Ceremonia aniversară

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează miercuri, 26 octombrie 2022, ora 11.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, ceremonia dedicată momentului inaugural. Evenimentul poartă încărcătura simbolică a unei vechi tradiții intelectuale și celebrează cei 162 de ani de existență a Universității din Iași. Cu această ocazie, prof. dr. Cătălin TURLIUC, C.S. Gr.I-Academia Română, Filiala Iași, va susține conferința „Suveranii României și Universitatea ieșeană-Fragmentarium istoric”.

Evenimentul va fi transmis în direct, online,  pe canalul de YouTube al UAIC.

Programul manifestărilor academice

FLORI DE TOAMNĂ 2022, A XLVI-A EDIŢIE
Expoziţie de flori, fructe şi seminţe din colecțiile științifice ale Grădinii Botanice
Complexul de sere și secţiile Ornamentală, Biologică și Fitogeografică
30 octombrie 2022, ora 11.00 – 20 noiembrie 2022, ora 17.00

Acest eveniment a debutat în 1976, ajungând în acest an, la a XLVI-a ediţie. În spaţiile amenajate vor fi prezentate colecţii reprezentative cu specii și soiuri de crizanteme și dumitrițe, varză ornamentală, ardei și dovleci decorativi, precum şi eşantioane de fructe şi seminţe, care aparţin unor specii de plante indigene și exotice cultivate în secțiile Grădinii Botanice. De asemenea, vor fi expuse zooforme topiare realizate din materiale naturale.

Moderator: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE
Coordonator: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE
Date de contact: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE, tanase@uaic.ro, 0232 201 373
www.botanica.uaic.ro/anunturi

TENDINȚE ÎN BIOLOGIE: DE LA MOLECULE LA SISTEME COMPLEXE
Sesiune de comunicări științifice, cu masă rotundă și workshop / Mixt (față în față și on line) / Facultatea de Biologie şi Grădina Botanică „Anastasie Fătu”
27-28 octombrie 2022, orele 10.00 – 17.00

A doua ediție a Sesiunii științifice „Tendințe în biologie: de la molecule la sisteme complexe”, organizată în perioada 27-28 octombrie 2022, se dorește a fi un excelent prilej pentru a promova cunoașterea vieții și a întări legăturile colegiale și profesionale dintre participanți. Sunt invitați să participe membrii comunității științifice din UAIC, alături de colaboratorii lor, pentru a prezenta rezultate ale cercetărilor care să reflecte dimensiunile plurivalente ale biologiei actuale. Sesiunea are ca teme majore: Taxonomie și Ecologie, Biologie Experimentală și Moleculară, Resurse Educaționale în Biologie.

Moderatorii manifestării: Prof. univ. dr. habil. Marius ȘTEFAN, Prof. univ. dr. habil. Marius MIHĂȘAN, Prof. univ. dr. Ștefan Remus ZAMFIRESCU, Conf. univ. dr. Margareta Simina STANC, Șef lucrări dr. Ciprian-Claudiu MÂNZU, CS III dr. Mihaela Aurelia DANU
Parteneri: Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Muzeul de Istorie Naturală Iași şi Comisia pentru Combaterea Poluării Mediului, Academia Română – Filiala Iași
Date de contact: Prof. univ. dr. habil. Luminița BEJENARU, lumib@uaic.ro, 0232 201 527
http://cercetare.bio.uaic.ro/SSFB/2022/index.html

IASICHEM 4 – VIITORUL ŞTIINŢELOR CHIMICE ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR ACTUALE ALE UMANITĂŢII
Masă rotundă, lucrările sesiunii se vor desfăşura faţă în faţă, Amfiteatrul P3, Facultatea de Chimie
27 octombrie 2022, orele 14.00 – 20.00

Evenimentul îsi propune să faciliteze crearea unui cadru adecvat pentru o analiză critică realizată de specialişti, asupra direcţiilor în care poate fi proiectată evoluţia ştiinţelor chimice, pentru şi împreună cu membrii comunităţilor. Dezbaterile vor viza aspecte cheie, definitorii pentru ştiinţele chimice, cu evidenţierea provocărilor ce derivă din nevoia unei abordări interdisciplinare, nevoia de a contribui la rezolvarea problemelor actuale din diverse sectoare de activitate (energetică, schimbări climatice, producţia de alimente, nevoia de apă curată, industria farmaceutică etc), nevoia de a investi în ştiinţele chimice, altele. Răspunsurile obţinute pe parcursul dezbaterilor vor putea constitui instrumente puternice de lucru pentru modelarea viitorului rol al ştiinţelor chimice în beneficiul oamenilor de pretutindeni.

Moderator: Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE
Parteneri: Școala Doctorală de Chimie de la Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD UAIC),
Asociația Studenților Chimişti Ieşeni (ASCIS), Centrul Integrat de Studii în Ştiinţa Mediului pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est / CERNESIM – (https://cernesim.uaic.ro/index.php/language/ro/)
Date de contact: Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE, carsene@uaic.ro
https://www.chem.uaic.ro/ro/manifestari/


CHIMIA – FRONTIERĂ DESCHISĂ SPRE CUNOAŞTERE, EDIŢIA A XIII-A
Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor, Masteranzilor şi Doctoranzilor / Lucrările sesiunii se vor desfăşura faţă în faţă şi online / Amfiteatrul P3, Facultatea de Chimie și platforma Cisco Webex
28 octombrie 2022, orele 09.00 – 17.15

Lucrările sesiunii şi comunicările prezentate de autori sunt axate pe rezultatele cercetărilor obţinute prin activităţi cu relevanţă în sinteza chimică, materiale avansate, sisteme biologice, analiză chimică, chimia mediului, în încercarea de a oferi o perspectivă cât mai complexă asupra impactului acestora la nivelul societăţii.

Moderator: Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE
Parteneri: Școala Doctorală de Chimie de la Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD UAIC),
Asociația Studenților Chimişti Ieşeni (ASCIS), Centru Integrat de Studii în Știinţa Mediului pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est / CERNESIM – (https://cernesim.uaic.ro/index.php/language/ro/)
Date de contact: Lect. univ. dr. Carmen MÎŢĂ, cmita@uaic.ro
https://www.chem.uaic.ro/ro/manifestari/scssmd2022.html

MECANISMELE PLURALITĂȚII ÎN DREPT
Sesiune de comunicări științifice / Online și față în față / Facultatea de Drept
28 octombrie 2022, orele 10.00 – 18.00

Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează sesiunea de comunicări științifice cu tema „Mecanismele pluralității în drept”. Sesiunea de comunicări științifice își propune să analizeze, într-o cheie multidisciplinară, diversele fațete ale instituțiilor juridice care se circumscriu unei paradigme a pluralității. Sunt invitați să participe cadrele didactice, cercetătorii și profesioniștii dreptului interesați de această perspectivă.

Moderator: Lect. univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ
Parteneri: Editura Hamangiu
Date de contact: Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, ioana.costea@uaic.ro, Lect. univ. dr. Mihai DUNEA, mihai.dunea@uaic.ro ,  Lect. univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ, horia.tit@uaic.ro
http://laws.uaic.ro/ro/evenimente/sesiune-de-comunicari-mecanismele-pluralitatii-in-drept-28-octombrie-2022


PERSPECTIVE JURIDICE ASUPRA INTERNETULUI. COPEJI 6.0.  DREPTUL LA CONFLUENȚA A DOUĂ LUMI: ÎNCOTRO?
Conferință internațională / Online și față în față / Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
29 octombrie 2022, orele 9.00 – 18.00

Evoluția tehnologiei conduce la viziuni pesimiste asupra prezentului și viitorului ființei umane, fie că aceasta trăiește  într-o realitate fizică, fie că se „înfruptă” din promisiunile metaverse-ului [Neal Stephenson, Snow Crash]. Dreptul are resurse pentru a acoperi nevoile ambelor lumi și pentru a oferi protecție, atât participantului în carne și oase la viața socială, cât și avatarului lui. La această a VI-a ediție a conferinței vă invităm să găsim împreună căile smart pentru a împăca cele două lumi în beneficiul tuturor locuitorilor lor. Sunt binevenite lucrări care tratează teme ce se circumscriu, atât aspectelor juridice legate de tehnologie în lumea reală, cât și în aceea virtuală ori situate undeva la confluența acestora. Conferința se adresează juriştilor din mediul universitar, doctoranzilor și practicienilor, precum și informaticienilor preocupați de latura juridică a muncii lor, reprezentând o oportunitate pentru dezbateri și pentru identificarea unor idei de rezolvare a complicatelor conexiuni interdisciplinare determinate de utilizarea Internetului. Comitetul de organizare invită participanţii la o prezentare orală a lucrărilor care se circumscriu temei. Pot fi abordate subiecte din orice domeniu legat de utilizarea Internetului, urmând ca lucrările elaborate să fie publicate, după peer review, în Analele Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Științe Juridice, revistă indexată în bazele de date internaționale Hein Online, DOAJ și CEEOL. Următoarele subiecte circumscrise încheierii şi executării contractelor în spaţiul virtual reprezintă o enumerare exemplificativă: criminalitatea informatică, drepturile omului (dreptul la viața privată, dreptul la libera exprimare, ș.a.), e-guvernare și administrația online, protecția salariatului, comerțul electronic intern și internațional, e-banking, concurența neloială, protecția consumatorilor, protecția datelor cu caracter personal, protecția proprietății intelectuale, inteligența artificială, ș.a.

Moderator: Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA
Parteneri: Editura Wolters Kluver
Date de contact: Prof. univ. dr. Carmen Tamara UNGUREANU, carmen.ungureanu@uaic.ro, Conf. univ. dr. Septimiu PANAINTE, septimiu.panainte@uaic.ro
http://laws.uaic.ro/ro/evenimente-drept-iasi/conferinta-internationala-perspective-juridice-asupra-internetului-ediia-a-v-a/prima-pagina/prima-pagina

GLOBALIZATION AND BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
Workshop realizat cu prilejul inaugurării laboratorului B503 „SAP&Fujitsu&RedPoint” din cadrul FEAA
Sala B503, Corp B, FEAA
19 octombrie 2022, ora 14.00

În cadrul evenimentului vor avea loc discuții privind importanța tehnologiilor de vârf în scopul informatizării proceselor de afaceri din companii. Totodată, se vor prezenta coordonatele parteneriatului continuu dintre FEAA și RPSS privind pregătirea şi actualizarea cursurilor specifice, folosind tehnologia SAP.

Moderatori: Prof. univ. dr. Daniel PĂVĂLOAIA – FEAA și Daniel FURNICĂ – Professional Services Director Red Point Software Solutions
Parteneri: Red Point Software Solutions & SAP & Fujitsu
Date de contact: Prof. univ. dr. Daniel PĂVĂLOAIA, danpav@uaic.ro
https://www.feaa.uaic.ro/category/feaa


ACCESSIBILITY AND INVOLVEMENT – BASIC ELEMENTS OF FINANCIAL EDUCATION
Masă rotundă organizată în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) / Sala de Consiliu a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor și online via Microsoft Teams
20  octombrie 2022, ora 14.00

Evenimentul își propune să promoveze cooperarea națională și internațională în domeniul economiei și administrării afacerilor în învățământul superior, al educației financiare și al realizării de proiecte și manifestări comune actorilor implicați în învățământul economic. De asemenea, oferă oportunități pentru noi idei emergente în știința economică care decurg atât din abordările fundamentale, cât și din cele interdisciplinare ale fenomenului globalizării.

Moderator: Prof. univ. dr. Alin ANDRIEȘ
Date de contact: Prof. univ. dr.  Mircea  GEORGESCU, mirceag@uaic.ro


THE IMPACT OF DIGITIZATION ON THE EVOLUTION OF RESOURCES AND ON THE WAYS OF PUBLISHING SCIENTIFIC RESEARCH
Workshop organizat în parteneriat cu Asociația Facultăților de Economie din România (AFER)/ Sala B 417 și online via Microsoft Teams
21 octombrie 2022, ora 12.00

Moderator: Prof. univ. dr. Mircea GEORGESCU
Date de contact: Prof. univ. dr.  Mircea  GEORGESCU, mirceag@uaic.ro


TRENDS AND CHALLENGES IN ECONOMIC HIGH SCHOOL EDUCATION
Workshop  organizat în parteneriat cu liceele de profil economic din zona Moldovei /Sala B417 și online via Microsoft Teams
21  octombrie 2022, ora 14.00

Moderator: Prof. univ. dr. Cristian POPESCU
Date de contact: Prof. univ. dr.  Mircea  GEORGESCU, mirceag@uaic.ro

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI PERFORMANȚĂ
Conferință internațională / Față în față /Aula Magna a Universității Babeș Bolyai, Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, etaj II
21 octombrie 2022, ora 8.30  – 22 octombrie 2022, ora 12.00

Conferința este un eveniment științific anual, organizat de Consorțiul Universitaria și cuprinde un cumul de activităţi dedicate cercetării, inovării, evoluției, contribuind la dezvoltarea fiinţei umane prin cultivarea şi potenţarea dimensiunii psihofizice a sa, prin păstrarea unei armonii dintre fizic şi psihic, dintre psihomotricitate şi intelectivitate, voinţă, emotivitate, proiectivitate, caracter. 200 de profesori, cercetători, tineri doctoranzi vor participa la acest eveniment.

Moderatori: Prof univ. dr. Leon GOMBOȘ, Prof. univ. dr. Adrian NAGEL, Prof. univ. dr. Beatrice ABALAȘEI
Parteneri: Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, Forumul Decanilor de Educație Fizică și Sport
Date de contact: Lect. univ. dr. ing. Graţiela-Flavia DEAK, conference.fefscluj@gmail.com
https://sport.ubbcluj.ro/conferinte-fefs/


PROVOCĂRI MARINE (Lansarea jurnalului de călătorie: „În caiac pe Marea Neagră – 2533 km, singur printre valuri și amintiri”)
Colocviu față în față / Sala DEF 1, Corp D
24 octombrie 2022, orele 12.00-14.00

Evenimentul reprezintă finalizarea proiectului „PONTICA – Turul Mării Negre cu un caiac single”.  Jurnalul scoate în evidență efectele practicării efortului fizic, ciclic, de lungă durată, desfășurat în condiții de expunere la condiții meteorologice neprevăzute, în situații de incertitudine geografică, militară,  politică în zona desfășurării acțiunii.

Moderatori: Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUȚĂ, Prof. univ. dr. Marin CHIRAZI, Lect. univ. dr. Renato Gabriel PETREA, Lect. univ. dr. Alexandru OPREAN
Partener: Editura Vasiliana
Date de contact: Prof. univ. dr. Marin CHIRAZI, marin.chirazi@uaic.ro


ACTUALITĂȚI ȘI TENDINȚE PRIVIND COMBATEREA DOPINGULUI ÎN SPORT
Workshop / Dezbatere față în față / Sala Senatului, Corp A
25 octombrie 2022, orele 12.00-15.00

Consumul de substanțe interzise este în creștere, atât în rândul persoanelor care practică sportul de perfomanță, cât și în rândul celor care practică sportul de loisir, motiv pentru care Guvernul României a decis înființarea Agenției Naționale Antidoping (ANAD). Prin workshopul organizat la UAIC din Iași dorim să scoatem în evidență, în rândul viitorilor specialiști ai domeniului (profesori de educație fizică, antrenori, instructori sportivi etc.), rolul și competențele ANAD (partenerul sportivilor care se antrenează „curat”), precum și o informare cu privire la cadrul legislativ actual referitor la consumul de substanțe dopante – faptul că este o contravenție și are efecte penale.

Moderator: Lect. univ. dr. Renato Gabriel PETREA
Parteneri:  ANAD, CSM Iași, CSS Unirea Iași; Partenerii media: TVR Iași, Radio Hit, Evenimentul de Iași
Organizatori:  Prof. univ. dr. Marin CHIRAZI, Lect. univ. dr. Alexandru OPREAN, Lect. univ. dr. Renato Gabriel PETREA,  renato.petrea@uaic.ro


IMPLICAREA ÎN SITUAȚII SPECIALE – SECUNDELE CARE POT SALVA VIEȚI
Dezbatere față în față / Cabinet Anatomie, Facultatea de Educație Fizică și Sport
25 octombrie 2022, orele 16.00 – 17.30

Evenimentul își propune prezentarea realizării primului ajutor în situații de risc la care studenții pot fi martori la un moment dat (pierderea stării de conștiență, stop cardio-respirator, obstrucția căilor aeriene etc). Dezbaterea are ca scop informarea corectă despre modalitatea de acționare, astfel încât participanții, la finalul întâlnirii, să cunoască cele mai simple metode de intervenție în cazul unor situații speciale.

Moderatori: Lect. univ. dr. Ionuț ONOSE, Lect. univ. dr. Alexandru-Rareș PUNI
Date de contact: Lect. univ. dr. Ionuț ONOSE, ionut.onose@uaic.ro, Lect. univ. dr. Alexandru-Rareș PUNI, alexandru.puni@uaic.ro


CAMPIONAT DE RUGBY TAG
Eveniment sportiv / Terenul de fotbal al Facultății de Educație Fizică și Sport
26 octombrie 2022, orele 12.00 – 14.00

Evenimentul are ca scop promovarea rugby-ului tag în rândul studenților de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Partener: Asociația Județeană de Rugby Iași
Date de contact: Asist. univ. drd. Florentina-Petruța MARTINAȘ, petruta.martinas@uaic.ro, Lect. univ. dr. Alexandru OPREAN, alexandruoprean@yahoo.com, Asist. univ. drd. Răzvan-Andrei TOMOZEI, razvan0052@yahoo.com


SMARTFIT 2022 – EDIȚIA a V-a
Workshop / Față în față / Terenul de sport al Facultății de Educație Fizică și Sport
26 octombrie 2022, orele 12.00 – 14.00

SMARTFIT este un eveniment dedicat prezentării interactive a celor mai apreciate şi actuale forme de practicare a fitness-ului. Sunt invitaţi instructori din industria de fitness, absolvenţi ai FEFS Iaşi, ce se bucură de o largă apreciere la nivelul comunităţii Iaşiului dar şi la nivel național. Participanţii au posibilitatea să experimenteze un portofoliu generos şi inedit de clase de fitness.

Organizator: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Iaşi (Lect. univ. dr. Iulian DUMITRU, Lect. univ. dr. Florin NICHIFOR, Asist. univ. dr. Raluca TANASĂ)
Coordonator: Lect. univ. dr. Iulian DUMITRU
Parteneri: DECATHLON IASI şi Cercul Studențesc de Fitness „StudFIT”, Asociaţia Studenţilor în Educaţie Fizică şi Sport
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063492793025
https://www.facebook.com/UAIC-FEFS-IASI-727913400556805


EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ OLIMPICĂ – PENTATLONUL OLIMPIC ANTIC
Workshop / Față în față / Terenul de sport al Facultății de Educație Fizică și Sport
26 octombrie 2022, orele 16.00 – 17.30

Istoria pentatlonului antic cuprinde o perioadă de aproximativ douăsprezece secole. Cele cinci probe ale pentatlonului de la Jocurile Olimpice antice nu au fost alese la întâmplare, ci exprimă, într-o mare măsură, îndeletnicirile necesare soldatului pe câmpul de luptă antic: aruncarea discului, aruncarea suliței, săritura în lungime cu elan, alergarea de un stadiu și lupta. Aristotel a remarcat frumusețea fizică a unui atlet de pentatlon în Retorica: „un organism capabil să facă față tuturor eforturilor, fie pe terenul de concurs, fie în lupte corporale”. Participanții la workshop vor avea ocazia să concureze, asemenea lui Peleus, primul câștigător al pentatlonului după victoria la lupte.

Moderator: Conf. univ. dr. Liliana-Elisabeta RADU
Parteneri: Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Academia Olimpică Română, Academia Olimpică Română – Filiala Iași
Date de contact: Prof. univ. dr. Beatrice ABĂLAŞEI, beatrice.abalasei@uaic.ro, Conf. univ. dr. Liliana RADU, liliana.radu@uaic.ro
https://www.facebook.com/UAIC-FEFS-IASI-727913400556805


COMPETIȚIA ATLETICĂ A BOBOCILOR
Concurs / Terenul de sport al Facultății de Educație Fizică și Sport,  Sala de Atletism Grădinari
26 octombrie 2022, orele 16.00 – 18.00

Activitatea propusă are scopul de a implica studenții din anul I în organizarea unei competiții sportive, în calitate de organizator cât și de participant.

Coordonator: Conf. univ. dr. Veronica POPESCU, Facultatea de Educație Fizică și Sport din Iași, veronica.popescu@uaic.ro


HAPPY BONES – impactul exercițiului fizic asupra sănătății femeilor
Conferință Națională / Față în față /
Sala Ferdinand, Corp A
28 octombrie 2022, orele 10.00 – 16.00

Conferința este un eveniment public, adresat populației sănătoase (femei aflate la pre, post și menopauză), pacienți osteopenici și osteoporotici, asociații sportive, lucrători în domeniul sănătății, pentru a prezenta rezultatele proiectului și pentru a discuta următoarele subiecte:

 • importanța activității fizice pentru menținerea stării de sănătate;
 • activitatea fizică în prevenirea și tratamentul bolilor;
 • portofoliul inovativ de exerciții.

Conferința va reprezenta o oportunitate pentru public de a adresa întrebări experților în „sport, osteoporoză, sănătate” și de a identifica soluții cu privire la efectele activității fizice asupra osteoporozei (în special la femei).
În timpul evenimentului, vor fi prezentate și diseminate către participanți obiectivele proiectului, rezultatele și activitățile, precum și contribuția și sprijinul UE.

Moderator: Prof. univ. dr. Beatrice ABĂLAȘEI
Partener: Universita Degli Studi Di Roma „Foro Italico”, Italia
Date de contact: Prof. univ. dr. Beatrice ABĂLAȘEI, beatrice.abalasei@uaic.ro
https://www.sport.uaic.ro/


ABORDAREA AFECȚIUNILOR REGIUNII CERVICALE PRIN TEHNICI MANUALE
Workshop / Față în față / Cabinet Kinetoterapie, Facultatea de Educație Fizică și Sport
28 octombrie 2022, orele 16.00 – 18.00

Un workshop ce propune fixarea elementelor de anatomie, evaluarea și utilizarea unor tehnici manuale de bază, cu accent pe relaxare musculară, creșterea ROM-ului, stabilitate articulară și activare musculară, specifice regiunii coloanei cervicale.

Moderatori: Asist. univ. drd. Alexandru CÎTEA, Lect. univ. dr. Paul LUCACI, Conf. univ. dr. Marius NECULAEȘ, Lect. univ. dr. Raluca-Mihaela ONOSE
Date de contact: Asist. univ. drd. Alexandru CÎTEA, a.citea@yahoo.com


MARATONUL EVALUĂRII FIZICE
Workshop  / Față în față / Baza sportivă a Facultății de Educație Fizică și Sport (în funcție de condițiile atmosferice)
29 octombrie 2022, orele 09.00 – 16.00

Sportul este un veritabil ambasador pentru diverse zone geografice, indiferent de mărimea demografică a acestora. Susținerea lui poate fi făcută de către toți cei pasionați, implicați, responsabili, cu știință și dornici de a contribui la o imagine cât mai bună a zonei pe care o reprezintă. Workshop-ul aduce în atenția publicului necesitatea profilării potențialului biomotric pentru practicarea sportului de performanță. Alături de coordonator, voluntarii Centrului de Selecție și Consiliere Sportivă vor avea drept sarcină evaluarea fizică a 100 de sportivi de performanță. Propunem o baterie de teste prin care sunt apreciate: caracteristici antropometrice, viteza, forța, capacitatea anaerobă, capacitatea aerobă și mobilitatea. Testele aplicate se adaptează în funcție de nivelul de vârstă al sportivilor implicați. Activitatea se adresează sportivilor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: vârsta sub 18 ani, pot participa la activitate însoțiți de un tutore, practică sport de performanță (au legitimație sportivă cu viză medicală valabilă și sunt implicați în minim un sistem competițional).  Înscrierea se face prin completarea următorului formular: https://forms.gle/eCpbifWLkttphRiw8
Indiferent de domeniul studiat, studenții din Iași sunt așteptați la workshop-ul nostru pentru a viziona posibilitățile de măsurare a potențialului biomotric al sportivilor de performanță, dar și de a reflecta asupra capacității pe care o au pentru a contribui la ameliorarea obținerii de performanțe sportive prin ceea ce știu să facă.

Moderatori: Lect. univ. dr. Florin TROFIN, Conf. univ. dr. Cezar HONCERIU
Partener: Centrul de Selecție și Consiliere Sportivă
Date de contact: Lect. univ. dr. Florin TROFIN, trofin.florin@uaic.ro


VOLUNTARIATUL – EDUCAȚIE, RESPONSABILITATE, PERFORMANȚĂ
Dezbatere / Față în față / Cabinet Kinetoterapie, Facultatea de Educație Fizică și Sport
31 octombrie 2022, orele 12.00 – 13.30

În cadrul dezbaterii, se urmărește realizarea unui dialog constructiv cu participanții la activitate (studenții anului I, specializările Educație fizică și sportivă, Sport și performanță motrică, Kinetoterapie și motricitate specială), în scopul informării și prezentării oportunităților și experienței care derivă din implicarea în acțiunile, proiectele și manifestările instituționale ale Facultății de Educație Fizică și Sport, respectiv Universității  „Alexandru Ioan Cuza”din Iași.

Moderatori: Lect. univ. dr. Alexandru-Rareș PUNI, Lect. univ. dr. Ionuț ONOSE , Asist. univ. dr. Anca-Raluca TANASĂ, Asist. univ. dr. Alexandru-Vlad MUNTIANU
Date de contact: Lect. univ. dr. Alexandru-Rareș PUNI, alexandru.puni@uaic.ro, Lect. univ. dr. Ionuț ONOSE, ionut.onose@uaic.ro, Asist. univ. dr. Anca-Raluca TANASĂ, ralucaatanasa@yahoo.com, Asist. univ. dr. Alexandru-Vlad MUNTIANU, vlad.muntianu@uaic.ro

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale şi Studii Europene

POLITICĂ, VALORI ȘI SOCIETATE, TENDINȚE, MODELE, PERSPECTIVE
Masă rotundă / Online
26 octombrie 2022, orele 18.00 – 20.00

Moderator: Conf. univ. dr. Bogdan ȘTEFANACHI
Date de contact: Conf. univ. dr. Bogdan ȘTEFANACHI, stbogdan2000@yahoo.com


Departamentul de Științe ale Comunicării şi Relații Publice

TEME DE CERCETARE ACTUALE ÎN ȘTIINȚELE COMUNICĂRII
Sesiune de comunicări științifice / Față în față / Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice
28 octombrie 2022, orele 16.00 – 20.00

Moderator: Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie FÂRTE
Date de contact: Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie FÂRTE, ilie.farte@gmail.com


Departamentul de Științe ale Comunicării şi Relații Publice

COMUNICAREA DIGITALĂ, ÎNTRE AUTOMATIZARE ȘI PERSONALIZARE. PERSPECTIVA SPECIALIȘTILOR ÎN DOMENIU
Masă rotundă / Față în față / Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice
29 octombrie 2022, orele 10.00 – 12.00

Moderator: Lect. univ. dr. Ioana-Adina GRANCEA
Date de contact: Lect. univ. dr. Ioana-Adina GRANCEA, ioanagranceacomunicare@gmail.com


Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială

PROVOCĂRI SOCIALE ACTUALE
Masă rotundă / Față în față / Sala HR
31 octombrie 2022, ora 10.00

Moderator: Conf. univ. dr. Romeo ASIMINEI
Date de contact: Conf. univ. dr. Romeo ASIMINEI, romeo.asiminei@uaic.ro


Departamentul de Filosofie

TEXT ȘI IMAGINE ÎN FILOSOFIE
Colocviu online
31 octombrie 2022, ora 18.00

O tradiție speculativă cu totul venerabilă pune în cumpănă virtuțile cuvântului și pe cele ale imaginii. Care cuvânt, însă? Scris sau vorbit? Ce fel de imagine? Statică, precum fotografia? Ori cea dinamică, a filmului? Este mai relevant un mesaj în imagini decât altul, doar verbalizat şi ascultat? Au cuvintele aceeaşi forţă de „impresionare”? Care este eficacitatea cuvântului scris? Dar a celui rostit? Care este astăzi rolul imaginii în viața de zi cu zi? Câtă atenție mai dăm textului? Dar imaginii? În ce măsură filosofia și-ar putea extinde dispozitivele critice și analitice spre noi medii de interes, fără a-și altera în vreun fel natura ori specificul?

Moderator: Prof. univ. dr. Petru BEJAN
Date de contact: Prof. univ. dr. Petru BEJAN, pbejan@gmail.com

EXPLORAREA LUNII – DE LA APOLLO LA ARTEMIS ȘI MAI DEPARTE, susținută de Dr. ing. Dumitru PRUNARIU 
Conferință / Aula Magna „Mihai Eminescu”
22 octombrie 2022, ora 11.00

Participanții vor avea posibilitatea să cunoască ultimele evoluții în programele de explorare a Lunii, prin comparație cu primele misiuni de aselenizare.

Moderator: Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU
Partener: Societatea Română de Fizică
Date de contact: Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU, cristian.enachescu@uaic.ro, 0232 202 453


FIZICA ȘI CINEMATOGRAFIA. Studiu de caz: reflectarea în filmele artistice a consecințelor unei eventuale conflagrații nucleare 
Dezbatere / Amfiteatrul „Dragomir Hurmuzescu”
24 octombrie 2022, ora 19.00

Participanții vor dezbate din punct de vedere științific aspecte prezente în opere majore din cinematografia mondială, care reflectă eventuale consecințe ale armelor atomice asupra planetei noastre.

Moderator: Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU
Partener: Asociația Absolvenților de Fizică SOPHYS
Date de contact: Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU, cristian.enachescu@uaic.ro, 0232 202 543


INTERNATIONAL WORKSHOP ON ADVANCED MATERIALS AND APPLICATIONS
Workshop / Laboratorul de dielectrici, feroelectrici și multiferoici și online pe platforma CISCO Webex (https://uaic.webex.com/meet/lmtsr)
28 octombrie 2022, ora 14.00 și 29 octombrie 2022, ora 10.00

Beneficiind de participarea unor cercetători recunoscuți din Italia, Franța, Marea Britanie, Cehia și România, manifestarea va prilejui o dezbatere asupra ultimelor realizări științifice din domeniul fizicii materialelor, cu precădere a celor dielectrice și multiferoice.

Moderator: Prof. univ. dr. Liliana MITOȘERIU
Parteneri: UEFISCDI, prin granturile naționale PN-III-P1-1.1-TE-2019-1689 și PN-III-P1-1.1-TE-2019-1929
Date de contact: Prof. univ. dr. Liliana MITOȘERIU, lmtsr@uaic.ro, 0232 202 406
https://www.phys.uaic.ro/index.phpcercetare/conferinte-cercetare/conferinte-cercetare-2022


FARPHYS (Fundamental and Applied Research in Physics)
Workshop / Sala L1 și online pe platforma CISCO Webex
4 noiembrie 2022, ora 16.00

Doctoranzii și studenții la licență sau la master care au activat în cadrul cercurilor științifice studențești vor prezenta rezultatele științifice obținute în ultimul an.

Moderator: Conf. univ. dr. habil. Ionuț TOPALĂ
Partener: Asociația Absolvenților de Fizică SOPHYS
Date de contact: Conf. univ. dr. habil. Ionuț TOPALĂ, ionut.topala@uaic.ro, 0232 202 188
https://www.phys.uaic.ro/index.php/cercetare/conferinte-cercetare/conferinte-cercetare-2022


50 de ani de la moartea Profesorului Ștefan PROCOPIU
Moment comemorativ / Sala Ferdinand
5 noiembrie 2022, ora 10.00

Persoane care l-au cunoscut, discipoli sau studenți, precum și istorici ai fizicii ieșene vor rememora aspecte din activitatea științifică a profesorului Ștefan PROCOPIU.

Moderator: Conf. univ. dr. Sebastian POPESCU
Partener: Asociația Absolvenților de Fizică SOPHYS
Date de contact: Conf. univ. dr. Sebastian POPESCU, seba@uaic.ro, 0232 201 189


Lansare de carte – ISTORIA FIZICII ÎN MOLDOVA (autori Sebastian POPESCU și Alexandru STANCU)
Lansare de carte / Sala Ferdinand
5 noiembrie 2022, ora 12.00

Bazându-se pe o analiză amplă a documentelor din arhive, dintre care unele inedite, autorii prezintă o istorie detaliată a dezvoltării fizicii în Moldova de la începuturi și până la mijlocul secolului XX.

Moderator: Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU
Partener: Asociația Absolvenților de Fizică SOPHYS
Date de contact: Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU, cristian.enachescu@uaic.ro, 0232 202 543

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC NAȚIONAL „MIRCEA SAVUL”
Simpozion naţional / Față în față / Departamentul de Geologie, Sala B570, Corpul B al UAIC, etaj 2, aripa dreaptă
29 octombrie 2022, orele 9.00 – 14.00

Programul ştiinţific al simpozionului va include comunicări din domeniile geologiei economice, mineralogiei, petrologiei, geochimiei, geoarheologiei şi geoinformaticii. Lucrările vor fi susţinute în limba română, durata maximă a expunerii fiind de 15 minute.

Moderator: Prof. univ. dr. Nicolae BUZGAR
Comitetul de organizare:

 • Prof. univ. dr. Nicolae BUZGAR (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
 • Conf. univ. dr. Andrei-Ionuţ APOPEI (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
 • Conf. univ. dr.  Andrei BUZATU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
 • Secretar: CS dr. Andreea-Elena MAFTEI (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)

Date de contact: Prof. univ. dr. Nicolae BUZGAR, nicolae.buzgar@uaic.ro
Formular de înscriere: https://forms.gle/wTgYuMFAvN1wDCjz6
http://geology.uaic.ro


SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC ANUAL „GRIGORE COBĂLCESCU”
Simpozion naţional / Față în față / Departamentul de Geologie, Corpul B al UAIC, etaj 2, aripa dreaptă (Deschiderea în Amfiteatrul B6 și comunicări pe secțiuni în sălile B567 și B569)
29 octombrie 2022, orele 9.00 – 14.00

Este o tradiție încă de la fondarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de a organiza un simpozion științific în fiecare sfârșit de octombrie, în jurul Zilei Sfântului Dumitru, patronul spiritual al comunității noastre academice. Simpozionul Științific „Grigore Cobălcescu” se află la a 61-a ediție și va avea două secțiuni științifice: Paleontologie și Stratigrafie,  Sedimentologie tectonică, hidrologie și geologie inginerească. De asemenea, simpozionul va avea o sesiune comemorativă dedicată profesorilor noștri: Prof. univ. dr. em. Constantin GRASU și Prof. univ. dr. em. Mihai ȘARAMET. Tot cu acest prilej, va fi lansat volumul „Mihai Șaramet – Făuritor de destine. In memoriam”.

Moderator: Conf. univ. dr. Paul ȚIBULEAC
Comitetul de organizare:

 • Conf. univ. dr. Paul ȚIBULEAC (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
 • Conf. univ. dr.  Viorel IONESI (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
 • Prof. univ. dr. Crina MICLĂUȘ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
 • Prof. univ. dr. Sorin BACIU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
 • Conf. univ. dr. Daniel ȚABĂRĂ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
 • Secretar: Drd. Sergiu LOGHIN (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)

Date de contact: Conf. univ. dr. Paul ȚIBULEAC, paul.tibuleac@uaic.ro, Drd. Sergiu LOGHIN, sergiu.loghin@uaic.ro
http://geology.uaic.ro

PROFESOR UNIVERSITAR DR. EMERIT CORNELIUS CROITORU LA 70 DE ANI
Sesiune de comunicări științifice / Față în față / Sala C309 a Facultății de Informatică din Iași
21 octombrie 2022, orele 12.00 – 16.00

Profesorul Corneliu CROITORU, unul dintre membrii fondatori ai Facultății de Informatică, este cel care a înființat și a condus de la început grupul de optimizare discretă, a predat și inițiat cursuri esențiale pentru facultatea noastră atât la ciclul de licență cât și la cel de master. Membrii facultății marchează printr-o sesiune de comunicări științifice vârsta de 70 de ani a Domnului Profesor.

Moderator: Prof. univ. dr. emerit Corneliu CROITORU
Date de contact: Emanuel Florentin OLARIU, fe.olariu@gmail.com, 0232 201 546


SMART WORKING, COVID-19 ȘI RELAȚII INDUSTRIALE: PERSPECTIVA REGLEMENTĂRII ÎN ROMÂNIA
Workshop / Față în față / Sala de Consiliu a Facultății de Informatică din Iași
24 octombrie 2022, orele 10.00 – 11.00

În cadrul proiectului IRSmart, în care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este unul dintre parteneri, a fost studiată evoluția legislației și a modului de lucru la distanță în România. La această întâlnire vor fi prezentate rezultatele obținute în această etapă a proiectului IRSmart.

Moderator: Prof. univ. dr. Adrian IFTENE, Decanul Facultății de Informatică
Parteneri: Facultatea de Drept, Facultatea de Geografie și Geologie, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Date de contact: Prof. univ. dr. Adrian IFTENE, adiftene@info.uaic.ro, 0232 201 091
https://profs.info.uaic.ro/~irsmart/eventWP2.html


30 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA FACULTĂȚII DE INFORMATICĂ
Masă rotundă / Față în față / Sala C309 a Facultății de Informatică din Iași
28 octombrie 2022, orele 12.00 – 16.00

În anul 1992 a luat ființă Facultatea de Informatică a Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Evenimentul își propune să puncteze cele mai importante momente din cei 30 de ani care au trecut de atunci.

Moderator: Prof. univ. dr. Adrian IFTENE, Decanul Facultății de Informatică
Date de contact: Prof. univ. dr. Adrian IFTENE, adiftene@info.uaic.ro, 0232 201 091

COMUNICĂRI ALE PROFESORILOR DE LA FACULTATEA DE ISTORIE
Simpozion naţional / Sala H1, Corp H
28 octombrie 2022, orele 9.00 – 20.00

În cadrul simpozionului vor fi reunite contribuţii ştiinţifice ale profesorilor de la Facultatea de Istorie, precum și ale unor colegi de la Institutele de cercetare ale Academiei Române din Iaşi şi de la Universități din ţară. Tematica tratată în aceste comunicări este una foarte variată, acoperind toate epocile istorice şi fiind, totodată, expresia cercetărilor interdisciplinare desfășurate de către istorici.

Moderatori: Prof. univ. dr. Lucrețiu BÎRLIBA, Conf. univ. dr. Ionuț NISTOR
Partener: DAAD Alumni Club Iaşi
Date de contact: Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN, radvan@uaic.ro, 0232 201 274
http://history.uaic.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/
https://www.facebook.com/istorieiasi/


COLOCVIILE ŞCOLII DOCTORALE – EDIŢIA a XIV-a – COMUNICĂRI ALE DOCTORANZILOR DE LA FACULTATEA DE ISTORIE
Colocviu / Sala H1, Corp H
29 octombrie 2022, orele 9.00 – 13.00

Colocviul reunește contribuţiile ştiinţifice ale doctoranzilor de la Facultatea de Istorie, acoperind teme variate, pornind din preistorie și până în perioada comunismului și a istoriei recente.

Moderator: Prof. univ. dr. Liviu PILAT
Partener: DAAD Alumni Club Iaşi
Date de contact: Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN, radvan@uaic.ro, 0232 201 274
http://history.uaic.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/


COMUNICĂRILE STUDENŢILOR DE LA FACULTATEA DE ISTORIE 
Sesiune de comunicări / Sala H1, Corp H
29 octombrie 2022, orele 14.00 – 17.00

În cadrul sesiunii vor fi reunite cercetările studenţilor de la Facultatea de Istorie, atât din ciclul de licenţă, cât şi cel de master, acoperind prin tematică toate epocile istorice.

Moderator: Conf. univ. dr. Ioan-Augustin GURIȚĂ
Partener: DAAD Alumni Club Iaşi
Date de contact: Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN, radvan@uaic.ro, 0232 201 274
http://history.uaic.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/

ABORDĂRI COMPARATIVE ALE CONȚINUTURILOR LINGVISTICE UNIVERSITARE
Masă rotundă / Față în față / Catedra de limba română a Facultății de Litere
25 octombrie 2022, orele 13.30 – 15.00

Vor fi abordate aspectele de actualitate ale selectării conținuturilor lingvistice care să satisfacă necesitățile reale ale studenților facultății noastre de a fi formați și informați din perspectiva viitorului lor profesional, iar baza discuției va fi comparația dintre conținuturile selectate de specialiștii români vs. cele selectate de omologii lor la nivelul altor facultăți naționale și internaționale.

Moderator: Prof. univ. dr. Mihaela SECRIERU
Invitați: Conf. univ. dr. Dana DOBOȘ, Conf. univ. dr. Monica FRUNZĂ, Conf. univ. dr. Brîndușa GRIGORIU, Lect. univ. dr. Simona AILENEI
Date de contact: Prof. univ. dr. Mihaela SECRIERU, msecrieru@yahoo.com


LUCIAN BLAGA, „FRATELE MAI MIC AL LUI EMINESCU”
Conferință și lansare de carte / Față în față / Librăria Tafrali
25 octombrie 2022, ora 14.00

Conferința Lucian Blaga, „fratele mai mic al lui Eminescu” pornește de la o idee inedită, datorată amintirilor Elenei Daniello, cea din urmă iubire a poetului filosof de la Lancrăm. Prietenia universitarei și scriitoarei Anca Sîrghie cu această doamnă a rodit în dialogurile din care se compune cartea Lucian Blaga și ultima sa muză (Editura Techno Media Sibiu, 2015, Premiul „Octavian Goga” al Uniunii Scriitorilor din România – filiala Sibiu. Traducerea ei în franceză, cu adnotările suplimentare ale Sorinei Șerbănescu, a apărut la aceeași editură în anul 2020). Acum când se împlinesc 60 de ani de la stingerea prematură a autorului „Horei domnițelor”, Anca Sîrghie încheie restituirea de istorie literară închinată lui cu o a cincea carte, intitulată „Radu Stanca și Sibiul”, ajunsă la ediția a 2-a adăugită și completată în 2020.

Moderatori: Prof. univ. dr. Simona MODREANU și Lect. univ. dr. Livia IACOB
Date de contact: Prof. univ. dr. Simona MODREANU, simona.modreanu@gmail.com


SIMPOZIONUL ANUAL AL CATEDREI DE SLAVISTICĂ
Simpozion național, dezbatere, lansare de carte / Față în față / Catedra de Slavistică „Petru Caraman” a Facultății de Litere
27-28 octombrie 2022

 • Teme de dezbatere: Destinul Cantemireștilor în Rusia; Vizita lui Petru I la Iași (1711); „Vaporul cu filosofi”. Un secol de la expulzarea din Rusia a reprezentanților intelighenției rusești
 • Seri de film. Petru I. Testamentul (4 episoade x 50 minute, cu subtitrare în română). Pelicula, proiectată în premieră în România, prezintă destinul tumultos al primului împărat al Rusiei și relația acestuia cu membrii familiei Cantemir.
 • Lansări de carte

Moderatori: Conf. univ. dr. Marina VRACIU, Prof. univ. dr. Leonte IVANOV
Date de contact: Conf. univ. dr. Marina VRACIU, marina.vraciu@gmail.com, Prof. univ. dr. Leonte IVANOV, leonteivanov@yahoo.ro


STUDII LITERARE vs. STUDII CULTURALE. IN MEMORIAM PROF. UNIV. DR. VIORICA S. CONSTANTINESCU
Sesiune de comunicări științifice / Mixt (față în față, on line) / Sala „Ioan Constantinescu” și Catedra de Literatură Comparată
28 octombrie 2022, orele 10.00 – 14.00, 16.00 – 20.00

Sesiunea de comunicări științifice „Studii literare vs. Studii culturale. In memoriam Prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu” este organizată în memoria regretatei profesoare universitare doctor Viorica S. Constantinescu, co-fondatoare, alături de prof. univ. dr. Ioan Constantinescu, a secției de Literatură Comparată, precum și a publicațiilor științifice ale Catedrei („Acta Iassyensia Comparationis”, „Studii eminescologice”). La sesiunea de comunicări sunt invitați să participe toți foștii săi studenți, doctoranzi și colaboratori, alături de cadrele didactice și cercetătorii din Universitate și din afara ei.

Moderatori: Prof. univ. dr. Lucia CIFOR, Lect. univ. dr. Livia IACOB
Date de contact: Prof. univ. dr. Lucia CIFOR, luc10for@gmail.com, Lect. univ. dr. Livia IACOB, liviaiacob@gmail.com


MIC FESTIVAL DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE COREEANĂ (ROKFEST 2022)
Festival / Față în față și online / Centrul pentru Studii Coreene ROK
29-31 octombrie 2022

O serie de evenimente menite să ilustreze elemente de cultură și civilizație coreeană contemporană. Include conferințe susținute de experți din Coreea, o sesiune de prezentări și discuții pentru studenți, ateliere de gătit și caligrafie, precum și o expoziție despre viața cotidiană în Coreea.

Moderator: Conf. univ. dr. Oana COGEANU-HARAGA
Date de contact: Conf. univ. dr. Oana COGEANU-HARAGA, oanacogeanu@gmail.com
https://korea.lit.uaic.ro

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A FACULTĂŢII DE MATEMATICĂ
Sesiune de comunicări ştiinţifice / Față în față / Amfiteatrele Facultății de Matematică
28 octombrie 2022, orele 16.00 – 20.00

În cadrul sesiunii de comunicări științifice, organizată tradiţional cu acest prilej, sunt prezentate o serie de rezultate științifice obținute recent de membrii facultății, cercetătorii postodoctorat și studenții-doctoranzi în activitatea de cercetare ştiinţifică.

Moderatori: Prof. univ. dr. Ioan BUCĂTARU şi cadre didactice ale Facultăţii de Matematică
Date de contact: Prof. univ. dr. Ioan BUCĂTARU, bucataru@uaic.ro, 0232 201 214
http://www.math.uaic.ro

TERAPIE NARATIVĂ ȘI APLICAȚII NARATIVE ÎN COMUNITĂȚI ȘI ORGANIZAȚII  TN+ANCO2022, Ediția a 5-a din seria Conferințelor Naționale și Simpozioanelor  Internaționale TN+ANCO
Conferința națională / Online cu participare liberă
22 octombrie 2022, orele 10.00 – 15.00

Conferința prezintă practici terapeutice narative și adaptări ale lor, reflecții și conversații asupra profesionalizării de către terapeuți specializați în terapie narativă profesioniști din domeniul medicinei, educației care experimentează abordări narative.

Organizatori:

 • Conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI – Președintele conferinței, moderator, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
 • Conf. univ. dr. Ștefan BONCU – Decan, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
 • Aliona DRONIC – Vicepreședintele Asociației Psiterra

Partener: Asociația Psiterra – Iași
Date de contact: Conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI,  gavrilov@uaic.ro
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?RGID=re49043507246316ddc220d2d8fd18b2


PARTICIPAREA ŞI VIZIBILITATEA EUROPEANĂ A CERCETĂRII ROMÂNEŞTI ÎN PSIHOLOGIE SOCIALĂ. OPORTUNITĂŢI, PROVOCĂRI, PERSPECTIVE
Masă rotundă / Online, Platforma Webex
28 octombrie 2022, ora 18.00

La masa rotundă participă psihologi sociali din mediul academic, din mai multe universităţi din ţară, pentru a discuta integrarea cercetătorilor români în comunitatea social-psihologică europeană. Participanţii sunt invitaţi să îşi împărtăşească experienţele privind apartenența și participarea la EASP, practicile locale de cercetare și specificitatea lor, posibilele experiențe personale de inegalitate/discriminare, provocări specifice legate de contextele lor academice și personale, dar și propunerea unor posibile mijloace de a le depăși.

Moderator: Conf. univ. dr.  Mihaela BOZA
Parteneri: European Association of Social Psychology-Social Psychology Ambassadors Grant
Date contact: Conf. univ. dr.  Mihaela BOZA, miaboza@uaic.ro

PERIPLU SACRU, Ediţia a IV-a
Expoziție de artă sacră  / Față în față / Muzeul Mitropolitan al Catedralei Mitropolitane din Iaşi
6 octombrie – 10 noiembrie 2022

Expoziţie de icoane şi lucrări în ulei.

https://www.teologie.uaic.ro/


ARTĂ ŞI CREDINŢĂ, Ediția a X-a
Expoziție de artă sacră  / Față în față / Holul central al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi
11 octombrie – 10 decembrie 2022

Expoziţie de icoane şi miniaturi.

https://www.teologie.uaic.ro/


ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEOLOGIC SUPERIOR ROMÂNESC ÎN CEI 30 DE ANI DE LIBERTATE: EVALUARE ȘI PERSPECTIVE
Simpozion național / Față în față / Sala „Iustin Moisescu” a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei
19-21 octombrie 2022

Congresul Facultăților de Teologie din Patriarhia Română, ediția a IX-a

Moderator: Pr. prof. univ. dr. Ion VICOVAN, Decan al Facultății de Teologie Ortodoxă
https://www.teologie.uaic.ro/


BINECUVÂNTAREA LUI DUMNEZEU CA EXPERIENȚĂ A PĂCII. REFLECȚII TEOLOGICE DIN CARTEA PSALMILOR
Colocviu de Teologie Biblică / Față în față / Sala Profesori, Facultatea de Teologie Ortodoxă
24 octombrie 2022

Abordarea cărții Psalmilor în cheie exegetică contemporană.

Moderator: Pr. lect. univ. dr. Cătălin VATAMANU
https://www.teologie.uaic.ro/


TENDINȚE CONTEMPORANE ÎN ARTA SACRĂ, Ediția a II-a
Sesiune de comunicări științifice / Față în față / Facultatea de Teologie Ortodoxă, Sala Profesori
25 octombrie 2022, ora 12.00

În contemporaneitate, arta sacră, atât restaurarea bunurilor culturale cât și pictura bisericească, impune cunoştinţe interdisciplinare care pot fi dobândite doar prin colaborare între specialiștii din diferite domenii. Manifestarea își propune un schimb de experiență între cei care contribuie la continuarea și înnoirea artei sacre.

Moderator: Prof. univ. dr. Nicoleta MELNICIUC PUICĂ
Date de contact: Prof. univ. dr. Nicoleta MELNICIUC PUICĂ, nicoletamelniciuc@yahoo.com
https://www.teologie.uaic.ro/


PRACTICA INTERPRETATIVĂ ÎN CADRUL SLUJBELOR RELIGIOASE
Workshop / Față în față / Biserica „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din Iași
26-28 octombrie 2022

Workshop de muzică psaltică susținut de profesorul Ioannis LIAKOS din Tesalonic (Grecia).

Moderator: Pr. lect. univ. dr. Ionuț-Gabriel NASTASĂ
https://www.teologie.uaic.ro/


TAINA BISERICII LUI HRISTOS. PROVOCĂRILE UNEI SOCIETĂȚI PLURALISTE
Colocviu de Teologie Dogmatică  / Față în față / Sala de tutoriat I
27 octombrie 2022

Discuții asupra abordării Bisericii în teologia și lumea contemporană.

Moderator: Arhim. lect. univ. dr. Nathanael NEACȘU
https://www.teologie.uaic.ro/


EUSEBIU POPOVICI. O SUTĂ DE ANI DE LA TRECEREA SA LA CELE VEȘNICE – PREOTUL, PROFESORUL, OPERA
Masă rotundă / Față în față / Sala Coloanelor, Facultatea de Teologie Ortodoxă
27 octombrie 2022

Prezentarea vieții și activității marelui profesor de Istorie bisericească.

Moderator: Pr. prof. univ. dr. Ion VICOVAN, Decan al Facultății de Teologie Ortodoxă
https://www.teologie.uaic.ro/

BIBLIA ȘI TRĂIREA CREDINȚEI ÎN VREMURI DE PERSECUȚIE
Simpozion național / Față în față / Institutul Teologic Romano Catolic (Aula Magna), str. Th. Văscăuțeanu, 6; 700462 Iași
27 octombrie 2022, orele 9.00 – 13.00

Manifestarea științifică se înscrie într-un proiect mai amplu dedicat cunoașterii Bibliei. Scopul comunicărilor este acela de a oferi chei de lectură pentru înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. Anul acesta sunt propuse teme legate de trăirea credinței în vremuri de persecuție religioasă.

Moderator: Conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU, Decanul Facultății de Teologie Romano-Catolică
Parteneri: Institutul Teologic Romano-Catolic Iași, Oficiul pentru Pastorație Biblică al Diecezei Romano-Catolice de Iași
Date de contact: Conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU, stefan.lupu@uaic.ro
www.ftrc.uaic.ro

ZIUA CERCETĂTORULUI LA UAIC
Expoziție cu rezultatele activității de cercetare / Față în față / Sala Pașilor Pierduți, Corpul A al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
27 octombrie 2022, orele 9.00 – 13.00

Cu prilejul sărbătoririi a 162 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Institutul de Cercetări Interdisciplinare organizează expoziția științifică „Ziua cercetătorului la UAIC”. Evenimentul are ca scop popularizarea rezultatelor științifice ale cercetătorilor Universității, facilitând conectarea comunității academice la realizările și specificul activității de cercetare. În cadrul expoziției, vor fi prezentate cele mai însemnate rezultate al cercetătorilor din științele exacte, științele vieții, mediului și ale pământului și din științele umaniste și sociale. Evenimentul își propune să reunească cadre didactice, cercetători, studenți și reprezentanți ai publicului larg, urmărind promovarea rezultatelor obținute din activitatea de cercetare.

Parteneri: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Iaşi, Staţiunea de Cercetare şi Practică Studenţească „Ion Gugiuman” Rarău, Staţiunea de Cercetare şi Practică Studenţească „Simion Mehedinţi” Tulnici, Stațiunea de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediului Mădârjac, jud. Iași.
Date de contact: CSII dr. Mihaela MOCANU, mocanu.mihaela@uaic.ro


PORȚI DESCHISE LA CENTRUL RAMTECH
Vizite și discuții în cadrul laboratoarelor din Centrul RAMTECH / Față în față / Centrul RAMTECH, Corp A
27 octombrie 2022, orele 14.00 – 15.30

Prezentarea pentru publicul larg a unor teme și direcții de cercetare abordate în cadrul Centrului RAMTECH și importanța acestora pentru societate.

Moderatori: ACS dr. Laura HROȘTEA, CS II dr. habil. Sorin TAȘCU
Date de contact: CS II dr. habil. Sorin TAȘCU, sorin.tascu@uaic.ro,  0232 201 173


CONFLICTUL ÎN TEMPORALITATEA EUROPEANĂ / CONFLICT IN EUROPEAN TIME AND SPACE
Conferință internațională / Față în față și online / Corpul R al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
27 – 28 octombrie 2022

Departamentul de Științe Socio-Umane al Institutului de Cercetări Interdisciplinare din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează cea de-a opta ediție a Conferințelor PHSS – „Conflictul în temporalitatea europeană (Conflict in European Time and Space)”. Conferința își propune să sondeze implicațiile acestui concept, de-a lungul timpului, în diferite arii (sau domenii) ale spațiului (inclusiv cultural/profesional) în care trăim.

Moderatori: CS III dr. Anca-Diana BIBIRI, CS III dr. Andreea MIRONESCU, CS III dr. Emanuel GROSU
Date de contact: CS III dr. Anca-Diana BIBIRI, anca.bibiri@uaic.ro
https://ici.uaic.ro/2022/08/08/conflict-in-european-time-and-space/


METODE ȘI TEHNICI DE CERCETARE ÎN ARHEOLOGIA INTERDISCIPLINARĂ. FUNDAMENTE ȘI PRACTICI
Workshop și excursie documentară / Față în față /
Baza de Cercetări Arheologice „Acad. dr. Mircea PETRESCU-DÎMBOVIȚA” Cucuteni-Băiceni, jud. Iași
28 octombrie 2022, ora 10.00

Centrul Arheoinvest (ICI-UAIC), în colaborare cu Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, organizează cea de-a treia ediție a workshop-ului „Metode și tehnici de cercetare în arheologia interdisciplinară. Fundamente și practici”, la Baza de cercetări arheologice „Acad. Dr. Mircea Petrescu-Dîmbovița” Cucuteni-Băiceni, jud. Iași. Evenimentul este dedicat studenților Facultății de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și are drept scop familiarizarea acestora cu metodele moderne utilizate în arheologia interdisciplinară. Astfel, prezentările vor avea un caracter introductiv, fiind vizate studii de caz din următoarele domenii: arheofizică, arheometrie, arheologie experimentală, și nu numai.

Moderatori: CS II dr. Andrei ASĂNDULESEI, CS II dr. Felix-Adrian TENCARIU
Parteneri: Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Baza de Cercetări Arheologice „Acad. Dr. Mircea Petrescu-Dîmbovița” Cucuteni-Băiceni, jud. Iași
Date de contact: CS II dr. Andrei ASĂNDULESEI, andrei.asandulesei@yahoo.com