diferențe culturale și factori mediatori;
 • Prof. univ. dr. Nicoleta Laura POPA – Centrul de Învăţare Learn and Connect;
 • CSII dr. Georgiana JURAVLE – Cum se realizează transformarea senzorial-motrică a informației tactile pentru acțiunile naturalistice cu un scop precis?;
 • Conf. univ. dr. Simona BUTNARU- Descoperă-ţi vocaţia prin educaţie (DEVO). Şcoala de vară Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;
 • Conf. univ. dr. Ștefan BONCU, Prof. dr. Andrei HOLMAN – ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies (ENTRANCES);
 • Lect. univ. dr. Bogdan NECULAU- Centrul de Învăţare;
 • Asist. univ. dr. Octav CANDEL- Îndreptățirea relațională și comportamentele negative în cuplu. Antecedenți, consecințe și posibile soluții;
 • Prof. univ. dr. Carmen CREŢU – Innovating STE(A)M in Higher Education with Transdisciplinary Talent Programs (STEAM+)

 Moderatori: Prof. univ. dr. Nicoleta POPA şi Prof. univ. dr. Andrei HOLMAN

Date de contact: Prof. univ. dr. Nicoleta POPA, e-mail: nicoleta.laura.popa@uaic.ro, Prof. univ. dr. Andrei HOLMAN, e-mail: andrei.holman@uaic.ro

9.00-16.00Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor, Masteranzilor şi Doctoranzilor, Ediţia a XI-aFacultatea de Chimie

Sesiune de comunicări ştiinţifice

Modul de desfăşurare: mixt – “faţă în faţă”, comunicările vor fi susţinute în Amfiteatrul P3 (capacitate 34 de locuri) și online, pe platforma CISCO-Webex, sau numai online, conform programului. Lucrările se vor desfăşura cu respectarea regulilor impuse de situaţia epidemică actuală.

Lucrările sesiunii şi comunicările prezentate de autori se vor axa pe cele mai recente tendinţe din domeniul chimiei cu relevanţă în sinteza chimică, materiale avansate şi caracterizarea lor, sisteme biologice, cataliză, analiză chimică şi chimia mediului. Manifestarea ştiinţifică oferă studenţilor doctoranzi, masteranzi şi de licenţă, posibilitatea prezentării realizărilor proprii obţinute prin activitatea de cercetare în laboratoarele din cadrul Universităţii.

Moderator: Prof. univ. dr. hab. Cecilia ARSENE

Parteneri: Şcoala Doctorală de Chimie de la Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD UAIC), Asociaţia Studenţilor Chimişti Ieşeni (ASCIS)

Date de contact: Coordonator – Lect. univ. dr. Carmen MÎŢĂ, e-mail: cmita@uaic.ro

http://www.chem.uaic.ro/ro/manifestari/ssmd-2020.html


 9.30 – Translating poetry. Interactive workshop – Traducerea poeziei. Atelier interactiv – Facultatea de Litere

Workshop

Modul de desfășurare: online

Fiind un gen textual în care creativitatea și măiestria lingvistică joacă un rol esențial, poezia este deseori folosită drept exemplu de către teoreticienii care vorbesc despre „imposibilitatea” traducerii. Acest atelier își propune să conteste această opinie, provocând participanții să dea frâu liber creativității și talentului, într-un exercițiu de traducere colectivă a unui poem din limba engleză în limba română. După o analiză atentă a textului-sursă și a principalelor sale caracteristici, participanții vor fi împărțiți pe echipe și vor primi câte o strofă de tradus. Partea finală a atelierului va fi dedicată discutării și armonizării soluțiilor de traducere găsite pentru a produce traducerea întregului poem (care va fi publicată ulterior pe pagina manifestării).

Moderator: Lect. univ. dr. Sorina POSTOLEA

Date de contact: Lect. univ. dr. Sorina POSTOLEA, e-mail: sorina.postolea@uaic.ro

http://englishdepartment.linguaculture.ro/ro/manifestari-studentesti/57-zilele-uaic/243-zile-uaic-2020


10.00 – 15.00 – Lecturi Studențești, cea de-a IX-a ediție – Facultatea de Litere

Simpozion internațional

Modul de desfășurare: online, platforma Microsoft Teams

Simpozionul, organizat în parteneriat cu universități din Kazahstan, Belarus, Rusia, Azerbaijan, Republica Moldova, are menirea de a susţine, dezvolta şi promova cercetarea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor din diferite universităţi ale lumii.

Parteneri:

 • Universitatea Naţională Euroasiatică „Lev Gumilyov”, Nur Sultan, Kazahstan
 • Universitatea „Ion Creangă”, Chişinău, Republica Moldova
 • Universitatea de Limbi din Baku, Azerbaijan
 • Universitatea de Stat din Cerepoveţ, Rusia
 • Universitatea de Stat “Francisko Skorina”, Gomel, Belarus
 • Universitatea „Yanko Kupala”, Grodno, Belarus

Moderatori: Prof. univ. dr. Kadișa NURGALI (Universitatea „Lev Gumiliov”, Astana), Conf. univ. dr. hab. Ludmila BEJENARU, mast. Ludmila PANIKO

Date de contact: Conf. univ. dr. hab. Ludmila BEJENARU, ludbejenaru@gmail.com


11.00 – Colocviul Limbaje estetice. Artele în apărarea omului – Facultatea de Litere

Colocviu

Modul de desfășurare: online (platforma Cisco Webex)

Colocviul „Limbaje estetice” organizat de Catedra de Literatură română „G. Ibrăileanu” a Facultății de Litere se află anul acesta la a șasea ediție. De-a lungul anilor anteriori, a reunit specialiști din mai multe instituții de învățământ superior și de cercetare, obiectivul principal fiind abordarea interdisciplinară a unor aspecte variate din literatură și alte arte. Printre temele edițiilor precedente se numără: „Libertăți și limite în literatură și arte” (2017), „Un secol de creativitate românească” (2018), „Trei decenii în postcomunism: mutații, reevaluări, perspective în literatură și arte și în critica lor” (2019). În 2020, dat fiind contextul pandemic, tema aleasă, „Artele  în apărarea   omului”,  vizează contribuțiile și soluțiile estetice ale  umanității   în fața catastrofelor biologice.

Moderatori: Nicolae CREȚU și Lect. univ. dr. Loredana CUZMICI

Parteneri: Academia Română, filiala Iași, Comisia de Istoria și teoria artei

Date de contact: Lect. univ. dr. Loredana CUZMICI, e-mail: loredana.cuzmici@uaic.ro, loricuzmici@gmail.com


11.00 – 19.00 – „Influențe actuale ale jurisprudenței instanțelor europene asupra dreptului românesc” – Facultatea de Drept

Sesiune de comunicări științifice

Modul de desfășurare: online

Racordarea dreptului românesc la dreptul european constituie un proces de durată, în care receptarea soluțiilor pronunțate de instanțele europene are un rol esențial. Conferința își propune să exploreze modul în care soluțiile pronunțate atât de Tribunalul Uniunii Europene și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cât și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, influențează soluțiile legislative din dreptul național ori, după caz, jurisprudența instanțelor naționale. Conferința este deschisă tuturor celor interesați de această problematică, dorind să surprindă ipostazele temei generale în ramuri de drept diferite, precum și să creeze un spațiu de dialog între specialiștii dreptului. Comitetul de organizare invită participanții la o prezentare orală a lucrărilor care se circumscriu temei. Lucrările elaborate vor fi publicate, după peer review, într-un volum aniversar al Analelor Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria Științe Juridice, revistă indexată în bazele de date internaționale HeinOnline, CEEOL, Scipio.

Moderator: Conf. univ. dr. Ioana-Maria COSTEA

Parteneri: Juridice.ro

Date de contact: Coordonator – Lect. univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ, e-mail: horia.tit@gmail.com

http://laws.uaic.ro/ro/evenimente/zuniv2020


 12.00 – 14.00 – Cercetarea actuală în Facultatea de Informatică Iași – Facultatea de Informatică

Workshop

Modul de desfăşurare: online (detaliile vor fi afișate pe pagina Facultății)

Această serie de workshop-uri oferă posibilitatea Facultății de Informatică să-și prezinte direcțiile actuale de cercetare. Scopul acestor prezentări este de a facilita colaborarea pe diverse domenii de cercetare, încurajând în același timp caracterul interdisciplinar al cercetării.

Moderator: Conf. univ. dr. Anca IGNAT

Date de contact: Conf. univ. dr. Anca IGNAT, e-mail ancai@info.uaic.ro, telefon: 0232 201529

https://www.info.uaic.ro/cercetare/


12.00 –Premierea realizatorilor Caravanei Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)

Amfiteatrul din Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iași

În fiecare an, înainte de începerea unei noi ediții a Caravanei UAIC, conducerea Universității premiază „ambasadorii” care au prezentat oferta academică UAIC liceenilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est și din alte județe ale României. Ambasadorii UAIC implicați în acest proiect sunt studenți și profesori din toate facultățile UAIC, precum și membrii echipelor SSA și MEDIA din Universitate.

În anul școlar 2019-2020, Caravana UAIC a ajuns în 96 de licee, iar ambasadorii universității au susținut prezentări atât față în față, cât și online, pentru a promova oferta academică în rândul elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, pentru a prezenta oportunitățile de care aceștia pot beneficia în timpul studenției (79 de prezentări tip panel, 250 de prezentări scurte și 3 prezentări online). Prin intermediul celor șase workshop-uri cu tema „Cum să-ți alegi facultatea?”, elevii au putut afla cum să își aleagă facultatea și care sunt oportunitățile de carieră în funcție de domeniul de studiu pe care intenționează să îl urmeze. De asemenea, reprezentanții UAIC au participat la „Târgul Universităților Ieșene”, prin intermediul căruia elevii au aflat detalii despre admiterea din acest an (facultăți, domenii, specializări, număr de locuri scoase la concurs) și despre facilitățile de care aceștia pot beneficia pe parcursul studenției: burse și posibilități de studiu în străinătate, condiții de studiu și de cazare, stagii de practică etc.


13.00 – Împreună on-line: profesorii și studenții, parteneri într-o experiență academică inedită – Facultatea de Litere

Workshop

Modul de desfășurare: online

Prelungirea în anul universitar 2020-2021 a unei stări care, în martie 2020, părea doar o criză ce avea să se termine în 2-3 luni, a trimis activitatea didactică a multor facultăți ale UAIC în mediul educațional virtual, unde studenții și profesorii se întâlnesc pe platforme de gestionare a învățării (LMS), și nu în tradiționalele amfiteatre. Dacă la Facultatea de Litere ar fi să privim acest spațiu de învățare ca pe un „newground”, înțeles ca un metaforic teren recent desțelenit pentru a fi cultivat, am vedea cu claritate atât oportunitățile de creștere pe care le oferă învățămîntul la distanță, cât și provocările care-i așteaptă pe „cultivatori” – studenți și profesori deopotrivă. Pentru o „recoltă” bună, este nevoie de un parteneriat între aceștia și de un cod de comportament în mediul virtual, care să fie cunoscut și recunoscut de toți actorii implicați în acest proces. În discuțiile din timpul întâlnirii, vor fi antrenați studenți, studenți masteranzi, profesori debutanți și profesori cu experiență, în încercarea de a oferi o perspectivă cât mai complexă asupra experienței academice on-line, precum și răspunsuri la unele întrebări care ne preocupă pe toți.

Moderatori: Conf. univ. dr. Oana MACARI și Drd. Mădălina MOCANU

Parteneri: studenți din asociații și ligi studențești (Ilinca Purică, Teodor Pătrașcu, Diana Nistor, Bianca Sofronescu, Otilia Pintilie) și studenții de la masteratul de Lingvistică aplicată – limba engleză ca limbă străină

Date de contact: Conf. univ. dr. Oana MACARI, email: oanam@uaic.ro și drd. Mădălina MOCANU, e-mail: madalina.mandici@uaic.ro, http://englishdepartment.linguaculture.ro/ro/manifestari-studentesti/57-zilele-uaic/243-zile-uaic-2020


15.00 – 17.00 – Provocări ale predării biologiei în mediul online – Facultatea de Biologie

Dezbatere

Modul de desfășurare: online

Dezbaterea va reuni studenți de la programe de licență și masterat, precum și cadre didactice care predau biologia în mediul universitar și preuniversitar; vor fi discutate adaptările predării biologiei la mediu online, în funcție de: caracteristicile studenților/elevilor, abilitățile de dezvoltat ale acestora, resursele disponibile, modul de evaluare.

Moderator: Conf. univ. dr. Naela COSTICĂ

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Iași

Date de contact: Coordonator-Conf. dr. Naela COSTICĂ, e-mail: cnaela@uaic.ro, costica_naela67@yahoo.com, telefon: 0232 201511


15.00 – 19.00 Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Matematică

Modul de desfășurare: online

Date de contact: Prof. univ. dr. Ioan BUCĂTARU, e-mail: bucataru@uaic.ro

https://www.math.uaic.ro/


16.00 – Workshop on Travel writing – Facultatea de Litere

Modul de desfășurare: online

What is travel writing? How to read a travelogue? This student workshop in English aims to introduce students to a popular genre and to enable them to approach travel texts from a literary and cultural perspective. Works such as Paul Theroux’s The Great Railway Bazaar and William CeLeast Heat-Moon’s Blue Highways: A Journey Into America will be discussed.

Moderator: Conf. univ. dr. Oana COGEANU-HARAGA

Date de contact: Conf. univ. dr. Oana COGEANU-HARAGA, e-mail: oanacogeanu@gmail.com

http://englishdepartment.linguaculture.ro/ro/manifestari-studentesti/57-zilele-uaic/243-zile-uaic-2020


16.00-18.00 – Provocari ale comunicarii digitale în 2020– Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice – Departamentul de Științe ale Comunicării și Relații Publice

Masă rotundă

Modul de desfăşurare: online (platforma Google Meet)

Odată cu măsurile luate de autorități în contextul crizei COVID-19, multe organizații au fost puse într-o situație dificilă: unele afaceri au fost nevoite să-și închidă temporar activitatea, altele au fost solicitate să se adapteze unor condiții total diferite de cele cu care își obișnuiseră clienții și angajații, în sfârșit unele au fost nevoite să facă reduceri drastice de buget, începând – desigur – cu renunțarea la activitățile publicitare. Ce au însemnat toate aceste transformări pentru industria comunicării, în special pentru componenta sa digitală? Iată  întrebarea la care încercăm să răspundem în cadrul dezbaterii online din 30 octombrie, la care vor participa cadre didactice ale Departamentului de Științe ale Comunicării și Relații Publice, absolvenți ai specializării noastre care lucrează în domeniu, precum și alți specialiști – oameni de PR, marketing, publicitate – care au un cuvânt de spus asupra direcției în care se îndreaptă acest domeniu.

Moderator: Conf. univ. dr. Ioan-Alexandru GRĂDINARU

Parteneri: Biroul Alumni și Inserție pe piața muncii al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, agenția de consultanță digitală Grapefruit, agenția de PR Golin, Radio Iași, Doxologia, grupul de firme Fraher

Date de contact: Lect. univ. dr Ioana GRANCEA, e-mail: ioana.grancea@uaic.ro


17.00 – Science Fiction, privire către viitor sau oglindă a prezentului? – Facultatea de Litere

Workshop

Modul de desfășurare: online

Contextul actual pare desprins din literatura științifico-fantastică, iar textele sau filmele care descriu pandemii ce se petrec într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat par să fi devenit realitate. Acest atelier îi invită pe participanți la o discuție despre literatura și filmele SF nu doar ca roade ale imaginației, cât mai ales ca oglindiri ale unei realități ce reflectă progresul tehnologic, schimbările climatice, posibilele dezastre, crizele existențiale ale omului contemporan, problemele sociale sau economice care ne pot afecta viitorul, nevoia de certitudini și răspunsuri și frica de necunoscut. Atelierul se adresează studenților interesați de SF.

Moderator: Conf. univ.  dr. Iulia Andreea MILICĂ

Date de contact: Conf. univ. dr. Iulia Andreea MILICĂ, email: iulia.blanuta@uaic.ro

http://englishdepartment.linguaculture.ro/ro/manifestari-studentesti/57-zilele-uaic/243-zile-uaic-2020

 

9.00 – 20.00 – Simpozionul Științific „Mircea Savul” –  Facultatea de Geografie și Geologie – Departamentul de Geologie

Simpozion național cu participare internațională

Modul de desfășurare: online

Moderator: Conf. univ. dr. Andrei BUZATU

Date de contact: Coordonator – Prof. univ. dr. Nicolae BUZGAR, e-mail: nicolae.buzgar@uaic.ro

http://geology.uaic.ro


9.00 – 20.00 – Simpozionul Național „Grigore Cobălcescu”Facultatea de Geografie și Geologie – Departamentul de Geologie

Simpozion național

Modul de desfășurare: online

Moderator: Conf. univ. dr. Viorel IONESI

Date de contact: Coordonator – Conf. univ. dr. Viorel IONESI, e-mail: vioion@uaic.ro

http://geology.uaic.ro


10.00 – Sesiunea Științifică Anuală a Studenților Naturaliști (SSASN) –  Facultatea de Biologie

Sesiune științifică

Modul de desfășurare: online

Sesiunea va avea trei secțiuni: Biologie și ecologie animalăBiologie și ecologie vegetală și Biologie aplicată și experimentală. Cele mai bune lucrări vor fi premiate și vor putea fi publicate sub forma unui articol științific, sub coordonarea științifică a profesorului îndrumător, în revistele științifice ale Facultății de Biologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Biologie animalăBiologie vegetală și Genetică și biologie moleculară – Thomson Reuters Master Journal List, Zoological Records, Index Copernicus).

Moderator: Conf. univ. dr. Carmen GACHE

Date de contact: Coordonator – Conf. univ. dr. Carmen GACHE, e-mail: cgache@uaic.ro

http://www.bio.uaic.ro/#public/index.html


10.00 – 12.00 – Code IT at Google – Facultatea de Informatică

Workshop și sesiune de prezentări interactive

În linia evenimentelor similare din ultimii doi ani, organizăm această sesiune deschisă tuturor studenților potențial interesați, pentru a le face cunoscute posibilitățile de dezvoltare la Google, atât din perspectivă tehnică, cât și ca stagiar. Alumni UAIC vor împărtăși din experiența lor la Google și, pe cât posibil, îi vor îndruma pe cei interesați de o carieră în IT.

Modul de desfășurare: online (detaliile vor fi anunțate pe pagina Facultății)

Moderator: Conf. univ. dr. Corina FORĂSCU

Parteneri: Google

Date contact: Conf. univ. dr. Corina FORĂSCU, e-mail: corina.forascu@gmail.com


10.00 – 18.00 – Valorile educaţiei – Educaţia valorilor, din Antichitate până azi: abordări teoretice, soluţii practice (ediţia a VI-a) – Facultatea de Litere

Simpozion național

Modul de desfășurare: online (platforma ZOOM)

Temele de interes în jurul cărora se articulează, și în acest an, comunicările participanților sunt următoarele: conceptul de valoare, din Antichitate până azi; educația prin/ pentru valoare, din Antichitate până azi; valori individuale/ colective, respectiv valori locale/ regionale/ naționale/ universale, reflectate în diferite forme de discurs: literar, filosofic, religios, istoric, publicistic, juridic; construcții cultural-identitare bazate pe valori etnice; valorile ca repere didactice: provocări, dificultăți procedurale și soluții metodologice etc.

Moderatori: Conf. univ. dr. Emanuela ILIE, Conf. univ. dr. Claudia TĂRNĂUCEANU

Date de contact: Coordonatori – Conf. univ. dr. Emanuela ILIE, e-mail: iliemma@yahoo.com, Conf. univ. dr. Claudia TĂRNĂUCEANU, e-mail: dorinaclaudia@yahoo.com

http://media.lit.uaic.ro/?page_id=6274


10.00 – 19.00 – Perspective juridice asupra Internetului. Omniprezența dreptului în spațiul virtual – Facultatea de Drept

Conferință internațională

Modul de desfășurare: online

Oricât de susținute au fost și sunt încercările de autoreglare a spațiului virtual, invariabil regulile stabilite sunt încălcate, iar cei ale căror drepturi au fost/sunt nesocotite sau încălcate caută soluții. Fie că este dezirabil sau nu, regulile de drept sunt necesare. În interpretarea celor existente și în încercarea de a le adapta, ajusta la noile realități (uneori  ca  într-un pat al lui Procust) ori în crearea unor noi norme, juriștii nu pot face față singuri. O alianță între juriști și informaticieni este imperios necesară în fața provocărilor actuale.

La cea de a IV-a ediție a conferinței „Perspective juridice asupra Internetului. Omniprezența dreptului în spațiul virtual”, care va avea loc pe data de 31 octombrie 2020, vă invităm să fiți actori în acest demers și să contribuiți la determinarea conștientizării unei realități care impune acțiunea concertată a specialiștilor din două domenii, care prin forța evoluției tehnologiei au devenit indispensabile unul altuia.

Conferința se adresează juriștilor din mediul universitar, doctoranzilor și practicienilor, precum și informaticienilor preocupați de latura juridică a muncii lor, reprezentând o oportunitate pentru dezbateri și pentru identificarea unor idei de rezolvare a complicatelor conexiuni interdisciplinare determinate de utilizarea Internetului.

Comitetul de organizare invită participanții la o prezentare orală a lucrărilor care se circumscriu temei. Pot fi abordate subiecte din orice domeniu legat de utilizarea Internetului, urmând ca lucrările elaborate să fie publicate, după peer review, în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria Științe Juridice, revistă indexată în bazele de date internaționale HeinOnline și CEEOL.

Următoarele subiecte reprezintă o enumerare exemplificativă: criminalitatea informatică, drepturile omului (dreptul la viața privată, dreptul la libera exprimare, ș.a.), e-guvernare și administrația online, protecția salariatului, comerțul electronic intern și internațional, e-banking, concurența neloială, protecția consumatorilor, protecția datelor cu caracter personal, protecția proprietății intelectuale, inteligența artificială, ș.a.

Moderatori: Prof. univ. dr. Carmen-Tamara UNGUREANU, Conf. univ. dr. Septimiu-Vasile PANAINTE

Parteneri: Facultatea de Informatică, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – Centrul Teritorial Iași, Juridice.ro

Date de contact: Coordonator – Prof. univ. dr. Carmen-Tamara UNGUREANU, e-mail: carment_ungureanu@yahoo.com

http://laws.uaic.ro/ro/evenimente-drept-iasi/pjai2020


12.00 – 20.00 – Tineri cercetători în științele sociale / Young researchers in social sciences – Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice – Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

Conferință națională

Modul de desfășurare: online

Conferința reunește cercetări teoretice și practice ale tinerilor cercetători din domeniul științelor sociale

Moderator: Asist. univ. dr. Alexandru APOSTOL, Asist. univ. dr. Nicoleta MORON, Asist. univ. dr. Lucian SFETCU, Asist. univ. dr. Roxana VASILIU

Date de contact: Conf. univ. dr. Romeo ASIMINEI, e-mail: romeo.asiminei@uaic.ro

fssp.uaic.ro